R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

PinksterenHet verhaal van Pinksteren is en blijft een bijzonder en ook wel wat geheimzinnig verhaal. Het is wel een feest dat er ‘wat bij hangt’. Kerst en Pasen kunnen de meeste mensen wel duiden. Pinsteren is veel minder bekend als we vragen naar de betekenis. Wat gebeurde er met die leerlingen op die Pinkstermorgen? Het gaat in het verhaal over de krachten van een wind die opsteekt. Tongen van vuur dalen neer. Met deze beelden van wind en vuur proberen we steeds opnieuw te bevatten wat de leerlingen van Jezus daar overkwam.

Pinksteren is voor ons een feest van in beweging komen. Gedreven door de wind die waait en de vlammen die wakkeren. Geest die aanvuurt. De apostelen overkomt het en worden in beweging gezet. Diezelfde Heilige Geest brengt ons hopelijk ook in beweging. Pinksteren is het feest dat mogelijk ook weer nieuwe energie geeft. Wel onzichtbare energie, die mensen in beweging zet, met symbolen van licht, vuur, adem, wind. Wanneer Jezus aan Zijn leerlingen Zijn Geest geeft, dan blaast Hij over hen. Zo schenkt Hij hen Zijn Geest. Zoals de baby bij de geboorte, met de eerste ademtocht, zijn eigen leven begint. Zo begint met de gave van Gods Geest, de eerste ademtocht. Een wind, een “gedruis alsof er een hevige wind opstak". Zo staat er te lezen in de Handelingen van de Apostelen. Zo ontstond het leven van de Kerk en werd de jonge Kerk gesticht. 

We lezen ook het verhaal van de eerste Kerk. Het verhaal van Paulus, van Petrus, van Philippus. Al die mannen en vrouwen die, gedreven door de Geest van God, Jezus Blijde Boodschap gingen verkondigen. Het bijzondere van het verhaal is ook dat mensen van alle windstreken elkaar willen begrijpen en verstaan. De boodschap van het eerste uur van de jonge kerk was een boodschap over Gods grote daden een boodschap over liefde en genegenheid naar elkaar dat was een universele boodschap die iedereen begreep.

Als je de toestand in de wereld in ogenschouw neemt waarmee de mensheid ineens wordt geconfronteerd, lijkt een oplossing alleen mogelijk, met een complete vernieuwing van onze leefwijze. In die zin kunnen we niet hartstochtelijk genoeg bidden: 'Kom scheppende Geest – daal op ons neer'. Dat ook wij begeesterd worden met vernieuwingskracht zoals in die tijd .... Dat er vanuit het feest van Pinksteren ook de kracht zal ontstaan dat mensen elkaar verstaan - vanuit alle windstreken.
Met nieuw positief elan.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top