R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

lintje Ben 24 4 2020Het heeft Z. M. de Koning behaagd om Ben van Blokland en Wim Beukers een Koninklijke onderscheiding uit te reiken.

Ben van Blokland

Vanmorgen, 24 april 2020 om kwart over elf werd Ben van Blokland door onze burgemeester mevr. Van Hartskamp - de Jong, gebeld.
Zij had de heuglijke mededeling dat het onze Koning heeft behaagd om hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ben is al ruim 43 jaar actief bij onze geloofsgemeenschap in verschillende functies. Hij is lid geweest van het parochiebestuur, maakt deel uit van de liturgiegroep, heeft een belangrijke invloed in de (digitale) ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap op velerlei gebied. Ook verzorgt hij al vele jaren avondwakes en uitvaarten in Montfoort/Linschoten en de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Drie-Eenheid.

Een sleutelwoord van Ben is ‘communicatie’. Hij is dan ook de motor van de nieuwsvoorziening in onze geloofsgemeenschap.
De website alsmede de wekelijkse digitale nieuwsbrief met ruim 1100 abonnees zijn daar o.a. een voorbeeld van. Als service liggen er zelfs wekelijks geprinte nieuwsbrieven klaar voor hen die geen internet hebben. 

Voor Montfoort/Linschoten, maar ook daarbuiten, vervult Ben daarmee een belangrijke maatschappelijke taak. Het is bijna een fulltime vrijwilligersbaan. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor.Wim Beukers
lintje Wim 24 4 2020 kl

Om kwart over twaalf werd Wim Beukers gebeld door de burgemeester met het bericht dat ook hij door de Koning is benoemd tot lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Wim maakt al jaren deel uit van de kerkcommissie en beheert de portefeuille onderhoud.

Wim heeft veel energie gestoken in de organisatie van het dagelijkse onderhoud, de herinrichting van ons kerkgebouw en recent de renovatie van de buitenkant. Van het resultaat genieten we dagelijks!
Daarnaast is Wim actief als organisator van uitstapjes voor het Knooppunt en is hij secretaris van de activiteitencommissie van de club van gepensioneerden van de BAM bouwgroep. Ook Wim is een druk bezet vrijwilliger.

Van harte gefeliciteerd !

Door de corona crisis is de uitreiking van de versierselen die bij de onderscheiding horen verplaatst naar later dit jaar. Op welk moment
dit gaat gebeuren is nog onbekend.
Wij feliciteren Ben, Wim en Trudy nu van harte met deze onderscheiding. Vanmorgen hebben de kerkcommissie en de pastoraatgroep de gedecoreerden, op gepaste afstand, met het overhandigen van taart en bloemen gefeliciteerd.

Als geloofsgemeenschap zijn we ongelooflijk trots op onze vrijwilligers in het algemeen, maar vandaag in het bijzonder op Ben van Blokland, Wim Beukers en Trudy van Jaarsveld.

Ad Vendrig, Voorzitter kerkcommissie


© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top