R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

In deze rubriek artikelen over de (historie) van het gebouw/geloofsgemeenschap en andere wetenswaardigheden.
Kerststal 128 klDe precieze historie van de kerststal van de kerk is ons (nog) niet bekend. Wel dat het al zeker een aantal generaties mee gaat en velen het uit hun jeugd nog kennen.

Door de tand destijds was de fraaie beeldengroep behoorlijk flets geworden. Met veel zorg en aandacht is daar in het afgelopen jaar door Jessica van Bers en Henny van der Kamp veel tijd ingestoken.

De hele groep is opnieuw met frisse kleuren opgeknapt. Het ziet er in de nieuwgebouwde stal (mooi op hoogte) achter in de kerk weer prachtig uit. 

Een van de fraai opgeknapte beelden uit onze kerststal in de kerk is de bekende wat nostalgische knik-engel met collectebus. Deze heeft nu ook een mooie plek bij de nieuwe kerststal gekregen.

Tijdens de kerstmarkt werd er door velen al nieuwsgierig gekeken. De knik-engel staat met de ‘centengleuf’ goed bereikbaar vooraan. De engel zal vriendelijk knikkend danken bij een gift.

Hieronder een impressie van de stal maar ga vooral ook even kijken.

TorenTondeJongHet jaar 2016 stond in het teken van de restauratie van (de buitenzijde) van onze kerk. 

Wat er precies werd gedaan was aan het oog ontokken en er werd ‘achter de schermen’ in dat jaar stevig doorgewerkt. Om daar een beeld van te geven ging Wim Beukers (van onze kerkcommissie) als betrokkene met zijn fototoestel regelmatig hoog de toren in. 

Het fotoalbum over de restauratie blijft bezienswaardig door een groot aantal unieke plaatjes. U vindt er bijzondere detailfoto’s van wat werd aangetroffen. Van het ei van een uilskuiken in een provisorisch nest op de steigers tot de ingepakte toren zonder haan op 42 meter boven aarde.

Ook zijn er mooie omgevingsbeelden gemaakt. Terug naar Startpagina                                                            Klik hier of op een van de foto's voor het fotoalbum

 
Carolus 2Het oude beeld van de school hersteld weer terug

Hoog in de muur van de voormalige (RK Meisjesschool) troonde een groot beeld van Carolus, waar de school naar vernoemd was. Op oude foto’s is dit nog wel terug te zien. Dit beeld stond jarenlang wat verwaarloosd in het zicht van de oude pastorietuin. Na verkoop belandde het in de tuin langs de IJssel. Nu de tuin onder handen is genomen is aan Henny van der Kamp gevraagd om na Maria (van Achthoven) ook Carolus op te knappen. Het was ernstig verwaarloosd en beschadigd.

Het resultaat is verbluffend van een kleurloos grijs ziet u hiernaast het eindresultaat. Er wordt nog wat nagedacht over een definitieve plek, wellicht weer (maar nu wat beschut) in de tuin. Onze kerk en geloofsgemeenschap draagt de naam van (de Geboorte) van Johannes de Doper. Toch speelt in onze historie Carolus een belangrijke rol. De legendarische (bouw)pastoor van de kerk Carolus Spaan heeft veel nagelaten en zo speelt deze heilige ook een rol in onze geschiedenis.

Het beeld is van de heiligverklaarde Carolus Kardinaal Borromeus een belangrijk kerkhervormer en aartsbisschop van Milaan in de 16e eeuw. Hier zullen we aanvullend wat meer informatie gaan verzamelen. Input is van harte welkom.

Hieronder wat foto's, een fragment van het oude schoolgebouw, de slechte staat van het beeld en het eindresultaat.

Kerk nieuw podium 2Na jaren discussie en afstemming met het Bisdom werd in het jaar 2009 een ingrijpende en toekomstgerichte herinrichting van ons kerkgebouw uitgevoerd. Nu, tien jaar later is er weer een forse aanpassing. Het volledige podium van het liturgisch centrum wordt iets verhoogd en gelijktijdig wat vergroot door een meter extra aan de achterzijde. Door deze verhoging vervalt de extra losse opstap bij de lezenaar. Deze aanpassing wordt gecombineerd met de gewenste upgrade van de aansturing van het beeld en geluid in de kerk.

De technische ontwikkelingen gaan immers gestaag door. Om de huidige voorzieningen van beeld en geluid wat minder storingsgevoelig te maken worden de bedieningsmogelijkheden aangepast en verbeterd. De kast met apparatuur moet ook anders worden ingericht voor de bedrijfszekerheid en wordt verplaatst. Er worden andere en extra kabels getrokken. De bedieningsplek van beeld en geluid wordt verplaatst. Er is een grotere paneeltafel gemaakt. Deze komt op een andere plek in de kerk (minder hinderlijk) achter de laatste stoelen net voor de banken. De huidige noodzakelijke ingreep wordt met inzet van vrijwilligers zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Door de verhoging komt er wat beter zicht op het liturgisch centrum en een extra trede geeft het ook en wat mooier aanzicht. Begin februari 2019 zijn de aanpassingen afgerond.
 
Kerk luchtfoto rond 1924Via een omweg hebben wij deze historisch luchtfoto's van Montfoort ontvangen. De bekende bouwwerken van Montfoort zijn er goed op te zien, het (Oude) Stadhuis, Grote of Sint Janskerk, Molen de Valk, Commanderij van Sint Jan en het (poortgebouw) van het Kasteel. De RK-kerk Geboorte Johannes de Doper ontbreekt echter. Wel zijn er tal van andere woningen en gebouwen te zien die nog aanwezig zijn. Ook de RK-begraafplaats (toen net buiten de bebouwing) is goed te zien.

Dat onze kerk ontbreekt is een aanwijzing dat de eerste luchtfoto is genomen in het jaar 1924. De voorgaande oude kerk was gesloopt om op dezelfde plaats de huidige kerk te bouwen. De (oude) pastorie staat er (links midden) wel en dateert uit 1889. Met Pinksteren 1924 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de kerk die in augustus 1925 werd opgeleverd.

Glasinlood 3Eind 2017 werd er linksvoor in de kerk (noordzijde) ter hoogte van de doorgang naar de ruimtes van het parochiecentrum de eerste twee ramen verwijderd voor een dringende restauratie. Na het verwijderen van de ramen wordt de ruimte tijdelijk met een houten plaat afgetimmerd.

Onze glas in lood ramen worden nu steeds per drie de komende periode allemaal gerestaureerd bij een klein gespecialiseerd familiebedrijf in het Brabantse Oostelbeers. Eerder maakte Wim Beukers, lid van de kerkcommissie voor bouwzaken, tijdens bezoek over de voortgang van de restauratie wat foto’s van het puzzelwerk die met deze restauratie is gemoeid. Het geeft een leuk beeld van het werk.

Op deze detailfoto’s is ook te zien dat de ogenschijnlijke eenvoudige ramen er ook bijzonder uitzien. Het geeft geen voorstelling weer van een tafereel. Maar de opbouw en kleur van de ramen geven de kerk wel iets van de spirituele sfeer die bij een kerkgebouw hoort. Het glas in lood is wel onderhoudsgevoelig dus we zullen daar de komende jaren de nodige middelen voor vrij moeten maken.

Kerk1939 oudDe R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper omvat de kernen Montfoort en Linschoten. Montfoort is één van de kleinste stadjes in het Sticht van Utrecht en ligt te midden van de landelijke Lopikerwaard. Binnen de oude stadsmuren zijn nog veel markante en historisch belangrijke gebouwen uit het bewogen verleden bewaard gebleven. In 1170 liet Godfried van Rhenen, bisschop van Utrecht, op een strategisch punt langs de Hollandse IJssel, een kasteel bouwen, waaruit zich later de stad Montfoort zou ontwikkelen.

voormalige kerkWilt u meer weten over de historie van ons kerkgebouw in Montfoort? Op deze website is een korte folder te vinden over de historie van onze geloofsgemeenschap en een beschrijving van de bouw en inrichting. Deze folder ligt in de kerk als deze is opengesteld voor rondleidingen. Klik hier als u deze folder wilt bekijken.

Er is ook een uitvoerig document geplaatst van Pastoor Spaan d.d 13 augustus 1925. Het is een boekje van 15 pagina's dat beschrijft de bouw en inrichting van onze kerk.......... 


BESCHRIJVING VAN DE
NIEUWE KERK TE MONTFOORT,
TOEGEWIJD AAN 
DEN H. JOANNES DEN DOOPER 
ONDER DEN TITEL:
GEBOORTE VAN ST. JOAN DE DOOPER.
 

Fikbebruijn2De periode 1975 – 1990 is voor onze geloofsgemeenschap, toen nog zelfstandige parochie Geboorte van H. Johannes de Doper, een zeer bijzondere geweest. Met de komst van pastor Fik de Bruijn brak een periode van een sterk vernieuwend pastoraat aan.

Na het tijdperk van legendarische (bouw)pastoor Spaan † 1958 in Montfoort was de ontwikkeling ondanks de jaren zestig wat blijven stil staan. De benoeming van Fik de Bruijn deed bij aanvang in Montfoort het nodige stof doen opwaaien.

Er werd in 15 jaar pastoraat ongelofelijk veel nieuwe spirit gebracht. Samen met Femie Marsman en het bestuur van die tijd maakte hij een open pastorie, die ook onderdak bood aan mensen in nood. Een groot nieuw legioen van vrijwilligers werd gemotiveerd en er werd ons geleerd dat de toekomst van de geloofsgemeenschap deels ook in eigen handen kwam te liggen.

De wind van pastor Fik de Bruijn waait nog steeds als een zachte weldadige bries door onze geloofsgemeenschap. Ook na zijn vertrek en zijn emeritaat bleef er met velen in Montfoort en Linschoten frequent contact.

KruispuntVanaf het openingsjaar 1978 maken wij als geloofsgemeenschap al gebruik van het kerkgebouw 't Kruispunt.
Dit moderne maar ook geriefelijke gebouw staat aan de rand van Linschoten vanwaar je uitkijkt over de weilanden.
't Kruispunt is eigendom van de Protestantse Gemeente Linschoten. In de beginperiode was er, zoals overal te doen gebruikelijk een breed aanbod aan katholieke vieringen. Jarenlang ook op zondagmorgen en meerdere vieringen tijdens de kerkelijke feestdagen.

Dit aanbod is in de loop van de jaren langzaamaan beperkt, want ook het kerkbezoek is verminderd. Vanaf 1 januari 2014 is er een tweewekelijkse viering op de zaterdagavond. Kijk hier voor een overzicht van geplande vieringen voor de komende tijd.
Er is ook een liturgisch aanbod op kerkelijke feestdagen alsmede diverse oecumenische vieringen en activiteiten.

schilderij
Deze afbeelding is van een schilderij dat in de 'huiskamer' van het parochiecentrum is te vinden.
Het is enkele jaren geleden gemaakt door Truus Pluim-Cordes uit Montfoort (Monta Rosa).

Wie als bezoeker onze kerk binnenkomt kijkt bijna automatisch naar boven. Het lijnenspel is mooi.
Bij het verlichtingsplan rond de interieuraanpassing is er ook rekening mee gehouden. Ook in de avonduren komen de gewelven daardoor altijd prachtig uit.

Truus schrijft er het volgende over:

"Nadat ik een aantal foto's van het interieur van de kerk had gemaakt leek het me aardig om een schilderij van het mooie lijnenspel te maken en het aan anderen te tonen. 
Ik schilder al zo'n twintig jaar. Ik ben begonnen in aquarel. In Utrecht heb ik portretten leren schilderen, die maak ik ook in opdracht. Ook schilder ik in acryl".

Op de site van het Montfoortskunstenaarscollectief en de Linschotense-kunstroute kunt u wat werk van haar bewonderen. 
Een andere passie van haar is zingen. Jarenlang heeft zij gezongen bij het (voormalige) koor Interludium uit Linschoten.

GewelvenTijdens Open Momunentendag 2016 was er in onze kerk speciaal aandacht voor het ambachtelijk werk rond de gewelven. Ook was er een kleine fotopresentatie in de kerk.

Het geeft een indruk hoe het gebouw er boven boven de gewelven en de klokkentoren uitziet.
Het zijn foto's van de ruimte boven de gewqelven en de toren die vanuit de kerk niet zichtbaar zijn.

Deze foto's van Sjaak Spruijt kunt u hier bekijken.
Terug naar Startpagina 
Herinrichting  KerkNa jaren discussie, brainstormen, informatieavonden, afstemming met Bisdom werd in het jaar 2009 met de verkoopopbrengst van de voormalige pastorie een ingrijpende en toekomstgerichte herinrichting van ons kerkgebouw uitgevoerd.

Met heel veel daadkracht van het toenmalige bestuur en betrokkenheid van vrijwilligers werd in de korte beschikbare tijd tussen Pasen en Kerst een prachtig resultaat bereikt.

Hier ziet u een aantal foto's - klik hier - uit de grote hoeveelheid gemaakt door Sjaak Spruijt. Een mooi beeld van deze forse metamorfose. 
Terug naar Startpagina  
Johannes de DoperOnze kerk is toegewijd aan Geboorte Johannes de Doper. De officiële feestdag is 24 juni.
Als geloofsgemeenschap vieren wij dit feest (Sint Jansfeest) ook jaarlijks op de meest nabije zondag.
Wij besteden dan vooral liturgisch aandacht aan onze alom bekende naamgever.

Afbeeldingen van Johannes de DoperJohannes de Doper Brixen
Het aantal kerken toegewijd aan Johannes de Doper is enorm. Alleen al in Nederland vele tientallen. Even googelen en van meer dan 60 kerken vind je (online) informatie. Maar ook in de ons omringende landen zijn er heel veel kerken toegewijd aan deze bijzondere figuur. Maar los van de naamgeving aan parochies en gebouwen is deze bijzondere heilige een bron van inspiratie van kunstenaars. Van Francine Staatsen ontvingen wij (januari 2019) een foto van een glas in lood raam van de kerk in Brixen (Oostenrijk)- hier rechts te zien. De doop van Jezus door Johannes. Bij deze toezending de suggestie een oproep te doen. We kunnen dan een fotogalerij op internet opzetten. De redactie ontvangt graag (met een kleine toelichting) afbeeldingen die iets van doen hebben met Johannes de Doper. Zodra er meerdere foto's zijn komt hier een link naar deze fotopagina.

Achtergrond informatie over Johannes de Doper
Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: "Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken". Hij zag zijn optreden zelf als baanbrekend werk voor de Messias. Deze herkende hij in Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Althans zo zeggen de drie evangelisten Matteüs, Markus en Lukas. Want de vierde, Johannes, suggereert dat Johannes Jezus al eerder kende. Immers, toen Jezus voorbijging, duidde hij hem aan als het Lam Gods.

RestKlokkenWat meer informatie over onze klokken
In de toren hangen drie klokken en deze vervangen sinds 1948 de drie klokken die in de Tweede Wereldoorlog door de bezetters werden meegenomen. 

De grote klok is de Salvator. De inscriptie is: Verlosser is mijn naam. Met Sion zal ik de Verlosser prijzen.

De middelste klok is de Carolus: De inscriptie is; Ik heet Carolus. Het Regentencollege van het St. Antonius-pension schonk mij, ter ere van de directeur Carolus M.J.Spaan.

De kleinste klok heet de Christina. De inscriptie luidt: Christina word ik genoemd, Gods lof zal ik spreken.

Terug naar Startpagina
Muurschilderingen In 2013 werd in het blad Heemtijdinghen, (49e jaargang nr 1) aan de hand van streekarchivaris Frank van Rooijen een mooi artikel gepubliceerd over de 'verdwenen muurschilderingen' in onze kerk. Als u hier klikt kunt u dit artikel lezen.


Terug naar startpagina
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top