R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Piet van der Horst 2Ruim 3 jaar geleden werd Piet benoemd en was hij binnen ons team van de kerkcommissie van onze geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper algemeen bestuurslid. Je kon altijd op hem rekenen. Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van onze kerk.

In het verleden was Piet vele jaren lid van de Parochievergadering. Daarnaast was hij ook heel praktisch ingesteld als collectant en behulpzaam bij de jaarlijkse actie kerkbalans. Wij wisten dat Piet ernstig ziek was maar hij bleef altijd optimistisch. Wie ernaar vroeg hoorde altijd dat het goed met hem ging.

Tijdens de Paaswake was hij er nog als collectant in de kerk. Ondanks alle optimisme verslechterde zijn situatie onverwacht snel.

Op 28 april 2019 overleed Piet in de leeftijd van 67 jaar. Op zaterdag 4 mei was zijn uitvaartplechtigheid en werd zijn lichaam aansluitend te ruste gelegd op begraafplaats de Stuivenberg.

Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid en wij wensen zijn echtgenote Jeanet met haar gezin en familie veel sterkte bij dit grote verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

Namens de Kerkcommissie Johannes de Doper
Ad Vendrig voorzitter
 
Terug naar Startpagina                           Naar informatie over de kerkcommissie
Kerkcommissie2016Vanaf de regionale samenvoeging van onze geloofsgemeenschap in 2010 en het ontstaan van de nieuwe Parochie van de H.Drie-Eenheid is er een kerkcommissie die gestalte geeft aan het lokale (uitvoerende) bestuur.

De samenstelling is als volgt:
Voorzitter: Ad Vendrig
Secretaris: Annie Nederend
Penningmeester: Bart Vlooswijk
Lid algemeen : Piet van der Horst († 28-04-2019)
Lid beheer en bouwzaken: Wim Beukers


Als u contact wilt opnemen met deze commissie is dat mogelijk via dit contactformulier 

Op de foto v.l.n.r. Ad Vendrig, Wim Beukers, Annie Nederend, (Piet van der Horst † 28-04-2019) en Bart Vlooswijk

Wat doet de kerkcommissie

overleggen
Besproken onderwerpen Kerkcommissie en Pastoraatgroep september 2019

Vrijwilligersverzekering
Bij de gemeente is een vrijwilligersverzekering, maar mocht er iets gebeuren eerst je eigen verzekering aanspreken. Wordt niet alles vergoed dan kun je het bij de gemeente indienen.
In parochieverband navragen of er een vrijwilligersverzekering is.

Tuin
Met de jaarmarkt waren er lovende woorden over de tuin. Die zag er prima uit.
Er komt nog onderdak voor de robotmaaier.

PCI
Er worden bestuursleden gevraagd voor de PCI. Dit is voor de hele Drie-eenheidparochie

Kerk in het park
Een geslaagde viering. Volgend jaar weer.

Vitaliteit
De vitaliteitswerkgroep maakt in het vrijwilligersweekend het logo bekend.

Bibliotheek van morgen
Er zijn verschillende mensen vanuit de parochie naar deze bijeenkomst geweest.
Samen zoeken naar mogelijkheden om er een ontmoetingsplek van te maken.
De gemeente is per 1 januari 2020 verplicht dat er een bibliotheek komt.

Viering 15 augustus Maria Tenhemelopneming
Een hele mooie viering en veel parochianen die meegingen naar Achthoven om
het terugplaatsen van het Mariabeeld bij te wonen. Het beeld is prachtig geschilderd door H. v.d. Kamp.

Carolusbeeld
Dit is ook prachtig gerestaureerd door H. v.d. Kamp en krijgt een plaats in de parochietuin.

Samenkomen liturgiegroepen, kerkcommissies en pastoraatgroepen
Er is een voorstel om een vergadering te beleggen voor alle liturgiegroepen, kerkcommissies en pastoraatgroepen zonder parochiebestuur. Op deze manier eens uitwisselen wat er leeft in de verschillende geloofsgemeenschappen

Onderhoud kerk
Offerte voor herstel glas in lood ramen van sacristie en keuken is goedgekeurd.
Er zijn ledlampen aangeschaft voor de kroonluchters.
Machtiging van het bisdom voor onderhoud.
Verwarming in de gaten houden.

Nieuw binnengekomen parochianen
Op 25 november worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

BankpasjesOnze geloofsgemeenschap heeft een aantal bankrekeningen in gebruik
om de geldstromen in goede banen te leiden.

Wij verzoeken u vriendelijk het juiste nummer te gebruiken
en een duidelijke omschrijving mee te geven bij uw opdracht.

Al deze banknummers staan op naam van H. Drie-eenheid/Geboorte Johannes de Doper.

ledenadministratieHet is nu perfect geregeld
Een actuele ledenadministratie is voor onze geloofsgemeenschap van levensbelang. Wij willen graag precies weten wie er behoort bij onze geloofsgemeenschap. Of iemand nu actief of passief betrokken is daarbij geen maatstaf. Er zijn altijd veel mutaties vooral vanwege verhuizingen, die wij nu nog centraal krijgen aangeleverd. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. Via hen krijgen wij de mutaties die wij weer in onze administratie verwerken.

Toekomstige uitdaging ligt in het verschiet
In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. Dit heeft voor ons grote gevolgen. Als bijvoorbeeld een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan.

tarievenOnderstaand een overzicht van de (ongewijzigde) tarieven 2019 voor de meest relevante diensten die wij verlenen.


Gebedsintentie:  € 10,-

Avondwake:  € 275,-
Avondwake + uitvaartplechtigheid met aansluitend begrafenis: € 525,-
Avondwake + crematieplechtigheid: € 525,-
Avondwake + uitvaartplechtigheid met aansluitend crematie: € 650,-

Uitvaartplechtigheid in de kerk met aansluitend begrafenis:  € 375,-
Uitvaartplechtigheid in een crematorium:  € 375,-
Uitvaartplechtigheid in de kerk met aansluitend crematie:  € 525,-

Viering van een huwelijksjubileum (eigen viering):  € 450,-

AEDLausGerritDe veiligheid tijdens een viering in de kerk.

Om iemand die tijdens een viering in de kerk een acute circulatie (hart)stilstand of hartritmestoornis zou krijgen, snel en beter te kunnen helpen, heeft de Kerkcommissie een paar jaar gelden een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft.

Door direct met de reanimatie te beginnen en een AED te gebruiken is de kans het grootst om het leven van zo iemand te redden.

Er waren al een aantal mensen binnen onze geloofsgemeenschap die een AED kunnen bedienen. Om deze groep uit te breiden zijn er wat frequente bezoekers benaderd om de opleiding reanimatie en AED-bediener bij de EHBO-Montfoort te volgen.

KB VZVanaf begin januari is er veel te doen voor kerkbalans. De folder wordt gemaakt en de bij behorende brieven worden geprint. Er worden de komende tijd weer ca 1800 enveloppen voor de actie Kerkbalans gevuld. Alles wordt voorbereid om te worden verdeeld naar de bezorgwijken. De vele kerkbalans lopers zijn benaderd en deze zullen vanaf woensdag 23 januari 2019 rondgaan om de bekende envelop weer te bezorgen.

Na het weekend van 26 en 27 januari 2019 wordt de retourenvelop weer opgehaald. Kerkbalans is de financiële kurk waarop onze geloofsgemeenschap drijft. Geef voor je kerk, is ook dit jaar het landelijke thema. Wij vragen u ons te steunen: geef ruimhartig en geef ons daarmee de mogelijkheid het gebouw te onderhouden en werk binnen onze geloofsgemeenschap te verrichten.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis
Een plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten.
Waar je een luisterend oor vindt
en stilte om te bezinnen.
Een plek om te vieren en te geloven,
waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.
Waar mensen voor je bidden
en klaar staan met praktische steun,
of je nu lid bent of niet.
Waar we samen een gemeenschap zijn
en geven om anderen.KB afb

BegraafplaatsondertekeningStichting Onderhoud Begraafplaatsen Montfoort gaat twee oude begraafplaatsen onderhouden

Op 15 december 2016 ondertekenden wethouder Vlaar (gemeente Montfoort) en de heren J.H.W. Geelkerken (voorzitter) en de heer A.P.M. Vlooswijk (secretaris) van de Stichting Onderhoud Begraafplaatsen Montfoort de beheers- en onderhoudsovereenkomst Begraafplaatsen Montfoort. Met de ondertekening is het beheer en onderhoud van de twee oude begraafplaatsen van Montfoort, de Algemene Begraafplaats op de Julianalaan en de R.K. Begraafplaats op de Lodewijkstraat, overgedragen aan de stichting.

In veel gemeenten in Nederland is door de gemeenteraden gevraagd om kritisch te kijken naar de kosten van begraafplaatsen en in veel gevallen is hieraan de opdracht gekoppeld om de begraafplaatsen kostendekkend in de begroting op te nemen. Ook in de gemeente Montfoort is dat het geval. In het project Keuzes Maken heeft de gemeenteraad op 7 juli 2014 besloten om de begroting meerjarig sluitend te maken. Een van de consequenties van dat besluit is een besparing op het onderhoud van de begraafplaatsen.

Belastingdienst2Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost

Een simpel rekenvoorbeeld:

Een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40 %) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

Op de site van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal formulieren beschikbaar.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top