R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

KoosvanWInden5Op deze pagina wordt met een zekere regelmaat nieuws en informatie over pater Koos van Winden geplaatst. Het is een artikel die we blijven aanvullen. Het meest recente nieuws en informatie staat bovenaan.

Update mei 2019

Op 4 januari j.l. stuurde pater Koos van Winden osc een nieuwjaarsgroet naar de redactie met de aankondiging over vakantieplannen voor 2019. Die tijd begint nu te naderen. De planning is dat de inmiddels 88-jarige priester-missionaris vanuit Brazilië via Lissabon reizend op woensdag 29 mei zal aankomen. Begin juni zoeken we hem op (familie vakantieadres in Houten) om weer bij te praten. Als alles goed gaat zal hij op zondag 16 juni bij ons aanwezig zijn en voorgaan bij de zondagviering. Er was ook een frequent (Whatsapp)contact met pater Frans Lieshout ofm. Eerder dit jaar had Frans aangegeven als de gezondheid het toelaat vanuit Papua weer op vakantie te willen komen naar Montfoort. Er was afgelopen tijd sprake van onzekerheid en het cancelen van de reis omdat zijn ziekte toch wat opspeelt. Omdat de conditie op dit goed nog goed is en na verder overleg is alsnog het besluit genomen om (samen met een medebroeder) toch te komen. Daar zijn we zeer verheugd over en de streefdatum is 6 juni aankomst in Nederland. Als alles goed gaat zullen nu beiden op zondag 16 juni bij ons aanwezig zijn en samen voorgaan bij de zondagviering. Als het gaat lukken een bijzondere en min of meer unieke viering van twee bewogen mensen met een missie. Wij zien uit naar hun beider komst!


Bericht Pinksteren 2018
Pater Koos van Winden heeft naafloop van de Pinsterviering ons zijn Pinkstergedachten toegezonden. “Pinksteren zit in de lucht, het is leven: Alles wat ademt, leeft; lucht houdt ons in leven. Vanmorgen (Zaterdag 19 Mei) zei het slotgebed: “vernieuw ons door de gave van een nieuwe jeugd”; dat is elk jaar opnieuw zo. Overal. Vandaag iets over de ouderenzorg, en de ontmoeting met de oudjes, door de jeugdgroep die juist een bezinning dag had beëindigd. Het huis is van de Sint Vincentiusvereniging, en heeft de aantrekkelijke naam “Lar das Idosas”.

Ze zijn met 20 personen en een groepje verpleegsters en personeel Al heel lang gaan we naar dat “Huisgezin” (“Lar” is een woord daarvoor, geeft aan dat je je thuis voelt). Rondom de oudjes bestaat een hele organisatie van vrijwilligers. (“mantelzorgers”). In de loop der jaren is er de gewoonte gegroeid dat voor hen en vrijwilligers elke derde Zaterdag van de maand een Eucharistieviering met hen samen verzorgd wordt. Om drie uur ‘s-middags.Koos van Winden Pinksteren 1

Deze 3de Zaterdag was 19 Mei, dus Pinksteren; en vanwege de Meimaand=Mariamaand ook een zeer geliefde kroning van het Mariabeeld door de bewoonsters. Maria krijgt een kroontje van bloempjes; en een sluier waaroverheen het bloemstukje wordt gehangen. Iedereen kent dat, vanuit hun kinderjaren en jeugdtijd. De muziek wordt gespeeld door een toetsenbord met organist en enkele zangeressen; de mooiste momenten zijn als ze allemaal meezingen. Voor velen is het emotioneel, herinneringen uit hun eigen kinderjaren en huisgezin of schoolklasje, en heel dikwijls hun parochiekerk. Een hoogtepuntje deze keer was, toen de nieuwe jeugdgroep met de pastor van de parochie van de Heilige Tereza en Terezinha, de trap op kwamen lopen en binnen de beschikbare ruimte zich een plaatsje veroverden.
Deze jeugdigen hadden “hun gezicht mee”, sommigen wisten dat daar hun oma aanwezig was; het stemgeluid verdubbelde; de pastor kwam even naar voren, want kon niet de hele beschikbare tijd blijven: hij ging een “trouwtje” doen in een nabije parochie. Op de foto’s kun je nog zien hoe de ruimte ingedeeld is. Het is een grote zolder, die het hele huis overdekt, de vierde verdieping, de laatste. Iedereen heeft de ruimte. En de pinkstervreugde was algemeen: de oudjes die af en toe nog bekende gezichten zagen bij de jeugd, de jongeren, die voor de eerste keer deze dak ruimte betraden; de verpleegsters die een levendige viering meemaakten en afwisseling, die allen zomaar, zomaar overkwam.

Toen het inmiddels gemengde gezelschap zich ging verplaatsen, via trap, lift, en de langzaam dalende oprit, wachtte ons in de ruime refter schalen koekjes en lekkers voor elk-wat-wils, met koffie, thee en een glaasje prik. Er zat sfeer in, een Pinkstersfeer, het “zat in de lucht” en in allerlei kleuren en kleinigheden. Wat de leidende personen betreft, er was weer een nieuwe mogelijkheid om dit soort ontmoetingen ook bij andere gelegenheden te “vieren”. Aan de lezer: “Bedankt voor uw aandacht.” Koos van Winden osc. Belo Horizonte-Brasil

Bericht van februari 2018

Pater Koos van Winden stuurde ons vanuit Brasil weer eens een bericht. Een mooi teken. Het gaat goed met hem en ondanks de hoge leeftijd blijft hij zich volop bezighouden met het beleid en de toekomst. Hij stuurde ons een bericht, dat als artikel in het blad van zijn congregatie (De Kruisheren) zal verschijnen. Het geeft de titel ‘Herinnering en vooruitzicht’. Hij blikt kort terug dat het dit jaar vijftig jaar geleden is dat paus Paulus VI (als eerste paus) een reis ondernam naar Zuid Amerika.

Verder wordt gemeld dat er dit jaar van 19 tot 24 maart er 300 jeugdigen vanuit de hele wereld zijn uitgenodigd om een ‘synode’ te houden, in Rome als voorbereiding op de bisschoppensynode in Oktober, die als onderwerp heeft ‘Jeugd, geloof en roepingenonderscheid’.

Wie interesse heeft klik hier voor het volledige artikel.

Kerstgroet 2017 uit Brasil 

Vanuit Brazilië was er de afgelopen week een ‘intensieve’ mailwisseling. Pater Koos van Winden stuurde een aantal foto’s. Als trouw lezer van BIJ-Johannes is er een mooie verbondenheid en blijft hij goed op de hoogte van ons wel en wee. Koos schrijft onder meer: Mijn gelukwensen voor alle mensen van de parochiegemeenschap in Montfoort. Het afgelopen jaar en vooral 23 juli blijven me in het geheugen met dankbaarheid. Niet alleen vanwege de 60 jaren (jubileum), maar vooral ook vanwege de levende gemeenschap die ik aantrof in Montfoort.


Ik vond de vernieuwing van kerkgebouw en van het koor met hun Portugese liedje geweldig. De Herdertjestocht uit Montfoort geeft ook hier inspiratie. "Zo leert de een de ander" zongen we in die levende tijden uit de parochiegeschiedenis.

Heel veel groeten uit Belo Horizonte, Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.
Pater Koos van Winden, vanuit de Kruisherengemeenschap in Belo Horizonte Brasil


De afgelopen week zo schreef Koos was er een driedaagse kerstviering met de leden van de werkgroep van het bisdom Belo Horizonte. Daar was Koos ook bij en zij bewonen het vroegere studiehuis. De opleiding (van de congregatie) huisde hier tot 2009. Wij hebben van deze kerstviering een aantal foto's ontvangen.
Koos2017 1Koos2017 2Koos2017 3Koos2017 4Koos2017 5Koos2017 6
Zestig jarig priesterjubileum 2017


Zondag 23 juli 2017 werd in onze kerk in dankbaarheid stilgestaan bij het bijzondere 60 jarige priesterjubileum van pater Koos van Winden. Vanwege een huwelijksjubileum was Koos vanuit Brazilië ‘op vakantie’. Voor de familie een mooie gelegenheid aandacht te schenken aan dit feest. De familie van Winden was ook in grote getale aanwezig zodat het een drukbezochte viering werd. De nog vitale 86-jarige pater Koos was zelf de celebrant in deze viering. Een gelegenheidskoor van St Caecilia met (piano) ondersteuning van Joost van Hofwegen luisterde het geheel muzikaal op.

In zijn overweging refereerde pater Van Winden aan de invloed die je in je leven ondergaat van de mensen met wie je samenleeft, in zijn geval Brazilië. Maar ook dankbaarheid naar zijn familie waar hij op vakantie steeds welkom was, de vriendschap met pastor Fik de Bruijn en Jan Glissenaar, die regelmatig met een groep bij hem op bezoek kwam. Ook vestigde hij aandacht op een poster uit Brazilië van een bijeenkomst begin 2018. Een bijeenkomst waar het gaat om de uitdagingen van basisgemeenschappen in de grote steden. Uitdagingen waar wij hier ook voor staan. 

Na de communie zong het koor als verrassing een Portugees lied ‘Povo Novo’ (nieuwe mensen). Dit was speciaal ingestudeerd voor dit feest. Het lied is wat ouder maar de tekst is nog steeds actueel. De vertaling is als volgt:

Toen de Geest van God blies
werd de hele wereld verlícht
De hoop van dit land bloeide open
En een nieuw volk gaf elkaar de hand en ging weg


Refrein: Strijden en geloven pijn overwinnen
De schepper loven
Gerechtigheid en vrede zullen gaan heersen
En laat de liefde leven

Toen Jezus onze aarde bezocht
De blijde Boodschap van Gerechtigheid verkondigde
Toen ging de blinde zien en de dove horen
En Hij bevrijde de verdrukten van hun boeien

Onze macht is gelegen in de eenheid
De nieuwe wereld komt van God en de broeders
Laten we strijd opnemen tegen verdeeldheid
en het feest van de Bevrijding voorbereiden

Na afloop was er uitvoerig gelegenheid om te feliciteren. Wilt u nog meer lezen over het leven en het werk van Koos?
Lees dit interview met het levensverhaal bij gelegenheid van het gouden jubileum uit 2007. 

Koos van Winden stuurde na het weekend nog een kort bericht:

Hartelijk dank voor de foto s die gisteren in de kerk en tijdens de viering gemaakt zijn. Heel veel dank ook voor viering en ontmoetings-koffie met cake; het geheel was één dankzegging! En nu ik met eigen ogen de vernieuwing aan binnen en buitenkant gezien heb: wat mooi, doorzichtig en kunstig beschilderd is de kerk: ze is een symbool van “samen” en zich thuis voelen. Mijn oprechte dank en proficiat! Tot een volgende keer.

Foto's van het feest


Hier vindt u de foto's die gemaakt zijn voorafgaand, tijdens en na de viering van zondag 23 juli 2017.

Terug naar Startpagina


Aankondiging/uitnodiging 60-jarig Priester jubileum

Het is alweer vijf jaar geleden (augustus 2012) dat pater Koos van Winden als voorganger in ons midden was. Een gouden huwelijksfeest van een zus is voor de inmiddels 86 jarige missionaris aanleiding om nu even in Nederland ‘op vakantie’ te zijn. Koos verblijft in Houten bij broer Nico en schoonzus Annie. In 2007 werd bij ons zijn gouden priesterjubileum gevierd. Nu tien jaar later, hebben wij hem gevraagd in onze geloofsgemeenschap zijn zestig jarig priesterjubileum te vieren.

Pater Koos van Winden woont nog met één collega samen in de grote stad Belo Horizonte, in Brazilië en is op zijn manier nog steeds ondersteunend bezig. In zijn denken doen en laten is hij niet veranderd. Hij volgt alle ontwikkelingen binnen maar ook buiten de kerk. Toch erkent Koos ook de zorg over de huidige situatie en de aansturing van de kerk in Nederland en veel andere westerse landen. Er is heel veel aan de hand en het is allemaal samengevat wat mistig en onduidelijk.

Juist voor velen is en blijft de afstand tussen kerkleiding en gelovigen een knelpunt. De vergrijzing van pastores, de rol van vrouwen in de kerk en er ontbreekt nog steeds een stuk inspiratie. In zijn enthousiasme laat hij ook nu nog nadrukkelijk weten dat we niet de oren moeten laten hangen. De kerk, maar vooral de mensen in zijn ‘Brasil’ zijn voor hem altijd een bron van inspiratie gebleven. Dat gevoel van optimisme zou hij ons hier anno 2017 graag mee willen geven.

Bijzonder is ook de organisatie van de Katholieke kerk in Brazilië. Het is in tegenstelling tot de oude kerk hier in Europa met de nabijheid en wortels van Rome in Brazilië een echte vaak zeer zelfstandige lekenkerk. Een parochie is daar een soort netwerk van kleine gemeenschappen. Die sterk mensgericht werken en de pastores vervullen meer de rol van herders. Zij staan meer op afstand en komen meer op afroep nu en dan langs. Het is fijn dat Pater Koos van Winden in staat is om op 23 juli 2017 in ons midden te zijn. Dat hij ons in zijn overweging inspireert. U bent van harte welkom en om iets van zijn verhaal te mogen opsteken.

Lees hier het levensverhaal/interview uit 2007

Vorig jaar juni schreef hij ons nog enigszins nonchalant : “Ik ben gepensioneerd, en woon met enkele collega’s in een gemeenschap, in de grote stad Belo Horizonte, in de deelstaat Minas Gerais. Bij leven en welzijn hoop ik volgend jaar weer een kleine maand in Nederland te verblijven en ook in Montfoort langs te komen”. 

Nu is dat zo ver. Het wordt een mooie gelegenheid om dit bijzondere jubileum bij ons in de kerk met hem te kunnen te vieren.
Binnenkort meer informatie over Koos en dit feest.

Hieronder enkele berichten en foto's van pater Koos van Winden van het afgelopen jaar. 
 
Kerstgroet 2016 uit Brasil

Heel hartelijk dank voor de regelmatige uitgave van BIJ-Johannes. Met veel genoegen las ik het levensverhaal van Dora Slot.
Ik schrijf voor ons "Bulletin" van onze congregatie 'de Kruisheren' en stuur jullie hierbij mijn bijdrage voor het decembernummer.

Zalig Kerstmis en Vrede en alle Goeds.
Koos van Winden.


Klik hier voor het artikel uit het blad van de Kruisheren met als titel: 'Maria die zoude naar Bethlehem gaan'

Bericht van juni 2016

Hallo Allemaal,

Bedankt voor het bericht en de nieuwsbrief BIJ – Johannes. Ik doe er nu gelijk maar weer eens een teken van leven bij. 
Ik schreef je al, als ik me goed herinner dat ik de "Bijeen" met de foto voorop van ‘dauwtrappers’ heb bewaard als inhoud en ook van wat dauwtrappen eigenlijk voorstelt. Het ‘dauwtrappen’ is een tijdsverschijnsel voor mij. Het is als de lente in de maand mei: groen, bloemen, fluitende vogels, en belofte voor een goede oogst.

Het is al een tijdje geleden dat ik deel uitmaakte van de ‘missionarissen’ van de parochie uit Montfoort. Dan denk ik terug aan ‘leken’ missionarissen zoals Peter Pennarts en Jan Glissenaar die met hun activiteiten het veelgelezen weekblad ‘De Katholieke Illustratie’ haalden. Ik denk aan aan omroepmensen als Wilfred Kemp, aan het gezin Slot, die hun wortels hadden in het ouderlijk huis aan de Slotlaan: Jan en Hennie Slot en hun zus in Ecuador; aan Jan Rutges die bij mij in de buurt werkte in Brasil.
Allerlei soorten ‘Mensen met een Missie’. We troffen elkaar onder onze ‘vakanties’ en wisselden dan ervaringen uit. Het was de tijd van het "Tweede Vaticaans Concilie" - 1962-1965
KoosvanWInden4

Mijn naam is Koos van Winden, kloosterling. Sinds 1963 woonachtig in Brasil. De mensen kennen me als Padre Tiago. Ik ben gepensioneerd, en woon met enkele collega’s in een gemeenschap, in de grote stad Belo Horizonte, in de deelstaat Minas Gerais. Bij leven en welzijn hoop ik volgend jaar weer een kleine maand in Nederland te verblijven. en dan ook in Montfoort langs te komen.

Hartelijke groet aan jullie in Montfoort.

Tot een volgende keer,
Koos van Winden

N.B. Aanvullende stuurde Koos onderstaande foto's.

Bij hem in de straat is afgelopen week een nieuwe kindercreche geopend waar Koos als gast bij aanwezig was. 


KoosvanWInden1KoosvanWInden2KoosvanWInden3

Terug naar Startpagina


© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top