R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

Goede Week en PasenPalmzondag Montfoort 10.00 uur
Wij gedenken jaarlijks de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. In zijn tijd werd het joodse Pasen gevierd. De vele mensen in de stad verwelkomden hem met palmtakken. Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden processies, waarin Jezus' intocht in Jeruzalem werd gevierd. Optochten van kinderen met een palmpaasstok vinden hier hun oorsprong. Er is deze zondag een speciale kinderwoorddienst.

Voedselactie in de Goede Week
Deze begint dus op Palm- of Passiezondag en eindigt Tweede Paasdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. Vanaf Palmzondag begint de actie dat er voedsel wordt ingezameld voor de Voedselbank Montfoort-Linschoten.

Witte Donderdag: Montfoort 19.00 uur
Een week met indrukwekkende vieringen. Op zondag ‘het Hosanna’ tijdens Palmzondag. Op Witte Donderdag gedenken we dat Jezus voor de laatste keer het avondmaal hield met zijn leerlingen. Leerlingen gaan samen aan tafel met hun meester. Brood en wijn en woorden en gebaren worden tekens van liefde, vrede en vreugde. Een verhaal van dienstbaarheid en bescheidenheid. Er is een eucharistieviering met pastoor H van der Vegt en het Caeciliakoor.

Goede Vrijdag, Montfoort 14.30 uur en 19.00 uur en Linschoten om 19.30 uur (oecumenische viering)Pasen
Op Goede Vrijdag staan we stil bij de kruisiging en dood van Jezus. Jezus, de Godmens, die op de wereld kwam om te sterven. Die middag is er een kruisweg en 's avonds zijn er vieringen rond de weg die Jezus op de laatste dag van Zijn leven ging. We staan stil bij wat dit met ons kan doen, we zullen bidden en stil zijn. Samen met het koor Cantemus in Montfoort en een gelegenheidskoor in Linschoten zingen we toepasselijke liederen. Er is gelegenheid om uw bloemen bij het kruis te leggen. U bent van harte uitgenodigd voor deze bezinnende viering.

Paaszaterdag, Montfoort 20.30 uur, Paaswake
Voorganger is Pater Herman Wijtten en het koor St Caecilia zingt. We vieren het leven, de dood en de opwekking tot leven van Jezus. Hij opent een weg door de dood heen voor ieder mens! Vanuit de duisternis en stilte speuren we naar licht, hoop en troost. We horen bijbelse verhalen van de schepping volgens Genesis, de vlucht uit Egypte, het Exodus verhaal en de ontluisterende ontdekking van het lege graf.

Paaszaterdag Linschoten 21.00 uur, viering van Licht en Water

Op Paaszaterdag is er in Linschoten een viering van Licht en Water. In de viering staan we stil bij de aloude verhalen over de uittocht en de schepping. We brengen de (in de Paaswake in Montfoort) gewijde Paaskaars en het gewijde water mee. Rondom dat nieuwe licht vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Samen met het projectkoor zullen we mooie liederen zingen. Weet u van harte welkom om mee te vieren.

Paaszondag, Linschoten 6.00 uur Oecumenische Paaswake
Op zondagmorgen wordt in en om ’t Kruispunt een oecumenische Paaswake georganiseerd. De Paaswake begint in de vroege ochtend om 6.00 uur met een korte viering. Jong en oud zijn welkom. De viering wordt geleid door dominee Rianne v.d. Nagel - Meter en Gerard Vendrig, pastoraatgroep katholieke geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten. Aansluitend aan de viering is er een bezoek aan de begraafplaats. Om 7.00 uur is er een kopje thee of koffie met een croissantje als voorbereiding op de wandeling rond het Linschoter bos. Van 8.30-9.30 uur is er gezamenlijk ontbijt in ’t Kruispunt. Hierbij is iedereen welkom, zonder aanmelding. (ook degenen, die niet om 6.00 uur aanwezig kunnen zijn)

Paaszondag, Montfoort 10.00 uur, paasviering
Christus die verrezen is, alleluja. Met deze groet beginnen we de viering op Paasochtend, want de Heer is waarlijk opgestaan. Wij komen samen omdat Jezus ons boeit. Wie aarzelt zich onzeker voelt, bevindt zich in goed gezelschap. De eerste leerlingen van Jezus bij het lege graf waren ook niet zulke grote gelovigen – moesten woorden vinden en zoeken om te kunnen omgaan met Jezus' nieuwe aanwezigheid. Wij gaan wij net als de eerste leerlingen op weg. Kom luisteren naar de boodschap van Pasen. Een woord- en communieviering met diaken J. Collignon. New Generation zal bij deze viering zingen. Deze dag is er ook een kinderwoorddienst.

Tweede Paasdag, Antoniushof 10.00 uur
Om 10.00 uur is er in Antoniushof een Eucharistieviering met pastoor H van der Vegt. Hieraan zal zoals gebruikelijk voor de vieringen het Antoniuskoor ook haar medewerking verlenen. Pasen is een jubelfeest. Dat de vreugde van Pasen ook bij deze viering mag stralen.

Terug naar startpagina
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top