R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

caritas folderWelkom bij Caritas Montfoort/Linschoten

Goed dat u geïnteresseerd bent in dat wat wij als werkgroep doen.

Algemene opdracht caritas werkgroep

Het woord Caritas betekent liefde, naastenliefde. De werkgroep ziet om naar mensen in nood. Bijvoorbeeld zij die niet meer rond kunnen komen. Wij gaan na of wij hen financieel kunnen helpen en doen dit zonder enig onderscheid. Wij zijn er dus niet alleen voor onze medeparochianen. De werkgroep valt onder het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) van de parochie de H. Drie-Eenheid.

De werkgroep stelt jaarlijks in overleg met het bestuur een werkplan op. Hiervoor wordt jaarlijks een budget vastgesteld.

Werkzaamheden van onze Caritas werkgroep:

- Ondersteuning geven aan mensen, die alle wettelijk regelingen op het gebied van de sociale voorzieningen hebben doorlopen en die toch niet voor financiële hulp in aanmerking komen.
- Hulp geven bij schuldsanering voor mensen die in financiële problemen zijn gekomen.
- Ondersteuning bieden aan het jongerenwerk in Montfoort
- Financiële bijdrage leveren aan parochiële werkgroepen en parochianen, die wereldwijd ontwikkelingswerk verrichten
  en/of vluchtelingen ondersteunen.

Voorbeelden van projecten:
- Voedselbank
- Yoppa
- Zonnebloem
- Vluchtelingenwerk

Mensen kunnen ons attent maken op noden van medemensen of van zichzelf. Hebt u een idee voor een maatschappelijk project of een goede actie? Vraag dan aan de plaatselijke werkgroep of deze uw plan wil bekijken en met u mee wil denken.

U kunt uw oproep richten aan de Caritaswerkgroep van onze geloofsgemeenschap, telefonisch of per e-mail.
Wij zullen altijd discreet en onder strikte geheimhouding omgaan met uw aanvraag.

Willy Klein Gunnewiek: voorzitter (0348) 47 24 88
Gert van Jaarsveld: secretaris (0348) 41 54 37
Ben van Jaarsveld: penningmeester (0348) 56 04 84 
Liesbeth van Rooijen: lid (0348) 47 36 05

Willy Klein GunnewiekGert van JaarsveldBenvanJaarsveld def2Liesbeth van Rooijen

Willy                               Gert                                                Ben                       Liesbeth

Via mail: caritas-johannes[*at]3eenheidparochie.nl of klik hier voor een contactformulier
*schrijfwijze voor @ ter voorkoming van spam door computerbots 

Postadres:
Pastoor Spaanplein 2
3417 HV Montfoort 


NL 55 RABO 0134 6925 86 ten name van PCI H.Drie-eenheid


caritas

'Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven,
ik had dorst en jullie hebben me te drinken gegeven,
ik was vreemdeling en jullie hebben me opgenomen,
ik was naakt en jullie hebben me gekleed,
ik was ziek en jullie hebben naar me omgezien,
ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar me toe.'
(Matteus 25, 35-36).

Terug naar de startpagina            
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top