R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Vastenactie 2020Afgelopen jaren zijn we benaderd door mensen uit onze streek die zich inzetten voor Togo en Cambodja (DARA). De betreffende organisaties zijn een samenwerking met de bisschoppelijke vastenactie aangegaan. Vatenactie verhoogde de opbrengst, als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Een paar jaar op rij was de opbrengst van de vastenactie steeds voor hetzelfde project. De ambassadeurs uit onze buurt hebben zich volop ingezet met een mooi resultaat. Voor de laatste campagne, het project van Dara in Cambodja, is de maximale ondersteuningsduur vanuit de bisschoppelijke vastenactie bereikt. Dus dat is vanaf nu afgerond.

Nieuw project Werken aan je toekomst 
Daarom is door de parochie nu gekozen voor een ander vastenactieproject: 'Werken aan je toekomst'. Het gaat hierbij om vervolgonderwijs na de lagere school. Nu maakt negen van de tien jongeren wereldwijd alleen de lagere school af. Daarna voIgt in veel gevallen geen onderwijs meer, zodat je vervolgens bent aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Ondanks je baan zit je nog steeds in armoede. Werken aan je toekomst gaat over verbetering van het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Beroeps- en vervolgopleidingen
De vastenactie probeert dit te veranderen. De afgelopen drie jaar zijn al 4.000 beroepsopleidingen betaald en nog veel meer vervolg­opleidingen. Jonge mensen kunnen zo op eigen benen staan, voorzichzelf en hun familie zorgen en een rol spelen in hun gemeenschap. Dit wil men verder uitbreiden, onder andere in Zambia, Bangladesh en Sierra Leone.

CordaidSoedanIn het weekend van 8 en 9 februari is er een collecte voor MENSEN IN NOOD (Cordaid).
De noodhulp is bestemd voor water en voedsel voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan.

In een kamp in Noord-Oeganda zitten 128.249 vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Zij zijn gevlucht voor de verschrikkingen van de oorlog in hun land en proberen hun leven weer op te pakken. In totaal zijn meer dan een miljoen Zuid-Soedanezen de grens overgestoken. Bij aankomst in Oeganda ontbrak het ze aan de eerste levensbehoeften.

In de brandende zon roert Wilma Mamundu met een houten stok in een ketel met pap. “Ik ben zo blij dat ik mijn favoriete maaltijd weer kan koken”, zegt ze, terwijl ze het opvliegende as van het houtvuur bij haar gezicht wegslaat. Wilma is 17 jaar oud. Ze is haar ouders verloren in de oorlog en zorgt nu voor haar jongere zusje. Te voet zijn ze uit hun dorp in Zuid-Soedan gevlucht en op goed geluk de grens overgestoken. Met wat hulp van andere vluchtelingen heeft ze een hut gebouwd, naast een watervoorziening van Cordaid. “Het is een leuke plek”, zegt Wilma. “De hele dag door zijn er mensen die water komen halen.”

Foto: Mickael Franci / Cordaid

nieuwe schoenenDinsdag 15 oktober jl. was de 3e keer dat veel gezinnen gebruik hebben kunnen maken van de actie Schoen-Doen.
De actie waar mensen die het financieel minder goed hebben een steuntje in de rug krijgen. Wederom hebben we deze mensen, via de samenwerking met het Sociaal team, het Jeugdteam en de Voedselbank, kunnen bereiken.

Iedereen blij
Rond de 70 mensen, kinderen en volwassen, zijn blij naar huis gegaan met nieuwe schoenen.
De mensen konden deze keer naast de bijdrage van Caritas, ook nog gebruik maken van een eigen actie van de winkelier vanwege opheffingsuitverkoop.

Diakonie 1Het taakveld diaconie wordt in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap vertegenwoordigd door
Willy Klein Gunnewiek.

Bij de diaconie is de levensinstelling van de mens het belangrijkst. Het gaat om dienstbaarheid aan elkaar. Dan pas ben je werkelijk mens. Het gaat om het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen.

Daarmee streven we naar het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Diaconie wordt concreet als wij vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap steun verlenen aan mensen en groepen die in de knel geraakt zijn, als wij aandacht hebben voor de zieken en voor de geknakte mensen.

Diaconie betekent dat wij ons als geloofsgemeenschap samen sterk maken voor mensen in nood. Diakonie2
Dat we solidariteit die je voelt met mensen in de knel vorm geeft.

Hieronder treft u een overzicht van activiteiten, nieuws en artikelen die verband houden met diaconie in onze geloofsgemeenschap.

Terug naar startpagina
caritas folderWelkom bij Caritas Montfoort/Linschoten

Goed dat u geïnteresseerd bent in dat wat wij als werkgroep doen.

Algemene opdracht caritas werkgroep

Het woord Caritas betekent liefde, naastenliefde. De werkgroep ziet om naar mensen in nood. Bijvoorbeeld zij die niet meer rond kunnen komen. Wij gaan na of wij hen financieel kunnen helpen en doen dit zonder enig onderscheid. Wij zijn er dus niet alleen voor onze medeparochianen. De werkgroep valt onder het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) van de parochie de H. Drie-Eenheid.

De werkgroep stelt jaarlijks in overleg met het bestuur een werkplan op. Hiervoor wordt jaarlijks een budget vastgesteld.

Werkzaamheden van onze Caritas werkgroep:

- Ondersteuning geven aan mensen, die alle wettelijk regelingen op het gebied van de sociale voorzieningen hebben doorlopen en die toch niet voor financiële hulp in aanmerking komen.
- Hulp geven bij schuldsanering voor mensen die in financiële problemen zijn gekomen.
- Ondersteuning bieden aan het jongerenwerk in Montfoort
- Financiële bijdrage leveren aan parochiële werkgroepen en parochianen, die wereldwijd ontwikkelingswerk verrichten
  en/of vluchtelingen ondersteunen.

HapSnapOntmoeting door samen te eten
Sinds eind 2016 is de eetgroep HapSnap actief in Montfoort. Een mooi initiatief waar wij ook graag de aandacht op vestigen. Het is een initiatief van Vluchtelingwerk, het Vredesplatform en de Protestantse kerk De Rank, om statushouders aan een sociaal netwerk te helpen. Tegelijkertijd kunnen mensen die langer in Montfoort en Linschoten wonen hun nieuwe inwoners leren kennen.

Wie weet ontstaan er nieuwe vriendschappen of kunnen mensen elkaar ergens mee verder helpen en geeft het voor beiden meer inzicht in wat er leeft bij de ander. Ontmoeting kan immers leiden tot beter begrip. Deze maaltijd is elke laatste vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur in de Rank, Verlengde Hoogstraat 26, 3417 EK Montfoort. 

Let op deze maaltijd is tijdelijk in de Kleine Johannes (Pastoor Spaanplein 2).
Dit betreft 31 januari, 28 februari en 27 maart 2020.  

Vooraf aanmelden is wel van belang en het is de bedoeling is dat deelnemers een gerechtje meebrengen voor vier personen, zelfgemaakt of gekocht. Voor informatie en aanmelden: graag een berichtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

Henny Slot BIjeen 1Wat is de stichting DAC?

Met als motto "Vrienden van Henny Slot" was er in het verleden een succesvolle actie voor de stichting Development Assistance Cameroon, verder DAC genoemd. Deze stichting opgericht op 21 november 1997 heeft tot doel om de ontwikkeling van mensen in Kameroen, het voormalige werkgebied van Henny SLot, met name in de afgelegen regio Mbetta en Bakossi te steunen. De afgelopen jaren werd vooral het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouwproductie in die regio's ondersteund. DAC werkt kleinschalig en het geld van donateurs wordt ook daadwerkelijk besteed aan projecten in Kameroen. Zoals u waarschijnlijk weet is pastor Henny Slot al jarenlang bestuurslid van DAC en zet zich op die manier in om het leven van de arme plattelandsbevolking in Kameroen te verbeteren. Om dat er veel donateurs uit onze geloofsgemeenschap komen houden, informeren wij u ook via deze website.

VluchtelingenwerkVluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten begeleidt, in opdracht van de gemeente, gedurende 2 jaar elke vluchteling die onze gemeente binnenkomt. Dit zijn allemaal statushouders.

Elk gezin, dan wel alleenstaande, wordt gekoppeld aan één maatschappelijk begeleider, die het hele traject hiervoor verantwoordelijk blijft.

Momenteel (maart 2017) begeleiden wij 68 personen, verspreid over 21 huizen.

Het komt regelmatig voor dat er eerst een alleenstaande binnenkomt die later in aanmerking komt voor gezinshereniging. In 2016 hebben we eenmaal een gezinshereniging begeleid en in 2017 tweemaal. Er lopen nog 4 aanvragen voor gezinshereniging.

Daarnaast worden vluchtelingen gekoppeld aan z.g. taalmaatjes. Zij oefenen, heel basic met de gezinnen de taal van alle dag. Dit gebeurt naast de inburgeringscursus die elke vluchteling verplicht moet volgen en waarin de taal natuurlijk ook
veel aandacht krijgt.

collecteIn het gezamenlijk MOV overleg van onze geloofsgemeenschappen binnen de parochie wordt jaarlijks een planning gemaakt voor de officiële collectes voor goede doelen. Dit collecteschema wordt door het Parochiebestuur vastgesteld. De meeste collectes zijn landelijk.

Voor de VastenAktie en de Adventsactie worden in het overleg binnen de parochie eigen projecten gekozen. 

Voorafgaand aan een extra collecte besteden wij via de website, parochieblad en nieuwsbrief aandacht aan het betreffende doel. Deze extra collectes vinden plaats tijdens de weekendvieringen in rode mandjes. Wij melden in het informatieve artikel vaak ook een bankrekeningnummer zodat u ook rechtstreeks kunt doneren.

Herman Wijtten 2.pngRecent verscheen in het blad Mens&Missie een boeiend interview met pater Herman Wijtten. Met toestemming van uitgever van het blad hierbij de volledige tekst van het gesprek. Onderaan vindt u een link naar een pdf van het artikel en een link naar de website van Mensen met een Missie. We kunnen u dit blad van harte aanbevelen of meld u aan voor hun nieuwsbrief.

45+ is het aantal jaar dat zij verschillen.
Hoeveel verschillend zijn zij eigenlijk?
De mensen met een missie van toen en nu.
(Door: Femke van der Biezen)

“ZE STRAALDE ZOVEEL MENSELIJKHEID UIT DAT VERGEET IK NOOIT”

Begin jaren 60 vertrekt pater Herman Wijtten als jonge priester naar Washington om sociologie te studeren. Daarna woont en werkt hij in de Filipijnen en bezoekt vanuit Rome landen als India en Bolivia. ‘Mijn leven liep anders dan ik had bedacht’, deelt de pater met reporters Tessa en Stephanie.

We bellen aan bij een huis in een woonwijk in Nieuwegein. Naast de deurbel prijkt een bordje met ‘missionaire leefgemeenschap’. Pater Herman Wijtten (82) van de congregatie ‘Societas Verbi Divini’ opent de deur voor reporters Tessa Bootsman (34) en Stephanie Broekarts (30).

collecteDe opbrengst van de collecte voor Mensen in Nood (Cordaid) op 8 en 9 februari 2020 was in Linschoten € 35,95 euro
en in Montfoort: € 155,00 euro. Een totaalbedrag van: € 190,95 euro

De opbrengst van de collecte op Willibrordzondag 9 en 10 november 2019 was in Linschoten € 37,80  en in Montfoort
€ 229,33.  De totale opbrengst is € 267,13 euro

De opbrengst van de extra collecte weekend 20 oktober 2019 voor Wereldmissiedag was € 218,20

Op 24 en 25 augustus 2019 was er een extra collecte voor de MIVA. De totaalopbrengst was € 282,74 waarvoor namens de MIVA hartelijk dank Heeft u de collecte genist dat kunt u ook nog rechtstreeks doneren. Klik op deze link voor meer informatie.

De opbrengst van de collecte tijdens de uitvaart van Wil van Breukelen (woensdag 31 juli 2019) was € 212,00. De helft (€106,00) van deze opbrengst gaat op verzoek van de familie naar Altzheimer Nederland.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top