R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

KBverbindtwit2017Kerkbalans 2017 - Mijn kerk verbindt 

De actie kerkbalans ligt weer achter ons. Alle retourenveloppen zijn geopend en verwerkt. Wij zijn u erg dankbaar want na een intensief actiejaar rond de restauratie van ons dak is er voor 2017 een toezegging van € 98.000,- door u gedaan. Dit is iets minder dan afgelopen jaar, maar uit ervaringen weten wij dat de eindopbrengst nog wel wat zal oplopen. Ook willen wij nogmaals de vrijwilligers danken die hebben helpen inpakken, enveloppen rondbrengen, weer ophalen e.d. Dank! 

Met de jaarlijkse actie Kerkbalans willen we onze geloofsgemeenschap financieel gezond houden. Dit jaar was dit extra spannend omdat we een volledig jaar continue aan fondswerving hebben gedaan voor de restauratie van ons dak en de toren. Na de succesvolle kerkveiling op 27 januari 2017 als sluitstuk gingen we over tot de ‘orde van de dag’.  Dit jaar vooral weer aandacht voor ons 'gewone' doen en laten, onze kosten en baten in balans houden. 

Kerken zijn een vindplaats van geloof. Geloof in God, geloof in een toekomst. Als gebouw maar ook als gemeenschap van mensen die er actief zijn. Een gebouw om te kunnen vieren of in alle rust een kaarsje aan te steken en tegenwoordig een boek te spotten. Een korps van vrijwilligers dat met hart en ziel zich inzet voor de mensen binnen de gemeenschap. De kerk in alle opzichten als een verbindende factor.

Vanuit geloof in de toekomst roept Paus Franciscus ons op te durven vertrouwen en te bouwen aan een betere wereld, een wereld van gerechtigheid, liefde en vrede, van broederschap en solidariteit. Daar is het ons allemaal om te doen. Geld is daarbij een aardse noodzaak om te kunnen functioneren. Het is fijn dat u ons helpt ons werk mogelijk te maken!

Overigens als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is. Doet u dit in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.

Wilt u hier meer over weten klik hier meer informatie over schenkingen.

NB Heeft u om welke reden dan ook onze actie kerkbalans gemist, het banknummer voor kerkbalans (NL 48 RABO 0134 6018 23) is het gehele jaar beschikbaar!

Terug naar Startpagina                                Bekijk hier alsnog de folder Kerkbalans 2017
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top