R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

PastoraatgroepBinnen onze geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper is er sinds 2006 een pastoraatgroep actief. De leden van deze pastoraatgroep zijn Willy Klein Gunnewiek voor het taakveld Diaconie, Mia van Jaarsveld voor het werkveld Catechese en Gerard Vendrig, voorzitter met als taakveld Liturgie (Vlnr op de bijgaande foto). Er zijn 2 vacatures om de pastoraatgroep op de gewenste sterkte te krijgen.

Waarom een pastoraatgroep?
Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de omvangrijke Parochie van de Heilige Drie-eenheid die bestaat uit acht op zichzelf staande geloofsgemeenschappen. Er is een overkoepelend pastoresteam en parochiebestuur. Montfoort-Linschoten is met de oorspronkelijke naam Geboorte Johannes de Doper een van die acht gemeenschappen. Het pastoresteam bestaat op dit moment uit 2 priesters en 2 pastorale werksters. De trend is dat dit aantal in de nabije toekomst verder zal afnemen. U begrijpt met dit aantal pastores en de omvang van onze parochie dat zij maar beperkt fysiek bij ons aanwezig kunnen zijn.

Pastorale nabijheid is van belang.
Een van de belangrijkste taken als christen is het omzien naar elkaar. Welnu, de leden van de pastoraatgroep zijn als het ware ‘oog en oor’ en zijn het pastorale aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap. Dat wil zeggen dat zij zorg zullen hebben voor de vrijwilligers en de werkgroepen, maar ook voor parochianen die behoefte hebben aan pastoraal contact. Maar ook wensen met betrekking tot bezoek of een gesprek of het beantwoorden van (hulp)vragen. Leden van de pastoraatgroep zullen niet op elke vraag direct een antwoord hebben, maar weten wel de juiste wegen te bewandelen.

Spin in het web
Er is regelmatig contact met de de kerkcommissie en het pastoresteam. Leden van de pastoraatgroep maken deel uit van onze eigen geloofsgemeenschap. De lijntjes zijn daarom kort en dit draagt ertoe bij dat wij als geloofsgemeenschap zorgdragen voor elkaar. Het is mooi dat wij samen het pastoraat met al zijn facetten kunnen waarborgen.

Wij dragen samen een verantwoordelijkheid
Als geloofsgemeenschap proberen wij met elkaar ons geloofsleven gestalte geven, zeker daar waar wij het dagelijks leven met elkaar delen. De pastoraatgroep kan daar een bijdrage aan leveren. Dit kunnen wij niet alleen. Het is belangrijk met elkaar ook dat ‘oog en oor’ te hebben voor wat er leeft in onze gemeenschap. Signaleert u iets dat aandacht vraagt neem dan contact met ons op. Zo zijn we samen aan de slag aan een vitale ‘kerk van de toekomst’. Dat is wat ons geloof van ons vraagt. We hoeven niet opzichtig te handelen maar moeten wel afstand nemen van ‘het zal mijn tijd wel duren’ en/of ‘ver-van-mijn-bed’ mentaliteit. Ons geloof zal merkbaar moeten zijn in ons handelen naar de medemens die ons nodig heeft.

Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via het parochieblad BIJeen en op deze website (klik hier) voor de laatste verslagen. 
Voor vragen of informatie kunt u altijd bij ons:

Waterbron
Gerard Vendrig

Voorzitter, werkveld - liturgie
(0348) 47 27 75

Mia van Jaarsveld
Werkveld - catechese
(0348) 56 04 84

Willy Klein Gunnewiek
werkveld - diaconie
(0348) 47 24 88

Hieronder de omschrijving van de doelstelling van onze geloofsgemeenschap, 
of wel onze 'mission statement' wat wij met elkaar voor ogen hebben.


Wij staan als Katholieke geloofsgemeenschap midden in de samenleving.
Vanuit ons geloof zijn wij in beweging voor iedereen.
Wij bieden ruimte voor wie zich wil voeden aan de BRON.

Terug naar startpagina 

overleggenUit het overleg van de pastoraatgroep 23 april 2019
- De vieringen van de Goede Week en Pasen worden geëvalueerd. Het waren allemaal mooie vieringen.
- Ook de groep van de kinderwoorddienst heeft 2 mooie bijeenkomsten gehad met Palmpasen en Eerste Paasdag.
- In september doen we weer mee aan de Kerkproeverij
- Wat betreft ‘Kerk in het Park’ is men drukdoende met voorbereiding. Het wordt een bijzondere viering met aansluitend een picknick.
- Op 4 mei* is het weer schoonmaken, opruimen en klussen in en rond de kerk. We hebben een klussenlijstje aangeleverd bij de kerkcommissie.
Als dit allemaal gedaan wordt op 4 mei dan zouden we heel blij zijn.
* Datum is verschoven naar 11 mei 2019

Uit het overleg van de pastoraatgroep 1 april 2019
- De vieringen van de Goede Week worden besproken.Er is dan ook inzameling voor de voedselbank.
- Na de oproep voor de palmtakjes (buxus) heeft Gerard veel reactie gehad. Voor de Palmpasen dit jaar is er voldoende. Fijn om te zien dat veel mensen reageren.
- Er komt een ‘Kerk in het park’ viering. Ontmoeten is daarbij belangrijk. Na afloop is er daarom een picknick. Er is wat hulp nodig bij de voorbereiding.
- De waardering is er voor de Kinderwoorddienstgroep die actief en vol vuur bezig zijn.
- Het is de bedoeling bij de Eerste Communieviering op 19 mei met een gelegenheidskoor te werken.
- Er is gevraagd om de deur achter van de kerk voor de vieringen weer open te doen. Dit vragen we na bij de kerkcommissie.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top