R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

GemeenschapsopbouwDe werkzaamheden onder de noemer gemeenschapsopbouw zijn bedoeld de organisatie binnen onze geloofsgemeenschap te optimaliseren. Het gaat om goede afspraken maken met de vele vrijwilligers en de zorg voor een goede interne en externe communicatie is daarbij van groot belang. Immers de 'Kerk' is anno NU immers meer dan het kerkgebouw. Het is onze uitdaging om binnen het grote geheel van de Parochie van de H. Drie-eenheid een vitale geloofsgemeenschap te blijven. Deze vitaliteit uit zich niet alleen in de weekendvieringen, op grote feesten of bij vreugdevolle of droeve gelegenheden.

Omdat de vaste kerkgang lang niet meer voor iedereen als vanzelfsprekend geldt, probeert onze geloofsgemeenschap zich ook in toenemende mate zichtbaar te maken in het contact- en bezoekwerk, in de communicatie, in bezinnings- en vormingsgroepen. Van groot belang zijn ook de groepen die zich verantwoordelijk weten voor het onderhoud en de schoonmaak van de kerk.

Gemeenschapsopbouw stimuleert activiteiten die bijdragen aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander. Binnen de Pastoraatgroep is gemeenschapsopbouw daarom ook een belangrijk vast aandachtsgebied. Er is op dit moment een vacature. Het taakveld wordt daarom waargenomen door de overige leden van de Pastoraatgroep.

Op deze pagina treft u een overzicht van werkgroepen, activiteiten en artikelen die verband houden met de gemeenschapsopbouw van de "R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper" te Montfoort en Linschoten.

Terug naar startpagina 
ZieknschriftBij de voorbeden in de vieringen valt regelmatig het begrip ziekenschrift. In onze gebeden bidden wij om kracht en bemoediging voor mensen die (ernstig) ziek zijn. Daarbij wordt ook regelmatig uitgesproken dat wij bidden voor hen (zonder toenaam) die zijn opgenomen in ons ziekenschrift. Een naam wordt erin opgenomen in overleg met betrokkenen of de naaste familie. Dus het is niet op ons initiatief of op basis van ‘verhalen die rondgaan’ maar een bewuste keuze.

De werkgroep Pastoraal Contact
Een centrale rol rond de namen van dit ziekenschrift speelt de Werkgroep Pastoraal Contact. Omdat pastores schaars zijn wordt er vaak niet meer aan gedacht ook ‘de kerk’ te informeren op de moeilijke momenten in het leven. De Werkgroep Pastoraal Contact heeft ook niet de intentie om ‘de kerk’ te zijn. Het is ook niet ‘de kerk’ die op bezoek komt. Wij zijn toegeruste vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap die onze betrokkenheid met anderen willen delen. Een naam in ons ziekenschrift heeft in zekere mate symbolische waarde maar wel een met impact. Primaire aandacht voor de zieken ligt in handen van de directe naasten.

Betrokkenheid van de geloofsgemeenschap.
Toch kan de aandacht vanuit de geloofsgemeenschap ook betekenisvol zijn. Gewoon er even te zijn maar ook als er bij een naderend levenseinde behoefte is aan een pastoraal klankbord. Maar betrokkenheid kan ook worden gevoeld dat wij in ons gezamenlijk gebed aan hen denken, voor hen bidden. Als de naam In het ziekenschrift staat wil dat niet zeggen dat wij ook op bezoek willen komen. Dat is altijd in overleg en vrijblijvend. Maar het is goed om te weten dat we desgewenst altijd op bezoek komen en ook de frequentie stemmen we onderling af.

Marktkraam copyWerkgroep Organisatie Jaarmarkt/Kerstmarkt

Binnen onze geloofsgemeenschap komt deze werkgroep (voorheen Werkgroep Restauratiefonds) regelmatig in actie ten bate van in het verleden het restauratiefonds. In de loop der jaren is door acties van deze werkgroep – en dank zij u/jou -een bedrag van maar liefst € 55.117,50 bijeengebracht (stand januari 2017).

Nadat de restauratie op 24 juni 2017 officieel werd afgerond, met als resultaat een prachtig gerestaureerd en beeldbepalend kerkgebouw, gaat de werkgroep nog steeds actief door. De opbrengst van de Jaarmarkt/kerstmarkt komt nu ten goede aan de Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk. Deze Stichting ondersteunt nieuwe of onderhoudsprojecten van de kerk. Het restaureren van het glas in loodraam van het documentatiecentrum van de kerk is nu met name het doel van de Stichting.

BezoekgroepEen klankbord bij ziekte en meer ....
Frequent bezoek van pastores bij ziekte is al lange tijd praktisch niet meer haalbaar. Toch kan er behoefte zijn aan een (pastoraal) klankbord en pastoraal contact. Deze rol is al weer jaren geleden overgenomen door toegeruste vrijwilligers. Binnen onze geloofsgemeenschap is eind jaren negentig een pastorale contactgroep opgestart. De individuele leden bezoeken zieken in het ziekenhuis en thuis. Zij bezoeken op verzoek ook mensen die gaan sterven en de nabestaanden. De eerste vijftien jaren was Jan de Wit de coördinator. Bij zijn afscheid was er een kort vraaggesprek waar de essentie van het werk in werd benoemd maar ook de verwachtingen maar de toekomst.

Het is niet ‘de kerk’ die komt maar toegewijde vrijwilligers
“De pastorale contactgroep zal zich nog nadrukkelijker moeten manifesteren. Omdat pastores schaars zijn wordt er vaak niet meer aan gedacht ook ‘de kerk’ te informeren op de moeilijke momenten in het leven. De pastorale contactgroep heeft ook niet de intentie om ‘de kerk’ te zijn. Het is ook niet ‘de kerk’ die op bezoek komt. Wij zijn toegeruste vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap die onze betrokkenheid met anderen vanuit ons hart willen delen”.

Onze missie vanuit onze geloofsgemeenschap
Of, om het in de termen van de ‘missie’ van onze geloofsgemeenschap te verwoorden: Wij willen met onze groep vanuit de geloofsgemeenschap midden in de samenleving staan. Vanuit ons geloof zijn wij in beweging voor iedereen. Wij bieden ruimte voor wie zich wil voeden aan de BRON. Wij willen ons ook niet opdringen, maar er puur zijn als dat nodig is. Het blijft voor ons als werkgroep daarom vooral belangrijk dat u ons waar nodig weet te vinden.

BoekspotsvignetKom een mooi boek bij ons spotten !
Het documentatiecentrum binnen de kerk is in 2016 omgebouwd tot een mooie ruimte voor een openbare boekspot. In deze ruimte links vooraan in de kerk is een wand ingericht met boekplanken en er staat een (lees)tafel. De glazen wanden bieden een fraai uitzicht op het lijnenspel van de gewelven in de kerk. Er is ook wat extra verlichting aangebracht (rechts naast de boekenplanken een rood koord). Er staan heel wat boeken uitnodigend te wachten om ‘gespot’ te worden en er is ook heel wat te kiezen. We willen nog eens benadrukken dat het gebruik van onze boekspot openstaat voor iedereen uit Montfoort, ook toevallige passanten van buitenaf zijn welkom.

Wat is alweer een Boekspot ?
Een boekspot is simpelweg een openbare boekenkast. De regels zijn eenvoudig. Je pakt een boek en je deelt een boek, wanneer je dat wilt. Het kost niets en het is anoniem. Je mag het boek zo lang houden als je wilt, of ook doorgeven aan iemand anders. Wie dat leuk vindt schrijft (geheel vrijblijvend) leeservaringen op om te delen met andere lezers. Je kunt net zo vaak komen wisselen als je wilt. Wie thuis boeken over heeft kan deze in de boekspot een tweede leven gunnen. 

CultureelMontfoort
Omdat leuk uitgaan, ook dichtbij kan..........

De Stichting Cultureel Montfoort is met haar derde theaterprogramma uitgekomen. Zij constateren dat er een toenemende belangstelling is voor hun avonden. Omdat ook ons kerkgebouw wat meer betrokken zal raken en er ook nu en dan zal worden samengewerkt met de ‘Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk’ zullen wij ook via onze communicatiekanalen meer aandacht schenken aan de activiteiten van Cultureel Montfoort.

Dit jaar is er een nog groter aanbod en daardoor hoopt men dat nog meer mensen zullen zeggen “Leuk uitgaan, dat kan ook in Montfoort” Voor meer informatie, het volledige jaarprogramma en reserveren: surf naar de website van Cultureel Montfoort.

Wij zullen op onze website en via onze nieuwsbrief BIJ-Johannes regelmatig aandacht schenken aan de activiteiten van Cultureel Montfoort.

Terug naar startpagina
JohannesdedoperkerkOp 12 februari 2016 is de 'Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk Montfoort' opgericht. De stichting heeft tot doel het in stand houden en onderhouden van het Johannes de Dopercomplex. Zij wil dit prachtige monumentale complex behouden voor de gemeenschap Montfoort/Linschoten in het algemeen en als centrum voor religiebeleving in het bijzonder.

Het stichtingsbestuur vindt dat het kerkgebouw, met zijn centrale ligging in Montfoort, een mooie bijdrage levert en kan leveren aan de gemeenschap van Montfoort en Linschoten. In het gebouw zijn verschillende activiteiten waarbij vele inwoners uit Montfoort en Linschoten samen komen. Het gebouw is vele dagen in de week ’s morgens open. Het gebouw is in 2009 opnieuw ingericht en biedt met haar open karakter, haar ruimte en mogelijkheden een warm welkom aan een ieder voor een bezoek, voor activiteiten, een praatje of een moment van rust en stilte.

De geloofsgemeenschap heeft nu kans, door een subsidie van de provincie en met opgebouwd spaargeld, groot onderhoud aan de buitenkant van het gebouw uit te voeren. Zij heeft heeft nog een flink financieel tekort en zal daar acties voor gaan voeren. De stichting onderzoekt hoe zij de geloofsgemeenschap kan ondersteunen en wil hiermee een mooie bijdrage leveren aan het behoud van het gebouw.

Abrona logoHet zal velen niet bekend zijn maar sinds februari 2016 draait Abrona Dagbesteding Benschop mee in het schoonmaakrooster.
Regelmatig zijn wij aan de beurt. We komen dan met 1 begeleider en 6 tot 8 cliënten.

Schoonmaken 3Een groep onzichtbare maar absoluut onmisbare krachten in onze geloofsgemeenschap wordt gevormd door maar liefst 35 vrijwilligers die zich met regelmaat inzetten om ons kerkgebouw en ook alle andere ruimten schoon te maken.

Wie al dan niet als regelmatige bezoeker in de kerk komt, zal zich daar niet direct over bekommeren. U komt voor een viering of andersoortig bijeenkomst. Dat het er een beetje proper uitziet lijkt vanzelfsprekend maar dat is het dus zeker niet.

RouwverwerkingOp maandag 11 februari 2019 start er een nieuwe gespreksgroep. Rouwgroep Nieuwegein organiseert al meer dan 15 jaar lotgenotengroepen. Uit ervaring weten we dat het steunend kan zijn om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring achter de rug hebben. Het delen kan helpen wat meer inzicht te krijgen in het rouwproces. In de groep is ruimte voor een ieders verhaal, voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal waarover we met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen. De gespreksgroep wordt begeleid door twee ervaren rouwbegeleiders van de Rouwgroep Nieuwegein.

Praktische informatie
Locatie: Emmauskerk, Merelplein 2, te Nieuwegein. Kosten: € 50,-- te voldoen bij de eerste bijeenkomst. Bijeenkomsten zijn op maandagochtend van 09.30 tot 12.00 uur. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er 6 tot 8 bijeenkomsten. Opgeven liefst z.s.m. en tot uiterlijk 1 februari 2019. Informatie en aanmelding: Arry Knobbe, (030) 60 44 016 of via hun eigen website. Als uw aanmelding binnen is, zal een van de rouwbegeleiders contact met u opnemen om een kennismakingsgesprek te plannen. Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden. In dit gesprek krijgt u informatie over de groep en er zal ook aandacht zijn voor uw behoeften en verwachtingen.

Voor wie bestemd
Iedereen uit Nieuwegein en regiogemeenten die te maken heeft, of heeft gehad, met het overlijden van een dierbare persoon (partner, kind, kleinkind, vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin) kan deelnemen. U kunt natuurlijk ook andere mensen met een verlieservaring op ons aanbod wijzen. Een kerkelijke betrokkenheid is niet noodzakelijk, iedereen is welkom.

Leden Rouwgroep Nieuwegein
Op de website leest u wie de leden van de werkgroep zijn en wat hun achtergrond is. Naast deze gespreksgroep organiseren we ook op de laatste vrijdag van de maand een wandelgroep. Zie de website.Wanneer iemand, die je dierbaar is sterft, staat je leven ineens helemaal op zijn kop. Je moet alleen verder met je verdriet. Het verdriet en de lege plek kunnen je hele leven gaan beheersen. Het kan natuurlijk helpen om er met anderen over te praten. Maar veel mensen vinden het moeilijk om er met mensen in hun omgeving steeds weer over te praten omdat ze bang zijn anderen met hun verdriet lastig te vallen. Daarom kan het goed zijn om dan deel te nemen aan een rouwverwerkingsgroep.

Als er een vervoersprobleem is kunt u misschien gebruik maken van de taxiservice van de SWOM. Klik hier voor informatie over deze mogelijkheid.

De werkgroep Rouwverwerling Nieuwegein heeft ook een eigen website (klik hier) met meer informatie en u kunt zich daar ook aanmelden voor een gespreksgroep.

WelkomBij onze geloofsgemeenschap vinden we het belangrijk dat ons mooie kerkgebouw 'ook buiten het uurtje op de zondagmorgen' makkelijk toegankelijk is. Een groep van gastdames/heren maakt het mogelijk om dagelijks tussen 10.00 uur en 12.00 uur onze kerk te bezoeken.

In principe zijn we er altijd van maandag tot en met zaterdag. Omdat de gemiddelde leeftijd stijgt is enige aanvulling van de groep altijd prettig. Dus wie het gezellig vindt om in deze rol actief te worden en zo mensen te ontmoeten is hartelijk welkom om onze groep te versterken.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top