R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

bestuur 2Elk jaar publiceert het Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid een verslag over het voorbije jaar. Het jaarverslag over 2019 dat bedoeld is voor het Aartsbisdom is recent ook gepubliceerd. Het is een redelijk compact verhaal van 5 pagina’s voor de geïnteresseerde parochiaan. Beschreven onderwerpen zijn onder meer: Organisatie, pastorale zaken, personele zaken, financiën, bouwzaken, communicatie en automatisering. Klik hier om dit document te lezen.

Terug naar Startpagina
ONTMOETEN Raakt logo “Wat een verdeelde aandacht vandaag. Dat valt je op, zo'n eerste dag na deze mooie avond...”
“Gelukkig waren er ook pauzes en was er een deel 2. De tijd was om eer we het door hadden.”
“Ik schrik er eigenlijk van hoeveel je op basis van alleen uiterlijk invult voor die ander...”
“Ook in de stilte ontstaan ontmoetingen...”
“Dit       was echt ontmoeten.”

De avond met Bruno en de foto’s uit zijn project Whatevertheweather heeft velen beroerd. Het blijkt lastig woorden te geven aan deze ‘onrust’. Het raakt aan het bewuste of onbewuste weten dat wezenlijke ontmoeting er toe doet in ons leven! Ontmoeting die voorbij gaat aan eerste indrukken en zelfs niet ‘klik-afhankelijk’ is. Dat vraagt natuurlijk iets van ons: onverdeelde aandacht (hoe moeilijk is dát in deze tijd!) en een open hart dat zich niet in de luren laat leggen door onze primaire overtuigingen... De avond maakte ons ervan bewust dat het de moeite waard is om in het leven van alledag verder te kijken dan ‘naar wat gedaan moet worden’ en bewust te worden van de Ontmoeting die kan oplichten. Meer getuigenissen uit eerste hand kunt u hieronder lezen.

"Het was een mooie avond, over een bijzonder project.
Ook altijd fijn om zo'n avond te beleven met mensen bij wie gesprekken snel dieper gaan." (Hanneke)

Aswoensdag 2020Aswoensdag wordt een andere (meditatieve) viering: Bewust naar Pasen

Dit jaar op Aswoensdag geen Woord- en Communieviering met een Askruisje. Er is gekozen voor een andere opzet om op deze dag samen te kunnen vieren. Het opleggen van een askruisje is volgens de laatste richtlijnen alleen mogelijk door priesters en diakens. Wij pakken het daarom anders aan. Bij de start van de veertigdagentijd is er dit keer (ook ter afsluiting van carnaval) om 19.00 uur een meditatieve viering. ”Bewust naar Pasen” is het thema.

Het wordt een korte meer bezinnende viering. Deze is erop gericht dat we ons bewust willen zijn hoe wij ieder voor zich de tijd op weg naar Pasen willen invullen. Maar ook wat ons vanuit het verleden in de weg kan staan. In de viering is er gelegenheid (voor wie dat wil) om dat van je af te schrijven. Deze geschreven briefjes maar ook de gedachten en verlangens die in ons hart besloten liggen worden in het vuur geworpen. 

In teksten en liederen, maar zeker ook in de stilte, gaan we op zoek naar wat we als mensen nodig hebben om met een eerlijk, open hart op weg te gaan naar Pasen. Wat kan ons helpen dichter bij je zelf te komen? Aan het eind van de viering zal de as van de briefjes worden vermengd met aarde. In deze aarde (van waaruit we gemaakt zijn) wordt zaad gestrooid. Wij hopen dat dit zaad weer ontkiemt en ons weer toekomst geeft.

Deze bijzondere aarde met as en zaad zal de basis gaan vormen voor de tuin met Pasen.

Projectkoor 2020Cultureel Montfoort en de Vrienden van Johannes de Doperkerk organiseren voor de derde keer een Passieconcert op zaterdag 4 april 2020 Michiel Rozendal, voor velen een bekende, doet weer de directie van het koor, bestaande uit 88 zangers uit voornamelijk Montfoort en wat uit de regio. Op het programma staan onder andere Ombra mai fu van Handel, Koralen uit de Johannes Passion van Bach en werken van Chilcott, Franck, Duruflé, Rutter en Nilsson. Het is een mooie mix van bekende en minder bekende werken.

Het koor zal muzikaal ondersteunt worden door Wim Brands op piano/vleugel en orgel, violiste Anuschka Franken en cellist Jos Teeken zal het geheel completeren. Het wordt een mooi concert, mooie muziek en goed in het gehoor. Een prachtige kennismaking met de klassieke muziek. Wilfred Kemp zal deze avond presenteren en de stukken toelichten.

De uitvoering is in onze Johannes de Doperkerk. Aanvang concert 20.00 uur. Kerk open vanaf 19.30 uur. Kaarten reserveren via website van cultureel Montfoort (Klik hier) en kosten € 12,50 (pinbetaling niet mogelijk). Let op indien nog beschikbaar vanaf 19.50 uur in de hal van de kerk. Deze kaarten zijn inclusief koffie/thee voorafgaande aan het van het concert. 

Schoonmaak klus opuimdagDe jaarlijkse klus- schoonmaak- en opruimdag in en om de kerk is gepland op zaterdag 2 mei 2020. Het al weer de derde keer dat deze dag gehouden wordt. Er blijven altijd tal van klussen waar we niet echt aan toekomen. 

Het is ook handiger die met een wat grotere groep aan te pakken. Nuttig én gezellig, want naast gezamelijk koffiedrinken is er ook een gezamelijke lunch.

Nadere informatie volgt binnenkort.

Noteert u de datum ook?

Terug naar Startpagina
theeIn de 40 dagentijd bieden we u een paar bijzondere ontmoetingen aan rond ‘Thee met een Thema’.
Het is de tijd waarop we ons voorbereiden op Pasen.
Veel mensen kiezen in deze periode voor wat extra tijd ter bezinning.

Op donderdag 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april van 14.00 tot 16.00 uur
in de Kleine Johannes in Montfoort onder leiding van Marion Korenromp.

Van 14.00 tot 14.45 uur:  40 stiltemomenten op weg naar Pasen.
Wij zullen samenkomen rond een Bijbeltekst, die horen, in stilte overwegen, erbij in stilte bidden.
Die vorm van lezen heet Lectio Divina. Een overzicht is te vinden elders op deze website. (Klik hier)

Carnaval 55 jaar Woensdag 29 januari was de liturgievoorbereiding voor de carnavalsviering. Veelal wordt liturgie besproken en uitgedacht in een kleine groep van 3 tot 5 mensen. Dat is dan een van de drie liturgiegroepen veelal aangevuld met enkele koorleden. Met het oog op carnaval was het dit keer een groot overleg waarbij naast de delegatie van de koren ook vertegenwoordigers van de carnavalsverenigingen en kinderwoorddienst betrokken waren. Er wordt voor zondag 23 februari weer een bijzondere viering verwacht. Daarom was ook (carnavals)voorganger Pastor Benard Höfte zelf ook van de partij bij het overleg.

Dit jaar zal het koor New Generation zingen en de pretkapel ZWUP van Ons Genoegen zal ook aanwezig zijn in de viering. Naast de vertrouwde carnavalsvereniging Les Boutonniers zal dit jaar ook officieel Les Femmes des Coeurs present zijn en ook de raad van elf van de Howiblo met hun prins Levi. Carnaval staat dit jaar in het teken van het 55-jarig (5x11) jubileum van Les Boutonniers. Besloten is dat het thema van de viering wordt: “Goed, maar niet gek genoeg” waarbij ook het getal 11 nader wordt beschouwd. U bent van harte welkom, mede namens Prins Levi, Prinses Nienke Célèbre le Festival en Prins André le Chef de Mission.

Mariapassie posterKleinschalig theater waarin de hedendaagse (pop)muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. Dat kunnen de bezoekers van de Maria Passie verwachten bij de voorstelling van de landelijke stichting Aquero op

zaterdag 9 mei om 20.00 uur in de RK kerk Geboorte Johannes de Doper in Montfoort.

Twintig jaar geleden werd de stichting Aquero opgericht met als doel activiteiten vóór en dóór pelgrims te organiseren. Aquero beheert een fonds dat financiële steun geeft aan mensen die niet in staat zijn zelf (volledig) een bedevaart naar Lourdes te betalen. Vergelijkbaar met het Lourdesfonds dat zich voor deze mensen hier ter plaatse inzet.

The Passion vanuit het perspectief van Maria
Enkele jaren geleden ontstond het idee om een kleinschalige theatervoorstelling te maken over Maria, waarin het verhaal van The Passion wordt verteld vanuit het perspectief van Maria. "Zij is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister en de verbinding met Lourdes", aldus de initiatiefnemers. Het resultaat is een voorstelling die, onder leiding van professionals, wordt uitgevoerd door amateurs. Zij komen verspreid uit het hele land. Aan de orde komen moederschap, het verliezen van je kind, Maria als bron van kracht en aspecten als twijfel, angst en hoop.

FeestvdGeest2020Feest van de Geest in het Groene Hart start weer.
In 2020 zullen professionele kunstenaars uit het Groene Hart weer speciale kunstwerken maken voor diverse kerkgebouwen. Deze kunstenaars zijn geselecteerd om deel te nemen aan het 2 jaarlijks project ‘Feest van de Geest’.

Thema voor 2020 is “In vuur en vlam”.
Geïnspireerd door het pinksterstatement van de voorgangers en het gebouw/ kerk hebben kunstenaars een voorkeur voor een bepaald gebouw/kerk gegeven. Inmiddels zijn de kunstenaars aan de kerken gekoppeld.

Ook onze kerk doet weer mee. Elsbeth Bauer zal voor ons een nieuw werk gaan maken.
Het doel van het project is om kerk en kunst te verbinden. Tevens is het voor kunstenaars een manier om meer bekendheid te krijgen.

Tijdens de periode van Hemelvaart tot Pinksteren zullen de speciaal gemaakte kunstwerken worden geëxposeerd in de diverse kerken in het Groene Hart.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.feestvandegeest-groenehart.nl
 
NB: Exacte informatie m.b.t. openingstijden in onze kerk zijn nog niet bekend.


Terug naar Startpagina
GOOD BYE LENIN 2003 WW artworkFilm in de Rank: Good Bye, Lenin!

Op woensdagavond 4 maart 2020 wordt de film, Good Buy, Lenin, in de Rank vertoond. Aanvang is 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 uur geopend.

De jonge Alex Kerner heeft een groot probleem: de Berlijnse Muur is gevallen! Natuurlijk is dit op zich geen ramp. Ware het niet dat zijn moeder helemaal van niks weet. Het arme mens heeft namelijk acht maanden in coma gelegen en heeft niks meegekregen van de val van de muur.

Deze kennis zou ook weleens fataal kunnen zijn voor haar gezondheid, ze is namelijk een Oost-Duitse in hart en nieren. Om te zorgen dat zijn bedlegerige moeder na haar thuiskomst niks merkt brengt hij haar kamer helemaal in DDR-stijl terug, compleet met oubollige gordijntjes en tapijten.

Iedereen die op bezoek komt krijgt strenge instructies mee om vooral niks te zeggen. De Oost-Duitse illusie blijkt echter moeilijker in stand te houden dan gedacht. Alex moet door het afval rommelen om oude augurkenpotten en koffieverpakkingen te vinden die de illusie in stand kunnen houden. Als zijn moeder televisie wil kijken brengt dat uiteraard weer extra moeilijkheden met zich mee. En zo ziet Alex zijn vindingrijkheid steeds meer op de proef gesteld als leugen zich op leugen stapelt.

Good Buy, Lenin! Is simpelweg een geniale drama/komedie die iedereen zou moeten zien. De combinatie tussen drama en humor is precies goed.

Lichtjesavond LinschotenVoor wie steek jij een kaarsje aan?

Mis je iemand of wil je juist een kaarsje aansteken voor iemand die kracht nodig heeft? Op donderdag 13 februari is er een Lichtjesavond in Linschoten op de Nieuwe Zandweg, tussen de begraafplaats en ’t Kruispunt. Op de sfeervol verlichte begraafplaats, de Nieuwe Zandweg, op het plein en in ‘t Kruispunt is er gelegenheid om te herdenken, te herinneren en samen te zijn. Je kunt een kaarsje aansteken bij het graf van je verloren dierbare.

Bij het algemene monument dat bij ’t Kruispunt staat kun je een kaarsje aansteken voor iemand die dit nodig heeft, maar dit kan ook voor iemand die elders is begraven, gecremeerd is, of voor iemand die je mist. Dit monument blijft een aantal weken staan.

Verder is er mooie muziek, worden er gedichten voorgedragen en kun je, met een warm drankje, elkaar ontmoeten. Kinderen kunnen een marshmallow roosteren bij de aanwezige vuurkorven en er kan iets geknutseld worden.

Maria LichtmisZondag 2 februri 2020 een lichtprocessie en zegenen van kaarsen

Maria-Lichtmis is in onze regio de laatste decennia als kerkelijk feest wat op de achtergrond geraakt. Het is de herdenking van de "Opdracht van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren Joods jongetje, wordt opgedragen aan God. De datum (2 februari) waarop Maria-Lichtmis wordt gevierd laat zien dat het de laatste feestdag is waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. Dit valt namelijk 40 dagen daarna.

Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam Lichtmis. De processie staat symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”.

Wanneer dit feest op een zondag valt, heeft het voorrang op de zondagsliturgie. Dat is dit jaar 2020 het geval. Bij ons wordt er een Woord- en Communieviering gehouden met Diaken Collignon, het koor St Caecila zingt. We maken er een bijzondere viering van waarbij we beginnen met een bescheiden lichtprocessie door de kerk. Wij zullen voor die dag ook enkele mensen uit de kerk uitnodigen om in de lichtprocessie aan het begin mee te lopen van achteruit de kerk naar voren.

Ook stellen wij u in de gelegenheid dat er eigen kaarsen worden gezegend. U kunt daarvoor een eigen (speciale) kaars van huis meebrengen om deze na afloop weer mee te nemen voor bijzondere gelegenheden.  Ook bestaat er de mogeloijkheid dat u een kaars bij ons aanschaft. In de hal van de kerk is een kleine collectie kaarsen te vinden. Maar we zullen voor wie dat wenst ook wat eenvoudige kleine kaarsen beschikbaar stellen om na de viering mee te nemen.

Terug naar Startpagina                         Klik hier door naar Kerkdienstgemist 
Week van gebed 2020Deze jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari en heeft als thema: 'Buitengewoon'.
Wereldwijd zullen mensen deze week door gebed met elkaar verbonden zijn.
Zondag 19 januari begint de ’Week van gebed voor de eenheid‘ met een oecumenische dienst om 10.00 uur in de RK kerk.

Dit jaar is er een groep Christenen op Malta, die ons de dienst heeft aangereikt en die de werkgroep als leidraad gebruikt. Als thema voor de dienst kozen zij 'Buitengewoon'. Zij werden geïnspireerd door de woorden die in Handelingen 28 door Paulus zijn geschreven: "zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons".

Dominee Rianne van der Nagel-Meter zal in deze dienst voorgaan, muzikale ondersteuning wordt verleend door het gelegenheidskoor.
Collectedoel tijdens de oecumenische vieringen is de Stichting Wegwijs.
Er is ook een kindernevendienst. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

Zondag 26 januari 10.00 uur is deze oecumenische viering in ’t Kruispunt, Linschoten.
Eveneens met dominee Rianne van der Nagel-Meter als voorganger en het gelegenheidskoor.


poster expressions for justiceIn deze tijd waarin we 75 jaar bevrijding herdenken zal ’t Kruispunt in Linschoten tijdens de hele maand februari het toneel zijn van een aangrijpende reizende expositie.
Alle kunstwerken van de tentoonstelling bieden een schrijnend beeld van de moderne slavernij waar meer dan 40 miljoen mensen aan zijn overgeleverd.

International Justice Mission(IJM) en kunstenaarscollectief ArsProDeo

De expositie vraagt aandacht voor het werk van International Justice Mission (IJM), de grootste mensenrechtenorganisatie ter wereld die dit onrecht met succes bestrijdt.
Komt allen naar de opening op zaterdag 1 februari om 14.00 uur!
Er zijn sprekers van IJM en van het kunstenaarscollectief ArsProDeo dat de werken heeft geproduceerd.

Verder is de kerk open:
op vrijdagavond van 19.30-21.00 uur op 7, 14 en 21 februari en
op zaterdagmiddag van 14.00-17.00 uur op 1, 8, 15 en 22 februari.

Bezoek de expo in 't Kruispunt, Linschoten, Nieuwe Zandweg 16 en beleef dit indrukwekkende verhaal. Toegang is gratis.

Informatie: Leo de Vos 06-11805855, Remy van Keulen 06-16528709, Mariëtta Eppinga 06-22729228

Schermopname 489Geef voor je kerk (en help mee).
Vanaf half december tot half januari is er altijd veel te doen voor kerkbalans.
De folder wordt gemaakt en de bij behorende brieven worden geprint.
Er worden de komende tijd weer ca 1800 enveloppen voor de actie Kerkbalans gevuld.
Alles wordt voorbereid om te worden verdeeld naar de bezorgwijken.
De vele kerkbalans lopers zijn of worden benaderd
en deze zullen vanaf woensdag 22 januari 2020 rondgaan om de bekende envelop weer te bezorgen.
We kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken. Heeft u een paar uur over meld u aan bij het secretariaat.
Vele handen ....

Na het weekend van 25 en 26 januari 2020 wordt de retourenvelop weer opgehaald.
Kerkbalans is de financiële kurk waarop onze geloofsgemeenschap drijft.
Geef voor je kerk, is ook dit jaar het landelijke thema.
Wij vragen u ons te steunen: geef ruimhartig en geef ons daarmee de mogelijkheid
het gebouw te onderhouden en werk binnen onze geloofsgemeenschap te verrichten.

Geven aan levende stenen
Ons kerkgebouw is een plek waar we als gemeenschap op zondag en op belangrijke momenten in ons leven vieren. 
Wij, als parochianen, zijn die levende stenen.
De kerk is de plek waar we het evangelie ontvangen om het in de praktijk te brengen in ons leven, of dat nu groots is of klein.
Zo bouwen we samen, als netwerk van liefde, aan een beschaving van liefde.
Door uw bijdrage aan de actie Kerkbalans, draagt u bij aan een betere balans in onze samenleving.

Hoogenboom en Paus FransicusMigratie en meer vanuit Europees kerkelijk perspectief.
Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, gaf 11 februari jl. een lezing met als onderwerp de plaats, taken en betekenis van COMECE (de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap).

Een stukje geschiedenis
Met aanstekelijk enthousiasme begon hij zijn lezing over het ontstaan van de Europese Gemeenschap, die al was uitgedacht door Winston Churchill om de overwinning op het nazisme en fascisme te verankeren in alle aangesloten landen na de Tweede Wereldoorlog.
Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken stelde met Jean Monnet, een Frans zakenman en econoom, het beroemde Schumanplan op. Daarin stond de productie van kolen en staal, de belangrijkste grondstoffen voor de wapenindustrie, onder gemeenschappelijk gezag van de aangesloten landen te plaatsen. Het principe was: wie geen controle had over de productie van kolen en staal, zou geen oorlog kunnen beginnen.
Hij legde dit aan de Duitse Bondskanselier Adenauer voor, die direct inzag dat dit een kans was voor een vreedzaam Europa. In 1951 ondertekenden zes landen in Parijs het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, wat in 1958 werkelijkheid werd. 
‘Europa’ begon als een vredesinitiatief. Inmiddels hebben zich zevenentwintig Europese landen aangesloten, wat nu bekend staat als de EEG.

praatje en kaartjeIedere laatste vrijdag van de maand is er 'Praatje met een kaartje'.
Op deze vrijdagmorgen is er van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Kleine Johannes de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee kaarten te maken. 

De kaartenbak in de hal van de kerk is vervangen door een mooi handig draaibaar kaartenrek. Daar wordt veel gebruik van gemaakt.
Iedere maand worden kaarten gemaakt voor diverse gelegenheden, soms met een thema als bv Kerst en Valentijn. Leuk om zo samen bezig te zijn en talenten te delen.
'Praatje met een kaartje' houdt tevens de voorraad kaarten op peil en aantrekkelijk.

Op vrijdag 29 februari (10.00 -12.00 uur) is er weer een mogelijkheid om mee te doen. Dan is het thema 'borduren'. 

Iedereen is van harte welkom om te kijken of mee te doen.

 
Cock Vendrig en Mia van Jaarsveld

koor   plaatje2Gelegenheidskoor 2020 Oecumenische vieringen

Op donderdagavond 9 januari en 16 januari oefenen we van 19.00 tot 20.00 uur in de Kleine Johannes met een Gelegenheidskoor onder leiding van dirigent Hans Hulsink van St. Caecilia. De meerstemmige liederen zijn om tijdens de Oecumenische Dienst op 19 januari in Montfoort ut te voeren, aanvang 10.00 uur. Een week later, op 26 januari, zingen we in Linschoten, aanvang 10.00 uur, tijdens de Oecumenische dienst zonder dirigent en niet meerstemmig.

Maar de Montfoortse zanger(s)/essen worden van harte uitgenodigd omhun talenten in het Kruispunt te Linschoten te etaleren om daar de gemeente te ondersteunen. Omgekeerd zijn de mensen uit Linschoten van harte welkom op de donderdagavonden en de uitvoering op 19 januari in Montfoort.

Informatie over de vieringen wordt u t.z.t. aangeboden.

Terug naar Startpagina

KWD
Overzichtspagina met actueel nieuws data en korte verslagen van de kinderwoorddiensten.

Op deze pagina staat een aantal weken voorafgaand de inhoudelijke aankondiging van de eerst aankomende kinderwoorddienst. Aansluitend een overzicht met data van geplande vieringen. Daarna kunt u een aantal korte terugblikken van de vieringen van het afgelopen jaar lezen. Algemene informatie over de werkgroep (samenstelling, werkwijze en contactgegevens) kunt u elders op de website vinden.

Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om tijdens de kerkviering naar deze speciale kinderwoorddiensten te komen. We vertellen vaak een bijzonder verhaal, en gaan daarna spelenderwijs met het thema van de viering aan de slag. Na ongeveer 25 minuten gaan we terug naar de kerk en vertellen daar wat we gedaan hebben. Het is leuk, leerzaam en heel gezellig! Kom je ook? En neem je vriendjes, vriendinnetjes, broertje(s) en/ of zusje(s) mee? Je bent van harte welkom! Voor (groot)ouders is het een uitgelezen kans om hun (klein)kinderen een feestelijke viering te laten ervaren.


De eerstvolgende kinderwoorddienst is met Carnaval

Op zondag 23 februari 2020 is er natuurlijk ook weer een kinderwoorddienst. Het thema van deze kinderwoorddienst is hoe kan het ook anders: 'Carnaval’ Bij de viering zal Carnavalsvereniging Les Boutonniers, Les Femmes des Coeurs en de Raad van Elf van de Howiblo met prins Levi aanwezig zijn. Jullie mogen natuurlijk verkleed komen! Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom om gezellig mee te doen! Kom jij ook? Je bent van harte welkom om gezellig mee te doen. Werkgroep Kinderwoorddienst Overzicht data kinderwoorddiensten op de langere termijn (klik hier voor de flyer):

23 februari 2020 - Carnaval
5 april 2020 - Palmzondag
12 april 2020 - Pasen
21 juni 2020 - Sint Jansfeest
5 juli 2020 - Kerk in het Park
27 september 2020 Oecumenische viering
29 november 2020 - Advent
26 december 2020 - Kindje wiegen
3 janauri 2021 - Drie Koningen

Eucharistisch jaar cover Er bestaat de nodige ongerustheid over de pastorale brief van kardinaal Eijk. Het is nog een voornemen en er zijn nog geen besluiten. Maar wij brengen u toch op de hoogte van deze ontwikkeling. De pastorale brief bij gelegenheid van het jaar van de Eucharistie heeft als titel: “De Eucharistie(weer) herbeleven als een kloppend hart van het geloofsleven”. In deze pastorale brief (die u hier digitaal kunt inzien) wordt ook aangekondigd het plan in het aartsbisdom paal en perk te gaan stellen aan Woord- en Communievieringen. De kardinaal raadt gelovigen aan om vanwege de zondagsplicht zelfs naar een andere kerk te gaan waar wel een eucharistieviering is. In onze parochie de Nicolaasbasiliek te IJsselstein als eucharistisch centrum aangewezen. Daar is elke zondag een Eucharistieviering. 

Wij putten informatie uit een nieuwsbrief van het Bezield Verband Utrecht.
Als we ons oor te luisteren leggen wordt daar geschreven is het vanuit de praktijk zeer aannemelijk dat slechts een beperkt aantal mensen bereid zal zijn deze stap naar een andere kerk te gaan te zetten. Het overgrote deel zal in dat geval de kerk waarschijnlijk de rug toe keren. De kardinaal realiseert zich dat terdege, maar sprak al eerder van een “uitzuiveringsproces” waarbij een kleine groep van ‘echte katholieken’ overblijft. Vanwege het steeds verder oplopende tekort aan priesters spelen Woord- en Communievieringen een cruciale rol in de vitaliteit. Een dergelijk verbod zal daarom zeer ernstige gevolgen hebben voor onze geloofsgemeenschap.

Die verwachting wordt inmiddels van verschillende kanten gedeeld. Hierbij wat reacties van andere betrokkenen:

Passages uit de open brief van 22 emeriti priesters, diakens en pastoraal werkenden aan de kardinaal onder de titel "Meedenken met de aartsbisschop" van 18 november 2019
“Het voorstel van de aartsbisschop om de Woord- en Communiediensten af te bouwen is om pastoraal-theologische redenen ongelukkig. Dat betekent niet, dat er bij deze vieringen geen vragen zijn te stellen.”.......... “Maar nu we als kerk niet in staat zijn om met de lokale geloofsgemeenschappen in elk weekend de eucharistie te vieren vanwege het tekort aan priesters en we vanaf de zestiger jaren het belang van het communiceren van alle gelovigen samen steeds meer zijn gaan inzien, heeft deze vorm zich in de pastorale praktijk als noodzakelijk opgedrongen. Sterker nog, ze zijn voor vele geloofsgemeenschappen van onschatbare waarde geworden als een mogelijkheid om bij het ontbreken van de mogelijkheid om eucharistie te vieren te kunnen communiceren.” .... “Voor veel trouwe kerkgangers is elke viering weer een teken van hoop en troost om de H. Communie te mogen ontvangen en ook op deze wijze Jezus’ aanwezigheid te mogen ervaren.”

Kalender KeesEen cadeautip van pastor Henny Slot. De Mill Hill Missionarissen lanceren een nieuwe Missiekalender. Op de twaalf maandbladen prijken afbeeldingen van kunstwerken van een bijzondere missionaris. Kees Breed of Brederoc.

Een Hollandse jongen uit Alkmaar waar hij in 1925 geboren is en overleden in Oosterbeek 2017. Hij had een blonde kuif, vlotte blik, vaardig met pen en penseel. Missionaris van Mill Hill in de eerste plaats, sociaal werker op de Filipijnen, kunstschilder maar ook familieman, kritisch wereldbeschouwer en gepromoveerd kerkrechtgeleerde.

Het idee om de missiekalender nieuw leven in te blazen is ontstaan door de nalatenschap van Kees Breed welke bestond uit ongeveer 800 kunstwerken en een grote hoeveelheid geschriften. In samenwerking met Dutch Master Painters is door Mill Hill Missionarissen besloten om deze onverwachte vondst te delen met een groter publiek.

We zijn op zoek gegaan naar Brederoc, de sociaal bewogen missionaris en kunstenaar in beeld en tekst. Dit gaat gebeuren door o.a. museale exposities te organiseren in 2020-2021, het maken van kunstpublicaties, films en door deze eerste Mill Hill kunstkalender te presenteren, de comeback van de Missiekalender zo u wilt.

Gedachte achter de fraaie, kleurrijke uitgave van deze kunstkalender is de kracht van kunst. Kunst verbroedert, ontroert, roept vragen op. De kalender is een mooi eindejaarsgeschenk, relatiecadeau of verjaardag.

De opbrengst van de kalender gaat direct naar Mill Hill projecten in de Filipijnen, India en Oost- en West-Afrika. Daarbij wordt geïnvesteerd in de bouw van scholen, het verbeteren van opleiding en beheer van weeshuizen en opvang van kindsoldaten.

De prijs van de kalender is € 15,-- U kunt bestellen via Ben van Blokland (Klik hier voor contactformulier) of bel naar 06 - 1288 1833.  Als u belangstelling heeft regel dit zo snel mogelijk.

Op 7 en 8 december is pastor Henny Slot in Linschoten en Montfoort en kunnen de kalenders na de viering worden meegenomen.

Terug naar Startpagina 
BOM Annemarie van de Pol en Gerard VendrigDe voorgenomen sluiting van woonzorgcentrum de Bloesemhof (per 1 maart 2020) en dagbesteding Vlinderhof (per 1 januari 2020) lijkt ondanks alle protesten onvermijdelijk. Het voorgenomen besluit van de Rijnhoven is ingegeven omdat het naar hun zeggen financieel onverantwoord is om door te gaan. De recent opgerichte actiegroep Behoud Ouderenzorg Montfoort (BOM) is nog volop in de weer met acties om de ouderenzorg in Montfoort voor de toekomst te behouden.

Maandagavond 25 november 2019 trok een grote stoet van 400 inwoners met veel “tam-tam” door de straten van Montfoort. In het zalencentrum St. Joseph was er vervolgens een Forumbijeenkomst waar naast diverse anderen ook Gerard Vendrig namens ons als katholieke gemeenschap onze zorg nadrukkelijk heeft uitgesproken. De tekst van zijn toespraak kunt u (klik hier) vinden. Er waren ruim 1000 handtekeningen verzameld die deze avond ook zijn overhandigd.

Het protest brengt wel beweging in de zorgcrisis. Wie daar meer over wil lezen vindt (klik hier) op de website van Radio Stad Montfoort een uitvoerige beschouwing.

De actie heeft ook de aandacht getrokken van politiek Den Haag. Maandag 2 december kregen de bewoners van Antoniushof en de Actiegroep BOM bezoek Lilian Marijnssen (fractievoorzitter SP). Naast de zorgen over de Vlinderhof en Bloesemhof kwam ook het behoud van de 24-uurs zorg in Montfoort ter sprake. Naar aanleiding hiervan zijn er Kamervragen gesteld aan de minister van VWS. Ter bemoediging kregen de diverse mensen in Montfoort (waaronder Annemarie vd Pol en Gerard Vendrig) die zich nu inzetten voor het behoud van de ouderenzorg in Montfoort symbolisch een roeispaan uitgereikt.

frans Lieshout trouw 1Interview in dagblad Trouw

In de verdieping, de bijlage van het dagblad Trouw stond op dinsdag 16 november 2019 een uitvoerig interview: ‘Afscheid van Papua’ De 56 tropenjaren van pater Frans Lieshout. Het is een zeer boeiend en leesbaar portret over het leven en werk van Frans.

Hij woont nu in Amsterdam na zijn dramatische terugkeer naar Nederland vanwege zijn gezondheid maar nog meer het ernstige geweld dat zich in de afgelopen periode heeft voorgedaan. Geweld dat voor het oog van de wereld uit het zicht blijft.

Het interview is ook een uitvoerige terugblik op de beginjaren waar Frans als twintiger terecht kwam tussen de stammenoorlogen. Maar even zo de zware repressie en de strijd voor onafhankelijkheid.

Van deze 3 pagina's hebben wij hieronder een afdruk geplaatst. Deze pagina's zijn het beste leesbaar met een tablet waarbij de tekst eenvoudig wat kan worden vergroot.


RouwverwerkingGespreksgroep : Omgaan met rouw

Op maandag 13 januari 2020 start er een nieuwe gespreksgroep. Rouwgroep Nieuwegein organiseert al bijna 20 jaar lotgenotengroepen. Uit ervaring weten we dat het steunend kan zijn om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring achter de rug hebben. Het delen kan helpen wat meer inzicht te krijgen in het rouwproces.

In de groep is ruimte voor een ieders verhaal, voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal waarover we met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen. De gespreksgroep wordt begeleid door twee ervaren rouwbegeleiders van de Rouwgroep Nieuwegein.


Praktische informatie

Start : 13 januari 2020
Bijeenkomsten zijn op maandagochtend van 09.30 tot 12.00 uur.
Locatie: Emmauskerk, Merelplein 2, te Nieuwegein. Iedereen is welkom
Kosten: € 50,00 te voldoen bij de eerste bijeenkomst.
Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er 6 tot 8 bijeenkomsten.
Opgeven liefst z.s.m. en tot uiterlijk 1 januari 2020.
Informatie en aanmelding: Wim Erwich, tel.06-40227329 of via de website van de werkgroep

Frans Lieshout afscheid PapuaMet tranen nemen Papua’s afscheid van hun ‘Zout en Licht’

Na de aankondiging is pater Frans Lieshout sinds 1 november 2019 weer terug in Nederland. Hij heeft min of meer noodgedwongen het besluit genomen definitief terug te komen. De onverwachte wending in zijn leven vraagt een periode van rust en herbezinning. Zijn gezondheid maar vooral de gebeurtenissen in Papua die hier amper in het nieuws zijn noopte hen tot deze onverwachte wending in zijn leven. Op een indrukwekkende wijze heeft hij voor zijn vertrek naar Nederland op 26 oktober 2019 afscheid genomen in zijn woonplaats Wamena. Een indrukwekkende en emotionele bijeenkomt met een grote belangstelling. Wij hebben een (Engelstalig) artikel (aan de hand van Ryan Dagur, ucanews van 5 november 2019) van zijn afscheid maar nog meer van zijn indrukwekkende staat van dienst ontvangen. Dit artikel kunt u hier lezen. We hebben een vertaling gemaakt en de vertaling van dit artikel vindt u hier.

Bericht oktober 2019 - Frans Lieshout verlaat noodgedwongen Papua

Met de wetenschap dat pater Frans Lieshout recent een een tweede medische behandeling moest ondergaan is het gelukt weer contact te leggen. Frans schreef ons o.a.:
“Twee operaties hebben wel het nodige gevraagd, ik ben ineens ouder geworden, maar ik ben nog op de been. Wamena is helemaal verwoest maar ook vanwege mijn conditie nu kan ik niet meer daarheen terug. Alles bij elkaar geteld heb ik besloten wat ik nooit had kunnen denken nl. om voorgoed terug te gaan naar Nederland. Omdat er iemand mij wil begeleiden naar Nederland, ga ik met hem mee. Hij had al een ticket voor 1 november dus ik moet me aan hem aanpassen. Van de andere kant, eenmaal dit moeilijke besluit genomen wil ik ook zo gauw mogelijk vertrekken. Als alles loopt zoals gepland kom ik op 1 november in de voormiddag in Amsterdam aan".

KoosvanWInden5Op deze pagina wordt met een zekere regelmaat nieuws en informatie over pater Koos van Winden geplaatst. Het is een artikel die we blijven aanvullen. Het meest recente nieuws en informatie staat bovenaan.

Update mei 2019

Op 4 januari j.l. stuurde pater Koos van Winden osc (14 maart 1931) een nieuwjaarsgroet naar de redactie met de aankondiging over vakantieplannen voor 2019. Die tijd begint nu te naderen. De planning is dat de inmiddels 88-jarige priester-missionaris vanuit Brazilië via Lissabon reizend op woensdag 29 mei zal aankomen. Begin juni zoeken we hem op (familie vakantieadres in Houten) om weer bij te praten. Als alles goed gaat zal hij op zondag 16 juni bij ons aanwezig zijn en voorgaan bij de zondagviering. Er was ook een frequent (Whatsapp)contact met pater Frans Lieshout ofm. Eerder dit jaar had Frans aangegeven als de gezondheid het toelaat vanuit Papua weer op vakantie te willen komen naar Montfoort. Er was afgelopen tijd sprake van onzekerheid en het cancelen van de reis omdat zijn ziekte toch wat opspeelt. Omdat de conditie op dit goed nog goed is en na verder overleg is alsnog het besluit genomen om (samen met een medebroeder) toch te komen. Daar zijn we zeer verheugd over en de streefdatum is 6 juni aankomst in Nederland. Als alles goed gaat zullen nu beiden op zondag 16 juni bij ons aanwezig zijn en samen voorgaan bij de zondagviering. Als het gaat lukken een bijzondere en min of meer unieke viering van twee bewogen mensen met een missie. Wij zien uit naar hun beider komst!


Bericht Pinksteren 2018
Pater Koos van Winden heeft na afloop van de Pinsterviering ons zijn Pinkstergedachten toegezonden. “Pinksteren zit in de lucht, het is leven: Alles wat ademt, leeft; lucht houdt ons in leven. Vanmorgen (Zaterdag 19 Mei) zei het slotgebed: “vernieuw ons door de gave van een nieuwe jeugd”; dat is elk jaar opnieuw zo. Overal. Vandaag iets over de ouderenzorg, en de ontmoeting met de oudjes, door de jeugdgroep die juist een bezinning dag had beëindigd. Het huis is van de Sint Vincentiusvereniging, en heeft de aantrekkelijke naam “Lar das Idosas”.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top