R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Op deze pagina's informatie over de sacramenten/sacramentalia middels een doorverwijzing naar het centrale (parochie)deel van deze website

Klik hieronder op het betrefffende sacrament om er meer (achtergrond informatie) te lezen. 

Doopsel 
Vormsel 
Eucharistie
Ziekenzalving 
Boete en verzoening  
Wijding
Huwelijk 

Toelichting algemeen van 1. De kerkelijke sacramenten  2. Wat zijn de sacramentalia

DopenDe voormalige doopwerkgroep is begin januari 2018 gestopt. Met veel inzet heeft deze groep jarenlang de voorbereiding verzorgd. Wij hebben nu als geloofsgemeenschap een uitdaging om de voorbereiding van het dopen (een andere) vorm te blijven geven. Dit belangrijke sacrament in onze geloofstraditie verdient immers een goede voorbereiding.

Al is het dopen lang niet meer zo vanzelfsprekend, we willen nadrukkelijke deze uitnodiging aan jonge ouders blijven geven. De doop van een kind zien we als een waardevol en (levens)bepalend moment. Als pastoraatgroep zijn we daarom op zoek naar mensen die mee willen denken aan de invulling en willen helpen om dit op eigentijdse wijze op te pakken. Om samen met ons te kijken hoe de nieuwe hulpmiddelen van beeld en geluid ons hierbij kunnen helpen.  

Als u hierover met ons wilt mee denken nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met Gerard Vendrig 06 - 20 45 58 21.

HuwelijkTrouwen in de kerk, vroegtijdig aanmelden via deze website!

Als mensen met elkaar trouwen, sluiten ze een verbond. Als ze ook voor de kerk trouwen en het sacrament van het huwelijk vieren, laten ze iets zien van hoe Gods verbond met de mensen altijd was en is: een band van liefde tot het uiterste.

Bijzonder aan het sacrament van het huwelijk is dat de man en vrouw het aan elkáár in hun ja-woord toedienen. De priester of diaken is de officiële getuige namens de kerkgemeenschap en zegent het huwelijk in.

Op elk verbond bereid je je goed voor. Zeker op een huwelijk waar een ja-woord ook een duurzaam woord is. De kerk neemt de duurzaamheid van het ja-woord heel serieus. Daarom vraagt zij een goede voorbereiding. Meestal zijn er twee voorbereidingsavonden samen met andere paren. Aansluitend wordt de huwelijksviering voorbereid met de pastor/diaken, die bij het huwelijk assisteert.

Een voorbereiding is ook dat er veel geregeld moet worden.


Daarom vragen wij dat u zich ruim van tevoren - liefst een jaar - aanmeldt via het ‘Aanmeldingsformulier Kerkelijk huwelijk’. Dit formulier en informatie over hetgeen er geregeld moet worden kunt u via onderstaande link vinden op het algemene parochiedeel van deze website.

Terug naar Startpagina                Naar meer informatie en aanmeldformulier

 
ziekenzalving1Vanouds kennen we in de katholieke kerk het sacrament van het heilig oliesel. Het is één van de 7 sacramenten. Dit sacrament is in de loop der jaren ook sacrament van de zieken en ziekenzalving gaan heten.

In het verleden werd de ziekenzalving vaak zo lang mogelijk uitgesteld. En werd het meer het sacrament van de stervenden. De laatste jaren is meer het besef gegroeid, dat het de ziekenzalving ook heel zinvol kan zijn wanneer er nog geen sprake is van een snel naderend einde.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top