R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

ArchiefDeze website is een vindplaats van vaste (achtergrond)informatie over onze eigen geloofsgemeenschap, de werkvelden en werkgroepen. Daarnaast worden veel actuele berichten geplaatst over activiteiten en gebeurtenissen.

In deze rubriek ARCHIEF worden publicaties van de website bewaard die niet meer actueel zijn maar wel lezenswaardig blijven. Het zijn in hoofdzaak artikelen van (voorbije) activiteiten van onze eigen geloofsgemeenschap.
Deze artikelen staan allemaal hieronder verzameld.

Zoekt u iets speciaals. kijk dan onder de rubriek A t/m Z (Ik zoek) en scroll daar volledig naar beneden.
Aldaar helemaal onderaan verzameld staan per jaar de eersgte jatren onder de noemer _Archief 
en de meer recente perode per jaar onder _2017 Archief / _2018 Archief /  _ 2019 Archief


caeciliafeest11  Afgelopen zondag 19 november heeft het St. Caeciliakoor haar jaarlijkse feest weer gevierd.
  Deze keer hadden we de Hr. Gert van Schaik als jubilaris die 25 jaar bij ons koor is.
  In de viering die vooraf ging is hij gehuldigd door de voorzitter van de Kerkcommissie en heeft  
  hij de Gregoriusspeld in zilver met de daarbij behorende oorkonde ontvangen.

  Veel lovende woorden voor Gert die ook in het koorbestuur zitting heeft, waarvoor hij al vele jaren zijn taak met grote
  stiptheid uitvoert.
  Hij is ook de man die zorgt dat de juiste zangpartituren in de mappen komen voor de repetities en vieringen, in samenspraak
  met liturgiecommissie en dirigent.  Samen met nog een koorlid zorgt hij dat de partiturenbibliotheek op orde blijft. Gert is
  altijd als eerste in de kerk voor het op orde brengen van de kooropstelling en andere kleine werkzaamheden.

  Ook Mayke Vendrig onze dirigent is in het zonnetje gezet omdat zij al 10 jaar ons koor dirigeert. Ook voor haar veel lovende
  woorden en cadeaus.
  Het was een feestelijke middag in de Kleine Johannes die we voor deze gelegenheid in een kleine feestzaal hadden omgezet. 

  Gerard van Vliet, voorzitter St. Caecilia.

caeciliafeest22 caeciliafeest33caeciliafeest44

overleggenUit het overleg van de pastoraatgroep 23 april 2019
- De vieringen van de Goede Week en Pasen worden geëvalueerd. Het waren allemaal mooie vieringen.
- Ook de groep van de kinderwoorddienst heeft 2 mooie bijeenkomsten gehad met Palmpasen en Eerste Paasdag.
- In september doen we weer mee aan de Kerkproeverij
- Wat betreft ‘Kerk in het Park’ is men drukdoende met voorbereiding. Het wordt een bijzondere viering met aansluitend een picknick.
- Op 4 mei* is het weer schoonmaken, opruimen en klussen in en rond de kerk. We hebben een klussenlijstje aangeleverd bij de kerkcommissie.
Als dit allemaal gedaan wordt op 4 mei dan zouden we heel blij zijn.
* Datum is verschoven naar 11 mei 2019

Uit het overleg van de pastoraatgroep 1 april 2019
- De vieringen van de Goede Week worden besproken.Er is dan ook inzameling voor de voedselbank.
- Na de oproep voor de palmtakjes (buxus) heeft Gerard veel reactie gehad. Voor de Palmpasen dit jaar is er voldoende. Fijn om te zien dat veel mensen reageren.
- Er komt een ‘Kerk in het park’ viering. Ontmoeten is daarbij belangrijk. Na afloop is er daarom een picknick. Er is wat hulp nodig bij de voorbereiding.
- De waardering is er voor de Kinderwoorddienstgroep die actief en vol vuur bezig zijn.
- Het is de bedoeling bij de Eerste Communieviering op 19 mei met een gelegenheidskoor te werken.
- Er is gevraagd om de deur achter van de kerk voor de vieringen weer open te doen. Dit vragen we na bij de kerkcommissie.

Herdertjestocht 2017 1Verslag evaluatie Herdertjestocht 3.0

Onlangs zijn de werkgroepleden van de Oecumene Montfoort en enkele vrijwilligers bij elkaar geweest om de Herdertjestocht te evalueren. Wat hebben we het getroffen met het weer en we kunnen als organisatie dan ook terug kijken op een weer geslaagde Herdertjestocht! Zulke leuke reacties mochten we ontvangen van velen, maar wat is een organisatie zonder de vele deelnemers, dus ook dank daarvoor!

Gerard van Vliet heeft vanaf het begin meegedraaid met de organisatie van 3 tochten en heeft aangegeven dat hij de volgende keer niet meer mee zal organiseren. Gelukkig blijft hij wel aan de zijlijn aanwezig voor hand- en spandiensten op de dag zelf. Namens de werkgroep wil ik hem heel hartelijk bedanken, want Gerard heeft er altijd heel veel energie ingestoken. Terecht dat hij nu gekozen heeft om deze energie in andere nieuwe dingen te willen steken. Toch gaan we hem zeker missen.

De input van de koren/orkesten/toneelgroep/locatiedirecteuren/lichtjesaanstekers etc. hebben we op een rijtje kunnen zetten en gekeken waar 't de volgende keer beter of anders kan. Er zijn al weer andere leuke ideeën die uitgewerkt moeten gaan worden, inspiratie blijven we houden. Besloten is om een jaartje over te slaan, maar in 2019 er weer voor te gaan. Zien we elkaar dan weer?

Namens de Werkgroep Oecumene Montfoort,
Thea Visser

foto20
Hieronder een wekelijkse impressie met wat foto's die wij via de app van Tonny en Laus ontvingen van hun camino 2018. Onder leest u de oorspronkelijke aankondiging en toelichting bij deze Camino.

Verslag week 5 -2018

Wat gaat het toch allemaal snel! Nu al weer aan het einde van deze camino!
Maar eerst zijn we nog in een klooster geweest in Sobrado des Monxes. Een prachtig klooster, Monesterio de Santo Maria, gelegen aan een meer dat rond 1500 door de monniken is aangelegd als waterreservoir. Er wonen nu 12 broeders Cisterciënzer. De kerk, heel sober en eenvoudig, is uit de 13e eeuw. Door zijn eenvoud juist heel verstillend. De buitenkant is juist heel druk bewerkt, Galicische barokstijl.

Gezinsv2019 12 24 cHet thema van de gezinsviering was ‘Ontmoeting met Kerst’.
Wat zegt het kerstverhaal ons en wat heeft ons daarbij geraakt.
Het verhaal dat werd gespeeld ging over het mooiste geschenk.

Dit werd gedaan door een groep jonge kinderen met alle bekende rollen.
Maria en Jozef, de herders en Koning Balthasar die een ster had ontdekt
en samen met Koning Melchior en Caspar op weg ging waarbij zijn dochter,
prinses Irenus een bijzondere rol vervult.

Naast het spel was een heel mooi eigen koor met ondersteuning van piano, viool en klarinet.
Er waren veel mensen op afgekomen.

Via Kerkdienst gemist is deze leuke viering terug te zien.

overleggen
Besproken onderwerpen Kerkcommissie en Pastoraatgroep september 2019

Vrijwilligersverzekering
Bij de gemeente is een vrijwilligersverzekering, maar mocht er iets gebeuren eerst je eigen verzekering aanspreken. Wordt niet alles vergoed dan kun je het bij de gemeente indienen.
In parochieverband navragen of er een vrijwilligersverzekering is.

Tuin
Met de jaarmarkt waren er lovende woorden over de tuin. Die zag er prima uit.
Er komt nog onderdak voor de robotmaaier.

PCI
Er worden bestuursleden gevraagd voor de PCI. Dit is voor de hele Drie-eenheidparochie

Kerk in het park
Een geslaagde viering. Volgend jaar weer.

75 jaar vrijheid 2Inspirerende bijeenkomst over 75 jaar Vrijheid.

Ongeveer 35 mensen waren vol waardering over de inbreng van de 11 deelnemers over 75 jaar Vrijheid.

Op uitnodiging van het Vredesplatform waren zij op de dag van de Mensenrechten 10 december in het Zalencentrum St. Joseph bijeen gekomen. Voorzitter van het Vredesplatform Wim van Seeters opende de bijeenkomst met de woorden, dat het nog maar 75 jaar geleden was dat Montfoort en de regio bezet gebied was. Dat er honger geleden werd. Dat mensen verraden werden, zoals vastgelegd in het boek “Het Verraad van Benschop”. Dat mensen dachten dat ze snel bevrijd zouden worden. Er was hoop op vrijheid.

Elf mensen uit diverse geledingen van de gemeente Montfoort gaven hun mening over vrijheid, de gevaren die de vrijheid bedreigen en hoe de vrijheid behouden kan worden. Vrijheid is zelf keuzes te kunnen maken, maar ook ruimte en respect gunnen aan de ander. De vrijheid komt in gevaar als mensen of groepen die van mening verschillen niet meer naar elkaar luisteren en niet meer met elkaar in gesprek gaan. Dus afhaken in de maatschappij en dat leidt tot onverschilligheid en instabiliteit als groepen niet meer meedoen. Echte vrijheid is betrokkenheid en niet vrijblijvend.

Bloemschikking 1Bloemen spreken zo hun eigen taal.

De zondagen van de veertigdagentijd nodigen ons uit tot bezinning. Het is een tijd van verdieping. De vastenperiode biedt de mogelijkheid om op een andere manier uitdrukking te geven aan dingen die er werkelijk toe doen.

Dit kan mede door gebruik te maken van een symbolische en liturgische bloemschikking, afgestemd op het thema of de lezingen van die zondagen. Het is een andere wijze van bloemschikken. Het geeft aandacht aan bloemen, planten en andere materialen. Kijkende en zoekende aandacht voor de zeggingskracht van bloemen, takken, andere materialen... Het is een weg om te bidden met bloemen.

Wij hebben aan onze eigen ‘Bloemengroep liturgie’ gevraagd ons de komende periode op weg naar Pasen te inspireren. Zij werken met het de inspiratie die het project van Vastenactie ons aanbiedt. Wij zullen elke week niet alleen in de viering er aandacht aan besteden, maar ook hier op de website een in onze wekelijkse nieuwsbrief. De meest recente schikking staat na deze inleiding bovenaan. We zullen er alle vijf zondagen en Palmpasen aandacht aan besteden.

De schikking wordt gemaakt op een ronde tafel met zand en een regenboog.

Een ronde tafel staat voor onze aarde, als een cirkel zonder begin en einde. Hij verwijst ook naar God en symboliseert eeuwigheid en volmaaktheid. Het zand verwijst naar Jezus, die zich terugtrekt in de woestijn, weg uit het drukke leven, om zich in alle rust voor te bereiden op een nieuwe manier van leven. De regenboog heeft zeven kleuren. Het getal zeven vinden we ook terug in de zeven dagen van de week, de zeven noten in een octaaf en natuurlijk de zeven scheppingsdagen. Ook verbeeldt het getal zeven het samengaan van de hemel (Drie-ene-God) en de aarde (de vier windstreken).

VeilingkerkbankjeEnkele originele kerkbankjes te koop (UITVERKOCHT)

Jaren geleden hebben wij rond de kerkveilingen een aantal tweezits kerkbankjes gemaakt en verkocht. Deze bankjes zijn van het hout van de originele kerkbanken. De prachtige opbrengst kwam ten goede aan de restauratie van onze kerk.

Enkele zijn er bewaard gebleven en staan al die jaren voor in de kerk. In verband met de aanpassing van het liturgisch centrum is de ruimte beperkter en staan deze 4 bankjes een beetje in de weg. Ze worden ook zelden gebruikt. Hiervoor in de plaats staat er nu een zit/kniel bidstoel die niet zoveel ruimte inneemt. Bij de veiling waren het de toppers en lukte het niet iedereen om er een te bemachtigen. Grijp dan nu uw kans.

U kunt bieden vanaf € 150,-- per stuk. De opbrengst is voor de restauratie van het grote glas- en loodraam in het documentatiecentrum. Wacht niet te lang! Informatie bij Sjef Klarenbeek (0348) 47 19 42

Terug naar startpagina
Kerstavond met Mannenkoor Zanglust 2019Kerstoptreden Mannenkoor Zanglust Linschoten

Zoals gebruikelijk zal het Mannenkoor Zanglust Linschoten op dinsdag 24 december 2019 het traditionele openlucht Kerstoptreden verzorgen bij de brug midden op het dorp Linschoten.

Het optreden begint dit jaar om 19.00 uur.
Het koor staat onder leiding van dirigent Jelte Veenhoven.

Er zullen bekende kerstliederen worden gezonden.
Alle aanwezigen worden uitgenodigd enkele liederen mee te zingen.
Uiteraard krijgen de kinderen, die meekomen een lichtje.

Voedselbankaktie 2018Zoals u de laatste jaren van ons gewend bent willen we ook dit jaar voedsel inzamelen voor de gezinnen die door economische omstandigheden zodanig in de problemen zijn gekomen, dat zelfs het kopen van de eerste levensbehoeftes al moeilijk wordt.
De Voedselbank in Montfoort (werkzaam in Montfoort en Linschoten) ziet het aantal klanten jaarlijks groeien en doordat winkels ook moeten bezuinigen wordt er minder gratis voedsel aangeleverd om aan de cliënten uit te delen.

Als christenen zijn we geroepen om onze naaste daar waar mogelijk bij te staan. Daarom willen we, net als de succesvol verlopen acties van vorige jaren, in de Goede Week deze actie herhalen.

Van Palmzondag 24/25 maart tot en met 2e Paasdag 2 april 2018 is er de mogelijkheid om voedsel in te leveren. Dat kan voorafgaand aan de vieringen in Montfoort en Linschoten en in de Goede Week van maandag t/m vrijdag tussen 10:00 – 12:00 uur in de hal van de kerk.

in memoriam Woorden van herinnering bij het overlijden van Riet Kruidhof-Nederend op 31 december 2018 in de leeftijd van 78 jaar. Onder grote belangstelling werd van Riet afscheid genomen op 7 en 8 januari 2019 in de RK Kerk van geloofsgemeenschap van de H. Bavo in Harmelen, waar ze de laatste jaren van haar leven woonde met haar man Lodewijk.

Riet was de jongste uit een groot katholiek gezin in Papekop. Ze werd operatiezuster, maar gaf haar baan op bij dr. Dijkstra in Ope Dei in Woerden om met Lodewijk Kruidhof te trouwen, die gereformeerd was. Zij ging over, maar door haar verhuizing naar Scherpenzeel, waar de zonen Gijsbert-Jan en Bart werden geboren, kon ze zich niet vinden in de Gereformeerde Kerk aldaar en keerde terug naar de Katholieke Kerk. Haar twee zonen van 8 en 10 mochten kiezen. Dat deden ze snel. Vanwege de geuren, kleuren, de symbolen én de veel kortere preek werd het mama’s kerk. Riet heeft haar hele leven veel gezondheidsklachten gekend. Een operatie aan haar rug vanwege een hernia leek uit te draaien op nooit meer kunnen lopen, maar Riet trainde met ijzeren discipline, waardoor het haar uiteindelijk lukte mobiel te blijven. Haar zonen leerde ze al heel jong koken, boodschappen doen, de wasmachine gebruiken enz. voor het geval ze afhankelijk zou worden van hulp.

Al snel nadat pastor Fik de Bruijn in Montfoort was geïnstalleerd in 1975 gaf hij pastor Frans Derix de opdracht om in Linschoten meer elan onder de Katholieke Geloofsgemeenschap te organiseren. De Initiatiefgroep werd opgericht in 1977 in ’t Kruispunt en er ontstond veel levendigheid. Kees van den Brink dirigeerde nog een paar jaar het steeds groter wordende koor Interludium en bespeelde het orgel en gaf het stokje over aan Lida van Agthoven, die ook nog een jeugdkoor onder haar hoede nam.

caritas folderBeste allemaal,

Sint hoefde dit jaar niet lang te denken,
hij hoefde maar éénmaal naar de pakjespiet te wenken.
Deze is gaan bellen, overleggen en liet zich niet hinderen,
er moesten cadeaubonnen komen voor wel 58 kinderen.
Uit gezinnen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken,
en níet dat spaarpotje hebben om deze maand in te kunnen duiken.

Te besteden bij een Montfoortse winkelier,
Sint en Piet wensen het kroost bij het kiezen van iets leuks dan ook veel plezier!
Financiële ondersteuning bieden is wat Caritas ook komend jaar weer graag wil doen,
en dan écht niet alleen voor in de kinderschoen.

Heeft u een plan, idee of weet u financiële nood te signaleren,
schroom niet en wilt u ons alstublieft met een bezoekje vereren.
Spreek ons aan of stuur een mail die u aan ons kunt richten,
en wie weet kunnen wij met elkaar het leven van een ander iets verlichten?

Niet voor niets is ons motto 'omzien naar elkaar'
we willen daar aan aan werken en maken het ook graag waar.
Uw hulp is onmisbaar bij ons vrijwilligerswerk,
ook nu weten wij het zéker, ontmoeten raakt én maakt ons samen sterk!

Een hartelijke decembergroet,
Gert van Jaarsveld
Willy Klein Gunnewiek
Ben van Jaarsveld
Liesbeth van Rooijen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar Startpagina
karin smit 1Bijzondere avond: Troosten is een kunst

De Protestantse Gemeente te Linschoten organiseert op donderdag 22 maart 2018 in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg een thema-avond over de vraag “Wat te zeggen bij het lijden van anderen?” Theoloog en coach, Karin Smit-van den Berg, gaat op grond van haar ruime praktijkervaring op deze avond met de aanwezigen in gesprek.

De avond begint om 19.45 uur met koffie of thee. Om 22.00 uur is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid voor napraten. De toegang is gratis.

Informatie bij: Anton den Hartogh, voorzitter Kerkenraad, Protestantse Gemeente te Linschoten, 06 - 51 25 60 27


Terug naar Startpagina
hart van touwDag lieve mensen,

Het thema van de Allerzielenviering was “De draad is niet gebroken”. Prachtig. Die avond schoot mij ineens een mooi kindergedichtje te binnen met de titel “Ik heb een touw”. Alsnog wil ik het graag met jullie delen. 

Ik heb een touw
om vast te binden
alles wat ik mooi kan vinden.
Alles waar ik veel van hou,
bind ik vast
aan mijn slingertouw.

Ontmoeten ráákt, nou en of!  Gedurende het afgelopen jaar heb ik velen van jullie een plekje gegeven aan míjn slingertouw! Jullie hebben mij gezocht, gevonden en soms diep geraakt. Een glimlach, mooie kaart, schouderklopje, app, bezoekje, bloemen. Hartverwarmend. Dank daarvoor! 


Hier kunt u nog nalezen welke huwelijksjubilea er de afgelopen periode in onze in de kerk zijn gevierd. 
Deze rubriek wordt niet meer bijgehouden.

In memoriam met kaarsHet was jarenlang de gewoonte dat er van onze overledenen (zover wij de input hadden of kregen) er een kort ‘in memoriam’ werd geschreven. Deze werden geplaatst in het parochieblad Rondom. Sinds de samenvoeging naar het nieuwe blad BIJeen begin 2016, waar wij 4 pagina’s mogen vullen, is de ruimte te beperkt om dit te doen.

Sindsdien werden de ‘Woorden van Herinnering’ op deze website geplaatst.

Omdat onze vieringen ook via internet worden uitgezonden en nadien nog een jaar kunnen worden bekeken was er minder behoefte aan een tekst op de website. We constateren dat uitvaarten (via kerkdienstgemist) in behoorlijke mate worden bekeken.

De oude gepubliceerde teksten blijven staan. Er komen alleen nieuwe publicaties bij als iemand specifiek input geeft en er een (compacte) tektst voor aanlevert bij de (web)redactie.

In het totaaloverzicht van onze overledenen kunt u zover beschikbaar door op de (blauw genarkeerde datum) voor de naam te klikken deze teksten lezen.

Terug naar Startpagina                              Klik hier voor de pagina met een overzicht van alle overledenen
Tijdens de dodenherdenking in Montfoort memoreerde Hennie van Kortenhof aan de verzetsheld Wim Speelman. wim speelman

"Begin dit jaar las ik naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van het Dagblad Trouw: Herinneringen aan Wim Speelman
Hé dacht ik, wij hebben hier in de stad Montfoort een Wim Speelmanplein en een Wim Speelmanstraat. Dat deze persoon een verzetsheld was, was me bekend. Maar wie was Wim Speelman?
Willem Pieter Speelman was student economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is geboren in Sellingen ( Groningen ) op 20 januari 1919. Zijn vader was predikant en diep religieus. Tegenspraak was hij niet gewend en zeker van zijn kinderen niet. Maar zoon Wim was de eerste in het gezin die tegen hem in opstand kwam.

Toen de Duitse aanval op Nederland in mei 1940 begon was dit ook het begin van de verzetsactiviteiten van Wim Speelman.
Hij schreef pamfletten die opriepen tot verzet en vond aansluiting bij de redactie van verzetskrant Vrij Nederland. Tevens hielp hij bij de verspreiding van het blad.
In december 1942 werd hij door de Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd en overgebracht naar Kamp Haaren, waar vandaan hij wist te ontsnappen door een raam te forceren.
Raadgevingen om zich voor de rest van de oorlog maar rustig te houden sloeg hij in de wind. ‘Ik ben niet uit de gevangenis gekomen om niets te doen’ was zijn verweer.

kerstechoMet Kerst en Pasen wordt er in Linschoten door de gezamenlijke kerken een ECHO verspreid. Wij doen als geloofsgemeenschap mee aan dit initiatief.

Kerst blijf boeien! is het thema van het nummer dan vanaf 14/15 december na de viering in Linschoten zal worden uitgereikt. Voor belangstellenden in Montfoort ligt er ook een (klein) stapeltje in hal van de kerk. U mag zolang de voorraad strekt gratis een blad meenemen. Op is op.

Er brandt opvallend veel licht in het kerstnummer, met artikelen over een lichtjestocht en het missionaire initiatief ‘Spoor van Licht’ in Groningen. Het is ook mogelijk om het blad digitaal te lezen. 

Terug naar startpagina           Klik hier om deze kerstechco digitaal in te zien
Kruispunt copy1e zondag van de Advent Linschoten.

De eerste zondag van de Advent begon in Linschoten met een oecumenische viering. Het werd nog een spannende aangelegenheid, omdat ds. Hettie Brederoo uit Harmelen, die zou voorgaan, op het laatste moment moest afzeggen vanwege droevige familieomstandigheden. Gelukkig wilde ds. Hans Berkheij uit Woerden haar plaats op zo’n korte termijn overnemen, al was er de druk om tijdig in Den Haag te zijn om in het begin van de middag voor te gaan in de Bethelkerk voor de met uitzetting bedreigde asiel zoekende gezinnen.

Het werd een sfeervolle viering met de levendige opening van Heidi Schimmel, die ook een ouderling van dienst verving, een voltallig projectkoor met o.a. solozang van dirigente Sandra Webbink en begeleid door pianiste Carolien Leloux en hoe Lisa Keereweer het kinderproject voor de Advent voor het voetlicht bracht. De kinderen werden met een verrekijker op pad gestuurd naar de nevendienst.

In dit overzicht kunt u nalezen wie in de jaren 2013 en 2014 in onze kerk het ja-woord hebben uitgesproken.
Dit overzicht wordt niet mee bijgehouden.

Herdertjestocht 2019 poster Een terugblik

Op zaterdag 21 december werd alweer voor de 4de keer de Herdertjestocht gehouden. We kunnen wederom terugkijken op een geslaagde editie. Een verslag, een interview met een deelnemer en foto's (klik hier) in het fotoalbum, geven een mooie indruk van deze Herdertjestocht 2019.

Een nieuwe route
De organisatie had er deze keer voor gekozen om te starten vanuit de RK Kerk. Het voordeel daarvan is dat deelnemers, terwijl ze wachten om in groepen van ongeveer 50 op pad te gaan, comfortabel binnen kunnen wachten. De belangstelling was groot, en soms stond er zelfs even een rij om de kerk binnen te gaan.

Vanaf 18.00 uur gingen de groepen op pad. De route liep via St Joseph over de Achterdijk naar de Molen, en vervolgens via o.a. Molenstraat, en Lange Kerkstraat naar de Antonius, en dan door richting Stadskantoor. Via de Mannenhuisstraat bereikten we De Plaats, en door de Keizerstraat en Peperstraat liepen we richting het Oude Stadhuis. Via de Hoogstraat en het Van Rooijen-plein bereikten we de eindlocatie van 2019, De Rank.

Muziek en toneel
Onderweg werd met muziek en toneel een kerstsfeer neergezet en het kerstverhaal verteld.
We konden genieten van het Leerlingenorkest van Ons Genoegen in de RK Kerk, van New Generation bij de Molen, van Marcello in het Atrium van de Antoniushof, en van de IJsselzangers bij Bolle Harry. Bij het Van Rooijen-plein zong een Engelenkoor van kinderen onder leiding van Clementine Bergman-Hansen.
Op verschillende verrassende plekken zorgde toneelgroep Graaf Jan voor het uitbeelden van scenes uit het kerstverhaal. Bij het Oude Stadhuis vertelde Ans van der Grift over Maria en Jozef die een slaapplaats zochten, met beelden van de Zandtovenaar. En net als in 2017 werden we in het Stadskantoor ontvangen door de burgemeester om ons in te schrijven.
Ten slotte konden we in De Rank het kindje Jezus zien in de kerststal, en genieten van de afsluitende muziek door Carolus en Mannenkoor Zanglust.

koor   plaatje2Concert Christelijke Oratorium Vereniging IJsselstein

De Christelijke Oratorium Vereniging IJsselstein o.l.v. Bas van den Heuvel, voert op vrijdag 26 februari aanstaande haar jaarlijks concert op.
Het concert vindt plaats in de Sint Nicolaasbasiliek te IJsselstein.

Dit jaar zal uitgevoerd worden Requiem Psalmfest The Sprig of Thyme
van de Engelse componist : JOHN RUTTER

Medewerkenden zijn: Heleen Koele, sopraan en Dirk Luijmes, orgel
Begeleiding: Nationaal Symfonisch Kamerorkest.

Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur

adventkransEerstezondagIk zie de wereld anders
(In reactie op de preek van pastoor H. van de Vegt op de 1ste Zondag van de Advent)

Zal ik je iets zeggen?
Ik zie de wereld anders, ik stel mijn vragen anders, ik zoek de waarheid anders.
Zal ik je iets zeggen?
Ik zie de wereld opengaan in licht en barmhartige liefde, ik zie een nieuw begin.

Overal mensen die in de Geest woorden van vreugde spreken.
Overal mensen als profeten die voor de waarheid gaan.
Overal mensen die nieuwe wegen inslaan voor de angstigen uit.
Overal mensen die zachtmoedig hun weg gaan, niets kan ze weerhouden.

Sjaal opgeroldSjaal van barmhartigheid breien (voor junioren)

Op vrijdagmiddag 28 december hebben we vier meisjes, de eerste steken leren breien. Eerst eens nadenken voor wie je een sjaal zou willen maken. Vervolgens mooie wol uitzoeken met passende breinaalden en aan het werk. Inspannend werk! Wat is het mooi om een sjaal te breien voor iemand speciaal. Alle begin is moeilijk, maar met een beetje hulp gingen de meisjes naar huis met het begin van een mooie sjaal. Het was een gezellige middag. We hopen de resultaten nog een keer te delen en de activiteit nog eens te herhalen.
Mia van Jaarsveld


Breien is in. Al een paar jaar komt een groep volwassenen samen die een sjaal breien voor iemand anders die wel wat troost of aandacht kan gebruiken. Als die af is, maken ze er een mooi cadeau van en brengen het naar die persoon.

In de kerstvakantie bieden we kinderen vanaf 10 jaar de gelegenheid een begin te maken met zo’n sjaal. Kun je niet breien? Geeft niets: we leren je de eenvoudige steken. Verder is het gewoon gezellig met muziek en drinken. Wol is er. Breipennen mag je zelf meenemen of kun je van ons krijgen. Bedenk maar vast wie jij met een zelfgemaakte sjaal wil verrassen.

Het is op vrijdag 28 december van 14.00 - 16.00 uur in de Kleine Johannes, Pastoor Spaanplein 2 in Montfoort.

Advent0De adventstijd omvat zoals bekend de vier zondagen voor Kerstmis, dit jaar de eerste zondag op 1 december 2019. Het is een periode waarin wij ons voorbereiden op het Kerstfeest. De realiteit heden ten dage is dat het vooral gaat om de praktische en materiële beslommeringen op weg naar het Kerstfeest.

Daarom proberen wij (in de liturgie) de komende weken vooral de immateriële kant te belichten. De vieringen zijn wat sober van karakter. We beginnen in stilte en bidden eerst een drempelgebed.

Adventus en advenire
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: ‘adventus’ (komst, er aan komen) en ‘advenire’ (naartoe komen). Advent betekent letterlijk: God komt naar ons toe. De Advent is daarom in de liturgie ook de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Advent is ook de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Kom, laten we op weg gaan
Het thema dat wij vanuit de liturgiegroepen hebben gekozen voor de Advent van dit jaar is: ‘Kom, laten we op weg gaan’ Onderliggende vraag is, zouden wij ook op weg zijn gegaan zoals de herders en de wijzen ruim 2000 jaar geleden. Een ster in het oosten en de boodschap van de engel zo wordt gezegd bracht hen in beweging. Wat was het in die boodschap waardoor de herders inderdaad in beweging kwamen en gingen kijken.

Kerstuitverkoop2Na een korte en drukke voorbereiding (wat mag wel, wie doet wat, zijn er genoeg deelnemers) was het vrijdag 14 december zover; voor de eerste keer Kerstmarkt in onze kerk! Door heel veel vrijwilligers was de kerk omgetoverd tot een sfeervol, gezellig marktplein waar voor iedereen wel iets te vinden was. Vóór 14.00 uur stonden de eerste bezoekers al te wachten om naar binnen te mogen. Het was dan ook meteen een gezellige drukke mengelmoes van zoekende mensen. Wat is er allemaal te zien, heb ik wel de juiste kleur kerstballen? Doet deze verlichting het wel? Vooral de schitterende kerststukken kregen alle aandacht.

Stands en grand café
Naast de wereldwinkel waren ook de stands van de enthousiaste hobbyisten erg in trek, menig zelfgemaakt kerstcadeautje ging over de tafel. In het grand café kon men de drukte nauwelijks aan, de koffie/thee met gebak had veel aftrek. Later op de middag gevolgd door heerlijke erwtensoep.

Workshop, knutselhoek, muziek
Zaterdagochtend werd in de workshop enthousiast gewerkt aan een kerststuk. Ook was er een knutselhoek voor kinderen waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Gedurende deze marktdagen waren er nog diverse optredens van muzikanten en koren die de stemming nog verhoogden.

Succes
Dankzij al deze tomeloze inzet is de opbrengst ruim 5000 euro voor de Stichting Vrienden van de Joh. de Doperkerk t.b.v. het restaureren van het glas- in-loodraam van het documentatiecentrum. Wij kunnen terugkijken op zeer succesvolle en gezellige dagen waarbij het streven was: met elkaar iets moois neer zetten en mensen ontmoeten. Dat is zeker gelukt!  Irene Noorthoek

Klik hier voor foto's van deze kerstmarkt
 

workshop krans buitenTijdens de Kerstmarkt is er een extra workshop 'Kerstkrans maken'.workshop krans

Kom gezellig met je vriendinnen, zus of moeder naar deze leuke workshop op
vrijdag 13 december voor slechts € 25,00 per persoon inclusief koffie/thee en eigengemaakte appeltaart!

De workshop vindt plaats om 14.00 in de RK Kerk van Montfoort.

Je gaat een strokrans feestelijk versieren met kerstklok, kerstballen en/of kerstgroen. Deze kun je bijvoorbeeld ophangen aan de buitendeur of binnen op een muur.
Alle materialen zijn beschikbaar en met deskundige hulp wordt dit zeker weer een succes!

Aanmelden bij Grea Peek
tel 06 - 1061 9534 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Terug naar Startpagina
theeIn de vastentijd bieden we u een paar bijzondere ontmoetingen aan rond ‘Thee met een Thema’. Het is de tijd waarop we ons voorbereiden op Pasen. Veel mensen kiezen voor wat extra tijd voor bezinning. Zij doen bijvoorbeeld mee aan een online retraite. Via de website www.ignatiaansbidden.org. kunt u zich gratis online aanmelden en ontvangt dan iedere dag een Bijbeltekst met een paar vragen. U beslist zelf wanneer en op welke manier u ermee aan de slag gaat.

Of u nu wel of niet aan deze (online) retraite meedoet, u bent van harte welkom op donderdagmiddag 22 februari, 8 maart en 22 maart van 14.00-15.00 uur in de Kleine Johannes in Montfoort. We spreken over een tekst uit deze retraite, ter inspiratie en ter bemoediging. Gespreksleider is pastor Marion Korenromp.

En als we de smaak te pakken hebben, dan gaat 'Thee met een Thema' gewoon verder. Daar maken we dan een concreet plan voor. Informatie daarover bij Mia van Jaarsveld, pastoraatgroep Montfoort-Linschoten.

pro voce lessonsOp zondag 23 december ’s middags om 16.00 uur vindt er een uitvoering plaats van “Ceremony of Lessons and Carols” lessonsandcarols
in de RK kerk Johannes de Doper in Montfoort. 
Dit is een traditionele kerstviering, een bijzondere vorm van Evensong zoals die in de Anglicaanse kerk gehouden wordt. 
Tussen korte bijbellezingen uit Jesaja, Lucas en Mattheus worden Christmas Carols gezongen met daarbij een Magnificat en Nunc Dimittis, de Lofzang van Maria en de lofzang van Simeon. 

Het kamerkoor Pro Voce met gastzangers, staat onder leiding van Ab Kraaypoel, dirigent en Arie Hardijzer, organist.
Het koor heeft in voorgaande jaren deze ceremony al meerdere keren in onze kerk uitgevoerd. (foto)

De entree is gratis, er is wel een collecte waarvan de opbrengst voor het restauratiefonds is.
Na afloop is er koffie, thee of glühwein. Welkom!
Ride for the roses15 september was het dan zover!
Zondagochtend kwart over zes opstaan: Hier had ik toch in de zomermaanden voor getraind, en nu moest het gaan gebeuren.... Zaterdagavond om half elf al onder de wol, want om kwart over zes ging de wekker alweer zodat ik om zeven uur weg kon rijden om rond half negen in Goes te zijn bij de Zeelandhallen. Mijn teamleden waren inmiddels ook gearriveerd, en nadat we onze fietsen in het bedrijven startvak hadden gezet, konden we gebruik maken van een bedrijven ontbijtbuffetje met elkaar. De zon was na een koude nacht inmiddels al lekker aan het schijnen, en het grote buitenterrein naast de hallen helemaal vol gelopen met deelnemers uit alle delen elders uit het land.

Het lied: The Rose
Na de openingsceremonie volgde traditioneel het life gezongen lied “The Rose” bekend geworden in de gelijknamige film uit 1980 van Bette Midler en vertolkt over de liefde. Het was heel indrukwekkend om daar met 7000 deelnemers de stilte te ervaren, en allemaal je eigen gedachten te laten gaan naar dierbaren die door deze vreselijke ziekte van ons zijn heengegaan, of nog aan het strijden zijn met hoop op genezing.
 
Oorsprong
Ride for the Roses is bedacht door de Amerikaanse wielrenner en kanker overlever Lance Armstrong. Sinds 1998 wordt de inzamelingsactie voor het KWF fonds voor kankerbestrijding ieder jaar op een andere plek in Nederland gehouden. Jaarlijks fietsen deelnemers honderdduizenden tot miljoenen euro’s bij elkaar voor kankeronderzoek

DoopvandeHeerUitnodiging aan ouders van dopelingen

Aan het begin van het nieuwe jaar, 14 januari 2018 is er om 10.00 uur een bijzondere viering in onze kerk.
Op deze zondagmorgen is er weer (voor de tweede keer) een zogenoemde schelpenviering.
Dit is een viering waar na afloop de schelpen worden uitgedeeld die bij de doop gebruikt zijn.
Verder wordt speciaal aandacht geschonken aan de doop en de symboliek hiervan.

De schelp is bij onze doopvieringen een mooi attribuut welke een speciale rol vervult.
In aansluiting op het H. Doopsel dat hun kinderen in de achterliggende periode is toegediend zijn alle doopouders
van het jaar 2017 met de dopelingen ook persoonlijk uitgenodigd voor deze speciale Eucharistieviering.

theeThee met een Thema - gaat in deze Advent verder!

Tijdens de afgelopen 40dagentijd hebben we op alle donderdagmiddagen onder het genot van een kop thee gesprekken gehad rondom de ignatiaanse meditaties. Het was fijn om dit met elkaar te delen toen op weg naar de Pasen. Elke week waren er 8 tot 12 deelnemers.

Ook in de Adventperiode willen we dit weer gaan organiseren en bent u ook dan van harte welkom.

Data: donderdag 5, 12 en 19 december 2019 van 14.00 tot 15.00 uur
Locatie: Kleine Johannes in Montfoort
Kosten: vrijwillige bijdrage

Meedoen met een online retraite
Via de website www.ignatiaansbidden.org kunt u zich gratis online aanmelden en ontvangt dan iedere dag een Bijbeltekst met een paar vragen. U beslist zelf wanneer en op welke manier u ermee aan de slag gaat. Het thema van de advent 2019 is: Zie wat je hoort. De online retraite start op zondag 1 december 2019.

Misschien vindt u zo’n retraite fijn, maar toch een beetje té eenzaam en bent u best benieuwd hoe anderen zo’n retraite beleven. We bieden daarom een uitwisselingsgroepje aan. Een moment van samenzijn, gebed en gesprek. Om dan weer zelf verder te kunnen. Dat doen we drie keer op de bovengenoemde data. We spreken bij deze bijeenkomsten over een tekst uit deze retraite, ter inspiratie en ter bemoediging. Meedoen is op basis van vrijblijvende inloop; er zijn geen kosten aan verbonden. Gespreksleider is pastor Marion Korenromp. 

P.S. Vergeet niet u online aan te melden voor de teksten op de genoemde website! Het is overigens niet strikt noodzakelijk online mee te doen als u wilt deelnemen aan (een van) de middagbijeenkomsten. U bent van harte genodigd bij deze serie van ‘Thee met een Thema’.

amnesty logoVREDESPLATFORM en AMNESTY INTERNATIONAL
Organiseren samen 'De Mensen Rechten Dialoog.'

Samen met Amnesty International organiseert het Vredesplatform Montfoort een derde dialoog over mensenrechten. Het thema is Privacy en Veiligheid. Mag de overheid de privacy van mensen vergaand aantasten? Wordt daardoor de samenleving veiliger? Is onze privacy gewaarborgd in de digitale wereld? Vragen die heel erg actueel zijn en de moeite waard voor uitwisseling van ieders ervaringen.

De bijeenkomst is op maandagavond 10 december 2018 en wordt gehouden in De Rank, Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort. Aanvang19.30 uur. De dialoog zal worden geleid door een medewerker van Amnesty.

Tevens zal er aandacht besteed worden aan het 50 jarig bestaan van Amnesty. Maar ook dat het 70 jaar geleden is dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Meer informatie en (bij voorkeur) aanmelding bij Peter Gruters 06-11907746 of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Terug naar startpagina
LessonsC3Lessons pro voce 2019Vocaal Ensemble Pro Voce voert “A Ceremony of Lessons and Carols” uit

op 22 december 2019
in de R.K. Kerk Johannes de Doper in Montfoort.
Aanvang 16.00 uur.

De “Ceremony“ is een Engelse traditie en bestaat uit kerstliederen afgewisseld met lezingen uit het kerstverhaal. De geschiedenis van de Ceremony of Lessons and Carols begint als dienst op Kerstavond in 1880, in Cornwall in Engeland. Op Kerstavond 1918 werd deze dienst aangepast voor de kapel in King’s College in Cambridge.
De keuze van de carols verandert door de jaren heen, de orde van dienst en de lezingen blijven grotendeels hetzelfde.

Vocaal Ensemble Pro Voce staat onder leiding van Ab Kraaypoel en wordt begeleid door Arie Hardijzer, organist.

De entree is gratis, er is wel een collecte waarvan de opbrengst voor de kerk is.

Na afloop is er koffie, thee of glühwein. Welkom !


jubileumboek omslag In het op zondag 15 september 2019 verschenen ‘Jubileumboek ’t Kruispunt’ worden flarden en verhalen uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerk en de Protestantse Gemeente Linschoten (1893 – 2018) beschreven.

Een klompenmaker, Johannes Gersie, nam in 1844 het initiatief tot protest tegen invloed van de regering op de kerk. Uit de wijde omgeving kwamen verontruste mannenbroeders naar Linschoten. Een bijeenkomst in het pand van het winkeltje JAA in de Dorpstraat werd door de burgemeester en de politie verboden, maar was het begin van het stichten van een eigen kerk.

In de daaropvolgende jaren is veel gebeurd en veel veranderd.

Het Jubileumboek beschrijft deze ontwikkeling, die voor een groot deel samenvalt met de uitbreiding van ons dorp. Met name door de komst van de wijken Rapijnen en Overvliet zijn het dorp en de kerk met de tijd meegegaan.

Het oude kerkgebouw werd te klein. Katholieken en Gereformeerden besloten 40 jaar geleden samen ’t Kruispunt te bouwen en te gebruiken voor hun activiteiten.

Flyer Ceremony of CarolsZaterdagmiddag 7 december brengt het Chr. Oratoriumkoor Woerden, onder leiding van dirigent Arthur Koopman, A Ceremony of Carols van Britten ten gehore.

De Britse componist, pianist en dirigent Benjamin Britten (1913 - 1976) liet zich voor deze carols inspireren door Middeleeuwse Engelse teksten en gedichten. Na een paar jaar in Amerika gewoond te hebben voer hij in 1942 op een koopvaardijschip terug naar Engeland. Tijdens die lange en gevaarlijke reis componeerde Britten onder erbarmelijke omstandigheden het grootste gedeelte van het werk. Om zichzelf te begeleiden gebruikte hij een handharp. Later dat jaar heeft Britten de carols afgemaakt en gecompleteerd tot het werk dat het nu is. In december 1942 is het werk voor het eerst uitgevoerd en sindsdien is het een kerstklassieker. Benjamin Britten wordt beschouwd als een van de grootste Britse componisten. Zo is hij wereldberoemd geworden door zijn War Requiem uit 1962.

DankjewelHet is alweer een aantal jaren een goede gewoonte. In het eerste weekend van oktober schenken we aandacht aan de vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap. Vanaf dit jaar trekken we dit wat breder. Wij hopen een nieuwe traditie te starten, met een speciale viering op de zaterdagmorgen. Op zondagmorgen is er ook de wekelijkse viering. In dit weekend met een ander accent. Als verzamelde geloofsgemeenschap staan we stil bij het behoud van onze vitaliteit en toekomst van onze geloofsgemeenschap. Inzet van vrijwilligers speelt daarbij een cruciale rol. Speelkaarten spelen dit jaar in dit hele weekend een thematische rol.
Kaarten
Voor vrijdagavond 6 oktober worden al onze vrijwilligers uitgenodigd. Er is weer de jaarlijkse gezellige ‘Dank-je-wel-avond’. Wij hebben de kaarten geschud. Aan onze vrijwilligers om hier mee te spelen. Allen die zich op enigerlei wijze ergens voor inzetten binnen onze geloofsgemeenschap krijgen bij de bezorging van de komende BIJeen (begin september) een persoonlijke uitnodiging. Mocht u als vrijwilliger(ster) per abuis geen uitnodiging ontvangen dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Graag ontvangen wij als pastoraatgroep wel een berichtje om dit aan te passen in onze administratie.

Advent0De adventstijd omvat zoals bekend de vier zondagen voor Kerstmis, dit jaar de eerste zondag op 2 december 2018. Het is een periode waarin wij ons voorbereiden op het kerstfeest. De realiteit van onze tijd is dat het vooral gaat om de praktische en materiële beslommeringen op weg naar het Kerstfeest.

Wij proberen (in de liturgie) de komende weken vooral de immateriële kant te belichten. We gaan op weg naar het feest waar de geboorte van het Kerstkind gedenken. Wat betekent de geboorte van het Kerstkind voor ons? Zijn we er klaar voor om bij wijze van spreken het Kind weer in ons hart te sluiten.

Adventus en advenire
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: ‘adventus’ (komst, er aan komen) en ‘advenire’ (naartoe komen). Advent betekent letterlijk: God komt naar ons toe. De Advent is daarom in de liturgie ook de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Advent is ook de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Kerstmarkt 2019 35Een terugblik
Na weken van voorbereiding, vergaderen, uitzoeken, uitnodigen en hard werken in de kerk om alles in gereedheid te brengen, was het vrijdagmiddag 13 december zover: de deuren van de kerk voor de Kerstmarkt gingen open. Men kwam meteen al in kerststemming door de prachtige aankleding van de hal. In een kerstboom van de Werkgroep Vitaliteit met het thema 'Ontmoeten Ráákt!' konden men wensen ophangen. 

De Kerstmarkt was dit jaar een stuk groter dan vorig jaar. Met een mooi plein in het midden, waar stoelen stonden waar men rustig naar optredens van diverse muzikanten, orgelmuziek en koren kon luisteren. Kerstmarkt 2019 83Ook was er een prachtige arrenslee, inclusief kerstman met bel, waar men zich kon laten fotograferen. Er was een knutselhoek voor de kinderen en een workshop waar kerstkransen konden worden gemaakt.

Er was een speciaal bezoek van een groep mindervalide mensen uit Den Haag die een dagtocht naar de kerstmarkt in Montfoort hadden geboekt. Zij vonden het allemaal heel erg mooi en indrukwekkend. De kerk en markt werden uitgebreid gefilmd. Zij genoten van alle aandacht, het lekkere eten en drinken en het concert dat ’s middags werd gegeven.

Mooie uitstallingen en een gezellig terras
Iedereen had ruim baan om naar de mooie uitstallingen te kijken en naar de mooiste kerststukken en koopjes op allerhande gebied te zoeken.
Het aanbod was groot. Van poppenhuismeubeltjes tot glazen kerstboompjes, van heerlijke wijn bij de Wereldwinkel tot hebbedingetjes bij Abrona. En niet te vergeten de kramen met kerststukken en allerlei kerstartikelen.

Natuurlijk was er ook aan de inwendige mens gedacht in de vorm van heerlijk gebak, koffie, thee en glühwein. Voor de grote trek was er erwtensoep van het Wellantcollege met roggebrood met spek.

Hartelijk dank
Dat de kerstmarkt een succes was, mag blijken uit het bedrag van Euro 5.000,-- dat de Stichting Johannes de Doper op de rekening mocht bijschrijven!
De foto's, gemaakt door Sjaak Spruijt, geven een mooie impressie van de kerstmarkt. 

Wij willen iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegewerkt om van deze markt een succes te maken: HEEL HARTELIJK DANKEN. 

Namens de werkgroep, Irene Noorthoek

Motto Ontmoeten Raakt“Ontmoeten raakt!”

UITNODIGING voor het Kerstmannen- en vrouwenproject van Koor New Generation

We zouden het leuk vinden als jij met ons mee komt zingen!

Dit project gaat van start op 28 november 2019 en bestaat uit een 4-tal repetities op donderdagavond onder leiding van dirigent Paul van der Zandt. De repetities zijn van 20.00 tot 21.15/21.30 uur; na afloop is er koffie/thee. Vanwege het goed kunnen instuderen van de liedjes is het wenselijk dat je alle avonden aanwezig bent. De repetities worden gehouden in Plein 5, Pastoor Spaanplein 5 te Montfoort (zelfde ingang als ’t Spaantje).

De kerstliedjes oefenen we voor de Kerstnachtmis van 22.00 uur met pastor Bernard Höfte in de kerk van Montfoort.

Daarnaast zingen we op woensdagavond 18 december om 19.00 uur in het Antoniushof ter omlijsting van de kerstmaaltijd, en op zaterdagavond 21 december tijdens de Herdertjestocht in Montfoort. Als je ook bij deze gelegenheden mee wilt zingen ben je uiteraard van harte welkom.New Generation tijdens Herdertjestocht Montfoort 2017

Behalve je enthousiasme en inzet zijn er geen kosten aan verbonden. Kom je alleen met Kerst zingen dan vinden we het leuk als je meedoet; wil je vast koorlid worden dan ben je van harte welkom.

We zingen een mix van traditionele en nieuwe kerstliedjes, Nederlands- en Engelstalig.

Voor informatie kan je (bij voorkeur) mailen naar Irene Sluijs via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of bellen op (0348) 47 38 99 of 06-236 738 65.

Hartelijke groeten,
Koor New Generation

Terug naar Startpagina                                                                     

totaalbeeld 2Het was best spannend dit jaar, schrijft Cock Vendrig, met een vernieuwde opzet van de jaarmarkt. Als werkgroep zijn we blij dat de ‘Jaarmarkt anders’ zo goed in trek was. Dat alles was alleen mogelijk met de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers! We kunnen een mooie opbrengst melden van €1.738,85 (Dank aan Christien van Rooijen voor het wafelbeslag en AH voor de bloemen). Dit bedrag is uiteraard mooi meegenomen, maar waar het ons vooral om te doen is, is de gastvrijheid van onze geloofsgemeenschap en de ontmoetingen met de mensen die bij ons komen.

Share Fair was een gouden greep, veel blije gezichten van inbrengers van spullen en zeker van degenen die iets van hun gading vonden. Er werden weer de meest mooie bloemencreaties vervaardigd en het terras in de mooie nieuwe tuin was op deze warme dag een verademing. In de kerk waren rondleiders voor belangstellenden en er werd veel muziek gemaakt.

BBQ 1De BBQ in Linschoten was voor de vijfde keer een succes. Zondagmiddag 1 september 2019 was het vanaf 4 uur een gezellige drukte op de Nieuwe Zandweg. Op het pleintje voor ’t Kruispunt stonden de barbecues klaar. Veel mensen brachten lekkere zelfgemaakte gerechten mee. Om 5 uur opende opper-kok Teun Hoogendoorn de Oecumenische Zomer BBQ.

Gerard Vendrig las een inhoudelijk verhaal voor over ‘samenwerken’, daarna legde Teun de ‘spelregels’ uit: naar hartenlust eten en drinken en na afloop een bijdrage deponeren in de melkbus voor het ‘Oecumenisch doel’ van dit jaar: Hospice De Mantelmeeuw in Woerden. Er waren twee bijzondere gasten aanwezig: Margriet Sijm en Dike Verwey, vrijwilligers bij De Mantelmeeuw.

kerstmarktKerstmarkt in de kerk op
vrijdagmiddag 13 december en zaterdag 14 december

Wij willen wij aan mensen met verborgen talenten de kans geven om in een kort optreden te schitteren en de kerstmarkt op te vrolijken. Te denken valt aan bijvoorbeeld zang, dans of als muzikant. Open voor solisten of kleine groepjes.

Wij zoeken ook hobbyisten die iets van hun hobby willen laten zien en dat past in het thema van de kerstmarkt.
Ben je creatief, maak je bijvoorbeeld kaarsen, kerstkaarten of wil je iets demonstreren, dan is dit je kans. Je krijgt gratis een gedeelte van een kraam om dit te tonen. 
Voorwaarde is dat je optreden en/of hobby past in het thema kerst en bijdraagt aan de kerstsfeer.

Voor nadere informatie of opgeven:
Cock Vendrig, tel. (0348)472775 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Terug naar Startpagina
Open Monumentendag vlagZaterdag 14 september 2019 is het de jaarlijkse ‘Open Monumentendag’. Onze Johannes de Doperkerk is deze dag opengesteld van 10.00 tot 16.00 uur. Het is ook de afsluiting van de zomeropenstelling met rondleiders op de woensdag- en zaterdagmiddag.

Dit jaar staat Open Monumentendag in het teken van Montfoort trouwstad. De Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk gaat mee in dit thema en wil in dit weekend op zaterdag en zondag een tentoonstelling organiseren. Wij zoeken daarvoor mooie herinneringen en aandenkens die u heeft aan het trouwen in ons kerkgebouw en met betrekking tot huwelijksfeesten. Heeft u een mooie foto, mischien zelfs wel een nostalgisch filmpje, krantenknipsel, kerkboekjes, gedachtenkaartjes of ander mooi gedachtengoed dat we mogen gebruiken om tentoon te stellen in ons kerkgebouw? Laat het weten aan Sjaak Spruijt (0348) 47 45 99.
Deze zondagmiddag is er een concert in onze kerk

concert ijkkIn the midst of life..., een muzikale meditatie.

De tijd voor Pasen is een tijd van stil staan, van bezinning. Het IJsselsteins kamerkoor kiest voor dit concert in de passietijd niet voor traditionele passie stukken, maar wel voor koormuziek die de kwetsbaarheid van het leven bezingt. Moeite en donkerte gaan samen met lichtheid en verlichting. Het is een muzikale meditatie.

In de gewelven van de RK kerk Johannes de Doper vermengen zich de klanken van vier bijzondere stukken. 
Purcell schreef zijn “funeral music” in 1694 kort voor zijn eigen dood voor begrafenis van Queen Mary II. In extreme dissonanten, ingetogen melodielijnen en sombere kleuren treft Purcell de emotionele toon die bij deze gebeurtenis hoorde.

Impressionistisch van sfeer is Howells requiem. Voor dit stuk koos Howels zijn eigen teksten. Door acht en meer stemmen te gebruiken creëert hij een meerstemmigheid die de indruk van afwezigheid van enige toonaard suggereert. Hij roept een vergeestelijkt klankbeeld op in lange muzikale lijnen waarbij hij de oplossing van akkoorden zo lang mogelijk uit stelt. 
In reprise zingt het koor het Triodion van Pärt; een langgerekte smeekbede om erbarmen. Even sober is de funeral Ikos van Tavener. In deze composities versmelten westerse en oosterse muziek.

Dirigent: Marilou Krouwel.
Organist: George Pluimakers.
Koperensemble: Joël van Driel, Emiel van Gemert, Sanne Kers, Eelkje van der Woude.
Zondag 18 maart, RK kerk Johannes de Doper, Pastoor Spaanplein 2, 3417 HV Montfoort.
Aanvang: 15.00 uur- Entree: 15,00 euro- Kaarten aan de zaal.

poster concert cessibonKun je kerstconcerten mooier beginnen dan met de a-capella klanken van Var inte Rädd för Mörkrett oftewel ‘Licht dat de duisternis verdrijft’? Laat Kerstmis maar komen! In de sfeervol verlichte Grote of Sint-Michaëlskerk kun je op vrijdag 21 en zaterdag 22 december met Cessibon in kerstsfeer komen, van harte uitgenodigd!

Projectkoor Cessibon is back! Na meer dan anderhalf jaar stil gelegen te hebben is het koor weer springlevend met een nieuw bestuur, een nieuwe website (www.cessibon.nl) en nieuwe namen voor de koren. Het grote koor heet voortaan Cessibon Grande en het kamerkoor Cessibon Petit Plus. Natuurlijk blijven ze gewoon samen concerten geven. 
Het Kerstprogramma belooft veel afwisseling, kamerkoor Cessibon Petit Plus en het grotere Cessibon Grande zingen van Jauchzet Frohlocket uit het Weihnachtsoratorium van Bach tot The Rose van Gjeilo, van a capella in het Zweeds tot Die Geburt Christi van Mendelssohn. Natuurlijk zingen we ook klassiekers als Joy to the World en O Holy Night.

IMG 1089Woensdag 13 december 2017 was er in Montfoort weer de vertrouwde Kerstmarkt. Het weer werkte niet echt mee, kerststukken maken met allerlei sneeuwperikelen,koud, nat en guur. Het werd een marktdag met de nodige wind en regen en dan toch nog zoveel, wellicht ook trouwe kopers bij onze kraam op de kerstmarkt afgelopen woensdag. Hartverwarmend zijn de foto's van de voorbereidingen. Een grote groep mensen heeft kerststukken gemaakt voor de verkoop op de markt. Anderen troffen allerlei voorbereidingen, richtten de kraam in, deden de verkoop enz. Het resultaat van deze dag was boven verwachting, bijna € 1600,-

Caecilia FeestdagAfscheid dirigente Mayke Vendrig

Onderstaande woorden sprak Gerard Vendrig, voorzitter pastoraatgroep, tijdens de laatste (kerst)viering met Mayke Vendrig als dirigente.

Beste Mayke, dan is het nu zover. 
Na ruim 11 jaar stop je als dirigent bij ons koor St. Caecilia.
Ik heb het koor zien, nee, horen, groeien. Je straalde rust uit. Dat gaf vertrouwen aan de koorleden, waardoor zij zichzelf durfden laten horen. Je liet het hen ook blijken dat je tevreden met ze was, met een gulle glimlach en een goedkeurend knikje met je hoofd. Wij als geloofsgemeenschap zijn je dankbaar voor al die mooie jaren. We wensen je nog veel muzikaal plezier, want dat is iets wat bij je past en ook wat je uitstraalt. Als blijk van onze waardering, geven we je wat tastbare herinneringen mee. Het is geen goud, wierook en mirre, wat misschien meer in deze kersttijd zou passen, maar het is wel heel erg gemeend. Dank je wel voor je positieve bijdrage aan onze geloofsgemeenschap.

Klik hier voor enkele foto´s


Een bijzonder jubileum op zondag 25 november 2018.
Ons gemengde koor St. Caecilia vierde deze dag met een feestelijke eucharistieviering en receptie haar 125 jarige bestaan.

We hebben het jubileum groots gevierd en kunnen terugblikken op een mooi feest. In een volle parochiekerk, met als voorganger pastor Henny Slot, hebben we de Missa Brevis van Jacob de Haan gezongen met begeleiding van een koperensemble en paukenist. Na de viering waren er toespraken en bloemen voor alle koorleden.

Receptie, tentoonstelling en afscheid.
Er was een receptie in het St. Josephgebouw waar vele parochianen en koren ons feliciteerden. Er waren toespraken van de burgemeester en pastoor. Tijdens de receptie was er grote belangstelling voor de tentoonstelling van historische stukken en foto’s vanaf 1893. Tevens werd er afscheid genomen van de dirigent Mayke Vendrig die ons koor helaas per 1 januari gaat verlaten. Haar werden bloemen, een gedenkboekje en een cadeau voor de tuin aangeboden.


We kunnen terugkijken op een geslaagd feest dat ons lang zal heugen. We willen iedereen bedanken die aan dit feest heeft bijgedragen.
Gerard van Vliet, voorzitter.


Enkele foto's van deze viering                 Klik hier voor terugkijken via kerkdienstgemist

Historie
In 1893 kwam een groep Montfoortse mannen, voornamelijk ondernemers, bij elkaar om een bestuur op te richten voor het RK-zangkoor met de naam St. Caecilia. Het bestuur bestond uit een president, penningmeester, secretaris, commissaris van orde en met de Pastoor als directeur.

Er werd een reglement opgesteld waar de leden zich strikt aan moesten houden anders werden er boetes gegeven! Zo was er voor het verzuim op zon- en feestdagen, bij het Lof of de Mis doordeweeks een boete van 5 cent. Te laat of te vroeg weggaan 2 ½ cent en verzuim van een repetitie 10 cent. Belangstellenden werden eerst aspirant-lid. Na gebleken goed gedrag, beoordeeld door de Pastoor en de bestuursleden, werd men benoemd als volwaardig koorlid onder de voorwaarde dat je een baan had. Bij geen werk werd je tijdelijk geschorst of ontslagen. In de jaarverslagen en notulen uit vroeger tijden (zie ook hier verder) lezen we meer van deze opmerkelijke regels, gebruiken en gebeurtenissen.

gelegenheidskoorGelegenheidskoor bij de oecumenische viering op 21 en 28 januari 2018

Op 21 januari 2018 is er in het kader van de Week van Gebed om 10.00 uur een oecumenische viering in de RK kerk. Het thema van 2018 is ‘Recht door zee’ waarbij Ds Martha Verstoep zal voorgaan.

Het is een goede gewoonte geworden dat de oecumenische vieringen muzikaal ondersteund worden door leden van de beide geloofsgemeenschappen. Voor degenen die mee willen zingen zijn er twee repetitie-avonden gepland op donderdag 11 en 18 januari om 19.00 uur in de RK kerk. De repetities duren tot 20.00 uur en zijn onder leiding van dirigente Mayke Vendrig. 
Daarna is gelegenheid om een kopje koffie/ thee te drinken. Welkom!
Zondag 28 januari 10.00 uur is deze viering in 't Kruispunt in Linschoten.

Voor informatie kunt u terecht bij Ben de Wissel (0348) 47 33 00 of Thea Visser (0348) 46 89 89.

Terug naar Startpagina
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top