R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Archief
Deze website is een vindplaats van vaste (achtergrond)informatie over onze eigen geloofsgemeenschap, de werkvelden en werkgroepen. Daarnaast worden veel actuele berichten geplaatst over activiteiten en gebeurtenissen.

In deze rubriek worden 'tijdelijke' publicaties van de website bewaard die niet meer actueel zijn maar wel lezenswaardig blijven. Het zijn in hoofdzaak artikelen van (voorbije) activiteiten van onze eigen geloofsgemeenschap.

Deze artikelen staan hieronder in deze rubriek maar zijn ook overzichtelijk te vinden in de rubriek A t/m Z.
Aldaar helemaal onder aan verzameld als _Archief  en de meer recente onder _2017 Archief / _2018 Archief


In het verleden werden deze publicaties na afloop direct volledige verwijderd. Een verslag of algemeen bericht circa een maand na publicatie. Op verzoek worden de meest relevante publicaties voor wat langere tijd overgezet naar dit 'Archief'. De meest recente worden steeds bovenaan geplaatst. Periodiek zal er ook hier worden opgeschoond en definitief verwijderd.
caeciliafeest11  Afgelopen zondag 19 november heeft het St. Caeciliakoor haar jaarlijkse feest weer gevierd.
  Deze keer hadden we de Hr. Gert van Schaik als jubilaris die 25 jaar bij ons koor is.
  In de viering die vooraf ging is hij gehuldigd door de voorzitter van de Kerkcommissie en heeft  
  hij de Gregoriusspeld in zilver met de daarbij behorende oorkonde ontvangen.

  Veel lovende woorden voor Gert die ook in het koorbestuur zitting heeft, waarvoor hij al vele jaren zijn taak met grote
  stiptheid uitvoert.
  Hij is ook de man die zorgt dat de juiste zangpartituren in de mappen komen voor de repetities en vieringen, in samenspraak
  met liturgiecommissie en dirigent.  Samen met nog een koorlid zorgt hij dat de partiturenbibliotheek op orde blijft. Gert is
  altijd als eerste in de kerk voor het op orde brengen van de kooropstelling en andere kleine werkzaamheden.

  Ook Mayke Vendrig onze dirigent is in het zonnetje gezet omdat zij al 10 jaar ons koor dirigeert. Ook voor haar veel lovende
  woorden en cadeaus.
  Het was een feestelijke middag in de Kleine Johannes die we voor deze gelegenheid in een kleine feestzaal hadden omgezet. 

  Gerard van Vliet, voorzitter St. Caecilia.

caeciliafeest22 caeciliafeest33caeciliafeest44

Herdertjestocht 2017 1Verslag evaluatie Herdertjestocht 3.0

Onlangs zijn de werkgroepleden van de Oecumene Montfoort en enkele vrijwilligers bij elkaar geweest om de Herdertjestocht te evalueren. Wat hebben we het getroffen met het weer en we kunnen als organisatie dan ook terug kijken op een weer geslaagde Herdertjestocht! Zulke leuke reacties mochten we ontvangen van velen, maar wat is een organisatie zonder de vele deelnemers, dus ook dank daarvoor!

Gerard van Vliet heeft vanaf het begin meegedraaid met de organisatie van 3 tochten en heeft aangegeven dat hij de volgende keer niet meer mee zal organiseren. Gelukkig blijft hij wel aan de zijlijn aanwezig voor hand- en spandiensten op de dag zelf. Namens de werkgroep wil ik hem heel hartelijk bedanken, want Gerard heeft er altijd heel veel energie ingestoken. Terecht dat hij nu gekozen heeft om deze energie in andere nieuwe dingen te willen steken. Toch gaan we hem zeker missen.

De input van de koren/orkesten/toneelgroep/locatiedirecteuren/lichtjesaanstekers etc. hebben we op een rijtje kunnen zetten en gekeken waar 't de volgende keer beter of anders kan. Er zijn al weer andere leuke ideeën die uitgewerkt moeten gaan worden, inspiratie blijven we houden. Besloten is om een jaartje over te slaan, maar in 2019 er weer voor te gaan. Zien we elkaar dan weer?

Namens de Werkgroep Oecumene Montfoort,
Thea Visser

foto20
Hieronder een wekelijkse impressie met wat foto's die wij via de app van Tonny en Laus ontvingen van hun camino 2018. Onder leest u de oorspronkelijke aankondiging en toelichting bij deze Camino.

Verslag week 5 -2018

Wat gaat het toch allemaal snel! Nu al weer aan het einde van deze camino!
Maar eerst zijn we nog in een klooster geweest in Sobrado des Monxes. Een prachtig klooster, Monesterio de Santo Maria, gelegen aan een meer dat rond 1500 door de monniken is aangelegd als waterreservoir. Er wonen nu 12 broeders Cisterciënzer. De kerk, heel sober en eenvoudig, is uit de 13e eeuw. Door zijn eenvoud juist heel verstillend. De buitenkant is juist heel druk bewerkt, Galicische barokstijl.

Bloemschikking 1Bloemen spreken zo hun eigen taal.

De zondagen van de veertigdagentijd nodigen ons uit tot bezinning. Het is een tijd van verdieping. De vastenperiode biedt de mogelijkheid om op een andere manier uitdrukking te geven aan dingen die er werkelijk toe doen.

Dit kan mede door gebruik te maken van een symbolische en liturgische bloemschikking, afgestemd op het thema of de lezingen van die zondagen. Het is een andere wijze van bloemschikken. Het geeft aandacht aan bloemen, planten en andere materialen. Kijkende en zoekende aandacht voor de zeggingskracht van bloemen, takken, andere materialen... Het is een weg om te bidden met bloemen.

Wij hebben aan onze eigen ‘Bloemengroep liturgie’ gevraagd ons de komende periode op weg naar Pasen te inspireren. Zij werken met het de inspiratie die het project van Vastenactie ons aanbiedt. Wij zullen elke week niet alleen in de viering er aandacht aan besteden, maar ook hier op de website een in onze wekelijkse nieuwsbrief. De meest recente schikking staat na deze inleiding bovenaan. We zullen er alle vijf zondagen en Palmpasen aandacht aan besteden.

De schikking wordt gemaakt op een ronde tafel met zand en een regenboog.

Een ronde tafel staat voor onze aarde, als een cirkel zonder begin en einde. Hij verwijst ook naar God en symboliseert eeuwigheid en volmaaktheid. Het zand verwijst naar Jezus, die zich terugtrekt in de woestijn, weg uit het drukke leven, om zich in alle rust voor te bereiden op een nieuwe manier van leven. De regenboog heeft zeven kleuren. Het getal zeven vinden we ook terug in de zeven dagen van de week, de zeven noten in een octaaf en natuurlijk de zeven scheppingsdagen. Ook verbeeldt het getal zeven het samengaan van de hemel (Drie-ene-God) en de aarde (de vier windstreken).

VeilingkerkbankjeEnkele originele kerkbankjes te koop (UITVERKOCHT)

Jaren geleden hebben wij rond de kerkveilingen een aantal tweezits kerkbankjes gemaakt en verkocht. Deze bankjes zijn van het hout van de originele kerkbanken. De prachtige opbrengst kwam ten goede aan de restauratie van onze kerk.

Enkele zijn er bewaard gebleven en staan al die jaren voor in de kerk. In verband met de aanpassing van het liturgisch centrum is de ruimte beperkter en staan deze 4 bankjes een beetje in de weg. Ze worden ook zelden gebruikt. Hiervoor in de plaats staat er nu een zit/kniel bidstoel die niet zoveel ruimte inneemt. Bij de veiling waren het de toppers en lukte het niet iedereen om er een te bemachtigen. Grijp dan nu uw kans.

U kunt bieden vanaf € 150,-- per stuk. De opbrengst is voor de restauratie van het grote glas- en loodraam in het documentatiecentrum. Wacht niet te lang! Informatie bij Sjef Klarenbeek (0348) 47 19 42

Terug naar startpagina
Voedselbankaktie 2018Zoals u de laatste jaren van ons gewend bent willen we ook dit jaar voedsel inzamelen voor de gezinnen die door economische omstandigheden zodanig in de problemen zijn gekomen, dat zelfs het kopen van de eerste levensbehoeftes al moeilijk wordt.
De Voedselbank in Montfoort (werkzaam in Montfoort en Linschoten) ziet het aantal klanten jaarlijks groeien en doordat winkels ook moeten bezuinigen wordt er minder gratis voedsel aangeleverd om aan de cliënten uit te delen.

Als christenen zijn we geroepen om onze naaste daar waar mogelijk bij te staan. Daarom willen we, net als de succesvol verlopen acties van vorige jaren, in de Goede Week deze actie herhalen.

Van Palmzondag 24/25 maart tot en met 2e Paasdag 2 april 2018 is er de mogelijkheid om voedsel in te leveren. Dat kan voorafgaand aan de vieringen in Montfoort en Linschoten en in de Goede Week van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur in de hal van de kerk.

in memoriam Woorden van herinnering bij het overlijden van Riet Kruidhof-Nederend op 31 december 2018 in de leeftijd van 78 jaar. Onder grote belangstelling werd van Riet afscheid genomen op 7 en 8 januari 2019 in de RK Kerk van geloofsgemeenschap van de H. Bavo in Harmelen, waar ze de laatste jaren van haar leven woonde met haar man Lodewijk.

Riet was de jongste uit een groot katholiek gezin in Papekop. Ze werd operatiezuster, maar gaf haar baan op bij dr. Dijkstra in Ope Dei in Woerden om met Lodewijk Kruidhof te trouwen, die gereformeerd was. Zij ging over, maar door haar verhuizing naar Scherpenzeel, waar de zonen Gijsbert-Jan en Bart werden geboren, kon ze zich niet vinden in de Gereformeerde Kerk aldaar en keerde terug naar de Katholieke Kerk. Haar twee zonen van 8 en 10 mochten kiezen. Dat deden ze snel. Vanwege de geuren, kleuren, de symbolen én de veel kortere preek werd het mama’s kerk. Riet heeft haar hele leven veel gezondheidsklachten gekend. Een operatie aan haar rug vanwege een hernia leek uit te draaien op nooit meer kunnen lopen, maar Riet trainde met ijzeren discipline, waardoor het haar uiteindelijk lukte mobiel te blijven. Haar zonen leerde ze al heel jong koken, boodschappen doen, de wasmachine gebruiken enz. voor het geval ze afhankelijk zou worden van hulp.

Al snel nadat pastor Fik de Bruijn in Montfoort was geïnstalleerd in 1975 gaf hij pastor Frans Derix de opdracht om in Linschoten meer elan onder de Katholieke Geloofsgemeenschap te organiseren. De Initiatiefgroep werd opgericht in 1977 in ’t Kruispunt en er ontstond veel levendigheid. Kees van den Brink dirigeerde nog een paar jaar het steeds groter wordende koor Interludium en bespeelde het orgel en gaf het stokje over aan Lida van Agthoven, die ook nog een jeugdkoor onder haar hoede nam.

karin smit 1Bijzondere avond: Troosten is een kunst

De Protestantse Gemeente te Linschoten organiseert op donderdag 22 maart 2018 in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg een thema-avond over de vraag “Wat te zeggen bij het lijden van anderen?” Theoloog en coach, Karin Smit-van den Berg, gaat op grond van haar ruime praktijkervaring op deze avond met de aanwezigen in gesprek.

De avond begint om 19.45 uur met koffie of thee. Om 22.00 uur is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid voor napraten. De toegang is gratis.

Informatie bij: Anton den Hartogh, voorzitter Kerkenraad, Protestantse Gemeente te Linschoten, 06 - 51 25 60 27


Terug naar Startpagina
Hier kunt u nog nalezen welke huwelijksjubilea er de afgelopen periode in onze in de kerk zijn gevierd. 
Deze rubriek wordt niet meer bijgehouden.

In memoriam met kaarsHet was jarenlang de gewoonte dat er van onze overledenen (zover wij de input hadden of kregen) er een kort ‘in memoriam’ werd geschreven. Deze werden geplaatst in het parochieblad Rondom. Sinds de samenvoeging naar het nieuwe blad BIJeen begin 2016, waar wij 4 pagina’s mogen vullen, is de ruimte te beperkt om dit te doen.

Sindsdien werden de ‘Woorden van Herinnering’ op deze website geplaatst.

Omdat onze vieringen ook via internet worden uitgezonden en nadien nog een jaar kunnen worden bekeken was er minder behoefte aan een tekst op de website. We constateren dat uitvaarten (via kerkdienstgemist) in behoorlijke mate worden bekeken.

De oude gepubliceerde teksten blijven staan. Er komen alleen nieuwe publicaties bij als iemand specifiek input geeft en er een (compacte) tektst voor aanlevert bij de (web)redactie.

In het totaaloverzicht van onze overledenen kunt u zover beschikbaar door op de (blauw genarkeerde datum) voor de naam te klikken deze teksten lezen.

Terug naar Startpagina                              Klik hier voor de pagina met een overzicht van alle overledenen
Tijdens de dodenherdenking in Montfoort memoreerde Hennie van Kortenhof aan de verzetsheld Wim Speelman. wim speelman

"Begin dit jaar las ik naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van het Dagblad Trouw: Herinneringen aan Wim Speelman
Hé dacht ik, wij hebben hier in de stad Montfoort een Wim Speelmanplein en een Wim Speelmanstraat. Dat deze persoon een verzetsheld was, was me bekend. Maar wie was Wim Speelman?
Willem Pieter Speelman was student economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is geboren in Sellingen ( Groningen ) op 20 januari 1919. Zijn vader was predikant en diep religieus. Tegenspraak was hij niet gewend en zeker van zijn kinderen niet. Maar zoon Wim was de eerste in het gezin die tegen hem in opstand kwam.

Toen de Duitse aanval op Nederland in mei 1940 begon was dit ook het begin van de verzetsactiviteiten van Wim Speelman.
Hij schreef pamfletten die opriepen tot verzet en vond aansluiting bij de redactie van verzetskrant Vrij Nederland. Tevens hielp hij bij de verspreiding van het blad.
In december 1942 werd hij door de Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd en overgebracht naar Kamp Haaren, waar vandaan hij wist te ontsnappen door een raam te forceren.
Raadgevingen om zich voor de rest van de oorlog maar rustig te houden sloeg hij in de wind. ‘Ik ben niet uit de gevangenis gekomen om niets te doen’ was zijn verweer.

Kruispunt copy1e zondag van de Advent Linschoten.

De eerste zondag van de Advent begon in Linschoten met een oecumenische viering. Het werd nog een spannende aangelegenheid, omdat ds. Hettie Brederoo uit Harmelen, die zou voorgaan, op het laatste moment moest afzeggen vanwege droevige familieomstandigheden. Gelukkig wilde ds. Hans Berkheij uit Woerden haar plaats op zo’n korte termijn overnemen, al was er de druk om tijdig in Den Haag te zijn om in het begin van de middag voor te gaan in de Bethelkerk voor de met uitzetting bedreigde asiel zoekende gezinnen.

Het werd een sfeervolle viering met de levendige opening van Heidi Schimmel, die ook een ouderling van dienst verving, een voltallig projectkoor met o.a. solozang van dirigente Sandra Webbink en begeleid door pianiste Carolien Leloux en hoe Lisa Keereweer het kinderproject voor de Advent voor het voetlicht bracht. De kinderen werden met een verrekijker op pad gestuurd naar de nevendienst.

In dit overzicht kunt u nalezen wie in de jaren 2013 en 2014 in onze kerk het ja-woord hebben uitgesproken.
Dit overzicht wordt niet mee bijgehouden.

koor   plaatje2Concert Christelijke Oratorium Vereniging IJsselstein

De Christelijke Oratorium Vereniging IJsselstein o.l.v. Bas van den Heuvel, voert op vrijdag 26 februari aanstaande haar jaarlijks concert op.
Het concert vindt plaats in de Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein.

Dit jaar zal uitgevoerd worden Requiem Psalmfest The Sprig of Thyme
van de Engelse componist : JOHN RUTTER

Medewerkenden zijn: Heleen Koele, sopraan en Dirk Luijmes, orgel
Begeleiding: Nationaal Symfonisch Kamerorkest.

Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur

Sjaal opgeroldSjaal van barmhartigheid breien (voor junioren)

Op vrijdagmiddag 28 december hebben we vier meisjes, de eerste steken leren breien. Eerst eens nadenken voor wie je een sjaal zou willen maken. Vervolgens mooie wol uitzoeken met passende breinaalden en aan het werk. Inspannend werk! Wat is het mooi om een sjaal te breien voor iemand speciaal. Alle begin is moeilijk, maar met een beetje hulp gingen de meisjes naar huis met het begin van een mooie sjaal. Het was een gezellige middag. We hopen de resultaten nog een keer te delen en de activiteit nog eens te herhalen.
Mia van Jaarsveld


Breien is in. Al een paar jaar komt een groep volwassenen samen die een sjaal breien voor iemand anders die wel wat troost of aandacht kan gebruiken. Als die af is, maken ze er een mooi cadeau van en brengen het naar die persoon.

In de kerstvakantie bieden we kinderen vanaf 10 jaar de gelegenheid een begin te maken met zo’n sjaal. Kun je niet breien? Geeft niets: we leren je de eenvoudige steken. Verder is het gewoon gezellig met muziek en drinken. Wol is er. Breipennen mag je zelf meenemen of kun je van ons krijgen. Bedenk maar vast wie jij met een zelfgemaakte sjaal wil verrassen.

Het is op vrijdag 28 december van 14.00 - 16.00 uur in de Kleine Johannes, Pastoor Spaanplein 2 in Montfoort.

Kerstplaatje NGHet is weer mogelijk om mee te doen aan het Kerstproject van Koor New Generation. Dé manier om er achter te komen of zingen in een koor iets voor je is én om gewoon een hele leuke tijd te hebben! Het project start op donderdag 16 november en bestaat uit een 6-tal repetitieavonden. Op 16, 23, en 30 november repeteren we van 20.00-20.45 uur het kerstrepertoire.

Daarna oefent het koor verder voor de vormselviering (25-11) en de Advent viering (2-12). Op 7, 14 en 21 december wordt de volledige repetitie van 20.00-21.15 uur benut voor het oefenen van het kerstrepertoire en is er na afloop koffie/thee. Wees a.u.b. op tijd: om 20.00 uur start de repetitie in ‘t Spaantje, Pastoor Spaanplein 5 (clubgebouw KPJ, achter de RK-kerk).

De kerstliedjes oefenen we voor meerdere gelegenheden nl.
- Herdertjestocht op zaterdag 16 december vanaf ca. 18.00 uur
- optreden in het Antoniushof tijdens de Kerstmaaltijd op woensdag 20 december om ca. 18.30 uur
- de kerstnachtmis op zondag 24 december om 20.15 uur in de kerk in Montfoort
- eventueel: de Driekoningenviering op zondag 7 januari 2018 om 10.00 uur in de kerk in Montfoort

Als je wilt meedoen kan je je opgeven bij Irene Sluijs of (0348) 47 38 99
(klik op de naam voor een contactformulier)
We hopen je binnenkort te zien!
Terug naar Startpagina                                                                     

Kerstuitverkoop2Na een korte en drukke voorbereiding (wat mag wel, wie doet wat, zijn er genoeg deelnemers) was het vrijdag 14 december zover; voor de eerste keer Kerstmarkt in onze kerk! Door heel veel vrijwilligers was de kerk omgetoverd tot een sfeervol, gezellig marktplein waar voor iedereen wel iets te vinden was. Vóór 14.00 uur stonden de eerste bezoekers al te wachten om naar binnen te mogen. Het was dan ook meteen een gezellige drukke mengelmoes van zoekende mensen. Wat is er allemaal te zien, heb ik wel de juiste kleur kerstballen? Doet deze verlichting het wel? Vooral de schitterende kerststukken kregen alle aandacht.

Stands en grand café
Naast de wereldwinkel waren ook de stands van de enthousiaste hobbyisten erg in trek, menig zelfgemaakt kerstcadeautje ging over de tafel. In het grand café kon men de drukte nauwelijks aan, de koffie/thee met gebak had veel aftrek. Later op de middag gevolgd door heerlijke erwtensoep.

Workshop, knutselhoek, muziek
Zaterdagochtend werd in de workshop enthousiast gewerkt aan een kerststuk. Ook was er een knutselhoek voor kinderen waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Gedurende deze marktdagen waren er nog diverse optredens van muzikanten en koren die de stemming nog verhoogden.

Succes
Dankzij al deze tomeloze inzet is de opbrengst ruim 5000 euro voor de Stichting Vrienden van de Joh. de Doperkerk t.b.v. het restaureren van het glas- in-loodraam van het documentatiecentrum. Wij kunnen terugkijken op zeer succesvolle en gezellige dagen waarbij het streven was: met elkaar iets moois neer zetten en mensen ontmoeten. Dat is zeker gelukt!  Irene Noorthoek

Klik hier voor foto's van deze kerstmarkt
 

theeIn de vastentijd bieden we u een paar bijzondere ontmoetingen aan rond ‘Thee met een Thema’. Het is de tijd waarop we ons voorbereiden op Pasen. Veel mensen kiezen voor wat extra tijd voor bezinning. Zij doen bijvoorbeeld mee aan een online retraite. Via de website www.ignatiaansbidden.org. kunt u zich gratis online aanmelden en ontvangt dan iedere dag een Bijbeltekst met een paar vragen. U beslist zelf wanneer en op welke manier u ermee aan de slag gaat.

Of u nu wel of niet aan deze (online) retraite meedoet, u bent van harte welkom op donderdagmiddag 22 februari, 8 maart en 22 maart van 14.00-15.00 uur in de Kleine Johannes in Montfoort. We spreken over een tekst uit deze retraite, ter inspiratie en ter bemoediging. Gespreksleider is pastor Marion Korenromp.

En als we de smaak te pakken hebben, dan gaat 'Thee met een Thema' gewoon verder. Daar maken we dan een concreet plan voor. Informatie daarover bij Mia van Jaarsveld, pastoraatgroep Montfoort-Linschoten.

pro voce lessonsOp zondag 23 december ’s middags om 16.00 uur vindt er een uitvoering plaats van “Ceremony of Lessons and Carols” lessonsandcarols
in de RK kerk Johannes de Doper in Montfoort. 
Dit is een traditionele kerstviering, een bijzondere vorm van Evensong zoals die in de Anglicaanse kerk gehouden wordt. 
Tussen korte bijbellezingen uit Jesaja, Lucas en Mattheus worden Christmas Carols gezongen met daarbij een Magnificat en Nunc Dimittis, de Lofzang van Maria en de lofzang van Simeon. 

Het kamerkoor Pro Voce met gastzangers, staat onder leiding van Ab Kraaypoel, dirigent en Arie Hardijzer, organist.
Het koor heeft in voorgaande jaren deze ceremony al meerdere keren in onze kerk uitgevoerd. (foto)

De entree is gratis, er is wel een collecte waarvan de opbrengst voor het restauratiefonds is.
Na afloop is er koffie, thee of glühwein. Welkom!
DoopvandeHeerUitnodiging aan ouders van dopelingen

Aan het begin van het nieuwe jaar, 14 januari 2018 is er om 10.00 uur een bijzondere viering in onze kerk.
Op deze zondagmorgen is er weer (voor de tweede keer) een zogenoemde schelpenviering.
Dit is een viering waar na afloop de schelpen worden uitgedeeld die bij de doop gebruikt zijn.
Verder wordt speciaal aandacht geschonken aan de doop en de symboliek hiervan.

De schelp is bij onze doopvieringen een mooi attribuut welke een speciale rol vervult.
In aansluiting op het H. Doopsel dat hun kinderen in de achterliggende periode is toegediend zijn alle doopouders
van het jaar 2017 met de dopelingen ook persoonlijk uitgenodigd voor deze speciale Eucharistieviering.

amnesty logoVREDESPLATFORM en AMNESTY INTERNATIONAL
Organiseren samen 'De Mensen Rechten Dialoog.'

Samen met Amnesty International organiseert het Vredesplatform Montfoort een derde dialoog over mensenrechten. Het thema is Privacy en Veiligheid. Mag de overheid de privacy van mensen vergaand aantasten? Wordt daardoor de samenleving veiliger? Is onze privacy gewaarborgd in de digitale wereld? Vragen die heel erg actueel zijn en de moeite waard voor uitwisseling van ieders ervaringen.

De bijeenkomst is op maandagavond 10 december 2018 en wordt gehouden in De Rank, Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort. Aanvang19.30 uur. De dialoog zal worden geleid door een medewerker van Amnesty.

Tevens zal er aandacht besteed worden aan het 50 jarig bestaan van Amnesty. Maar ook dat het 70 jaar geleden is dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Meer informatie en (bij voorkeur) aanmelding bij Peter Gruters 06-11907746 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Terug naar startpagina
DankjewelHet is alweer een aantal jaren een goede gewoonte. In het eerste weekend van oktober schenken we aandacht aan de vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap. Vanaf dit jaar trekken we dit wat breder. Wij hopen een nieuwe traditie te starten, met een speciale viering op de zaterdagmorgen. Op zondagmorgen is er ook de wekelijkse viering. In dit weekend met een ander accent. Als verzamelde geloofsgemeenschap staan we stil bij het behoud van onze vitaliteit en toekomst van onze geloofsgemeenschap. Inzet van vrijwilligers speelt daarbij een cruciale rol. Speelkaarten spelen dit jaar in dit hele weekend een thematische rol.
Kaarten
Voor vrijdagavond 6 oktober worden al onze vrijwilligers uitgenodigd. Er is weer de jaarlijkse gezellige ‘Dank-je-wel-avond’. Wij hebben de kaarten geschud. Aan onze vrijwilligers om hier mee te spelen. Allen die zich op enigerlei wijze ergens voor inzetten binnen onze geloofsgemeenschap krijgen bij de bezorging van de komende BIJeen (begin september) een persoonlijke uitnodiging. Mocht u als vrijwilliger(ster) per abuis geen uitnodiging ontvangen dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Graag ontvangen wij als pastoraatgroep wel een berichtje om dit aan te passen in onze administratie.

Advent0De adventstijd omvat zoals bekend de vier zondagen voor Kerstmis, dit jaar de eerste zondag op 2 december 2018. Het is een periode waarin wij ons voorbereiden op het kerstfeest. De realiteit van onze tijd is dat het vooral gaat om de praktische en materiële beslommeringen op weg naar het Kerstfeest.

Wij proberen (in de liturgie) de komende weken vooral de immateriële kant te belichten. We gaan op weg naar het feest waar de geboorte van het Kerstkind gedenken. Wat betekent de geboorte van het Kerstkind voor ons? Zijn we er klaar voor om bij wijze van spreken het Kind weer in ons hart te sluiten.

Adventus en advenire
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: ‘adventus’ (komst, er aan komen) en ‘advenire’ (naartoe komen). Advent betekent letterlijk: God komt naar ons toe. De Advent is daarom in de liturgie ook de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Advent is ook de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

concert ijkkIn the midst of life..., een muzikale meditatie.

De tijd voor Pasen is een tijd van stil staan, van bezinning. Het IJsselsteins kamerkoor kiest voor dit concert in de passietijd niet voor traditionele passie stukken, maar wel voor koormuziek die de kwetsbaarheid van het leven bezingt. Moeite en donkerte gaan samen met lichtheid en verlichting. Het is een muzikale meditatie.

In de gewelven van de RK kerk Johannes de Doper vermengen zich de klanken van vier bijzondere stukken. 
Purcell schreef zijn “funeral music” in 1694 kort voor zijn eigen dood voor begrafenis van Queen Mary II. In extreme dissonanten, ingetogen melodielijnen en sombere kleuren treft Purcell de emotionele toon die bij deze gebeurtenis hoorde.

Impressionistisch van sfeer is Howells requiem. Voor dit stuk koos Howels zijn eigen teksten. Door acht en meer stemmen te gebruiken creëert hij een meerstemmigheid die de indruk van afwezigheid van enige toonaard suggereert. Hij roept een vergeestelijkt klankbeeld op in lange muzikale lijnen waarbij hij de oplossing van akkoorden zo lang mogelijk uit stelt. 
In reprise zingt het koor het Triodion van Pärt; een langgerekte smeekbede om erbarmen. Even sober is de funeral Ikos van Tavener. In deze composities versmelten westerse en oosterse muziek.

Dirigent: Marilou Krouwel.
Organist: George Pluimakers.
Koperensemble: Joël van Driel, Emiel van Gemert, Sanne Kers, Eelkje van der Woude.
Zondag 18 maart, RK kerk Johannes de Doper, Pastoor Spaanplein 2, 3417 HV Montfoort.
Aanvang: 15.00 uur- Entree: 15,00 euro- Kaarten aan de zaal.

poster concert cessibonKun je kerstconcerten mooier beginnen dan met de a-capella klanken van Var inte Rädd för Mörkrett oftewel ‘Licht dat de duisternis verdrijft’? Laat Kerstmis maar komen! In de sfeervol verlichte Grote of Sint-Michaëlskerk kun je op vrijdag 21 en zaterdag 22 december met Cessibon in kerstsfeer komen, van harte uitgenodigd!

Projectkoor Cessibon is back! Na meer dan anderhalf jaar stil gelegen te hebben is het koor weer springlevend met een nieuw bestuur, een nieuwe website (www.cessibon.nl) en nieuwe namen voor de koren. Het grote koor heet voortaan Cessibon Grande en het kamerkoor Cessibon Petit Plus. Natuurlijk blijven ze gewoon samen concerten geven. 
Het Kerstprogramma belooft veel afwisseling, kamerkoor Cessibon Petit Plus en het grotere Cessibon Grande zingen van Jauchzet Frohlocket uit het Weihnachtsoratorium van Bach tot The Rose van Gjeilo, van a capella in het Zweeds tot Die Geburt Christi van Mendelssohn. Natuurlijk zingen we ook klassiekers als Joy to the World en O Holy Night.

IMG 1089Woensdag 13 december 2017 was er in Montfoort weer de vertrouwde Kerstmarkt. Het weer werkte niet echt mee, kerststukken maken met allerlei sneeuwperikelen,koud, nat en guur. Het werd een marktdag met de nodige wind en regen en dan toch nog zoveel, wellicht ook trouwe kopers bij onze kraam op de kerstmarkt afgelopen woensdag. Hartverwarmend zijn de foto's van de voorbereidingen. Een grote groep mensen heeft kerststukken gemaakt voor de verkoop op de markt. Anderen troffen allerlei voorbereidingen, richtten de kraam in, deden de verkoop enz. Het resultaat van deze dag was boven verwachting, bijna € 1600,-

Caecilia FeestdagAfscheid dirigente Mayke Vendrig

Onderstaande woorden sprak Gerard Vendrig, voorzitter pastoraatgroep, tijdens de laatste (kerst)viering met Mayke Vendrig als dirigente.

Beste Mayke, dan is het nu zover. 
Na ruim 11 jaar stop je als dirigent bij ons koor St. Caecilia.
Ik heb het koor zien, nee, horen, groeien. Je straalde rust uit. Dat gaf vertrouwen aan de koorleden, waardoor zij zichzelf durfden laten horen. Je liet het hen ook blijken dat je tevreden met ze was, met een gulle glimlach en een goedkeurend knikje met je hoofd. Wij als geloofsgemeenschap zijn je dankbaar voor al die mooie jaren. We wensen je nog veel muzikaal plezier, want dat is iets wat bij je past en ook wat je uitstraalt. Als blijk van onze waardering, geven we je wat tastbare herinneringen mee. Het is geen goud, wierook en mirre, wat misschien meer in deze kersttijd zou passen, maar het is wel heel erg gemeend. Dank je wel voor je positieve bijdrage aan onze geloofsgemeenschap.

Klik hier voor enkele foto´s


Een bijzonder jubileum op zondag 25 november 2018.
Ons gemengde koor St. Caecilia vierde deze dag met een feestelijke eucharistieviering en receptie haar 125 jarige bestaan.

We hebben het jubileum groots gevierd en kunnen terugblikken op een mooi feest. In een volle parochiekerk, met als voorganger pastor Henny Slot, hebben we de Missa Brevis van Jacob de Haan gezongen met begeleiding van een koperensemble en paukenist. Na de viering waren er toespraken en bloemen voor alle koorleden.

Receptie, tentoonstelling en afscheid.
Er was een receptie in het St. Josephgebouw waar vele parochianen en koren ons feliciteerden. Er waren toespraken van de burgemeester en pastoor. Tijdens de receptie was er grote belangstelling voor de tentoonstelling van historische stukken en foto’s vanaf 1893. Tevens werd er afscheid genomen van de dirigent Mayke Vendrig die ons koor helaas per 1 januari gaat verlaten. Haar werden bloemen, een gedenkboekje en een cadeau voor de tuin aangeboden.


We kunnen terugkijken op een geslaagd feest dat ons lang zal heugen. We willen iedereen bedanken die aan dit feest heeft bijgedragen.
Gerard van Vliet, voorzitter.


Enkele foto's van deze viering                 Klik hier voor terugkijken via kerkdienstgemist

Historie
In 1893 kwam een groep Montfoortse mannen, voornamelijk ondernemers, bij elkaar om een bestuur op te richten voor het RK-zangkoor met de naam St. Caecilia. Het bestuur bestond uit een president, penningmeester, secretaris, commissaris van orde en met de Pastoor als directeur.

Er werd een reglement opgesteld waar de leden zich strikt aan moesten houden anders werden er boetes gegeven! Zo was er voor het verzuim op zon- en feestdagen, bij het Lof of de Mis doordeweeks een boete van 5 cent. Te laat of te vroeg weggaan 2 ½ cent en verzuim van een repetitie 10 cent. Belangstellenden werden eerst aspirant-lid. Na gebleken goed gedrag, beoordeeld door de Pastoor en de bestuursleden, werd men benoemd als volwaardig koorlid onder de voorwaarde dat je een baan had. Bij geen werk werd je tijdelijk geschorst of ontslagen. In de jaarverslagen en notulen uit vroeger tijden (zie ook hier verder) lezen we meer van deze opmerkelijke regels, gebruiken en gebeurtenissen.

gelegenheidskoorGelegenheidskoor bij de oecumenische viering op 21 en 28 januari 2018

Op 21 januari 2018 is er in het kader van de Week van Gebed om 10.00 uur een oecumenische viering in de RK kerk. Het thema van 2018 is ‘Recht door zee’ waarbij Ds Martha Verstoep zal voorgaan.

Het is een goede gewoonte geworden dat de oecumenische vieringen muzikaal ondersteund worden door leden van de beide geloofsgemeenschappen. Voor degenen die mee willen zingen zijn er twee repetitie-avonden gepland op donderdag 11 en 18 januari om 19.00 uur in de RK kerk. De repetities duren tot 20.00 uur en zijn onder leiding van dirigente Mayke Vendrig. 
Daarna is gelegenheid om een kopje koffie/ thee te drinken. Welkom!
Zondag 28 januari 10.00 uur is deze viering in 't Kruispunt in Linschoten.

Voor informatie kunt u terecht bij Ben de Wissel (0348) 47 33 00 of Thea Visser (0348) 46 89 89.

Terug naar Startpagina
Anniek Vermeer en Ans Vlooswijk gaan deze zomer met de organisatie World Servants vrijwilligerswerk doen in de sloppenwijk Verbena in Guatemala. Deelnemers dragen zelf bij aan de projectkosten door het bijeenbrengen van een eigen deelnemersbijdrage. Een deel hiervan betalen zij zelf en de rest proberen zij bijeen te halen met acties, zoals dit diner. Zaterdag 3 februari 2018 was het zover. De ruimte van Kleine Johannes was gevuld met familie, vrienden maar ook heel wat gasten vanuit onze geloofsgemeenschap. Het was een gemêleerd gezelschap en een mooie sfeer waar werd genoten van een prima diner. Veel eigen inzet (een team van 10 jongeren) en sponsering door restaurant de Stadskelder maakte het tot een succes.

Benefietdiner foto 2Benefietdiner foto 3Benefietdiner foto 4Benefietdiner foto 5
InloopavondVoor wie nieuw is: Inloopavond BIJ-Johannes

De pastoraatgroep en kerkcommissie van de katholieke geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper organiseren een Inloop BIJ-Johannes. Uitgenodigd zijn inwoners die sinds oktober 2017 naar Montfoort en Linschoten zijn verhuisd en ingeschreven staan bij de katholieke kerk.

De inloopavond is op 26 november 2018 in de RK Kerk Pastoor Spaanplein 2. De avond is bedoeld ter kennismaking en het geven van informatie over onze geloofsgemeenschap.

Wellicht leven er vragen en/of ideeën, daar is alle gelegenheid voor. De leden van de pastoraatgroep en kerkcommissie zien er naar uit met u kennis te maken en hopen u te ontmoeten.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom. De koffie en thee staan klaar.
NB Uiteraard zijn andere belangstellenden ook van harte welkom.Terug naar startpagina

Vormsel vuur en vlamOverzichtpagina H. Vormsel 2017

Op deze website pagina wordt zo veel als mogelijk met regelmatige aanvullingen informatie gegeven over het programma en verslagen van aktiviteiten rond het H. Vormsel 2017. Het meest recente nieuws vindt u bovenaan deze pagina. Dus scrolt u wat door voor eerdere informatie. Deze pagina sluit af met de planning van de activiteiten. 

VitaliteitBIjeenkomststartVitaliteit 2018: Naar concrete stappen.

Hoe staat het met de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap ?
Het was een oproep die parochiebreed een jaar geleden aan alle geloofsgemeenschappen werd gesteld. Binnen onze geloofsgemeenschap zijn we het afgelopen jaar met een groep van acht mensen met elkaar in gesprek gegaan en hebben er veel over nagedacht. We hadden een klik en met veel lol en plezier hebben we het pad van de katholieke bron op weg naar een vitale kerk met vallen en opstaan afgelegd. Daarbij zijn we geholpen door pastor Marion Korenromp en organisatieadviseur Henk Brussel.

Inspiratie
Bij de eerste bijeenkomst hebben we een aantal Bijbellezingen gelezen, waarna we de opdracht kregen er 1 te kiezen waarin we iets van onze geloofsgemeenschap terug konden vinden. We werden geïnspireerd voor de handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2, vers 44 t/m 47. Daar springen een aantal dingen uit, die ons aan het denken hebben gezet.
Een paar losse regels uit die lezing zijn: ‘Zij waren gewoon hun goederen en bezit te verkopen en onder allen te verdelen. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken brood in één of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart’.

silent nightUitnodiging voor het Kerstmannen- en vrouwenproject van Koor New Generation

We zouden het leuk vinden als jij met ons mee komt zingen!

Dit project gaat van start op donderdag 15 november en bestaat uit een
6-tal repetities onder leiding van dirigent Paul van der Zandt. De repetities zijn van 20.00 tot 21.15 uur en worden volledig besteed aan het oefenen van het kerstrepertoire, na afloop is er koffie/thee.
New Generation tijdens Herdertjestocht Montfoort 2017

VitaalOp zoek naar onze vitaliteit

Inmiddels is anno 2018 een de tweede fase van het project 'Vitaliteit' van start gegaan. Daarvan zal onder de titel Vitaliteit 2018 over worden gepubliceerd. Op deze webpagina wordt uitvoerig het eindrapport over vitaliteit uit 2017 besproken. U kunt het volledige rapport lezen maar door de webredactie is in 5 onderdelen dit rapport verder wat toegelicht met de belangrijkste punten. Van de bijeenkomsten uit 2017 zijn ook korte verslagen gemaakt. Deze kunt u hier vinden. 

Jan Bouwens keukenHoe gaat het met Jan Bouwens in Den Bosch

Op onze vraag aan Jan Bouwens hoe hij het maakte ontvingen wij van hem het navolgende bericht. Op deze vraag een compact antwoord: Nou .....eigenlijk wel heel goed! Toen ik nog in Utrecht woonde (en bij jullie regelmatig voorging) werd mij gevraagd of ik er wat voor voelde om de nieuw op te richten minderbroederscommuniteit in Den Bosch te komen versterken. Dat had ik wel oren naar. Ik heb daar dus ja op gezegd, met als resultaat mijn verhuizing uit Utrecht naar Den Bosch. Ik zit nu alweer 5 maanden in Den Bosch. Hoog tijd dus om aan mijn vroegere parochiegemeenschap te laten weten hoe ik het maak en wat ik zoal doe.

Die nieuwe minderbroederscommuniteit in Den Bosch ontstond uit een wens die leefde onder de jongere minderbroeders om in een huis te wonen in een middelgrote stad, met daarbij een kerk, om daar open en goed zichtbaar, van dienst te zijn aan vooral mensen die zich bevinden aan de rand van de maatschappij.

Dat huis en die kerk kwamen er in de vorm van het kapucijnenklooster in Den Bosch dat te koop stond. De daar woonachtige kapucijnen waren al flink op leeftijd en waren van plan om zich terug te trekken naar hun klooster in Tilburg. Daardoor kwamen klooster en kerk beschikbaar voor de Franciscanen.

Het plan was om in dit huis een communiteit van jongere en oudere minderbroeders te vormen. De jongeren voor het werk naar buiten en de ouderen voor het bewoonbaar houden van het huis en te zorgen voor een warm “nest” voor de jongeren bij terugkeer van hun werk buitenshuis. Deze communiteit is nu compleet. Ze bestaat uit 9 minderbroeders, zes franciscaanse en drie kapucijner broeders. Daarnaast komen er binnenkort drie zusters clarissen te wonen, behorend bij de clarissen gemeenschap van Nijmegen. En tot slot zal een echtpaar dat de regel van de derde orde van Franciscus volgt in dit klooster een appartement gaan betrekken.

JCSNa de musical over de H. Franciscus eind 2015 was het even stil in Oudewater. In maart 2018 bruist het daar weer, met net voor de Pasen zes shows van Jesus Christ Superstar! Door een cast van 56 spelers en een 10-koppige live band wordt al maanden gewerkt aan indrukwekkende voorstellingen met zang, dans en spel op hoog niveau.

Een hele sporthal wordt voor de voorstelling omgebouwd tot theater. De kaartverkoop gaat onvoorstelbaar hard, er zijn voor sommige voorstellingen nog slechts tweederangs kaarten te koop.

Hoofdrolspelers

Jezus - Jurjan Rietveld
Judas - Jeroen Kliver
Maria Magdalena - Kirsten Vermeij
Kajafas – Paul van der Zandt
Annas – Marcel Heijmans
Simon – Boy Janmaat
Petrus – Ton Hendrickx
Herodes – Remon van Breukelen

Uitvoering

Regie – Joke van Diest. Vocale & muzikale leiding – Monique van den Hoogen.
Productie – St. De Troubadour i.s.m. De ZangZaak en met medewerking van vele geweldige, creatieve en behulpzame vrijwilligers. Met dank aan vele sponsors!

Vormselkamp 1 webOp zaterdag 13 oktober 2018 vertrokken de vormelingen naar het vormselkamp in Hoog Soeren. Hier verbleven zij een nacht in het Assel Don Bosco Centrum.

In dit centrum wordt er ruimte geboden voor bezinning, vormgeving en ontspanning. Een prachtige plek om te verblijven als voorbereiding voor het vormsel. Naast de ruimte voor bezinning, zeker ook ruimte om te spelen. Zo is voor het Assel Don Bosco Centrum, genoeg ruimte om buiten te spelen en is er een bos aanwezig om je in te vermaken.

Bij aankomst van de vormelingen is er eerst limonade gedronken en konden de kinderen wennen aan de omgeving. Dit jaar waren de vormelingen uit Harmelen ook aanwezig. Nadat we met elkaar de gedragsregels hadden afgesproken was het tijd voor het kennismakingsspel waardoor we elkaar met de juiste naam konden aanspreken.

De vormelingen hebben kennis gemaakt met Pater Theo, een kloosterling van Assel Don Bosco centrum. Naast een rondleiding werd er antwoord gegeven op de gestelde vragen. Dit gaf de kinderen een idee waarom men een Salesiaan geworden is en hoe zij in het leven staan.

Haan
Maandag 26 september 2016 een belangrijke mijlpaal bij de restauratie van het dak en de toren van onze kerk. De 1,1 mln. euro kostende restauratie van het dak en de toren is nog in volle gang. Omdat de toren nagenoeg is afgerond en in volle luister hersteld, tijd voor een feestelijk moment.

Dat is gedaan rond het officieel terugplaatsen van de eveneens prachtig gerestaureerde torenhaan. Gelijktijdig wordt in deze weken ook de grote fondswervingsactie gestart. Huis aan huis wordt er een folder bezorgd met de oproep ons te helpen het financiële tekort te dichten.

De pastoor sprak bij de inzegening over ‘ons kerkhaantje’. Op afstand klopt dat wel. Echter toen dat ‘haantje’ afgelopen week onder het doek uitkwam stond er een forse blinkende haan van ongeveer 1 meter. Even een uniek beeld voor deze haan weer het haantje werd en voor lange tijd in weer en wind aan het werk mocht gaan. Hij werd door de pastoor gezegend met de hulp van Guus van Rooijen.

Wat betreft de betekenis van de haan doen zich meerdere verhalen de ronde. Feit is de meeste katholieke kerken een kruis op hun toren hebben staan. Bij de bouw van onze kerk in Montfoort in 1925 is besloten een haan te plaatsen. Al was de haan vanouds ook wel een heidens symbool. Hij werd op palen of bomen gezet ter afschrikking. Later zou de haan een meer christelijke invulling krijgen.

Mariapassie OudewaterOp 12 januari 2019 (aanvang 20.00 uur) komt de Maria Passie naar Oudewater.

De Maria Passie is een project waarin hedendaagse (pop)muziek en het verhaal van Maria, over haar jeugd, haar ouders, haar man Jozef en het moeder zijn van Jezus, worden samengebracht. Op deze avond gaan 25 enthousiaste vrouwen en mannen dit vertolken. En u kunt daarbij aanwezig zijn! De uitvoering vindt plaats in de St. Franciscuskerk, Kapellestraat 13, 3421 CT, Oudewater.

Niet alleen de parochianen van de Pax Christi Parochie zijn van harte welkom, maar ook iedereen die er graag bij wil zijn.

VitaalOp deze pagina leest u een samenvattend verslag van de eigen bijeenkomsten over vitaliteit binnen onze geloofsgemeenschap. De meest recente bijeenkomst staat bovenaan. Inmiddels is ook het eindrapport (van de parochie) verschenen Dit dit eindrapport is met een uitvoerige toelichting (Op zoek naar Vitaliteit) in een ander uitvoerig artikel beschreven.
Klik hier om meer te lezen over (de toelichting en) dit eindrapport.

Allerzielen Begraafplaats kaarsHet was dit jaar een prachtige zomer.
Zoals elk jaar treedt er altijd weer een herfst in. Ook dat is een tijd van pracht en schoonheid, kleur en mystiek. De afgelopen warme zomer heeft al veel gevraagd van de natuur. Door vroeg vallende bladeren heeft de herfst dit jaar al vroeg een voorschot genomen. Vol kleuren en soms al kaal staan de bomen in onze omgeving er straks weer bij.

Zoals elk jaar keert de natuur zich na een warme en uitbundige zomer met groei en bloei weer terug naar binnen. Ook wij mensen zoeken ook steeds meer weer naar het licht en de warmte, die in deze tijd van het jaar vooral binnen te vinden is. In ons binnenste leeft ook de herinnering voort die we in ons leven opgedaan hebben. Vooral de levende herinneringen aan mensen waarvan we in het afgelopen jaar afscheid van moesten nemen. Net als de natuur kennen wij mensen eenzelfde cyclus van groeien, bloeien en sterven. Deze dierbaren, deze geliefden, zijn de echte levende en mooie herinneringen voor ons die achterblijven. Al deze mensen leven voor altijd voort in onze herinnering.

interludiumBij het einde van het koor Interludium in Linschoten

In een van de liederen is sprake van vreugde om wat gevonden is. Als je jarenlang lid bent van een koor, en zeker van een kerkkoor als dit, dan is er veel vreugde om wat je gevonden hebt. Interludium houdt deze week op te bestaan. De naam betekent tussenspel. Dat lijkt te suggereren dat de liederen tussenspel zijn en dat het eigenlijk in de viering gaat om de teksten. Maar wie iets van de katholieke liturgie begrijpt weet dat dit niet het geval is. Eigenlijk is de hele viering een lofzang, en als zodanig een belangrijk en kostbaar tussenspel tussen het dagelijkse leven waar je uit losbreekt en het dagelijkse leven waar je weer naartoe gaat.

Bij het welkom zijn ook oud-leden welkom geheten. Die zijn er, maar dit koor is voor de meesten een groep waarin ze met elkaar ouder geworden zijn, de afgelopen 48 jaar. In een kerkkoor zing je als het goed is liederen die je raken tot in je ziel. Als je een nieuw lied leert is ieder voor zich erg druk bezig met de goede hoogte en het goede ritme en de harmonie. Maar naarmate het lied er beter in zit ga je het echt samen zingen, raak je ook los van je eigen ego en voel je als het ware dat je af kunt dalen naar je eigen fundament. Als je tekst en de melodie je raken en je zingt samen in harmonie, dan ga je pas echt zingen vanuit je tenen. Juist dat kan voor ons als gelovige mensen een diep besef versterken: God is bij me, God draagt me. Hij raakt me aan en brengt me in vervoering. Zijn liefde en kracht zijn veel groter en veelzijdiger dan ik van mezelf heb, maar Hij vervult me en doet me uitgroeien boven mezelf.

caritasnexxtMedio oktober 2018 hebben we voor de tweede keer de actie ‘Schoen Doen’ mogen beleven.  Achttien gezinnen uit Montfoort en Linschoten hebben gehoor gegeven aan de oproep om nieuwe schoenen te komen kopen bij Nexxt Shoes te Woerden. Deze adressen hadden we aangeleverd gekregen via de Voedselbank en het Jeugdteam. Caritas Montfoort/Linschoten en de eigenaar van de winkel hebben allebei een financiële bijdrage geleverd.

Blije kinderen
41 kinderen konden blij de winkel verlaten met hun nieuwe aanwinsten voor het komende seizoen. We hopen van harte dat hun ouders een stukje verlichting hebben mogen voelen! Wederom een geslaagde actie! Ook nieuwe schoenen nodig? Wandel gerust eens binnen in deze winkel.

lintjes5Koninklijke lintjes voor Dory en Jos Rosendaal.

Donderdagmorgen 26 april 2018 zijn Dory en Jos Rosendaal uit Linschoten verrast met de uitreiking van een koninklijke onderscheiding wegens hun beider jarenlange inzet voor de parochie en nadien geloofsgemenschap ‘Geboorte Johannes de Doper’ in Montfoort en in het bijzonder voor de katholieke gemeenschap in ’t Kruispunt in Linschoten.

Vanaf het moment, dat ze in 1973 in Linschoten met hun jonge gezin kwamen wonen, raakten ze betrokken bij de liturgievieringen. Daar kwamen steeds meer taken bij, vooral toen het kerkje 'Bij De Tol' vervangen werd door het huidige kerkgebouw 't Kruispunt. Pastor Frans Derix werd aangesteld als ‘aanjager’ voor de katholieke Linschotenaren en allerlei commissies werden in het leven geroepen, waarvan Dory voorzitter werd. Dory legde vele bezoeken af bij mensen in tijden van nood en verdriet.

Het huis van Jos en Dory fungeerde vanaf het begin als uitgiftestation van het parochieblad ‘Rondom’ tegenwoordig ‘Bijeen’ én vele jaren van de enveloppen van ’Kerkbalans’. Kosters- (en destijds misdienaars)lijsten worden gemaakt en zelf zijn ze ook koster en altijd aanwezig bij hoogtijdagen en uitvaarten. De prachtige kerststal, opgeslagen in de boerderij van Jan en Bets Vlooswijk, wordt door hen jaarlijks in de hal van ’t Kruispunt opgesteld en weer weggehaald, evenals een grote kerstboom.

KO Mia van Jaarsveld 003Het meest verrassende element tijdens de 'dank je wel' viering (zondag 7 oktober 2018) kwam aan het eind van de viering. Mia van Jaarsveld werd uitgenodigd om in de kleine Johannes samen met de misdienaars een verrassend element op te halen. In de kerk konden de aanwezigen op de schermen volgen wat dat dan wel zou zijn. Zij werd daar opgewacht door genodigden. Vervolgens kreeg zij een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door burgemeester van Hartskamp. Dit is enigszins gecomprimeerd de motivatie bij deze onderscheiding die de burgemeester uitsprak:

"Mia van Jaarsveld is zeer betrokken bij het wel en wee van haar kerk, de jaarlijkse vieringen en speciale momenten als communie, vormsel en de welbekende Herdertjestocht rond kerst. Zij is een groot organisatietalent, een gouden stille kracht die achter de schermen heel veel regelt. Sinds 2001 is Mia van Jaarsveld-Kemp lid van de plaatselijke pastoraatgroep. Als vrijwilligster zet zij zich al jaren met veel enthousiasme en toewijding in voor diverse werkgroepen en activiteiten binnen de parochie.

Mevrouw van Jaarsveld-Kemp heeft nauwe contacten met de (werk)groepen in haar aandachtsgebied, o.a. de doopwerkgroep, de eerste communie werkgroep en de vormselgroep. Daarnaast zet zij zich in voor gezinsvieringen als Kerstmis. Zij is spin in het web bij de voorbereiding en uitvoering van de bijeenkomsten met kinderen en ouders en de kerkdiensten. Mevrouw Van Jaarsveld steekt jaarlijks al haar energie in deze voor kinderen belangrijke stap in hun (kerkelijk) leven.

JubileumMunninghoffWij ontvingen via pater Frans Lieshout het bericht dat op woensdag 7 februari 2018 de Franciscaanse bisschop mgr Herman Münninghoff in de leeftijd van 96 jaar is overleden. Hij verbleef al enige weken in een hospice in Wijchen. Hij was de oudste bisschop van Nederland en was 25 jaar lang bisschop in Jayapura op Papoea.

Münninghoff werd geboren in Woerden maar was door familie ook nauw betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Hij werd in 1953 tot priester gewijd in de orde van de Franciscanen. In 1972 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Jayapura in het noorden van Papoea. In 1997 ging hij op 75-jarige leeftijd met pensioen. Enige maanden geleden (lees hieronder) werd nog het bijzondere 45 jarige bisschopsjubileum gevierd. Moge deze bijzondere en ook geliefde mens rusten in Gods genadige vrede.

Op de website van de Franciscaanse Beweging is meer infornatie te vinden.

Vrijwilliger bedanktVrijwilligers waren in hun element

Er waren tijdens het vrijwilligersweekend veel verrassende elementen. Het begon allemaal op de vrijdagavond waarop de kosters- collectanten de vrijwilligers op een ontspannen avond trakteerden. Van koffie tot drankjes, van cake tot heerlijke borrelhapjes. De verrassende gast, in de persoon van Remy van Keulen uit Linschoten, was inderdaad een heel verrassend optreden. De aanwezigen werden op humoristische wijzen actief betrokken in allerlei situaties die verdacht veel op de eigen praktijk als vrijwilliger leken. Het was een zeer geslaagde avond.

Zaterdagmorgen om 10.00u was er een eucharistieviering met als thema: dank je wel voor het leven. Tijdens de viering hebben een 30 medeparochianen het sacrament van bemoediging ontvangen. Lees er hier meer over. Zondag was er de ‘dank je wel‘ viering. Als geloofsgemeenschap dankbaar bidden voor al onze vrijwilligers. Het werd een viering met bijzondere elementen. Er waren 2 koren, het middenkoor uit Oudewater o.l.v. Monique van den Hoogen en ons eigen New Generation o.l.v. Paul van den Zandt.

GlasvezelkrantHet is niet zo voor de hand liggend dat wij als kerk ons druk maken over zoiets wereldlijks als internet. Dat doen we met enige schroom. Toch voelen we het (toenemende) belang. De wereld verandert en wij willen mee veranderen. Al blijft fysieke communicatie van mens tot mens een groot goed. Als geloofsgemeenschap willen we ook digitaal goed kunnen functioneren. Daarom is een glasvezelnetwerk in Montfoort en Linschoten zeer belangrijk.

Het ophalen en versturen van data neemt elk jaar enorm toe. Het thuis kunnen werken vraagt een goed en snel internet. De digitale activiteiten nemen steeds meer toe. De huidige verbindingen raken achterop. We zien het ook regelmatig van dichtbij met de (matige kwaliteit van) uitzendingen via kerkdienst gemist. Bij de eerste ronde eind 2017 werd het beoogde aantal van 40 % bij lange na niet gehaald.

Ziekenzalving2017Zaterdagmorgen 6 oktober 2018 was er om 10.00 uur een eucharistieviering met als thema: ‘Dank je wel voor het leven'. Binnen het ‘dank je wel’ weekend was er ook dit jaar gelegenheid om deel te nemen aan een gemeenschappelijke ziekenzalving. In deze viering ontvingen 30 mensen de ziekenzalving van pastor Henny Slot. Het koor Cantemus zorgde voor de muzikale ondersteuning.

De ziekenzalving staat voor velen nog erg synoniem voor ‘het laatste sacrament’. Dat willen we met deze jaarlijkse viering wat doorbreken. Het blijkt heel waardevol te zijn is de ervaring die wij van de deelnemers horen. Door samen te komen in de kerk wordt het samen gedragen. In plaats van de individuele toediening op het ‘laatste moment’ naar een gemeenschappelijke viering waar naar behoefte vrijblijvend aan kan worden mee gedaan.

Velen immers ervaren op enig moment de broosheid van het leven ‘aan den lijve’. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Als je ‘op leeftijd komt’ realiseer je meer dan gemiddeld de kwetsbaarheid en je eindigheid. Steun en bemoediging moet zeker ook komen van dierbare mensen om je heen. Maar we putten ook hoop uit de zin van ons aardse bestaan en ons vertrouwen dat ons leven zal overgaan in een hemels perspectief. Dat wij na dit aardse leven verder mogen gaan en opgaan in het Eeuwige Licht van Gods nabijheid als Barmhartige Schepper.

EHC uitreiken hostieOp deze webpagina wordt de informatie aangaande de Eerste Communie (22 april 2018) met u gedeeld. 

Zondag 22 april 2018
Na een lange voorbereidingstijd was het dan zover. In een hele volle kerk hebben 23 kinderen hun 1e Communie gedaan tijdens een feestelijke viering.

Helaas liet de techniek ons deze dag wat in de steek. (Door deze verstoring liep de tekstpresentatie niet altijd goed en ook de besturing van de camera liep enkele keren vast. De oorzaak is achterhaald zodat we maatregelen kunnen nemen.)

Desondanks was het het mooie viering. Ook de versiering in de kerk was prachtig. We willen iedereen bedanken die hieraan heeft meegeholpen, De opbrengst voor het project van de MAMAS was in totaal € 809,04 waarvan € 360,92 van de kinderen en de collecte € 448,12. De organisatie was heel blij en verrast met deze gift. Lees hier de dank je wel brief van de MAMAS. Woensdag 25 april 2018 hebben we met de kinderen de voorbereiding afgesloten. We hopen dat ‘Samen met jou’ een mooiere betekenis heeft gekregen.

De werkgroep: Esther, Helma, Jessica en Mia.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top