R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

ArchiefDeze website is een vindplaats van vaste (achtergrond)informatie over onze eigen geloofsgemeenschap, de werkvelden en werkgroepen. Daarnaast worden veel actuele berichten geplaatst over activiteiten en gebeurtenissen.

In deze rubriek ARCHIEF worden publicaties van de website bewaard die niet meer actueel zijn maar wel lezenswaardig blijven. Het zijn in hoofdzaak artikelen van (voorbije) activiteiten van onze eigen geloofsgemeenschap.
Deze artikelen staan allemaal hieronder verzameld.

Zoekt u iets speciaals. kijk dan onder de rubriek A t/m Z (Ik zoek) en scroll daar volledig naar beneden.
Aldaar helemaal onderaan verzameld staan per jaar de eersgte jatren onder de noemer _Archief 
en de meer recente perode per jaar onder _2017 Archief / _2018 Archief /  _ 2019 Archief


taize kruis doceteZondagavond 22 maart 2020 wordt in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg in Linschoten weer een Oecumenisch avondgebed
in de stijl van Taizé gehouden.

Het avondgebed wordt gekenmerkt door samenzang, Bijbellezing, gebed en stilte.
Met elkaar zingen we bekende en minder bekende liederen uit Taizé.
Het thema is deze keer: het Onze Vader.

De viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Linschoten.

Naast dominee Rianne v.d. Nagel- Meter en Gerard Vendrig van de R.K Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten
wordt medewerking verleend door Cees de Heer, piano.

De viering begint om 19.30 uur.

Voedselbankaktie 2019 1De Goede Week is een tijd waarin ons gevraagd wordt om aandacht te geven aan onze medemens en zijn we als christenen geroepen om onze naaste daar waar mogelijk bij te staan.
Afgelopen jaren gaven we die extra aandacht onder andere aan gezinnen die door economische omstandigheden zodanig in de problemen zijn gekomen, dat zelfs het kopen van de eerste levensbehoeftes al moeilijk is geworden. Dit deden we door middel van voedsel voor de Voedselbank.

Financiële bijdrage 
Dit jaar willen we in verband met de Coronacrisis u om een vrijwillige financiële bijdrage vragen. In deze tijden is het voor de Voedselbank nog lastiger om het benodigde voedsel bijeen te vergaren en kunnen ze met uw bijdrage de nodige extra levensmiddelen kopen.
U kunt een eenmalige of een periodieke gift overmaken op

Rekeningnummer: NL17 RABO 0334 8473 38 t.n.v. Stichting Voedselbank Montfoort

Door deze financiële steun stelt u hen in staat om het basispakket aan te vullen met extra gekocht voedsel. Verder is er geld nodig voor het betalen van bijkomende kosten zoals het vervoer.

Namens de Voedselbank alvast bedankt voor uw bijdrage en aandacht.


Uw financiële gift aan de Voedselbank Montfoort is aftrekbaar van de inkomstenbelasting, omdat de Stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)


Terug naar Startpagina
Pasen 2020 2Hoe feestelijk Pasen ook is we horen niet alleen maar klaroengeschal. We horen we ook andere klanken. Klanken van onzekerheid, zoeken, tasten. En dat niet alleen vanwege de onzekere tijden waarin we nu leven. Waar met kerstmis de hemel openbreekt in engelengezang, klinkt de boodschap van Pasen veel bescheidener. Paasgeloof groeit door het graf heen, zoals de lente door kilte en regen heen groeit.

Gebed

God, 
wij danken U op deze Paasmorgen
want U bent God van leven en van levenden.
U hebt immers de ban van de dood gebroken.
Gezegend zijt Gij om Hem
die ons nieuwe hoop op leven en toekomst geeft,
gezegend zijt Gij om deze dag
waarop uw schepping aarzelend gaat herademen
en mensen mogen weten dat uw liefde voor ons
sterker is dan alle dood
en duren zal tot in uw eeuwigheid. Amen.

caeciliafeest11  Afgelopen zondag 19 november heeft het St. Caeciliakoor haar jaarlijkse feest weer gevierd.
  Deze keer hadden we de Hr. Gert van Schaik als jubilaris die 25 jaar bij ons koor is.
  In de viering die vooraf ging is hij gehuldigd door de voorzitter van de Kerkcommissie en heeft  
  hij de Gregoriusspeld in zilver met de daarbij behorende oorkonde ontvangen.

  Veel lovende woorden voor Gert die ook in het koorbestuur zitting heeft, waarvoor hij al vele jaren zijn taak met grote
  stiptheid uitvoert.
  Hij is ook de man die zorgt dat de juiste zangpartituren in de mappen komen voor de repetities en vieringen, in samenspraak
  met liturgiecommissie en dirigent.  Samen met nog een koorlid zorgt hij dat de partiturenbibliotheek op orde blijft. Gert is
  altijd als eerste in de kerk voor het op orde brengen van de kooropstelling en andere kleine werkzaamheden.

  Ook Mayke Vendrig onze dirigent is in het zonnetje gezet omdat zij al 10 jaar ons koor dirigeert. Ook voor haar veel lovende
  woorden en cadeaus.
  Het was een feestelijke middag in de Kleine Johannes die we voor deze gelegenheid in een kleine feestzaal hadden omgezet. 

  Gerard van Vliet, voorzitter St. Caecilia.

caeciliafeest22 caeciliafeest33caeciliafeest44
SamskledingactieDe oganisatie heeft laten weten dat de geplande kledinginzameling op 18 april in Montfoort  NIET doorgaat. Deze is verschoven naar september 2020. 

Sam's kledingactie is in september 2020. Deze jaarlijkse inzamelactie is voor Mensen in Nood.

Misschien heeft u al een en ander klaar staan of bent u van plan de komende tijd eens te kijken wat u wilt opruimen. Te denken valt aan schone bruikbare kleding en schoeisel.
U kunt deze dag uw kleding bij de achterdeur van de kerk afgeven van 10.00 tot 12.00 uur. Graag uw spullen inleveren in gesloten plastic zakken

Sam's kledingactie is een eenvoudige manier van hulp. Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam's kledingactie zet zich in voor deze mensen.

“U helpt ons het meest met herdraagbare kleding en schoeisel. Dat heeft voor Sam’s de hoogste opbrengst en zo kunnen we het meeste geld doorgeven aan de mensen die dit het hardst nodig hebben. In beperkte mate kun je ook tassen/accessoires inleveren.
Speelgoed en knuffels, vervuilde en kapotte kleding, kussen en dekbedden, huishoudtextiel en vloerbedekking zamelen we niet in.
Dit is afval dat wij ook tegen betaling moeten afvoeren en kost dus geld”.

Wat u precies wel en niet mag aanleveren vindt u ook op de website van Sam’s, klik hier.


Terug naar Startpagina
15meterHeel voorzichtig maken we stapjes die onze maatschappij zal ontsluiten uit de lockdown. Op de laatste persconferentie van de premier werd aangekondigd dat er plannen mogen worden gemaakt voor bijeenkomsten van groepen. Daaronder vallen ook de kerken. 

Door de Nederlandse Bisschoppen zijn zeer gedetailleerde richtlijnen gegeven (zie de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland). Vanuit het parochiebestuur is aan ons als geloofsgemeenschap gevraagd om dat uit te werken in een lokaal plan van aanpak. Zodra er een goedgekeurd plan is zullen wij dat publiceren op onze website.

Maatwerk
De uitwerking wordt lokaal maatwerk. De inrichting moet worden aangepast zodat we op afstand zitten. We mogen voorlopig nog niet samen zingen. Er komt toegang via een reserveringsysteem en ook moeten de nodige hygiënemaatregelen genomen worden.

Het aantal mensen dat in de kerk mag samenkomen blijft vanaf 1 juni 2020 nog beperkt tot 30 personen.
Vanaf 1 juli mogen er 100 personen in de kerk zijn en dat biedt wat meer perspectief op deelname aan de liturgievieringen.

Momenteel worden de plannen concreet uitgewerkt en getoetst bij en met degenen, die op onderdelen betrokken zijn bij de vieringen en de voorbereidingen.
Hoe dan ook, voorzichtigheid blijft geboden in deze, voor ons nieuwe, '1,5 meter samenleving'. 

Kerkcommissie en pastoraatgroep

Terug naar Startpagina

overleggenUit het overleg van de pastoraatgroep 23 april 2019
- De vieringen van de Goede Week en Pasen worden geëvalueerd. Het waren allemaal mooie vieringen.
- Ook de groep van de kinderwoorddienst heeft 2 mooie bijeenkomsten gehad met Palmpasen en Eerste Paasdag.
- In september doen we weer mee aan de Kerkproeverij
- Wat betreft ‘Kerk in het Park’ is men drukdoende met voorbereiding. Het wordt een bijzondere viering met aansluitend een picknick.
- Op 4 mei* is het weer schoonmaken, opruimen en klussen in en rond de kerk. We hebben een klussenlijstje aangeleverd bij de kerkcommissie.
Als dit allemaal gedaan wordt op 4 mei dan zouden we heel blij zijn.
* Datum is verschoven naar 11 mei 2019

Uit het overleg van de pastoraatgroep 1 april 2019
- De vieringen van de Goede Week worden besproken.Er is dan ook inzameling voor de voedselbank.
- Na de oproep voor de palmtakjes (buxus) heeft Gerard veel reactie gehad. Voor de Palmpasen dit jaar is er voldoende. Fijn om te zien dat veel mensen reageren.
- Er komt een ‘Kerk in het park’ viering. Ontmoeten is daarbij belangrijk. Na afloop is er daarom een picknick. Er is wat hulp nodig bij de voorbereiding.
- De waardering is er voor de Kinderwoorddienstgroep die actief en vol vuur bezig zijn.
- Het is de bedoeling bij de Eerste Communieviering op 19 mei met een gelegenheidskoor te werken.
- Er is gevraagd om de deur achter van de kerk voor de vieringen weer open te doen. Dit vragen we na bij de kerkcommissie.

Vastenactie 2020Afgelopen jaren zijn we benaderd door mensen uit onze streek die zich inzetten voor Togo en Cambodja (DARA). De betreffende organisaties zijn een samenwerking met de bisschoppelijke vastenactie aangegaan. Vatenactie verhoogde de opbrengst, als aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Een paar jaar op rij was de opbrengst van de vastenactie steeds voor hetzelfde project. De ambassadeurs uit onze buurt hebben zich volop ingezet met een mooi resultaat. Voor de laatste campagne, het project van Dara in Cambodja, is de maximale ondersteuningsduur vanuit de bisschoppelijke vastenactie bereikt. Dus dat is vanaf nu afgerond.

Nieuw project Werken aan je toekomst 
Daarom is door de parochie nu gekozen voor een ander vastenactieproject: 'Werken aan je toekomst'. Het gaat hierbij om vervolgonderwijs na de lagere school. Nu maakt negen van de tien jongeren wereldwijd alleen de lagere school af. Daarna voIgt in veel gevallen geen onderwijs meer, zodat je vervolgens bent aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Ondanks je baan zit je nog steeds in armoede. Werken aan je toekomst gaat over verbetering van het beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Beroeps- en vervolgopleidingen
De vastenactie probeert dit te veranderen. De afgelopen drie jaar zijn al 4.000 beroepsopleidingen betaald en nog veel meer vervolg­opleidingen. Jonge mensen kunnen zo op eigen benen staan, voor zichzelf en hun familie zorgen en een rol spelen in hun gemeenschap. Dit wil men verder uitbreiden, onder andere in Zambia, Bangladesh en Sierra Leone.

Herdertjestocht 2017 1Verslag evaluatie Herdertjestocht 3.0

Onlangs zijn de werkgroepleden van de Oecumene Montfoort en enkele vrijwilligers bij elkaar geweest om de Herdertjestocht te evalueren. Wat hebben we het getroffen met het weer en we kunnen als organisatie dan ook terug kijken op een weer geslaagde Herdertjestocht! Zulke leuke reacties mochten we ontvangen van velen, maar wat is een organisatie zonder de vele deelnemers, dus ook dank daarvoor!

Gerard van Vliet heeft vanaf het begin meegedraaid met de organisatie van 3 tochten en heeft aangegeven dat hij de volgende keer niet meer mee zal organiseren. Gelukkig blijft hij wel aan de zijlijn aanwezig voor hand- en spandiensten op de dag zelf. Namens de werkgroep wil ik hem heel hartelijk bedanken, want Gerard heeft er altijd heel veel energie ingestoken. Terecht dat hij nu gekozen heeft om deze energie in andere nieuwe dingen te willen steken. Toch gaan we hem zeker missen.

De input van de koren/orkesten/toneelgroep/locatiedirecteuren/lichtjesaanstekers etc. hebben we op een rijtje kunnen zetten en gekeken waar 't de volgende keer beter of anders kan. Er zijn al weer andere leuke ideeën die uitgewerkt moeten gaan worden, inspiratie blijven we houden. Besloten is om een jaartje over te slaan, maar in 2019 er weer voor te gaan. Zien we elkaar dan weer?

Namens de Werkgroep Oecumene Montfoort,
Thea Visser

CordaidSoedanIn het weekend van 8 en 9 februari is er een collecte voor MENSEN IN NOOD (Cordaid).
De noodhulp is bestemd voor water en voedsel voor vluchtelingen uit Zuid-Soedan.

In een kamp in Noord-Oeganda zitten 128.249 vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Zij zijn gevlucht voor de verschrikkingen van de oorlog in hun land en proberen hun leven weer op te pakken. In totaal zijn meer dan een miljoen Zuid-Soedanezen de grens overgestoken. Bij aankomst in Oeganda ontbrak het ze aan de eerste levensbehoeften.

In de brandende zon roert Wilma Mamundu met een houten stok in een ketel met pap. “Ik ben zo blij dat ik mijn favoriete maaltijd weer kan koken”, zegt ze, terwijl ze het opvliegende as van het houtvuur bij haar gezicht wegslaat. Wilma is 17 jaar oud. Ze is haar ouders verloren in de oorlog en zorgt nu voor haar jongere zusje. Te voet zijn ze uit hun dorp in Zuid-Soedan gevlucht en op goed geluk de grens overgestoken. Met wat hulp van andere vluchtelingen heeft ze een hut gebouwd, naast een watervoorziening van Cordaid. “Het is een leuke plek”, zegt Wilma. “De hele dag door zijn er mensen die water komen halen.”

Foto: Mickael Franci / Cordaid

foto20
Hieronder een wekelijkse impressie met wat foto's die wij via de app van Tonny en Laus ontvingen van hun camino 2018. Onder leest u de oorspronkelijke aankondiging en toelichting bij deze Camino.

Verslag week 5 -2018

Wat gaat het toch allemaal snel! Nu al weer aan het einde van deze camino!
Maar eerst zijn we nog in een klooster geweest in Sobrado des Monxes. Een prachtig klooster, Monesterio de Santo Maria, gelegen aan een meer dat rond 1500 door de monniken is aangelegd als waterreservoir. Er wonen nu 12 broeders Cisterciënzer. De kerk, heel sober en eenvoudig, is uit de 13e eeuw. Door zijn eenvoud juist heel verstillend. De buitenkant is juist heel druk bewerkt, Galicische barokstijl.

KaarsenOverledenPaarsVrijdagmiddag 4 oktober 2019 was de dankviering voor het leven van Corry van Doorn in de H. Michaëlkerk in De Bilt, waarin haar broer voorging in de H. Eucharistie. Corry woonde lange tijd in Montfoort en overleed op 28 september 2019 in de leeftijd van 79 jaar.

Corry was het enige meisje in een Utrechts gezin met 5 kinderen. Ze was dol op leren en wist al vroeg dat ze schooljuf wilde worden. Op haar 15e was ze klaar met de MULO, maar te jong voor de kweekschool van Maria ter Eem in Amersfoort. Ze ging intern bij de Zusters van Heerlen, kwam 3 keer per jaar naar huis en was klaar toen ze 18 was. Ze stond één jaar voor de klas en ging daarna terug naar Heerlen om de hoofdacte te halen.

Toen begon haar Montfoortse leven. Ze ging lesgeven op de VGLO en op haar 23 ste werd ze hoofd van de school, een gouden periode voor Corry.

Corry stopte toen ze trouwde. Dat ging zo in die tijd. Het huwelijk bleek van korte duur, maar er waren intussen wel een meisje en een jongetje geboren.

nieuwe schoenenDinsdag 15 oktober jl. was de 3e keer dat veel gezinnen gebruik hebben kunnen maken van de actie Schoen-Doen.
De actie waar mensen die het financieel minder goed hebben een steuntje in de rug krijgen. Wederom hebben we deze mensen, via de samenwerking met het Sociaal team, het Jeugdteam en de Voedselbank, kunnen bereiken.

Iedereen blij
Rond de 70 mensen, kinderen en volwassen, zijn blij naar huis gegaan met nieuwe schoenen.
De mensen konden deze keer naast de bijdrage van Caritas, ook nog gebruik maken van een eigen actie van de winkelier vanwege opheffingsuitverkoop.

Piet van der Horst 2Ruim 3 jaar geleden werd Piet benoemd en was hij binnen ons team van de kerkcommissie van onze geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper algemeen bestuurslid. Je kon altijd op hem rekenen. Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van onze kerk.

In het verleden was Piet vele jaren lid van de Parochievergadering. Daarnaast was hij ook heel praktisch ingesteld als collectant en behulpzaam bij de jaarlijkse actie kerkbalans. Wij wisten dat Piet ernstig ziek was maar hij bleef altijd optimistisch. Wie ernaar vroeg hoorde altijd dat het goed met hem ging.

Tijdens de Paaswake was hij er nog als collectant in de kerk. Ondanks alle optimisme verslechterde zijn situatie onverwacht snel.

Op 28 april 2019 overleed Piet in de leeftijd van 67 jaar. Op zaterdag 4 mei was zijn uitvaartplechtigheid en werd zijn lichaam aansluitend te ruste gelegd op begraafplaats de Stuivenberg.

Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid en wij wensen zijn echtgenote Jeanet met haar gezin en familie veel sterkte bij dit grote verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

Namens de Kerkcommissie Johannes de Doper
Ad Vendrig voorzitter
 
Terug naar Startpagina                           Naar informatie over de kerkcommissie
Gezinsv2019 12 24 cHet thema van de gezinsviering was ‘Ontmoeting met Kerst’.
Wat zegt het kerstverhaal ons en wat heeft ons daarbij geraakt.
Het verhaal dat werd gespeeld ging over het mooiste geschenk.

Dit werd gedaan door een groep jonge kinderen met alle bekende rollen.
Maria en Jozef, de herders en Koning Balthasar die een ster had ontdekt
en samen met Koning Melchior en Caspar op weg ging waarbij zijn dochter,
prinses Irenus een bijzondere rol vervult.

Naast het spel was een heel mooi eigen koor met ondersteuning van piano, viool en klarinet.
Er waren veel mensen op afgekomen.

Via Kerkdienst gemist is deze leuke viering terug te zien.

overleggen
Besproken onderwerpen Kerkcommissie en Pastoraatgroep september 2019

Vrijwilligersverzekering
Bij de gemeente is een vrijwilligersverzekering, maar mocht er iets gebeuren eerst je eigen verzekering aanspreken. Wordt niet alles vergoed dan kun je het bij de gemeente indienen.
In parochieverband navragen of er een vrijwilligersverzekering is.

Tuin
Met de jaarmarkt waren er lovende woorden over de tuin. Die zag er prima uit.
Er komt nog onderdak voor de robotmaaier.

PCI
Er worden bestuursleden gevraagd voor de PCI. Dit is voor de hele Drie-eenheidparochie

Kerk in het park
Een geslaagde viering. Volgend jaar weer.

Brandende kaarsOp maandag 30 september is op 87-jarige leeftijd overleden:

Emeritus pastor Wilhelmus Adrianus (Wim) van Wijk

De avondwake is vrijdag 4 oktober om 19.00 uur in de Sint Nicolaasbasiliek

De uitvaart is op zaterdag 5 oktober om 11.00 uur in de Sint Nicolaasbasiliek, IJsselstein,
waarna de begrafenis, in besloten kring, plaatsvindt op de RK begraafplaats Groene Dijk.

Celebrant: Pastor Cor Spithoven

Wim van Wijk werd geboren te Willeskop op 25 oktober 1931. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1958 was hij werkzaam in diverse parochies. Per 1 juni 1976 werd hij benoemd tot pastor van de H. Nicolaasparochie te IJsselstein en van 1 april 1987 tot 1 oktober 1993 was hij tevens deken van het dekenaat Montfoort. Met ingang van 1 september 1999 ging hij met emeritaat, maar bleef nog vele jaren voorgaan in Eucharistievieringen in onze parochie. Hij woonde sinds kort in de Hooge Camp aan de Benschopperweg.

PinksterenHet verhaal van Pinksteren is en blijft een bijzonder en ook wel wat geheimzinnig verhaal. Het is wel een feest dat er ‘wat bij hangt’. Kerst en Pasen kunnen de meeste mensen wel duiden. Pinsteren is veel minder bekend als we vragen naar de betekenis. Wat gebeurde er met die leerlingen op die Pinkstermorgen? Het gaat in het verhaal over de krachten van een wind die opsteekt. Tongen van vuur dalen neer. Met deze beelden van wind en vuur proberen we steeds opnieuw te bevatten wat de leerlingen van Jezus daar overkwam.

Pinksteren is voor ons een feest van in beweging komen. Gedreven door de wind die waait en de vlammen die wakkeren. Geest die aanvuurt. De apostelen overkomt het en worden in beweging gezet. Diezelfde Heilige Geest brengt ons hopelijk ook in beweging. Pinksteren is het feest dat mogelijk ook weer nieuwe energie geeft. Wel onzichtbare energie, die mensen in beweging zet, met symbolen van licht, vuur, adem, wind. Wanneer Jezus aan Zijn leerlingen Zijn Geest geeft, dan blaast Hij over hen. Zo schenkt Hij hen Zijn Geest. Zoals de baby bij de geboorte, met de eerste ademtocht, zijn eigen leven begint. Zo begint met de gave van Gods Geest, de eerste ademtocht. Een wind, een “gedruis alsof er een hevige wind opstak". Zo staat er te lezen in de Handelingen van de Apostelen. Zo ontstond het leven van de Kerk en werd de jonge Kerk gesticht. 

75 jaar vrijheid 2Inspirerende bijeenkomst over 75 jaar Vrijheid.

Ongeveer 35 mensen waren vol waardering over de inbreng van de 11 deelnemers over 75 jaar Vrijheid.

Op uitnodiging van het Vredesplatform waren zij op de dag van de Mensenrechten 10 december in het Zalencentrum St. Joseph bijeen gekomen. Voorzitter van het Vredesplatform Wim van Seeters opende de bijeenkomst met de woorden, dat het nog maar 75 jaar geleden was dat Montfoort en de regio bezet gebied was. Dat er honger geleden werd. Dat mensen verraden werden, zoals vastgelegd in het boek “Het Verraad van Benschop”. Dat mensen dachten dat ze snel bevrijd zouden worden. Er was hoop op vrijheid.

Elf mensen uit diverse geledingen van de gemeente Montfoort gaven hun mening over vrijheid, de gevaren die de vrijheid bedreigen en hoe de vrijheid behouden kan worden. Vrijheid is zelf keuzes te kunnen maken, maar ook ruimte en respect gunnen aan de ander. De vrijheid komt in gevaar als mensen of groepen die van mening verschillen niet meer naar elkaar luisteren en niet meer met elkaar in gesprek gaan. Dus afhaken in de maatschappij en dat leidt tot onverschilligheid en instabiliteit als groepen niet meer meedoen. Echte vrijheid is betrokkenheid en niet vrijblijvend.

Bloemschikking 1Bloemen spreken zo hun eigen taal.

De zondagen van de veertigdagentijd nodigen ons uit tot bezinning. Het is een tijd van verdieping. De vastenperiode biedt de mogelijkheid om op een andere manier uitdrukking te geven aan dingen die er werkelijk toe doen.

Dit kan mede door gebruik te maken van een symbolische en liturgische bloemschikking, afgestemd op het thema of de lezingen van die zondagen. Het is een andere wijze van bloemschikken. Het geeft aandacht aan bloemen, planten en andere materialen. Kijkende en zoekende aandacht voor de zeggingskracht van bloemen, takken, andere materialen... Het is een weg om te bidden met bloemen.

Wij hebben aan onze eigen ‘Bloemengroep liturgie’ gevraagd ons de komende periode op weg naar Pasen te inspireren. Zij werken met het de inspiratie die het project van Vastenactie ons aanbiedt. Wij zullen elke week niet alleen in de viering er aandacht aan besteden, maar ook hier op de website een in onze wekelijkse nieuwsbrief. De meest recente schikking staat na deze inleiding bovenaan. We zullen er alle vijf zondagen en Palmpasen aandacht aan besteden.

De schikking wordt gemaakt op een ronde tafel met zand en een regenboog.

Een ronde tafel staat voor onze aarde, als een cirkel zonder begin en einde. Hij verwijst ook naar God en symboliseert eeuwigheid en volmaaktheid. Het zand verwijst naar Jezus, die zich terugtrekt in de woestijn, weg uit het drukke leven, om zich in alle rust voor te bereiden op een nieuwe manier van leven. De regenboog heeft zeven kleuren. Het getal zeven vinden we ook terug in de zeven dagen van de week, de zeven noten in een octaaf en natuurlijk de zeven scheppingsdagen. Ook verbeeldt het getal zeven het samengaan van de hemel (Drie-ene-God) en de aarde (de vier windstreken).

VoetstappenLieve mensen,

Als alles normaal geweest was zouden we elkaar misschien vanavond (dinsdag 21 april) ontmoet hebben tijdens de GLO. Maar alles is nog onwezenlijk en anders. Je bent bezorgd over wat er rondom je gebeurt. Hopelijk ben je gezond, maar je zult ongetwijfeld in je omgeving toch met Corona geconfronteerd zijn.

Als Klein Liturgisch Beraad willen we jullie laten weten dat we elkaar missen. Al die vanzelfsprekende dingen zijn er niet op dit moment. Koren, kerkschoonmakers, gastvrouwen en gastmannen, kosters, collectanten, mensen van beeld & geluid, misdienaars, de repro groep, de bloemengroep, het secretariaat, liturgiegroepen, de organisten en ander begeleiders, de mensen van de kinderwoorddienst, kerkcommissie, pastoraatgroep: we komen elkaar niet zo makkelijk meer tegen.

VeilingkerkbankjeEnkele originele kerkbankjes te koop (UITVERKOCHT)

Jaren geleden hebben wij rond de kerkveilingen een aantal tweezits kerkbankjes gemaakt en verkocht. Deze bankjes zijn van het hout van de originele kerkbanken. De prachtige opbrengst kwam ten goede aan de restauratie van onze kerk.

Enkele zijn er bewaard gebleven en staan al die jaren voor in de kerk. In verband met de aanpassing van het liturgisch centrum is de ruimte beperkter en staan deze 4 bankjes een beetje in de weg. Ze worden ook zelden gebruikt. Hiervoor in de plaats staat er nu een zit/kniel bidstoel die niet zoveel ruimte inneemt. Bij de veiling waren het de toppers en lukte het niet iedereen om er een te bemachtigen. Grijp dan nu uw kans.

U kunt bieden vanaf € 150,-- per stuk. De opbrengst is voor de restauratie van het grote glas- en loodraam in het documentatiecentrum. Wacht niet te lang! Informatie bij Sjef Klarenbeek (0348) 47 19 42

Terug naar startpagina
Kerstavond met Mannenkoor Zanglust 2019Kerstoptreden Mannenkoor Zanglust Linschoten

Zoals gebruikelijk zal het Mannenkoor Zanglust Linschoten op dinsdag 24 december 2019 het traditionele openlucht Kerstoptreden verzorgen bij de brug midden op het dorp Linschoten.

Het optreden begint dit jaar om 19.00 uur.
Het koor staat onder leiding van dirigent Jelte Veenhoven.

Er zullen bekende kerstliederen worden gezonden.
Alle aanwezigen worden uitgenodigd enkele liederen mee te zingen.
Uiteraard krijgen de kinderen, die meekomen een lichtje.

Afbeelding1Op Goede Vrijdag zal van 14.30 tot 15.30 bij de beelden van de Kruiswegstaties het orgel worden bespeeld door George Pluimakers. Na elke kruiswegstatie is er ook een kortgebed op de schermen. De kruisweg zal enkele keren worden herhaald.

U kunt rustig zittend in de kerk (op goede afstand van elkaar) kijken en luisteren. Maar nog veiliger is het te volgen en nadien terig te zien via Kerkdienstgemist (klik hier)

Onderstaand de speellijst van de mooie passiemuziek.

J.S. Bach (1685-1750)
O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross BWV 622
O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 618
Da Jesus an dem Keuze stund BWV 62
Erbarm’ dich mein, O Herre Gott BWV 721

Jan Zwart (1877-1937)
Dubbelkoraal ‘O God’lijk Lam, onschuldig’ en ‘O Hoofd vol bloed en wonden’

Willem van Twillert (*1952)
O hoofd vol bloed en wonden

Feike Asma (1912-1984)
2 bewerkingen over Psalm 42 Zoals het hert dorst naar de waterbron, zo dorst mijn ziel, O God, naar U
- Trio
- Canonische variatie
Jezus leven van mijn leven

Max. Reger (1873-1916)
Koraalvoorspel ‘Ach Gott, verlass mich nicht’

Voedselbankaktie 2018Zoals u de laatste jaren van ons gewend bent willen we ook dit jaar voedsel inzamelen voor de gezinnen die door economische omstandigheden zodanig in de problemen zijn gekomen, dat zelfs het kopen van de eerste levensbehoeftes al moeilijk wordt.
De Voedselbank in Montfoort (werkzaam in Montfoort en Linschoten) ziet het aantal klanten jaarlijks groeien en doordat winkels ook moeten bezuinigen wordt er minder gratis voedsel aangeleverd om aan de cliënten uit te delen.

Als christenen zijn we geroepen om onze naaste daar waar mogelijk bij te staan. Daarom willen we, net als de succesvol verlopen acties van vorige jaren, in de Goede Week deze actie herhalen.

Van Palmzondag 24/25 maart tot en met 2e Paasdag 2 april 2018 is er de mogelijkheid om voedsel in te leveren. Dat kan voorafgaand aan de vieringen in Montfoort en Linschoten en in de Goede Week van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur in de hal van de kerk.

Herman Wijtten 2.pngRecent verscheen in het blad Mens&Missie een boeiend interview met pater Herman Wijtten. Met toestemming van uitgever van het blad hierbij de volledige tekst van het gesprek. Onderaan vindt u een link naar een pdf van het artikel en een link naar de website van Mensen met een Missie. We kunnen u dit blad van harte aanbevelen of meld u aan voor hun nieuwsbrief.

45+ is het aantal jaar dat zij verschillen.
Hoeveel verschillend zijn zij eigenlijk?
De mensen met een missie van toen en nu.
(Door: Femke van der Biezen)

“ZE STRAALDE ZOVEEL MENSELIJKHEID UIT DAT VERGEET IK NOOIT”

Begin jaren 60 vertrekt pater Herman Wijtten als jonge priester naar Washington om sociologie te studeren. Daarna woont en werkt hij in de Filipijnen en bezoekt vanuit Rome landen als India en Bolivia. ‘Mijn leven liep anders dan ik had bedacht’, deelt de pater met reporters Tessa en Stephanie.

We bellen aan bij een huis in een woonwijk in Nieuwegein. Naast de deurbel prijkt een bordje met ‘missionaire leefgemeenschap’. Pater Herman Wijtten (82) van de congregatie ‘Societas Verbi Divini’ opent de deur voor reporters Tessa Bootsman (34) en Stephanie Broekarts (30).

in memoriam Woorden van herinnering bij het overlijden van Riet Kruidhof-Nederend op 31 december 2018 in de leeftijd van 78 jaar. Onder grote belangstelling werd van Riet afscheid genomen op 7 en 8 januari 2019 in de RK Kerk van geloofsgemeenschap van de H. Bavo in Harmelen, waar ze de laatste jaren van haar leven woonde met haar man Lodewijk.

Riet was de jongste uit een groot katholiek gezin in Papekop. Ze werd operatiezuster, maar gaf haar baan op bij dr. Dijkstra in Ope Dei in Woerden om met Lodewijk Kruidhof te trouwen, die gereformeerd was. Zij ging over, maar door haar verhuizing naar Scherpenzeel, waar de zonen Gijsbert-Jan en Bart werden geboren, kon ze zich niet vinden in de Gereformeerde Kerk aldaar en keerde terug naar de Katholieke Kerk. Haar twee zonen van 8 en 10 mochten kiezen. Dat deden ze snel. Vanwege de geuren, kleuren, de symbolen én de veel kortere preek werd het mama’s kerk. Riet heeft haar hele leven veel gezondheidsklachten gekend. Een operatie aan haar rug vanwege een hernia leek uit te draaien op nooit meer kunnen lopen, maar Riet trainde met ijzeren discipline, waardoor het haar uiteindelijk lukte mobiel te blijven. Haar zonen leerde ze al heel jong koken, boodschappen doen, de wasmachine gebruiken enz. voor het geval ze afhankelijk zou worden van hulp.

Al snel nadat pastor Fik de Bruijn in Montfoort was geïnstalleerd in 1975 gaf hij pastor Frans Derix de opdracht om in Linschoten meer elan onder de Katholieke Geloofsgemeenschap te organiseren. De Initiatiefgroep werd opgericht in 1977 in ’t Kruispunt en er ontstond veel levendigheid. Kees van den Brink dirigeerde nog een paar jaar het steeds groter wordende koor Interludium en bespeelde het orgel en gaf het stokje over aan Lida van Agthoven, die ook nog een jeugdkoor onder haar hoede nam.

lars en fleur Deze foto's ontvingen we na onze oproep om thuis een Palmpasenstok te maken. 

 Lars en Fleur hebben, op gepaste afstand, beide opa’s en oma’s blij gemaakt met een Palmpasenstok.

 “Leuk om te maken, bijzonder om te geven in deze vreemde tijd en zeer verrast bij het afgeven.
 Kortom geslaagd”,
 aldus hun ouders Leon en Diana van den Brink.

caritas folderBeste allemaal,

Sint hoefde dit jaar niet lang te denken,
hij hoefde maar éénmaal naar de pakjespiet te wenken.
Deze is gaan bellen, overleggen en liet zich niet hinderen,
er moesten cadeaubonnen komen voor wel 58 kinderen.
Uit gezinnen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken,
en níet dat spaarpotje hebben om deze maand in te kunnen duiken.

Te besteden bij een Montfoortse winkelier,
Sint en Piet wensen het kroost bij het kiezen van iets leuks dan ook veel plezier!
Financiële ondersteuning bieden is wat Caritas ook komend jaar weer graag wil doen,
en dan écht niet alleen voor in de kinderschoen.

Heeft u een plan, idee of weet u financiële nood te signaleren,
schroom niet en wilt u ons alstublieft met een bezoekje vereren.
Spreek ons aan of stuur een mail die u aan ons kunt richten,
en wie weet kunnen wij met elkaar het leven van een ander iets verlichten?

Niet voor niets is ons motto 'omzien naar elkaar'
we willen daar aan aan werken en maken het ook graag waar.
Uw hulp is onmisbaar bij ons vrijwilligerswerk,
ook nu weten wij het zéker, ontmoeten raakt én maakt ons samen sterk!

Een hartelijke decembergroet,
Gert van Jaarsveld
Willy Klein Gunnewiek
Ben van Jaarsveld
Liesbeth van Rooijen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar Startpagina
karin smit 1Bijzondere avond: Troosten is een kunst

De Protestantse Gemeente te Linschoten organiseert op donderdag 22 maart 2018 in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg een thema-avond over de vraag “Wat te zeggen bij het lijden van anderen?” Theoloog en coach, Karin Smit-van den Berg, gaat op grond van haar ruime praktijkervaring op deze avond met de aanwezigen in gesprek.

De avond begint om 19.45 uur met koffie of thee. Om 22.00 uur is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid voor napraten. De toegang is gratis.

Informatie bij: Anton den Hartogh, voorzitter Kerkenraad, Protestantse Gemeente te Linschoten, 06 - 51 25 60 27


Terug naar Startpagina
klokken in torenNa 6 weken luiden wordt deze luidactie op woensdagavond 29 april 2020 afgesloten. Het Coronavirus heeft voorlopig nog een grote impact op het maatschappelijk leven maar het diepste dal lijkt voorbij.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, had de Raad van Kerken in Nederland een oproep gedaan om op woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus.

Bijna alles was de afgelopen tijd al dan niet enige tijd gesloten. Ook kerken namen halverwege maart het besluit hun deuren voor vieringen (behoudens uitvaarten) te sluiten. De impact is groot. Immers kerken zijn de plaatsen waar de verkondiging van eendracht en hoop een thuis hebben. Voor een deel zijn er kerken die online vieringen verzorgen. Ook onze geloofsgemeenschap verzorgt nu en dan een livestream te volgen via kerkdienstgemist. Zo is er nog de mogelijkheid om vanuit onze kerk de boodschap van hoop te blijven verkondigen.

Als teken van hoop en troost, als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening en om mensen met elkaar te verbinden, hebben wij ook 6 weken lang op de woensdagavond de  ‘klokken van hoop en troost’ laten luiden. Wij als geloofsgemeenschap wilden zo mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
 
Ook onze klokken luiden woensdag 29 april tussen 19.00 – 19.15 uur dus voor de laatste keer.
Dit is live te volgen / terug te luisteren via kerkdienstgemist (klik hier)

Foto: klokken van de RK Kerk Geboorte Johannes de Doper 

Terug naar Startpagina
hart van touwDag lieve mensen,

Het thema van de Allerzielenviering was “De draad is niet gebroken”. Prachtig. Die avond schoot mij ineens een mooi kindergedichtje te binnen met de titel “Ik heb een touw”. Alsnog wil ik het graag met jullie delen. 

Ik heb een touw
om vast te binden
alles wat ik mooi kan vinden.
Alles waar ik veel van hou,
bind ik vast
aan mijn slingertouw.

Ontmoeten ráákt, nou en of!  Gedurende het afgelopen jaar heb ik velen van jullie een plekje gegeven aan míjn slingertouw! Jullie hebben mij gezocht, gevonden en soms diep geraakt. Een glimlach, mooie kaart, schouderklopje, app, bezoekje, bloemen. Hartverwarmend. Dank daarvoor! 


Hier kunt u nog nalezen welke huwelijksjubilea er de afgelopen periode in onze in de kerk zijn gevierd. 
Deze rubriek wordt niet meer bijgehouden.

coronavirusUpdate per 1 april 2020 - Dagelijkse vieringen Ariënsinstituut
Omdat vanwege het coronavirus tot en met Pinksteren (op 31 mei) alle publieke liturgievieringen zijn afgelast, verzorgt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, een livestream van de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel. Intenties kunnen worden doorgegeven via een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van het Ariënsinstituut. Klik hier voor de livestream

27 maart 2020: Update maatregelen corona: bisschoppen nemen verantwoordelijkheid serieus
Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. “We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus,” zeggen de bisschoppen. Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt: Klik hier voor het bericht 

Moea 2018 Op zondag 29 maart zou het koor MOEA koor uit Maarssenbroek bij ons zingen in de zondagsviering.

De liturgie was begin maart (voor de coronacrisis) al besproken. Ook het liturgieboekje was al klaar.
Het koor MOEA staat onder leiding van Dorie van Wegen die ook betrokken is bij het koor van Antoine Oomen.
Dit koor zingt deze liederen met de teksten van Huub Oosterhuis

We hebben de muziek met het koor van Antoine Oomen van deze viering in de kerk laten klinken.
Daar is een opname van gemaakt van ca 30 minuten.
Deze is te beluisteren (met beelden van de kerk) via kerkdienstgemist.

In memoriam met kaarsHet was jarenlang de gewoonte dat er van onze overledenen (zover wij de input hadden of kregen) er een kort ‘in memoriam’ werd geschreven. Deze werden geplaatst in het parochieblad Rondom. Sinds de samenvoeging naar het nieuwe blad BIJeen begin 2016, waar wij 4 pagina’s mogen vullen, is de ruimte te beperkt om dit te doen.

Sindsdien werden de ‘Woorden van Herinnering’ op deze website geplaatst.

Omdat onze vieringen ook via internet worden uitgezonden en nadien nog een jaar kunnen worden bekeken was er minder behoefte aan een tekst op de website. We constateren dat uitvaarten (via kerkdienstgemist) in behoorlijke mate worden bekeken.

De oude gepubliceerde teksten blijven staan. Er komen alleen nieuwe publicaties bij als iemand specifiek input geeft en er een (compacte) tektst voor aanlevert bij de (web)redactie.

In het totaaloverzicht van onze overledenen kunt u zover beschikbaar door op de (blauw genarkeerde datum) voor de naam te klikken deze teksten lezen.

Terug naar Startpagina                              Klik hier voor de pagina met een overzicht van alle overledenen
Tijdens de dodenherdenking in Montfoort memoreerde Hennie van Kortenhof aan de verzetsheld Wim Speelman. wim speelman

"Begin dit jaar las ik naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van het Dagblad Trouw: Herinneringen aan Wim Speelman
Hé dacht ik, wij hebben hier in de stad Montfoort een Wim Speelmanplein en een Wim Speelmanstraat. Dat deze persoon een verzetsheld was, was me bekend. Maar wie was Wim Speelman?
Willem Pieter Speelman was student economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is geboren in Sellingen ( Groningen ) op 20 januari 1919. Zijn vader was predikant en diep religieus. Tegenspraak was hij niet gewend en zeker van zijn kinderen niet. Maar zoon Wim was de eerste in het gezin die tegen hem in opstand kwam.

Toen de Duitse aanval op Nederland in mei 1940 begon was dit ook het begin van de verzetsactiviteiten van Wim Speelman.
Hij schreef pamfletten die opriepen tot verzet en vond aansluiting bij de redactie van verzetskrant Vrij Nederland. Tevens hielp hij bij de verspreiding van het blad.
In december 1942 werd hij door de Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd en overgebracht naar Kamp Haaren, waar vandaan hij wist te ontsnappen door een raam te forceren.
Raadgevingen om zich voor de rest van de oorlog maar rustig te houden sloeg hij in de wind. ‘Ik ben niet uit de gevangenis gekomen om niets te doen’ was zijn verweer.

kerstechoMet Kerst en Pasen wordt er in Linschoten door de gezamenlijke kerken een ECHO verspreid. Wij doen als geloofsgemeenschap mee aan dit initiatief.

Kerst blijf boeien! is het thema van het nummer dan vanaf 14/15 december na de viering in Linschoten zal worden uitgereikt. Voor belangstellenden in Montfoort ligt er ook een (klein) stapeltje in hal van de kerk. U mag zolang de voorraad strekt gratis een blad meenemen. Op is op.

Er brandt opvallend veel licht in het kerstnummer, met artikelen over een lichtjestocht en het missionaire initiatief ‘Spoor van Licht’ in Groningen. Het is ook mogelijk om het blad digitaal te lezen. 

Terug naar startpagina           Klik hier om deze kerstechco digitaal in te zien

Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

wapenaartsbisdom In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

Kruispunt copy1e zondag van de Advent Linschoten.

De eerste zondag van de Advent begon in Linschoten met een oecumenische viering. Het werd nog een spannende aangelegenheid, omdat ds. Hettie Brederoo uit Harmelen, die zou voorgaan, op het laatste moment moest afzeggen vanwege droevige familieomstandigheden. Gelukkig wilde ds. Hans Berkheij uit Woerden haar plaats op zo’n korte termijn overnemen, al was er de druk om tijdig in Den Haag te zijn om in het begin van de middag voor te gaan in de Bethelkerk voor de met uitzetting bedreigde asiel zoekende gezinnen.

Het werd een sfeervolle viering met de levendige opening van Heidi Schimmel, die ook een ouderling van dienst verving, een voltallig projectkoor met o.a. solozang van dirigente Sandra Webbink en begeleid door pianiste Carolien Leloux en hoe Lisa Keereweer het kinderproject voor de Advent voor het voetlicht bracht. De kinderen werden met een verrekijker op pad gestuurd naar de nevendienst.

Het crisisteam van de parochie, Pastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en Tonnie van Wiggen, zijn bij elkaar gekomen voor crisisberaad. 
De volgende afspraken gelden vanaf heden tot en met in ieder geval 6 april 2020 en soms ook al later in april.

- Op basis van devies geen persoonlijke contacten meer indien niet nodig, worden er vanaf heden geen vergaderingen/overleggen meer gehouden binnen de parochie
  H. Drie-eenheid.
- Indien contact nodig is, dan via telefoon, mail, app etc. Dit geldt voor alle overleggen tot en met 6 april 2020.
- Vergadering parochiebestuur op 14 april 2020 en Parochieraad op 28 april worden nu al geannuleerd.

In dit overzicht kunt u nalezen wie in de jaren 2013 en 2014 in onze kerk het ja-woord hebben uitgesproken.
Dit overzicht wordt niet mee bijgehouden.

KruispuntOp 10 maart was er een bijeenkomst voor katholiek Linschoten en Montfoort om te praten over de toekomst van de katholieke gemeenschap in Linschoten.
Ruim 20 mensen waren aanwezig in het Kruispunt. Iedereen kwam aan het woord om zijn gevoelens ten aanzien van de huidige situatie te noemen en zijn persoonlijke beleving te delen. Daarnaast hebben we elkaar geïnformeerd over wat er wel allemaal is en zijn wensen en ideeën genoemd.

Kerkbezoek en zomerstop
Ten aanzien van het teruglopend kerkbezoek, vooral in de zomertijd, en de krapte ten aanzien van de voorgangers is er begrip voor een zomerstop van de 2-wekelijkse vieringen in Linschoten. Dit jaar is dit van kracht vanaf Pinksteren tot 1 augustus 2020. Volgend jaar kan dit mogelijk een wat langere periode worden.

Wensen, ideeën, mogelijkheden
Er is de wens geuit om in de herfst-winter en lente wel (indien mogelijk wekelijks? En met een koor?) de vieringen te houden op zaterdagavond. Lectoren vanuit Linschoten zijn daarvoor nodig.

Herdertjestocht 2019 poster Een terugblik

Op zaterdag 21 december werd alweer voor de 4de keer de Herdertjestocht gehouden. We kunnen wederom terugkijken op een geslaagde editie. Een verslag, een interview met een deelnemer en foto's (klik hier) in het fotoalbum, geven een mooie indruk van deze Herdertjestocht 2019.

Een nieuwe route
De organisatie had er deze keer voor gekozen om te starten vanuit de RK Kerk. Het voordeel daarvan is dat deelnemers, terwijl ze wachten om in groepen van ongeveer 50 op pad te gaan, comfortabel binnen kunnen wachten. De belangstelling was groot, en soms stond er zelfs even een rij om de kerk binnen te gaan.

Vanaf 18.00 uur gingen de groepen op pad. De route liep via St Joseph over de Achterdijk naar de Molen, en vervolgens via o.a. Molenstraat, en Lange Kerkstraat naar de Antonius, en dan door richting Stadskantoor. Via de Mannenhuisstraat bereikten we De Plaats, en door de Keizerstraat en Peperstraat liepen we richting het Oude Stadhuis. Via de Hoogstraat en het Van Rooijen-plein bereikten we de eindlocatie van 2019, De Rank.

Muziek en toneel
Onderweg werd met muziek en toneel een kerstsfeer neergezet en het kerstverhaal verteld.
We konden genieten van het Leerlingenorkest van Ons Genoegen in de RK Kerk, van New Generation bij de Molen, van Marcello in het Atrium van de Antoniushof, en van de IJsselzangers bij Bolle Harry. Bij het Van Rooijen-plein zong een Engelenkoor van kinderen onder leiding van Clementine Bergman-Hansen.
Op verschillende verrassende plekken zorgde toneelgroep Graaf Jan voor het uitbeelden van scenes uit het kerstverhaal. Bij het Oude Stadhuis vertelde Ans van der Grift over Maria en Jozef die een slaapplaats zochten, met beelden van de Zandtovenaar. En net als in 2017 werden we in het Stadskantoor ontvangen door de burgemeester om ons in te schrijven.
Ten slotte konden we in De Rank het kindje Jezus zien in de kerststal, en genieten van de afsluitende muziek door Carolus en Mannenkoor Zanglust.

bestuur 2Elk jaar publiceert het Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid een verslag over het voorbije jaar. Het jaarverslag over 2019 dat bedoeld is voor het Aartsbisdom is recent ook gepubliceerd. Het is een redelijk compact verhaal van 5 pagina’s voor de geïnteresseerde parochiaan. Beschreven onderwerpen zijn onder meer: Organisatie, pastorale zaken, personele zaken, financiën, bouwzaken, communicatie en automatisering. Klik hier om dit document te lezen.

Terug naar Startpagina
coronavirusMaatregelen vanwege coronavirus

Beste mensen,

De regering heeft iedereen in Nederland verzocht om de komende weken geen activiteiten te organiseren waarbij veel mensen bijeen komen. In het bijzonder geldt dit voor bijeenkomsten waarbij ook kwetsbare ouderen betrokken zijn.

Om die redenen heeft het Parochiebestuur van de Heilige Drie-eenheid besloten alle vieringen de komende weken niet door te laten gaan.
Een uitzondering wordt gemaakt voor begrafenissen, mits de viering kort wordt gehouden en de bezoekers van de viering beperkt worden tot de naaste kring familieleden.

Het Parochiebestuur zal u informeren wanneer er veranderingen komen in dit beleid vanwege het Coronavirus.

Met vriendelijke groet,
Pastoor G.M.J. van der Vegt

Terug naar Startpagina 
koor   plaatje2Concert Christelijke Oratorium Vereniging IJsselstein

De Christelijke Oratorium Vereniging IJsselstein o.l.v. Bas van den Heuvel, voert op vrijdag 26 februari aanstaande haar jaarlijks concert op.
Het concert vindt plaats in de Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein.

Dit jaar zal uitgevoerd worden Requiem Psalmfest The Sprig of Thyme
van de Engelse componist : JOHN RUTTER

Medewerkenden zijn: Heleen Koele, sopraan en Dirk Luijmes, orgel
Begeleiding: Nationaal Symfonisch Kamerorkest.

Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur

adventkransEerstezondagIk zie de wereld anders
(In reactie op de preek van pastoor H. van de Vegt op de 1ste Zondag van de Advent)

Zal ik je iets zeggen?
Ik zie de wereld anders, ik stel mijn vragen anders, ik zoek de waarheid anders.
Zal ik je iets zeggen?
Ik zie de wereld opengaan in licht en barmhartige liefde, ik zie een nieuw begin.

Overal mensen die in de Geest woorden van vreugde spreken.
Overal mensen als profeten die voor de waarheid gaan.
Overal mensen die nieuwe wegen inslaan voor de angstigen uit.
Overal mensen die zachtmoedig hun weg gaan, niets kan ze weerhouden.

Aswoensdag 2020Aswoensdag wordt een andere (meditatieve) viering: Bewust naar Pasen

Dit jaar op Aswoensdag geen Woord- en Communieviering met een Askruisje. Er is gekozen voor een andere opzet om op deze dag samen te kunnen vieren. Het opleggen van een askruisje is volgens de laatste richtlijnen alleen mogelijk door priesters en diakens. Wij pakken het daarom anders aan. Bij de start van de veertigdagentijd is er dit keer (ook ter afsluiting van carnaval) om 19.00 uur een meditatieve viering. ”Bewust naar Pasen” is het thema.

Het wordt een korte meer bezinnende viering. Deze is erop gericht dat we ons bewust willen zijn hoe wij ieder voor zich de tijd op weg naar Pasen willen invullen. Maar ook wat ons vanuit het verleden in de weg kan staan. In de viering is er gelegenheid (voor wie dat wil) om dat van je af te schrijven. Deze geschreven briefjes maar ook de gedachten en verlangens die in ons hart besloten liggen worden in het vuur geworpen. 

In teksten en liederen, maar zeker ook in de stilte, gaan we op zoek naar wat we als mensen nodig hebben om met een eerlijk, open hart op weg te gaan naar Pasen. Wat kan ons helpen dichter bij je zelf te komen? Aan het eind van de viering zal de as van de briefjes worden vermengd met aarde. In deze aarde (van waaruit we gemaakt zijn) wordt zaad gestrooid. Wij hopen dat dit zaad weer ontkiemt en ons weer toekomst geeft.

Deze bijzondere aarde met as en zaad zal de basis gaan vormen voor de tuin met Pasen.

Sjaal opgeroldSjaal van barmhartigheid breien (voor junioren)

Op vrijdagmiddag 28 december hebben we vier meisjes, de eerste steken leren breien. Eerst eens nadenken voor wie je een sjaal zou willen maken. Vervolgens mooie wol uitzoeken met passende breinaalden en aan het werk. Inspannend werk! Wat is het mooi om een sjaal te breien voor iemand speciaal. Alle begin is moeilijk, maar met een beetje hulp gingen de meisjes naar huis met het begin van een mooie sjaal. Het was een gezellige middag. We hopen de resultaten nog een keer te delen en de activiteit nog eens te herhalen.
Mia van Jaarsveld


Breien is in. Al een paar jaar komt een groep volwassenen samen die een sjaal breien voor iemand anders die wel wat troost of aandacht kan gebruiken. Als die af is, maken ze er een mooi cadeau van en brengen het naar die persoon.

In de kerstvakantie bieden we kinderen vanaf 10 jaar de gelegenheid een begin te maken met zo’n sjaal. Kun je niet breien? Geeft niets: we leren je de eenvoudige steken. Verder is het gewoon gezellig met muziek en drinken. Wol is er. Breipennen mag je zelf meenemen of kun je van ons krijgen. Bedenk maar vast wie jij met een zelfgemaakte sjaal wil verrassen.

Het is op vrijdag 28 december van 14.00 - 16.00 uur in de Kleine Johannes, Pastoor Spaanplein 2 in Montfoort.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top