R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Liturgisch beraadLiturgie is in onze geloofsgemeenschap een van de belangrijkste samenbindende elementen. Er zijn verschillende soorten vieringen en diensten. De meest oorspronkelijke vorm is de Eucharistieviering of Heilige Mis, waarin een priester voorgaat. Daarnaast kennen we de Woord- en Communievieringen maar ook bijzondere vieringen rond de sacramenten. Een eigen plaats nemen de vieringen bij huwelijken, jubilea en uitvaarten in. Enkele keren per jaar zijn er ook oecumenische vieringen.

Om dit alles goed af te stemmen is er een overlegstructuur. Dit wordt aangestuurd door het KLB: Klein Liturgisch Beraad. Doel van dit beraad is te streven naar evenwichtige en voor iedereen aansprekende vieringen. Het KLB regelt de 'dagelijkse' gang van zaken die verband houden met alles wat met vieringen te maken heeft.

Zij maakt al ruimschoots tevoren een jaarplanning. Heeft u wensen in verband met een (huwelijks) tipjubileumviering ten aanzien van een koor e.d. laat het zeer ruim van tevoren aan ons weten. Wij proberen daar graag invulling aan te geven. Neem tijdig contact op met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. Voor informatie kunt u zich ook wenden tot Tonny Koster.

Deze planning wordt steeds weer uitgewerkt in een gedetailleerd halfjaarrooster voor de voorgangers, lectorengroepen en koren. Waar nodig verzorgt zij een overleg over thema's en inhoud van de vieringen. Dit gebeurt met name rond de Veertigdagentijd/Pasen en Advent/Kerst.

Leden van het Klein Liturgische Beraad zijn: 
Gerard Vendrig, Lid Pastoraatgroep aandachtsveld liturgie
Tonny Koster, planning en roosters van de liturgie
Irene Sluijs, secretariaat en notulen van dit beraad

Zij initiƫren en organiseren ook drie keer per jaar een groot beraad. Dit beraad onder de naam GLO: Groot Liturgische Ontmoeting, is een ontmoeting met (vertegenwoordigers van) iedereen die op de een of andere manier bij de uitvoering van vieringen betrokken is.

Deelnemers die voor een GLO worden uitgenodigd zijn:Vertel het maar
Gerard Vendrig, Mia van Jaarsveld, Willy Klein Gunnewiek, Tonny Koster, Ans van der Grift, Paul van der Zandt, Ilona Vianen, Ben van Blokland, Jeanne de Wit, Lioba Vlaar, Annie Nederend, Trudy van Jaarsveld, Adri van Es, Thea Visser, Arie van Gent, Bob Brinkhof, Jolanda Vendrig, Mayke Vendrig, Gerard van Vliet, Ans Kooijman, Marga van den Berg, Thea Spruit, Marja Boere, Sjef Klarenbeek, Dory Rosendaal, Lia Gerards, Anita Maurix, Trudy Strik en Hennie van Kortenhof.

Van het GLO overleg worden ter informatie aan de geloofsgemeenschap verkorte notulen hier op deze website geplaatst.

Lees hier verkorte notulen van:   GLO jan 2019    GLO apr 2019   GLO sept 2019   GLO jan 2020

Eerstvolgende bijeenkomst van het GLO is 21 april 2020.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top