R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Liturgie - LiturgieDe lectoren binnen onze geloofsgemeenschap werken met elkaar samen in drie kleine groepjes. Het is bij ons, in tegenstelling tot wat vaak gebruikelijk is, al tientallen jaren gemeengoed dat een lector meer is dan een lezer. Dat koesteren wij.

Enkele weken voorafgaand wordt aan de hand van beschikbaar exegesemateriaal in de groep met elkaar de betreffende viering voorbereid. Vertegenwoordigers van koren schuiven aan, of we zoeken zelf naar passende liederen bij samenzang. Vanuit de vastgestelde lezingen wordt met elkaar ook het thema van de viering bepaald.

Nadien worden de teksten geschreven, voorbeden gemaakt en de dienstdoende voorganger geïnformeerd. Deze kan weer op zijn of haar beurt aan de hand van deze input werken aan een overweging die aansluit bij het thema. De orde van dienst wordt in detail uitgewerkt en er wordt input geleverd aan degene die uiteindelijk heel praktisch zorgt dat er een liturgieboekje wordt gemaakt voor de viering.

De liturgiegroepen komen in principe altijd op de woensdagavond om 19.30 uur bij elkaar. Liturgie - tekening Handen en boek
Het eerste half uur in vooral inhoudelijk bedoeld. Dat deel van de voorbereidingsbijeenkomst
(ROND HET WOORD) is openbaar. Wie belangstelling heeft om het eens te ervaren is er altijd zonder aanmelding van harte welkom. Alleen luisteren mag maar ook actief meedenken over de betekenis van de Bijbelteksten wordt gewaardeerd. Het kan heel leerzaam zijn. Lectoren stellen gasten zeer op prijs!

De lectorengroep binnen onze geloofsgemeenschap kent een vrij constante kern van ca. 10 dames en heren en wisselt (door loting) ook nu en dan van samenstelling. Voor vieringen in Antoniushof is een eigen groep lectoren. De groepssamenstelling is per 1 januari 2018 als volgt (de laatst genoemde is coördinator van de betreffende groep):

• Groep 1: Annie Nederend, Trudy van Jaarsveld en Tonny Koster.
 Groep 2: Lioba Vlaar, Paul van der Zandt en Ben van Blokland.
 Groep 3: Ans van der Grift, Jeanne de Wit, Ilona Vianen en Gerard Vendrig.

liturgie  glas in loodVan een lector wordt gevraagd dat hij/zij representatief gekleed gaat en op een duidelijke wijze kan voorlezen. Ook al beschikken we over een goede geluidsinstallatie, bij niet alle kerkbezoekers is het gehoor even scherp. Op grond van commentaren houden we de vinger aan de pols.

In het verleden heeft een van onze lectoren, van huis uit logopediste, alle lectoren eens "beluisterd" op articulatie en leeskwaliteit. Wij zijn ons ervan bewust dat aandacht om een optimale leeskwaliteit te verkrijgen belangrijk is.

Wie zich aangetrokken voelt om de groep van lectoren te versterken, is van harte welkom om zich te oriënteren. Een nieuw gezicht is aantrekkelijk en geeft de dynamiek van een vitale geloofsgemeenschap weer. Zowel dames als heren zijn van harte welkom.


Terug naar Startpagina       
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top