R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Hier vindt u een beknopt overzicht waar u terecht kunt met vragen en opmerkingen over activiteiten en vragen over de dienstverlening van onze geloofsgemeenschap. Veelal kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze eigen geloofsgemeenschap, via dit contactformulier. 
Telefonisch (0348) 47 12 75 is ook mogelijk op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.
A Z
In deze rubriek treft u een aantal verwijzingen. Zoekt u specifieke informatie over onze geloofsgemeenschap, onze (werk)groepen en/of activiteiten? Klik dan op de rubriek 'van A t/m Z (Ik zoek)' op de horizontale lijn van de rubrieken. In deze lijst vindt u de titel van alle artikelen die op de website zijn geplaast. Op gerelateerde begrippen en kernwoorden zijn artikelen vaak op meerdere plaatsen onder A t/m Z te vinden. Zoekt u bijvoorbeeld het terugkijken van een viering via kerkdienstgemist. Die is gerubriceerd onder: K van Kerkdienst - V van vieringen - T van terugkijken.


contactgegevensLedenadministratie
Voor een adreswijziging, een nieuw telefoonnummer of e-mailadres is er een formulier op onze website waar u deze wijzigingen eenvoudig kunt doorgeven. Er is in deze rubriek ledenadministratie (in de rechterkolom op onze startpagina) ook een formulierbeschikbaar om u aan te melden alsmede een formulier om u voor het een en ander af te melden. 

Aanmelden nieuwsbrief BIJ-Johannes.

Vindt u het handig geïnformeerd te worden als er op de website een bericht wordt geplaatst?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief BIJ-Johannes. U ontvangt deze wekelijks. Voor het aanmeldformulier klik hier

Bezoek (gesprek/zieken) gewenst
Binnen onze geloofsgemeenschap is er een bezoekgroep acief voor mensen die daar behoefte aan hebben aan hebben. Voor de meer ernstig zieken naderd levenseinde is er een Werkgroep Pastoraal Contact.Klik hier voor meer informatie

Beschrijving (folder) van de kerk

Voor bezoekers aan onze kerk is er een folder met een korte beschrijving van het gebouw. Deze kunt u ook klik hier bekijken

Biechtgesprek

U kunt contact opnemen met de pastoor, klik hier voor meer informatie over boete en verzoening.

Dopen
Voor aanmelden en informatie: klik hier
Heeft voor elders een doopbewijs uit de parochie nodig waar u indertijd gedoopt bent. Neem dan contact op met het secretariaat.

Eerste Communie
Op de website is een grooot deel van het jaar informatie te vinden over de activiteiten van de Werkgroep Eerste Communie of neem contact op met het secretariaat. 

Gebedsintenties opgeven
Neem contact op met het secretariaat.

Huwelijk

Tijdig aanmelden is van groot belang. Het is noodzakelijk daarvoor een formulier in te vullen.
Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier voor het kerkelijk huwelijk. 

Huwelijksjubileum
Wie een jubileum wil vieren, wordt verzocht tijdig contact op te nemen met het secretariaat. De voorkeur gaat ernaar uit om jubilea kerkelijk te vieren binnen de gemeenschap in weekendvieringen.
Als er een voorkeur bestaat dan is in verband met de planning het gewenst om minimaal een half jaar voorafgaand dit aan te geven. Wij proberen zoveel als mogelijk met wensen rekening te houden.

Jongerenpastoraat
Heeft u belangstelling voor activiteiten van en voor jongeren? Op het centrale websitedeel van de parochie informatie over activiteiten: klik hier.

Kerkbijdrage
Uw kerkbijdrage wordt geïnd door onze eigen geloofsgemeenschap. Met uitzondering van de gemeenschappelijke parochiële kosten (voor pastores, parochiële afdracht aan bisdom, algemene parochiële activiteiten), komt de opbrengst ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap.

Noodnummer: 06 - 13 44 13 53
Er is een centraal parochie meldpunt voor uitvaarten/ziekenzalving. Dat wordt met name door de uitvaartondernemers gebruikt voor meldingen en planning. In geval van spoed/nood kunt u ook dit nummer gebruiken.

Parochie informatie
Informatie over het het bestuur, het pastoresteam, diakens, weekendassisstenten e.d. zijn te vinden op het centrale (parochie)deel van deze website.

Pastoraal gesprek

U kunt contact opnemen met één van de leden van het pastorale team via het pastoraal secretariaat.

Rooms-katholiek worden?
Neem contact op met de centrale werkgroep voor volwassenen catechese. Contactpersoon is pastor Marion Korenromp 

Tarieven van onze dienstverlening 
Als u vragen heeft over tarieven voor bepaalde diensten dan kunt u ook terecht bij het secretariaat.
Een beknop overzicht van de tarieven staat op de website: deze vindt u hier. 

Uitvaart
De planning van een kerkelijke uitvaart (en avondwake) wordt geregeld via uitvaartondernemingen. Deze neemt voor u contact met ons op voor de afstemming en regelt een voorganger via het parochieel uitvaartmeldpunt. In geval van nood kunt u rechtstreeks het (noodnummer) van het uitvaartmeldpunt bellen (06 -13 44 13 53)

Vormsel 
Neem contact op met het secretariaat. 

Ziekenzalving of ziekenzegen
Als een lid van de geloofsgemeenschap ziek is en de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving wil ontvangen, dan kan er contact worden opgenomen met het secretariaat. Wacht met dit vragen niet te lang, zodat er nog tijd is voor een nadere kennismaking of begeleiding.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top