R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-LinschotenLiturgievieringHet omvangrijke taakveld liturgie wordt in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap vertegenwoordigd en gecoördineerd door Gerard Vendrig.

In de liturgie komen wij als geloofsgemeenschap bijeen om de Schrift te lezen en de sacramenten te vieren. Er is meer dan de wekelijkse zondagviering. Niet alleen de grote Christelijke feesten spelen nadrukkelijk een rol in ons leven. Ook op andere belangrijke momenten geven velen graag liturgisch uitdrukking aan het geloof. Kinderen worden gedoopt, vieren hun eerste H. Communie en het H. Vormsel wordt toegediend. Mensen beloven elkaar trouw in huwelijksplechtigheden en vieren in dankbaarheid jubilea.

Ook bij ziekte en een naderend levenseinde speelt liturgie een belangrijke rol in onze geloofsgemeenschap. Er zijn vieringen met een gemeenschappelijke ziekenzalving. Bij het overlijden van een dierbare is er mogelijkheid om deze samen te gedenken in een avondwake en er afscheid van te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid.

BeeldschermenBeeldschermen in de kerk – over de regels en het praktisch gebruik

Over het gebruik en het doel van de beeldschermen blijkt hier en daar onduidelijkheid te bestaan. In dit artikel geven wij uitleg hoe wij met de beeldschermen in de kerk omgaan. De schermen dienen vooral voor de presentatie van de ‘Orde van dienst’ en de (lied)teksten en niet om livebeeld van de vieringen te laten zien.
 
Beeldschermen als hulpmiddel
Ons kerkgebouw is toegerust met twee grote beeldschermen. Vieringen worden live via internet uitgezonden en kunnen nadien ook nog 12 maanden worden bekeken via onze website, gefaciliteerd door ‘Kerkdienstgemist’. Uitgangspunt is dat de beeldschermen vooral worden ingezet bij de vieringen om de orde van dienst te presenteren. Dat bespaart ons wekelijks veel kopieerwerk en papier. De reprowerkgroep maakt met input van de liturgiegroepen een PowerPointpresentatie om de viering via deze beeldschermen te kunnen volgen. Bij normale weekendvieringen staan de beeldschermen aan om deze teksten en liedteksten te presenteren. Voorafgaand aan de viering en tijdens de collecte worden er mededelingen en andere berichten getoond.

Liturgisch beraadLiturgie is in onze geloofsgemeenschap een van de belangrijkste samenbindende elementen. Er zijn verschillende soorten vieringen en diensten. De meest oorspronkelijke vorm is de Eucharistieviering of Heilige Mis, waarin een priester voorgaat. Daarnaast kennen we de Woord- en Communievieringen maar ook bijzondere vieringen rond de sacramenten. Een eigen plaats nemen de vieringen bij huwelijken, jubilea en uitvaarten in. Enkele keren per jaar zijn er ook oecumenische vieringen.

Liturgierooster Voor de meeste mensen binnen onze geloofsgemeenschap is informatie over de liturgievieringen op de korte termijn van belang. Het gaat hen om de aankomende weekendviering. Deze ziet u met een korte toelichting op het thema wekelijks in de nieuwsbrief BIJ-Johannes. Op de website in de rubriek Liturgie en in het parochieblad BIJeen is er informatie te vinden voor een aantal weken.

Liturgie plannen is steeds meer een lange termijn invulling. Voor alle betrokkenen bij de uitvoering is deze ‘ver vooruit’ planning wel van belang. Niet alleen voorgangers, maar ook voor lectoren, kosters, koorleden, organisten, bloemengroep, beeld & geluid en andere werkgroepen zoals dopen en kinderwoorddiensten.

Daarvoor bestaat een lange termijnplanning. Dit wordt centraal bijgehouden door Tonny Koster. Tip: Heeft u iets te vieren. Zijn er wensen in verband met een (huwelijks) jubileumviering ten aanzien van een koor e.d., laat het zeer ruim van tevoren aan ons weten. Wij proberen daar graag invulling aan te geven. Neem tijdig contact op met het secretariaat. Voor informatie kunt u zich ook wenden tot Tonny Koster.

Het is een liturgie(werk)rooster in een Excel overzicht. In deze planning zijn met regelmaat aanvullingen en wijzigingen.

Kerkradio copyMet de komst van internet en de eigentijdse mogelijkheden van Kerkdienstgemist lijkt de wat ‘verouderde’ kerktelefoon wat in ongerede geraakt. Uiteraard is het volgen van een viering via internet wel compleet anders. Er is naast geluid ook beeld beschikbaar. Maar een groot verschil is dat het zowel live is te volgen maar ook na afloop is te bekijken. Ook bestaat de mogelijkheid de viering na afloop te downloaden om te bewaren.

Via de kerktelefoon/radio zijn nog steeds trouwe gebruikers het muteert nu en dan wat maar er zijn een 15-tal gebruikers. De vroegere telefoon is alweer jaren geleden omgebouwd tot een meer eigentijdse kerkradio. Feitelijk zit hoog in de toren een radiozender waar op een vaste frequentie met een bereik van ca 8 km live de viering wordt uitgezonden. Voor de gebruikers is er een ‘speciale ontvanger’ met een simpele aan- en uitknop.

Vooral voor belangstellenden die geen internet hebben of dat te lastig vinden is kerkradio een mooie aanvullende oplossing om toch onze vieringen live te kunnen volgen. Wie wat minder mobiel is en gebonden aan huis komt in principe in aanmerking om een ontvangtoestel in bruikleen te krijgen. Er wordt aan de gebruikers een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Liturgie - LiturgieDe lectoren binnen onze geloofsgemeenschap werken met elkaar samen in drie kleine groepjes. Het is bij ons, in tegenstelling tot wat vaak gebruikelijk is, al tientallen jaren gemeengoed dat een lector meer is dan een lezer. Dat koesteren wij.

Enkele weken voorafgaand wordt aan de hand van beschikbaar exegesemateriaal in de groep met elkaar de betreffende viering voorbereid. Vertegenwoordigers van koren schuiven aan, of we zoeken zelf naar passende liederen bij samenzang. Vanuit de vastgestelde lezingen wordt met elkaar ook het thema van de viering bepaald.

Cantemus
Cantemus is het 'rouw- en trouwkoor' van onze geloofsgemeenschap. Het is in het jaar 1967 opgericht met de heer Jo van Wijngaarden als organist/dirigent. Vanaf 1979 tot februari 2014 heeft het koor onder leiding gestaan van Kees van den Brink. Het koor is blij nu verder te kunnen met Paulien Keultjes als nieuwe organist/dirigent.

 

image002 1New Generation is in september 1992 opgericht als Jongerenkoor Montfoort-Linschoten. De oprichters waren de toenmalige pastor Harry Bloo, Paul en Marinka van der Zandt en Jacques Linssen. In de eerste instantie was Jacques Linssen dirigent.

St Ceacilia - tekeningHet gemengde koor St. Caecilia is al opgericht in 1893 en is begonnen als alleen een herenkoor want dames mochten toen nog niet meezingen in een koor. Pas in 1969 zijn er dames bij het koor gekomen en werd het echt een gemengd koor. In de loop der jaren heeft het koor een eigen stijl ontwikkeld. Op zondag 25 november 2018 vierden wij het 125-jarig jubileum van ons koor. Over dit jubileum en de historie vindt u elders op onze website (klik hier) meer achtergrond informatie.

Naast het zingen van de gebruikelijke Nederlandstalige liturgische gezangen, en het ondersteunen en stimuleren van de volkszang, brengt het koor ook muziek ten gehore uit andere stijlperioden.

Bij gelegenheid zingt het koor eenstemmig en meerstemmig Latijn, Gregoriaans, maar ook o.a. Engels en Duitstalig Repertoire. Veel wordt er ook gezongen uit de bekende rode bundel ‘Gezangen voor Liturgie’

liturgie  glas in loodIn de jaren zeventig is er een groep o.l.v. Kees van den Brink begonnen met zingen in het voormalige kerkje naast Het Kruispunt. Het koortje is uiteindelijk in de kapel van wat toen nog het Antoniushof werd genoemd gaan zingen. Daar was elke zaterdag een stille mis met samenzang en zondags een gezongen Latijnse mis. Op maandag was er dan elke week repetitie.

organist
Bij een belangrijk deel van onze liturgievieringen is er een van onze koren aanwezig.
Maar dat lukt niet bij alle vieringen. Als er geen koor staat ingeroosterd staat er samenzang op het programma.
Bij een viering hoort immers onlosmakelijke ook het samen zingen.

Misdienaarsuitje2014We weten niet beter en het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Bij elke viering in onze kerk zijn er twee misdienaars aanwezig, die de voorganger assisteren. Het is zelfs vreemd als ze een keer ontbreken.

Jongens en meisjes kunnen meedoen, natuurlijk nadat zij zelf de Eerste H. Communie hebben gedaan. Er wordt een paar keer geoefenend en alles wordt goed uitgelegd. Als de kinderen goed voorbereid zijn worden zij ingeroosterd en geïnformeerd wanneer zij worden verwacht.

Voor hun inzet en betrokkenheid is er jaarlijks een actief/creatief "dankjewel" misdienaarsuitje. Zie hieronder foto's/verslag over het afgelopen jaar. De begeleiders Femmie en Lia zorgen ook voor een gevulde pot, zodat er na de viering wat lekkers voor hen is!

De groep misdienaars bestaat momenteel uit:

Rosanne Broekhuizen, Kay van Zuilen, Kira van Zuilen, Romy van Kempen, Nada Jarourj, Tessa van Kempen, Ella van Vliet, Benjamin Weijmans.

KerkdienstgemistBehoorlijk wat belangstelling
Onze liturgievieringen kunt u al geruime tijd live volgen via internet (kerkdienstgemist.nl) en nadien terugkijken/luisteren en downloaden om te bewaren. Na een voorzichtige gebruik bij de start zien we een behoorlijke toename van het gebruik. Een ‘gewone’ zondagviering wordt door circa 15 tot 20 mensen live via internet gevolgd en (sterk variërend) 15 tot 25 keer nadien bekeken. Veel groter is de belangstelling voor bijzondere vieringen zoals carnaval, kerst en uitvaartplechtigheden. Er zijn vieringen die wel door soms 100 tot 150 mensen worden gevolgd of teruggezien/gedownload. Over een jaar gesaldeerd (alle vieringen van maart 2018 tot en met maart 2019) werd er in totaal meer dan 1.700 keer live gevolgd, en zelf ruim 6200 keer teruggekeken en/of gedownload om te bewaren.

Hoe kan ik live volgen of terugkijken?
Klik hier of op het logo van kerkdienstgemist.nl om te kijken. Scrol op deze website iets naar beneden en selecteer aldaar welke viering u wilt bekijken. Klik in het venster op het driehoekje (afspeel icoontje) om het beeld te starten. U kunt daarna ook versneld door de opname gaan door het verschuiven van het blokje in de tijdsbalk. Via de (zoek)rubriek A t/m Z is de website van kerkdienstgemist ook te vinden.

kruispunt projectkoor 2019Meezingen op Goede Vrijdag en Pasen?

Op woensdag 4 maart 2020 is van 20.00 – 22.00 uur de eerste repetitie van het oecumenisch Kruispunt Project Koor in het nieuwe jaar. De repetities worden gehouden in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg in Linschoten.

Na de deelname in december vorig jaar aan de oecumenische viering op eerste Advent en de Katholieke Kerstviering gaat het koor zich nu voorbereiden op de medewerking aan de Oecumenische Viering op Goede Vrijdag (10 april 2020) en de Katholieke Viering van Licht en Water op Paas Zaterdag (11 april 2020), beide in ‘t Kruispunt.

Het Projectkoor staat onder leiding van Sandra Webbink, Caroline Leloux verzorgt de pianobegeleiding. In een ontspannen sfeer wordt serieus geoefend, Nieuwe deelnemers zijn welkom om de komende zes weken gezamenlijk te repeteren.

Informatie en opgeven bij: Gert van Jaarsveld, Jan van Vliet of Evert de Jong   Klik hier voor een contactformulier (Evert de Jong)


Terug naar Startpagina

CrecheEr is op verzoek een mogelijkheid om jonge kinderen op te vangen.
Dat is alleen van toepassing tijdens de vieringen op de grote feestdagen.
Deze opvang vindt plaats in de naastgelegen ruimte van de Kleine Johannes.

Dit crèche aanbod zal steeds kenbaar worden gemaakt via onze nieuwsbrief BIJ-Johannes
Ons aanbod is per 1 september 2017 beperkt tot alleen deze vieringen omdat er door het jaar te weinig belangstelling is.

bloemscikkenEr is een actieve bloemengroep binnen onze geloofsgemeenschap. Het is een groep vrouwen, die naast hun dagelijks werk, het leuk vindt om bloemschikkingen te maken. Voor elke viering worden er met de nodige creativiteit bloemstukken gemaakt. Het is een groep functionerend op de achtergrond waar we enorm trots op mogen zijn.

Met Kerst en met Pasen zijn er ook een aantal mannen die hen komen helpen met opbouwen en het sfeervol versieren van de kerk. Zie onderaan wat foto's van Pasen 2018. Voor de Veertigdagentijd 2018 werd wekelijks een symbolische bloemschikking gemaakt. Op deze website is er wekelijkse informatie over gegeven.

Er wordt gewerkt in duo's met een steeds wisselende samenstelling volgens een rooster. Met Kerst en Pasen wordt er gezamelijk gewerkt aan de de grote klus om de kerk in de gewenste sfeer te krijgen.

liturgie kaarsen gals en loodBinnen onze geloofsgemeenschap functioneren voor het kerkgebouw in Montfoort een groep van 6 kosters en 11 collectanten. Uit deze groep zijn vertegenwoordigers gekozen in de rol van voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies worden respectievelijk vervuld door Sjef Klarenbeek, Esther van Rooijen (en Sjef Klarenbeek neemt waar).

antoniushof 2In het Woon-Zorgcentrum Antoniushof wordt één keer per maand, op maandagavond om 19.00 uur in de zaal een liturgieviering verzorgd. Veelal een eucharistieviering met pastoor Van der Vegt als celebrant.

Wanneer deze vieringen zijn, kunt u op deze website vinden onder de rubriek 'Liturgie' klik aldaar op geplande vieringen in Antoniushof.

kerkdienstgemistStartknop voor live meekijken of terugkijken.

Een viering vanuit onze kerk kunt u live volgen of na afloop terugkijken. Dit is mogelijk via de dienstverlening van kerkdienstgemist.nl

Klik hier of op de afbeelding en u komt rechtstreeks op deze pagina om verbinding te maken met onze geloofsgemeenschap. 

Als er een viering gaande is klik dan in het beeld op de startknop (driehoekje). Er komt dan een live uitzending met beeld en geluid. Wilt u iets terugkijken scrol dan eerst iets verder omlaag en selecteer eerst de gewenste viering die in het overzicht staan gesorteerd op datum en klik daarna op de startknop.

BeeldSchermeninGebruikWij hebben in onze kerk de beschikking over twee grote beeldschermen. Met een camera worden bijna alle vieringen geregistreerd en via internet live uitgezonden. Via kerkdienstgemist.nl blijven deze vieringen daarna nog 12 maanden beschikbaar. Ook kunnen vieringen na afloop worden bewaard door deze te downloaden op uw eigen computer. Bij bijzondere vieringen wordt daar veel gebruik van gemaakt. Van maart 2018 t/m maart 2019 ruim 6.200 keer.

Vieringen (veelal) zonder liturgieboekjes  

beeld en geluid 1Alle praktische zaken rond een viering worden geregeld door een koster. De techniek is sinds 2015 een extra taak geworden. Er is een werkgroep die beeld en geluid tijdens de viering verzorgd. De orde van dienst bij weekendvieringen wordt veelal gepresenteerd via de schermen in de kerk en via een camera wordt alles geregistreerd voor uitzending via internet.

KaarsenmetHandenDe avondwake komt voort uit de vroegere traditie van thuis biddend waken (veelal rozenkransgebed) bij de overledene door buurtgenoten en de nabestaanden.

Een avondwake is een liturgische viering, die bestaat uit gebed, schriftlezing en gezang. Behalve het Woord van de Schrift klinken in de avondwake ook persoonlijke woorden en is er ruimte voor andere persoonlijk gekozen elementen zoals herinneringen, gedichten, bezinnende teksten. Het samenzijn rond de overledene in de kerk is gericht op wat de andere dag komen gaat: de uitvaartplechtigheid.

Uitvaart bloemstukInzet van vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze parochie H. Drie-eenheid een aantal vrijwilligers, dat uitvaarten verzorgt voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of een woord- en communieviering, handen en voeten aan.

Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Zij hebben nu hun opleiding afgerond: zij worden 1 september 2016 op alle locaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt - zoals wij al gewend zijn - gecoördineerd door het parochieel uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan te bereiken onder 06 - 13 44 13 53

Uitvaart KistEen uitvaartplechtigheid kan een Eucharistieviering, Woord- en Communieviering of een viering van Woord en Gebed zijn. Kenmerkend is dat de overledene uitgeleide wordt gedaan, waarna direct begrafenis of crematie volgt. Omdat niet altijd een priester beschikbaar is zal er veelal geen eucharistieviering mogelijk zijn. Gezien ook de steeds minder wordende band van familie, kinderen, kleinkinderen met de eucharistie en kerkgemeenschap, zal er in de toekomst steeds vaker gekozen worden voor een woorddienst bij een uitvaart en dus niet voor een eucharistieviering.

De uitvaartplechtigheid wordt altijd gehouden in de kerk en wordt verzorgd door een lid van het pastorale team of door een van de parochie daarvoor aangestelde vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden bij toerbeurt ingeroosterd. Familieleden hebben als vanzelfsprekend veel inbreng en kunnen in de uitvaartplechtigheid ook een rol spelen.

dopen1
Doopzondag 


Geen actueel nieuws

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top