R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Mariakapel leeg 2Doorlopende aandacht is wat het Maria (weg)kapelletje op Achthoven verdient. Op deze webpagina verzamelen wij deze informatie en het meest recente staat steeds bovenaan.

Maria op 15 augustus terug in de kapel op Achthoven

Het is een ware metamorfose. Het renoveren van de Mariakapel op Achthoven vordert gestaag. Naast een compleet nieuw hekwerk, schoonmaken en voegen, en het het nodige schilderwerk is het bijna klaar. De tweede helft van juli wordt de laatste hand gelegd aan het straatwerk om de kapel. Alles is dan ruimschoots klaar voor het terugplaatsen van Mara. Deze nis blijft leeg tot 15 augustus.

Op deze dag is de feestelijke terugplaatsing gepland. Daaraan voorafgaand is er deze donderdagavond, de feestdag van Maria ten Hemelopneming, om 19.00 uur een Eucharistieviering met pastor Henny Slot en het koor Cantemus. Na afloop wordt het beeld vanuit de kerk overgebracht naar Achthoven alwaar de kapel ook zal worden ingezegend. Daarbij is iedereen en in het bijzonder de bewoners van Achthoven en de betrokkenen bij deze renovatie van harte welkom.

Sinds jaar en dag heeft de familie Slot, in het bijzonder Jan zich om deze kapel bekommerd. Maar 'de tand des tijds' deed zijn werk. Op initiatief van enkele bewoners is gecoördineerd door Gerard Scholman in het voorjaar van 2019 het vervallen hekwerk vernieuwd. Het actiebanknummer van de parochie werd opengesteld en bracht in eerste aanleg ruim € 800,- op.

Er wordt nagedacht over de toekomst en het beheer. Maria is nu ook al is het meimaand tijdelijk uit de kapel en wordt op dit moment door Henny van der Kamp professioneel gerestaureerd. Ook is de groep van plan om naast het hek wat er nu echt weer fantastisch uitziet ook de rest gelijk aan te pakken. Het straatwerk opnieuw en gelijk wat ophogen de nis van Maria en het witte kruis erboven opschilderen. Ook de zwarte plaquette met de gouden letters AVE MARIA zal door Henny van de Kamp worden opgefrist.

Mooie herinneringen aan het kapelletje
Iemand maakte me erop attent mijn mooie herinneringen aan het Mariakapelletje met u als parochiaan te delen, en ja dat is ook leuk. Als jonge inwoner van Montfoort ging ik met mijn moeder als de werf gereven was op zaterdagmiddag de tuin in om bloemen te plukken voor in huis en voor Maria. Mijn zusje en ik kregen dan een salataflesje van Calvé met water mee en een bosje bloemen om bij Maria in het kapelletje te zetten. Op weg naar het kapelletje plukten we onderweg ook bloemen. Natuurlijk moesten we ook weesgegroetjes bidden en meestal fluisterde ma ons wel wat in voor wie. Als 6 á 7- jarigen deden we dit vol overtuiging. Met een heel goed gevoel liepen we dan weer naar huis. Mooie herinneringen zijn een kostbaar bezit. Op Achthoven geboren, Ans Vlooswijk-Peek.


Enkele foto's met betrekking tot de kapel
mariakapel detail.jpgMariakapel Henny vdKampMariakapel lege nisMariakapel oorspronkelijk beeldMariakapel Kruis Mariakapel ave maria

Actie voor Mariakapel op Achthoven
Achthoven is in actie! De Mariakapel aan de N228 nabij de Slotlaan is een pareltje aan de toegangsweg naar Montfoort. Het is door de gemeente aangemerkt als gemeentelijk monument. Deze kapel wordt al vele jaren op orde gehouden door Jan Slot. Het hekwerk rond het bijzondere kapelletje was al jaren in slechte staat.

Een groep buurtbewoners is onder leiding van Gerard Scholman in actie gekomen en hebben het initiatief genomen om een nieuw hek te plaatsen. Vrijdag 22 maart 2019 werd een nieuw hekwerk geplaatst. Het is een flinke kostenpost waar de groep betrokken buurtbewoners zelf voor opdraaien.

Waardeert u het ook dat het kapelletje er weer mooi bijstaat? Misschien heeft u er dan ook wel een kleine bijdrage voor over. Als geloofsgemeenschap zijn we blij met dit initiatief.

Om ook in actie te kunnen komen stellen we het actiebanknummer van de parochie open voor donaties.
U kunt desgewenst uw bijdrage overmaken naar banknummer NL 47 RABO 0329 6871 74 t.n.v. Parochie H Drie-eenheid/ Johannes de Doper. Graag onder vermelding van 'Mariakapel'. Deze bankrekening wordt gebruikt voor tijdelijke (diaconale) acties binnen onze geloofsgemeenschap.

In onze nieuwsbrief, via BIJeen en Facebook hebben wij aandacht besteed aan dit initiatief. Het heeft tot nu toe (1 mei 2019) een mooi bedrag van ruim €800,- opgeleverd. In de komende BIJeen van begin juni 2019 meer over de toekomst en het beheer. Wie het van plan was maar er nog niet aan toegekomen iets te doneren uw bijdrage is uiteraard nog welkom.

De redactie is op zoek naar wetenswaardigheden over deze Mariakapel als achtergrondinformatie voor deze website.
Wij houden ons aanbevolen als u tips of concrete informatie kunt aanleveren.

Terug naar startpagina


Foto's hieronder: links oude situatie - rechts met nieuw geplaatste hek (Foto's Jacqueline Vendrig)

mariakapel oud henkwerkMariakapel Nw Hekwerk
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top