R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Kerkcommissie2016Vanaf de regionale samenvoeging van onze geloofsgemeenschap in 2010 en het ontstaan van de nieuwe Parochie van de H.Drie-Eenheid is er een kerkcommissie die gestalte geeft aan het lokale (uitvoerende) bestuur.

De samenstelling is als volgt:
Voorzitter: Ad Vendrig
Secretaris: Annie Nederend
Penningmeester: Bart Vlooswijk
Lid algemeen : Piet van der Horst († 28-04-2019)
Lid beheer en bouwzaken: Wim Beukers


Als u contact wilt opnemen met deze commissie is dat mogelijk via dit contactformulier 

Op de foto v.l.n.r. Ad Vendrig, Wim Beukers, Annie Nederend, (Piet van der Horst † 28-04-2019) en Bart Vlooswijk

Wat doet de kerkcommissie

BankpasjesOnze geloofsgemeenschap heeft een aantal bankrekeningen in gebruik
om de geldstromen in goede banen te leiden.

Wij verzoeken u vriendelijk het juiste nummer te gebruiken
en een duidelijke omschrijving mee te geven bij uw opdracht.

Al deze banknummers staan op naam van Parochie H. Drie-eenheid / Montfoort
Uw overboeking komt dus binnen en behoort toe aan onze lokale geloofsgemeenschap.


NL 12 RABO 0151 4654 36
  -  is het algemene bankummer (betaling gebedsintenties, extra bijdragen zoals collectegelden) 


NL 48 RABO 0134 6018 23  -  is het banknummer bedoeld voor uw Kerkbalans bijdragen.


NL 65 RABO 0126 9847 86  -  voor giften speciaal bestemd voor het Restauratiefonds van onze kerk


NL 47 RABO 0329 6871 74  -  dit nummer wordt alleen ingezet voor tijdelijke (diaconale) acties binnen onze geloofsgemeenschap.

ledenadministratieHet is nu perfect geregeld
Een actuele ledenadministratie is voor onze geloofsgemeenschap van levensbelang. Wij willen graag precies weten wie er behoort bij onze geloofsgemeenschap. Of iemand nu actief of passief betrokken is daarbij geen maatstaf. Er zijn altijd veel mutaties vooral vanwege verhuizingen, die wij nu nog centraal krijgen aangeleverd. De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. Via hen krijgen wij de mutaties die wij weer in onze administratie verwerken.

Toekomstige uitdaging ligt in het verschiet
In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. Dit heeft voor ons grote gevolgen. Als bijvoorbeeld een oudere parochiaan verhuist naar een verpleeghuis en niet in staat is zelf een adreswijziging aan de parochie door te geven, krijgt de parochie niet meer automatisch van de gemeente te horen waar hij of zij nu woont. Als gevolg daarvan zou dan het contact met de parochie helaas verloren kunnen gaan.

tarievenOnderstaand een overzicht van de (ongewijzigde) tarieven 2019 voor de meest relevante diensten die wij verlenen.


Gebedsintentie:  € 10,-

Avondwake:  € 275,-
Avondwake + uitvaartplechtigheid met aansluitend begrafenis: € 525,-
Avondwake + crematieplechtigheid: € 525,-
Avondwake + uitvaartplechtigheid met aansluitend crematie: € 650,-

Uitvaartplechtigheid in de kerk met aansluitend begrafenis:  € 375,-
Uitvaartplechtigheid in een crematorium:  € 375,-
Uitvaartplechtigheid in de kerk met aansluitend crematie:  € 525,-

Viering van een huwelijksjubileum (eigen viering):  € 450,-

AEDLausGerritDe veiligheid tijdens een viering in de kerk.

Om iemand die tijdens een viering in de kerk een acute circulatie (hart)stilstand of hartritmestoornis zou krijgen, snel en beter te kunnen helpen, heeft de Kerkcommissie een paar jaar gelden een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeschaft.

Door direct met de reanimatie te beginnen en een AED te gebruiken is de kans het grootst om het leven van zo iemand te redden.

Er waren al een aantal mensen binnen onze geloofsgemeenschap die een AED kunnen bedienen. Om deze groep uit te breiden zijn er wat frequente bezoekers benaderd om de opleiding reanimatie en AED-bediener bij de EHBO-Montfoort te volgen.

BegraafplaatsondertekeningStichting Onderhoud Begraafplaatsen Montfoort gaat twee oude begraafplaatsen onderhouden

Op 15 december 2016 ondertekenden wethouder Vlaar (gemeente Montfoort) en de heren J.H.W. Geelkerken (voorzitter) en de heer A.P.M. Vlooswijk (secretaris) van de Stichting Onderhoud Begraafplaatsen Montfoort de beheers- en onderhoudsovereenkomst Begraafplaatsen Montfoort. Met de ondertekening is het beheer en onderhoud van de twee oude begraafplaatsen van Montfoort, de Algemene Begraafplaats op de Julianalaan en de R.K. Begraafplaats op de Lodewijkstraat, overgedragen aan de stichting.

In veel gemeenten in Nederland is door de gemeenteraden gevraagd om kritisch te kijken naar de kosten van begraafplaatsen en in veel gevallen is hieraan de opdracht gekoppeld om de begraafplaatsen kostendekkend in de begroting op te nemen. Ook in de gemeente Montfoort is dat het geval. In het project Keuzes Maken heeft de gemeenteraad op 7 juli 2014 besloten om de begroting meerjarig sluitend te maken. Een van de consequenties van dat besluit is een besparing op het onderhoud van de begraafplaatsen.

Belastingdienst2Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost

Een simpel rekenvoorbeeld:

Een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40 %) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

Op de site van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal formulieren beschikbaar.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top