R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

BOM Annemarie van de Pol en Gerard VendrigDe voorgenomen sluiting van woonzorgcentrum de Bloesemhof (per 1 maart 2020) en dagbesteding Vlinderhof (per 1 januari 2020) lijkt ondanks alle protesten onvermijdelijk. Het voorgenomen besluit van de Rijnhoven is ingegeven omdat het naar hun zeggen financieel onverantwoord is om door te gaan. De recent opgerichte actiegroep Behoud Ouderenzorg Montfoort (BOM) is nog volop in de weer met acties om de ouderenzorg in Montfoort voor de toekomst te behouden.

Maandagavond 25 november 2019 trok een grote stoet van 400 inwoners met veel “tam-tam” door de straten van Montfoort. In het zalencentrum St. Joseph was er vervolgens een Forumbijeenkomst waar naast diverse anderen ook Gerard Vendrig namens ons als katholieke gemeenschap onze zorg nadrukkelijk heeft uitgesproken. De tekst van zijn toespraak kunt u (klik hier) vinden. Er waren ruim 1000 handtekeningen verzameld die deze avond ook zijn overhandigd.

Het protest brengt wel beweging in de zorgcrisis. Wie daar meer over wil lezen vindt (klik hier) op de website van Radio Stad Montfoort een uitvoerige beschouwing.

De actie heeft ook de aandacht getrokken van politiek Den Haag. Maandag 2 december kregen de bewoners van Antoniushof en de Actiegroep BOM bezoek Lilian Marijnssen (fractievoorzitter SP). Naast de zorgen over de Vlinderhof en Bloesemhof kwam ook het behoud van de 24-uurs zorg in Montfoort ter sprake. Naar aanleiding hiervan zijn er Kamervragen gesteld aan de minister van VWS. Ter bemoediging kregen de diverse mensen in Montfoort (waaronder Annemarie vd Pol en Gerard Vendrig) die zich nu inzetten voor het behoud van de ouderenzorg in Montfoort symbolisch een roeispaan uitgereikt.

Samenwerking is van groot belang was de boodschap. Samen optrekken om ons in te zetten voor de ouderen.
Al is het soms pittig tegen de stroom oproeien.

Er is een open brief gezonden met een uitnodiging aan de betrokken minister De Jonge (zie pagina 17 van Zenderstreeknieuws d.d. 11 december 2019). Deze brief die ook medeondertekend door onze geloofsgemeenschap. Het consumentenprogramma Kassa heeft gefilmd in Montfoort. Het resultaat daarvan is te zien in een live uitzending zaterdagavond 14 december 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur. Er kunnen 20 tot 30 mensen vanuit Montfoort mee naar de uitzending. Wie belangstelling heeft kan informeren bij Gerard Vendrig 06 - 20 45 58 21.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen.

Terug naar Startpagina
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top