R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Motto Ontmoeten RaaktR.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper

Ontmoeten: dáár geloven wij in.
We laten ons raken door Jezus,
die ons voorleefde:

‘Niemand gaat zijn weg alleen.
God heeft zich met jou verbonden!’

In dát geloof willen wij ruimte creëren
voor Ontmoeting die ertoe doet.
Vanuit vriendschap en mededogen
willen we zorg hebben
voor ieder die ons pad kruist.
Jouw verhaal telt!
Wij weten ons gesterkt door Jezus’ belofte


‘Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn,

daar ben Ik in hun midden.’

Ontmoeten ráákt!MOTTO EN LOGO VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Op vrijdag 4 oktober 2019
werd het motto met het (bovenstaande) nieuwe logo van onze geloofsgemeenschap gepresenteerd.
Onze nieuwe missie welke vanuit de werkgroep die zich met vitaliteit heeft bezighouden is ontstaan.

Een nadere toelichting bij dit logo:

4 mensen 
4 harten
Alle 4 verschillend,
alle 4 een lichte
en donkere kant.

Ze staan naar elkaar toe en kijken elkaar aan.
Ze hebben contact met hun hart.

De ster in het midden blinkt,
springt naar voren en doet iets met je.


EEN KORT OVERZICHT VAN HET TRAJECT VITALITEIT

Bijna 4 jaar geleden
is het alweer dat er een avond werd belegd over de vraag ”Hoe behouden we een gezonde vitaliteit in onze geloofsgemeenschap?”
 
Ruim 200 mensen gaven toen gehoor aan de uitnodiging om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wilfred Kemp verzorgde een boeiende, maar ook confronterende inleiding en vervolgens werd er middels een forumdiscussie met elkaar over van mening gewisseld. Het vormde de aftrap van wat een proces van jaren ging worden.

In het voorjaar van 2017 hebben Pastor Marion Korenromp en Henk Brussel (als extern adviseur) ons drie avonden begeleid in het kijken naar onze eigen geloofsgemeenschap. Waar staan we en wat zijn onze sterke maar ook zwakke kanten. Hoe denken we dat de toekomst er uit zal gaan zien? Wat hebben we nodig om vitaal te zijn en vooral te blijven? Drie avonden met zo’n 30-tal geïnteresseerden in wisselende samenstelling onderweg, aan de hand van stellingen en persoonlijke opvattingen. Deze eerste fase werd afgesloten met een eindrapport.

In het voorjaar van 2018 werd er een plaatselijke werkgroep vitaliteit in het leven geroepen: een negental mensen die de handschoen verder wilden oppakken. We begonnen te merken dat we soms al met andere ogen gingen kijken naar “wat al is” en “wat wellicht mogelijk is”. Onder wederom de bezielende begeleiding van Marion Korenromp kozen we een richtinggevend citaat uit de Bijbel, stoeiden we met verdiepende werkvormen en werden er inspirerende praktijkvoorbeelden bezocht. De inspiratie kwam soms ook uit vertrouwde hoek: pastor Henny Slot liet ons onmiddellijk de oren spitsen toen hij ons aan het einde van zijn 50-jarig priesterjubileum naar huis zond met de woorden “Na de mis begint de dienst; de dienst aan onze medemens”.

In de zomer van 2018 deelden we de stand van zaken met belangstellenden tijdens een tussentijdse presentatie.

Begin 2019 konden we tijdens een treffen met de andere vitaliteitsgroepen uit de parochie melden dat we fase 2 voorzichtig konden gaan afsluiten. Het was tijd om de Heilige Ruimte van de Ontmoeting handen en voeten te gaan geven...met als startschot het Dank-je-wel weekend van 4, 5 en 6 oktober 2019 zal onze geloofsgemeenschap na al die jaren eindelijk de vruchten kunnen gaan plukken van dit proces. Komt u luisteren, ontdekken en ervaren? Wij hopen elkaar in groten getale te Ontmoeten!

Wat raakt u in relatie tot de medemens dezer dagen?puzzel vitaliteit
Dát is de vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap gevraagd te beantwoorden in de vorm van een nieuwsbericht, artikel, foto of kop van een advertentie uit een recente krant. Wat ráákt nog, wanneer de Algemene Politieke Beschouwingen om onze aandacht schrééuwen... Kabinetsplannen en politiek-economische afwegingen die ons natuurlijk ook raken, maar dan in de portemonnee... Kan de menselijke maat opboksen tegen het grote geld? En kan het eigen belang wijken voor andermans perspectief? Het is een interessante opdracht die de vrijwilligers gesteld wordt door de werkgroep vitaliteit in aanloop naar vrijdagavond 4 oktober 2019, de start van het Dank-Je-Wel Weekend!

Bent u op de recente jaarmarkt misschien ook tegen de uit de kluiten gewassen theepot gelopen? En bent u misschien ook aangesproken op uw vitaliteit? Ja, want met de inhoud van de envelop die u in ontvangst mocht nemen, blijft u vast lekker vitaal! Een puzzel vooral bedoeld voor de nieuwsgierigen onder u!

Want mócht u het moeilijk vinden u geduld te bewaren tot het Dank-Je-Wel weekend van 4 oktober, dan kunt u m.b.v. deze puzzel alvast het nieuw te onthullen motto ontdekken! Want m.b.v. deze puzzel kunt u nú al het nieuwe motto ontdekken, waarmee onze geloofsgemeenschap een vitale toekomst tegemoet wilt gaan. Tijdens het eerste weekend van oktober (Dank-U-wel-weekend) dán zal het onthuld worden.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top