R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Dara DSC08536Het resultaat van de actie
In de veerigdagentijd heeft de Vastenaktie van onze geloofsgemeenschap in het teken gestaan van het project van DARA ter bevordering van onderwijs in Cambodja. Er werd een presentatie verzorgd in de kerk en de scholen werden bezocht. Velen onder ons hebben hiervoor gedoneerd.

De eindstand is voorlopig vastgesteld op € 2.838,73 (Montfoort €1.323,85 + Linschoten € 234,98 + scholen € 1.279,90) waarbij de individuele overmakingen naar banknummer NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. projectnr. 400351 nog niet zijn meegeteld. Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, het kan nog steeds! Stichting DARA bedankt iedereen voor hun bijdrage. Zij zullen ervoor zorgen dat het geld goed wordt besteed.

Wilt u meer informatie over de stichting lees hieronder de aankoniging van de actie.


De actie ging om: Onderwijs voor kinderen in Cambodja
In deze Vastentijd ondersteunt onze parochie ‘Onderwijs voor kinderen in Cambodja'. Dit is een project van Stellar Child Care Organi-zation (SCCO), die zich inzet voor kinderen en gezinnen in Andong, Cambodja. Met uw steun, hopen zij! Er was een extra collecte op zondag 25 februari en dit zal ook weer op zondag 11 maart 2018 het geval zijn.

Huidige onderwijssituatie in Andong
Andong is een dorp van 4000 inwoners, vlakbij de hoofdstad Phnom Penh. Deze inwoners zijn uit de hoofdstad verdreven om plaats te maken voor nieuwbouw. In het dorp krijgen de kinderen bijna geen onderwijs. Er is op dit moment één basis-school met 900 leerlingen.

Naar school gaan kost geld
Regelmaat is niet gegarandeerd, omdat naar school gaan afhankelijk is van bijdragen van de families om de onderwijzers te betalen.
Dat werkt niet goed, want kinderen moeten vaak meewerken aan het familie-inkomen. Geld meekrijgen om naar school te gaan is niet altijd reëel. Slechts 20% van de kinderen gaat regelmatig naar school. Naast het verzuim, kampt de school ook met een tekort aan lokalen en onderwijzers.

Wat wil de SCCO bereiken?
SCCO wil met dit project en via een lobby bij de nationale autoriteiten bereiken dat er meer onderwijzers en klaslokalen komen voor de basisschool, waardoor kinderen meer individuele aandacht en passend onderwijs krijgen. Zoveel mogelijk kinderen moeten gaan deelnemen aan de onderwijsprogramma’s. En kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, willen ze gaan opvangen in kleuterklassen. Schoolkinderen horen studiebegeleiding en ondersteuning te krijgen. En als ze in hun examenjaar zitten, moeten ze worden geholpen bij het maken van een goede studiekeuze.

Meer informatie over het project
Zondag 25 februari waren Annemarijn van der Linden en Ruud Bakker aanwezig. In de viering hebben zij voorafgaand aan de collecte een presentatie gegeven op onze schermen over het project van DARA in Cambodja. Wie belamgstelling heeft kan deze sheets hier bekijken. Verder vindt u veel informatie op de website van DARA

Steunt u ons project?
Bijdragen aan dit Vastenactieproject kan door uw bijdrage te doneren op:
NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. projectnummer: 400351 (Vermeld dit nummer aub juist!)
Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Terug naar startpagina            Meer informatie op: www.dara-europe.nl
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top