R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

overleggenUit het overleg van de pastoraatgroep 23 april 2019
- De vieringen van de Goede Week en Pasen worden geëvalueerd. Het waren allemaal mooie vieringen.
- Ook de groep van de kinderwoorddienst heeft 2 mooie bijeenkomsten gehad met Palmpasen en Eerste Paasdag.
- In september doen we weer mee aan de Kerkproeverij
- Wat betreft ‘Kerk in het Park’ is men drukdoende met voorbereiding. Het wordt een bijzondere viering met aansluitend een picknick.
- Op 4 mei* is het weer schoonmaken, opruimen en klussen in en rond de kerk. We hebben een klussenlijstje aangeleverd bij de kerkcommissie.
Als dit allemaal gedaan wordt op 4 mei dan zouden we heel blij zijn.
* Datum is verschoven naar 11 mei 2019

Uit het overleg van de pastoraatgroep 1 april 2019
- De vieringen van de Goede Week worden besproken.Er is dan ook inzameling voor de voedselbank.
- Na de oproep voor de palmtakjes (buxus) heeft Gerard veel reactie gehad. Voor de Palmpasen dit jaar is er voldoende. Fijn om te zien dat veel mensen reageren.
- Er komt een ‘Kerk in het park’ viering. Ontmoeten is daarbij belangrijk. Na afloop is er daarom een picknick. Er is wat hulp nodig bij de voorbereiding.
- De waardering is er voor de Kinderwoorddienstgroep die actief en vol vuur bezig zijn.
- Het is de bedoeling bij de Eerste Communieviering op 19 mei met een gelegenheidskoor te werken.
- Er is gevraagd om de deur achter van de kerk voor de vieringen weer open te doen. Dit vragen we na bij de kerkcommissie.

Uit het overleg van de pastoraatsgroep 11 maart 2019
- We evalueren de diverse vieringen die afgelopen maand bij ons in de kerk zijn geweest en we bespreken een aantal activiteiten die voor de toekomst gepland staan.
- We zijn nog op zoek naar een paar mensen die mee willen helpen met de Kerk in het park viering van 7 juli.
- 9 mei 2020 komt de Maria Passie naar Montfoort. Dit is het verhaal van Maria wat wordt verteld en ondersteund met eigentijdse liederen.
- In september is er weer de Kerkproeverij. Ook dit jaar doen we hieraan mee.
- Het eerste weekend in oktober is het vrijwilligersweekend en op de zaterdag de gemeenschappelijke ziekenzalving.

Uit het overleg van de pastoraatsgroep 18 februari 2019

- De pastoor was helaas verhinderd door een opkomende griep.
- Het nieuwe altaar is mooi geworden, dankzij heel veel vrijwilligers.
- De voorbereiding van de 40 dagentijd is door Marion Korenromp verzorgd.
- Op Goede vrijdag is in de middag de kerk open. Er wordt nog nagedacht over de invulling.
- We hebben 3 doopzondagen gepland in 2019 waarbij in de viering de mogelijkheid is om kinderen te dopen.
- De vormselwerkgroepen in de parochie hebben een gezamenlijke bijeenkomst gehad.
- Er is een Kind op schootviering geweest. Jammer dat de communicatie niet helemaal in orde was
- De jaarmarkt in augustus heeft dit jaar een andere organisator. We moeten nagaan wat veranderd en hoe onze kerk daar een plaats in heeft.
- 7 juli is er Kerk in het park.


Uit het overleg van de pastoraatgroep 28 januari 2019.
- We maken kennis met pastor Nowara, hij was vandaag bij ons overleg.
- Op 29 januari is er een parochiebijeenkomst met ‘vitaliteit’ als onderwerp.
- De kerstmarkt is geëvalueerd. Iedereen was heel positief. Dus is het voornemen om dit in december 2019 weer te organiseren.
- Maandag 25 november 2019 is er een bijeenkomst gepland voor nieuw ingekomenen.
- De 1e communiewerkgroepen worden in de maand juni uitgenodigd. Het de bedoeling dat er in de tweede helft van het jaar ook voor de doopwerkgroepen een bijeenkomst komt.

Uit het overleg van de pastoraatgroep 8 januari 2019.
- We evalueren de kerstvieringen. Mooie vieringen, allemaal goed bezocht en geen bijzondere dingen. Mooie kerstversieringen. De gewijzigde tijden zijn
  ook goed geweest.
- In de viering op eerste kerstdag is afscheid genomen van Mayke Vendrig. Ook het kindje wiegen was een mooie viering met veel kinderen.
- De eerste kerstmarkt in de kerk was een mooie activiteit waaraan ongeveer 100 vrijwilligers hebben meegewerkt.
- Er komt nieuwe apparatuur voor de schermen en beeld en geluid. Ook de kasten komen op de verhoging te staan.
- Zaterdag 19 januari worden er in Linschoten 2 kinderen gedoopt en zondag 20 januari is er de Schelpenviering in Montfoort met 5 dopelingen van 2018.
- in 2020 willen we weer meedoen met het Feest van de Geest.
- De invulling van Goede Vrijdag gaan we bespreken bij het GLO.
- Eind januari is er een parochiebijeenkomst met de vitaliteitsgroepen. In februari is er een vervolg van de werkgroep in Montfoort.
- We plannen onze nieuwe vergaderingen tot de zomervakantie.

Uit het overleg van de pastoraatgroep 16 oktober 2018.
- Tijdens deze vergadering bespreken we samen met onze pastoor het reilen en zeilen van de activiteiten in onze geloofsgemeenschap. Er gebeurt veel.
- De pastoor vertelt waar het team mee bezig is. Er komt een nieuwe pastor en Hans Oldenhof gaat per 1 november weg. Zondag 14 oktober was hij bij ons voor het laatst
  in de viering.
- Op 26 november is er een parochieavond speciaal voor de mensen die nieuw zijn komen wonen in Montfoort/Linschoten.
- We kijken terug op een bijzonder vrijwilligersweekend, waarbij de kosters, collectanten zich van een hele andere kant verrassend hebben laten zien.
- Het lintje van Mia was een verrassend element aan het eind van het ‘dank je wel’ weekend.
- De groep die bezig is rondom vitaliteit is bezig met ‘Ontmoetingen’. Zij moeten eerst zelf proberen en leren wat echt belangrijk is voordat ze hiermee naar buiten kunnen
  komen. Dit kost meer tijd dan verwacht.
- We gaan weer voldaan naar huis.

Uit het overleg van de pastoraatgroep  2 juli 2018
- We kijken terug op een mooi Sint Jansfeest met het priesterfeest van Henny Slot. Een koor van bijna 100 mensen o.l.v. Wilfred Kemp maakten het
  heel bijzonder.
- Er zijn parochiebijeenkomsten geweest voor alle vormselwerkgroepen en de week erna voor alle 1e communiewerkgroepen. Goed om elkaar te
  ontmoeten en van elkaar te weten. Er is vanaf nu één secretariaat voor de catechese voor de hele parochie.
- De werkgroep vitaliteit heeft een PowerPoint van de voortgang en bespreekt hoe hier mee verder te gaan.
- Op 16 september is er weer kerkproeverij. Onze kerk is aangemeld op de landelijke site.
- Dit was de laatste vergadering voor de vakantie


Uit het overleg van de pastoraatgroep 18 juni 2018
- Voor catechese komt een nieuw secretariaat voor de hele parochie. Er is een eigen e-mailadres. Vanuit dat secretariaat worden vormsel en communie begeleid. De vormselgroepen en de           communiegroepen binnen de parochie komen binnenkort bij elkaar.
- Kerkproeverij, daar gaan we dit jaar ook weer aan mee doen.
- Er zijn pelgrims geweest vanuit Zoetermeer en in augustus komen er pelgrims uit Nijmegen aan. Wij willen graag een pleisterplek voor hen zijn.
- We hebben afscheid genomen van pater Jan Bouwens en 24 juni vieren we het priesterfeest van pastor Henny Slot.
- Met de plannen voor ‘vitaliteit’ zijn we kleine stapjes vooruit gegaan. We denken na hoe we dit kunnen presenteren aan de geloofsgemeenschap

Uit het overleg van de pastoraatgroep 28 mei 2018
- We bespreken de komende activiteiten, kerkproeverij, vrijwilligersweekend, de pelgrims, afscheid Jan Bouwens, feest van Henny Slot.
- Ook de stand van zaken rond ‘vitaliteit’ wordt besproken.
- We kijken terug op het feest van de Geest. Dankzij heel veel vrijwilligers is dit een geslaagd evenement. Over twee jaar is er weer een feest van de Geest.

Uit het overleg van de pastoraatgroep 29 januari 2018

- De doopwerkgroep is recent gestopt. Hoe gaan we verder met het doopsel. We zoeken naar een structurele oplossing. Op 4 maart worden er 3 kinderen gedoopt in de weekendviering.
- De komende maanden zijn er verschillende activiteiten die onze aandacht vragen.
- Op 16 en 17 februari is er een bijeenkomst rondom vitaliteit - fase 2. Aan deze bijeenkomst wordt door 8 tot 10 personen vanuit onze geloofsgemeenschap deelgenomen. Daarna willen we dit ‘breed’ delen. De uitdaging wordt dat we een keuze maken waar gaan we mee stoppen, wat willen we blijven doen en wat voor nieuwe dingen kunnen we in de toekomst gaan doen.
- Er komt een nieuwe vrijwilligerscoördinator. We overleggen met diegene over vorm en inhoud van het werk.
- In mei is er van Hemelvaart tot en met Pinksteren het ‘Feest van de Geest’ Het thema is ‘Levensadem’. 2 kunstenaars gaan een kunstwerk maken dat in onze kerk wordt tentoongesteld. Afgelopen week hebben we hier een in Alpen a/d Rijn een bijeenkomst mee gehad.
- We ervaren onze beperktheid door de omvang van de groep. Het zou fijn zijn als we uitbreiding zouden kunnen vinden omdat er best veel activiteiten op de planning staan.
- Op 6 februari 2018 hebben we weer een gezamenlijke vergadering met de kerkcommissie.

Uit het overleg van de pastoraatgroep 15 januari 2018
-
We evalueren de kerstvieringen. Het waren allemaal mooie druk bezochte vieringen en deze zijn goed verlopen.
- De herdertjestocht is geëvalueerd en wordt in 2019 weer gehouden.

- We hebben afscheid genomen van de doopwerkgroep in de Schelpenviering. We denken na hoe we dit nu kunnen gaan vormgeven.
- Vitaliteit 2e fase: we zijn naar een parochiebijeenkomst geweest met uitleg over het vervolg. Vanuit iedere geloofsgemeenschap wordt er een groep van
  acht tot tien personen samengesteld die onder leiding van Marion Korenromp en Henk Brussel een toekomstplan voor  de komende vijf jaar gaat maken.
- Feest van de Geest: tussen Hemelvaart en Pinksteren komen er twee kunstenaars bij ons in de kerk die aan de hand van een landelijk thema een kunstwerk maken.
- We stellen nieuwe vergaderdata vast voor het 1e halfjaar. Er is genoeg te bespreken.


Uit het overleg van de pastoraatgroep 27 november 2017

- We bespreken de diversen activiteiten die geweest zijn. Het vormsel was een mooie viering met 21 vormelingen. Helaas was er een ziek.
- De vrijwilligers van de doopwerkgroep stoppen miv 2018 we denken na hoe we dit door kunnen laten gaan.
- De herdertjestocht zijn we druk mee bezig, het wordt weer een mooie tocht met een afsluiting in de kerk.
- De kerstvieringen zijn in voorbereiding.
- De jaarplanning voor 2018 hebben we gemaakt.
- We gaan in 2018 op zoek naar vrijwilligers.
- De vitaliteit gaat een 2e fase in. Hier komen een aantal bijeenkomsten voor in 2018.


Uit het overleg van de pastoraatgroep 25 september 2017
- We hebben contact met een vertegenwoordiger van de Rank over gezamenlijke activiteiten het komende jaar. Waarbij kunnen we elkaar ontmoeten en/of samen organiseren.
- We hebben zorgen over de slecht werkende verwarming en hopen op snelle verbetering.
- Het feest van de Geest, staat op de agenda voor het volgende jaar. Een kunstenaar gaat een kunstwerk gaat maken wat past bij onze kerk en geloofsgemeenschap. Tussen Hemelvaart en Pinksteren krijgt dit extra aandacht.
- Het vrijwilligersweekend met de viering van het sacrament van de zieken/bemoediging is besproken. Het is verheugend dat er veel aanmeldingen zijn.
- We bespreken nog een aantal komende activiteiten.


Uit het overleg van de pastoraatgroep 11 september 2017
- Er is teruggeblikt op de eerste georganiseerde kerkproeverij. Het is een jaarlijks evenement en is voor herhaling vatbaar.
- Er zijn een aantal nieuwe activiteiten, waaronder ‘Het feest van de Geest’ (kunst in de kerken) aan de orde rond Pinksteren 2018.
- We gaan aan de slag met het rapport over ‘vitaliteit’ en de uitdaging hoe kunnen we de mensen van Montfoort/Linschoten hierin meenemen.
- We gaan ook op zoek naar vrijwilligers voor een paar werkgroepen. Er is geopperd er aandacht aan te besteden via de website (vacaturebank).
- Een aantal activiteiten worden opgestart. We gaan contact zoeken met de Rank om te kijken wat we gezamenlijk kunnen organiseren.


Uit het overleg van de pastoraatgroep 4 april 2017
- We bespraken vooral de diversen vergaderingen voor activiteiten in dit jaar.
- De herdertjestochtvoorbereiding is opgestart. Op zaterdag 16 december is de Herdertjestocht.
- Ook oecumenisch zijn er diversen activiteiten in voorbereiding.
- We kijken terug op mooie avonden over de vitaliteit. Hoe gaan we nu verder?
- Voor de voedselbank gaan we ook dit jaar weer inzamelen tijdens de Goede week.
- We gaan kijken of we dit jaar weer een gezamenlijke ziekenzalving kunnen organiseren.
- Afsluitend worden een aantal vragen vanuit werkgroepen besproken.


Terug naar Startpagina
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top