R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

contactgegevensBIJ Johannes Nwe juni 2018
R.K. Kerk Geboorte Johannes de Doper
Pastoor Spaanplein 2
3417 HV Montfoort
(0348) - 47 12 75

MailBij de actie Kerkbalans 2016 was een formulier ingesloten met de mogelijkheid voor opgave e-mailadres voor een mogelijke nieuwsbrief.
Een mooi resultaat: er waren toen direct meer dan 200 reacties binnengekomen.  

We zijn toen begonnen met de wekelijkse nieuwsbrief met de naam BIJ-Johannes.  Aanvullend sturen we ook een bericht van overlijden. Die wordt ook direct tussentijds verstuurd. Als u dat niet wenst kunt u dat aangeven (met nee) op het aanmeldformulier.
De ontvangers komen vanuit deze nieuwsbrief via één muisklik op de diverse links op de juiste webpagina. De website is onze meest actuele informatiebron. 

Zoals u wellicht weet, kan via de website een bericht worden gestuurd naar een contactpersoon Mail(lid pastoresteam, parochiebestuur, secretariaat, webmasters, werkgroepen). Dit is mogelijk via een contactformulier, als u op de naam van de groep of persoon klikt. Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden.

Aanklikken voor de veiligheid 
Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is er een beveiligingsfunctie ingebouwd. Het lijkt lastig maar dat valt mee. U geeft aan geen robot te zijn en via een foto kunt u vakjes aanklikken om dat te bevestigen. Deze functie is bedoeld om geen e-mailadressen op de website te vermelden. Op deze manier proberen wij zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

VrijwilligerswerkDe administratie van het vrijwilligersbestand binnen onze geloofsgemeenschap wordt sinds begin 2018 bijgehouden door Paulien Benschop. Een juiste registratie van werkgroepen en vooral de vrijwiligers die er actrief in zijn is van groot belang. Daarom ie er iemand speciaal mee belast om dit 'up to date' te houden.

Mutaties in het leden bestand van koren en werkgroepen graag doorgeven aan Paulien. Zeker aan het begin van een nieuw seizoen met het vrijwilligersweekend (eerste weekend oktober) in het vizier is het wenselijk dat wij iedereen persoonlijke uitnodgen. Klik hier voor een contactformulier om mutaties te melden. Met elkaar houden we graag deze administratie actueel. 

gebedsintentieEen gebedsintentie, ook wel misintentie genoemd is een gebed in een viering voor een overledene door de naam te noemen tijdens de voorbede. De voorganger of lector vraagt dan tijdens de viering de aanwezigen om samen met hem/haar te bidden voor uw intentie. De namen die zijn opgegeven worden dan tijdens de voorbede (het gebed van de geloofsgemeenschap) uitgesproken. Het is een gebruik om voor een gebedsintentie een bijdrage te vragen. Met deze financiële bijdrage draagt u bij aan de pastorale ondersteuning van onze geloofsgemeenschap.

Gebedsintenties opgeven?
Dit kan door de gebedsintentie(s) persoonlijk te melden. Elke dag is er een gastvrouw/heer van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig. Ook kunt u het schriftelijk doen met een duidelijke omschrijving (graag ook telefoonnummer erbij) in deze envelop in de brievenbus van de kerk te deponeren. U kunt de intentie ook opgeven via een bericht aan het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. E-mailadres is te vinden in elke BIJeen of klik hier voor een contactformulier.

Wat kost het?
Voor een gebedsintentie vragen wij u een bijdrage van €10,–. U kunt deze bijdrage contant voldoen bij opgave van de intentie of in de envelop toe te voegen. Geef duidelijk aan welke viering datum het betreft. Zijn er die dag meerdere vieringen (zoals Kerstmis) geef dan duidelijk aan voor welke viering (tijdstip) de gebedsintentie gewenst is. Het is ook mogelijk om het bedrag over te maken. Gebruik daarvoor bankrekeningnummer NL 12 RABO 0151 4654 36.


© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top