R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Diakonie 1Het taakveld diaconie wordt in de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap vertegenwoordigd door
Willy Klein Gunnewiek.

Bij de diaconie is de levensinstelling van de mens het belangrijkst. Het gaat om dienstbaarheid aan elkaar. Dan pas ben je werkelijk mens. Het gaat om het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen.

Daarmee streven we naar het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Diaconie wordt concreet als wij vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap steun verlenen aan mensen en groepen die in de knel geraakt zijn, als wij aandacht hebben voor de zieken en voor de geknakte mensen.

Diaconie betekent dat wij ons als geloofsgemeenschap samen sterk maken voor mensen in nood. Diakonie2
Dat we solidariteit die je voelt met mensen in de knel vorm geeft.

Hieronder treft u een overzicht van activiteiten, nieuws en artikelen die verband houden met diaconie in onze geloofsgemeenschap.

Terug naar startpagina
caritas folderWelkom bij Caritas Montfoort/Linschoten

Goed dat u geïnteresseerd bent in dat wat wij als werkgroep doen.

Algemene opdracht caritas werkgroep

Het woord Caritas betekent liefde, naastenliefde. De werkgroep ziet om naar mensen in nood. Bijvoorbeeld zij die niet meer rond kunnen komen. Wij gaan na of wij hen financieel kunnen helpen en doen dit zonder enig onderscheid. Wij zijn er dus niet alleen voor onze medeparochianen. De werkgroep valt onder het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) van de parochie de H. Drie-Eenheid.

De werkgroep stelt jaarlijks in overleg met het bestuur een werkplan op. Hiervoor wordt jaarlijks een budget vastgesteld.

Werkzaamheden van onze Caritas werkgroep:

- Ondersteuning geven aan mensen, die alle wettelijk regelingen op het gebied van de sociale voorzieningen hebben doorlopen
  en die toch niet voor financiële hulp in aanmerking komen.
- Hulp geven bij schuldsanering voor mensen die in financiële problemen zijn gekomen.
- Ondersteuning bieden aan het jongerenwerk in Montfoort
- Financiële bijdrage leveren aan parochiële werkgroepen en parochianen, die wereldwijd ontwikkelingswerk verrichten
  en/of vluchtelingen ondersteunen.

HapSnapOntmoeting door samen te eten
Sinds eind 2016 is de eetgroep HapSnap actief in Montfoort. Een mooi initiatief waar wij ook graag de aandacht op vestigen. Het is een initiatief van Vluchtelingwerk, het Vredesplatform en de Protestantse kerk De Rank, om statushouders aan een sociaal netwerk te helpen. Tegelijkertijd kunnen mensen die langer in Montfoort en Linschoten wonen hun nieuwe inwoners leren kennen.

Wie weet ontstaan er nieuwe vriendschappen of kunnen mensen elkaar ergens mee verder helpen en geeft het voor beiden meer inzicht in wat er leeft bij de ander. Ontmoeting kan immers leiden tot beter begrip. Deze maaltijd is elke laatste vrijdag van de maand vanaf 18.00 uur in de Rank, Verlengde Hoogstraat 26, 3417 EK Montfoort.

Vooraf aanmelden is wel van belang en het is de bedoeling is dat deelnemers een gerechtje meebrengen voor vier personen, zelfgemaakt of gekocht. Voor informatie en aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Henny Slot BIjeen 1Wat is de stichting DAC?

Met als motto "Vrienden van Henny Slot" was er in het verleden een succesvolle actie voor de stichting Development Assistance Cameroon, verder DAC genoemd. Deze stichting opgericht op 21 november 1997 heeft tot doel om de ontwikkeling van mensen in Kameroen, het voormalige werkgebied van Henny SLot, met name in de afgelegen regio Mbetta en Bakossi te steunen. De afgelopen jaren werd vooral het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouwproductie in die regio's ondersteund. DAC werkt kleinschalig en het geld van donateurs wordt ook daadwerkelijk besteed aan projecten in Kameroen. Zoals u waarschijnlijk weet is pastor Henny Slot al jarenlang bestuurslid van DAC en zet zich op die manier in om het leven van de arme plattelandsbevolking in Kameroen te verbeteren. Om dat er veel donateurs uit onze geloofsgemeenschap komen houden, informeren wij u ook via deze website.

VluchtelingenwerkVluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten begeleidt, in opdracht van de gemeente, gedurende 2 jaar elke vluchteling die onze gemeente binnenkomt. Dit zijn allemaal statushouders.

Elk gezin, dan wel alleenstaande, wordt gekoppeld aan één maatschappelijk begeleider, die het hele traject hiervoor verantwoordelijk blijft.

Momenteel (maart 2017) begeleiden wij 68 personen, verspreid over 21 huizen.

Het komt regelmatig voor dat er eerst een alleenstaande binnenkomt die later in aanmerking komt voor gezinshereniging. In 2016 hebben we eenmaal een gezinshereniging begeleid en in 2017 tweemaal. Er lopen nog 4 aanvragen voor gezinshereniging.

Daarnaast worden vluchtelingen gekoppeld aan z.g. taalmaatjes. Zij oefenen, heel basic met de gezinnen de taal van alle dag. Dit gebeurt naast de inburgeringscursus die elke vluchteling verplicht moet volgen en waarin de taal natuurlijk ook
veel aandacht krijgt.

collecteIn het gezamenlijk MOV overleg van onze geloofsgemeenschappen binnen de parochie wordt jaarlijks een planning gemaakt voor de officiële collectes voor goede doelen. Dit collecteschema wordt door het Parochiebestuur vastgesteld. De meeste collectes zijn landelijk.

Voor de VastenAktie en de Adventsactie worden in het overleg binnen de parochie eigen projecten gekozen. 

Voorafgaand aan een extra collecte besteden wij via de website, parochieblad en nieuwsbrief aandacht aan het betreffende doel. Deze extra collectes vinden plaats tijdens de weekendvieringen in rode mandjes. Wij melden in het informatieve artikel vaak ook een bankrekeningnummer zodat u ook rechtstreeks kunt doneren.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top