R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

pijpSpaan1Het grote feest van pastoor Spaan in 1939.

40 jaar priester, 25 jaar pastoor (waarvan 20 te Montfoort), 65 jaar oud. Heel Montfoort heeft het 40 jarige priesterschap van pastoor Spaan op buitengewoon feestelijke wijze gevierd, samen met hem. Heel Montfoort was met groen en bloemen versierd, terwijl vele erepoorten waren opgericht. Vlaggen gaven een feestelijk aanzien aan het gebeuren.
Op maandagavond, de 14e augustus, werd de jubilaris door zijn beide kapelaans, de heren J.J. van Rossum en F.A. Gilsing en het kerkbestuur afgehaald van het station van Utrecht. Aan de grens van de parochie, in Achthoven, hadden de leden van het feestcomité en het erecomité zich met auto's opgesteld. Hier vonden de eerste begroeting en felicitatie plaats.

Daarna zette de stoet zich in beweging naar Montfoort. Voorop gingen ruiters en wielrijders. Op Tabakshof voegden zich St. Carolus en de ‘bruidjes’ bij de stoet. Na een ware feestelijke optocht arriveerde men bij de kerk. De oudste kapelaan J.J. van Rossum heette de jubilaris welkom namens de parochianen en wenste de pastoor geluk en prees hem als een waar herder. De Heilige mis wordt voorgegaan door pastoor Spaan met assistentie van pastoor H. Campman en pastoor Theo Wouters, een neef van pastoor Spaan.

Om half een, na de dienst was de grote zaal van het Sint Jozef gebouw vol met genodigden; de leden van het feestcomité en van het erecomité, de zusters van St. Antonius, deputaties van de R.K. scholen, alsmede het feestkoor en de besturen van alle verenigingen. de feesteling werd met zijn familie en gasten van de pastorie afgehaald door bruidjes.
Pijpspaan3
Burgemeester Kemme, als voorzitter van het huldegingscomité, leidde onder stormachtig applaus de pastoor binnen in de feestzaal. Het feestkoor zong "Gods Grootheid" van Ludwig von Beethoven. De burgemeester sprak een dankwoord en bood, namens de parochie, een nieuwe doopvont aan, vervaardigd door de edelsmeden Gebr. Roosmalen uit Utrecht, een nieuw kerkorgel, vervaardigd door de firma Pels uit Assen, een geschilderd kerkraam uit de glasfabriek van Joep Nicolas, en een wierookvat. Pastoor Spaan dankte in zijn enthousiaste rede voor de grootse hulde. Hierbij zij vermeld, dat hij elk geschenk voor zichzelf, hoe gering ook, absoluut weigerde. Voor zijn kerkgebouw aanvaarde hij, God ter ere, alle stoffelijke blijken van hulde en dank.

Een zeer druk bezochte receptie volgde. Honderden, waaronder vele geestelijken uit de omgeving, bezochten de receptie. Een plechtig lof met Te Deum besloot om vier uur de kerkelijke viering. 's Avonds om acht uur huldigde het feestkoor en St. Carolus nogmaals hun herder, nu in de parochietuin. Een schitterend vuurwerk was het grootse slot van het feest, waarmee heel Montfoort had meegeleefd. Voor de kinderen was op de daaropvolgende Woensdag nog een groot feest. Voor Spaan waren deze dagen hoogtepunten in zijn leven.

Bron: Een artikel op internet van Yvonne Roeling-Lint 

Terug naar Startpagina
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top