Gebruikersmenu van de parochiedatabase - H. Drie-eenheidparochie

Het 'Gebruikersmenu' behoort tot het zgn. 'gesloten deel' van deze website. In dit gesloten deel van de website bevindt zich 'de parochiedatabase'.

In deze database zijn gegevens opgenomen over:
  1. de geloofsgemeenschappen van de parochie en de parochie zelf als organisatie.
  2. de werkvelden met daarbinnen de aandachtsgebieden in de parochie (Liturgie, Diaconie, Beleid en beheer - Financiƫn, etc.)
  3. geplande vieringen in de verschillende kerkgebouwen van de parochie.
  4. de werkgroepen die in de geloofsgemeenschappen of op parochie niveau actief zijn, met daarbij de contactgegevens van de werkgroepleden.
  5. de geplande activiteiten van werkgroepen en in welke ruimte die plaats vinden.
  6. de leden van die werkgroepen.
  7. de contactgegevens van de werkgroepleden (emailadres en telefoonnr).
  8. de gedeelde documenten van werkgroepen (digitaal archief van de werkgroepen).
  9. het digitale archief van de bestuursdocumenten en de behandeling in bestuursvergaderingen.
  10. de agenda's zoals die op de verschillende deel-websites te zien zijn.
Bent u helemaal nieuw in dit gedeelte van de site, lees dan eerst de 'Inrichting en gebruik van de parochiedatabase' en de 'Handleiding voor werkgroepleden', zoals deze te vinden zijn in het Documentatie menu hier rechts. Hier vindt u wat u moet doen om geregistreerd te worden.

Het heeft alleen zin om u te registreren als u actief lid bent in een geloofsgemeenschap binnen de parochie van de H. Drie-eenheid of de parochie zelf. U kunt controleren of uw werkgroep gebruik maakt van deze database met behulp van 'wordt gebruikt door'.

U kunt alleen gebruik van maken van de parochiedatabase als u zich met behulp van dit formulier registreert. U geeft dan zelf uw contactgegevens en de gewenste 'Gebruikersnaam' op en vervolgens krijgt u van de web-administrator toegang tot de parochiedatabase. U ontvangt een email met uw gebruikersnaam en wachtwoord als u kunt inloggen. Bewaar deze email voor het geval u deze gegevens mocht vergeten. Bent u toch uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten, stuur dan een email naar de webadministrator met een verzoek om een nieuw wachtvoor voor aan te maken.

Als u ingelogd bent, krijgt u in de menubalk bovenaan de pagina de menu opties van het 'Gebruikersmenu' te zien. Welke opties dit zijn hangt van uw autorisatie niveau af. Het gebruik van de parochiedatabase is gebaseerd op het 'need to know' principe.

Tevens verschijnt uw naam in de kop van de webpagina, zodat u kunt zien dat u aangelogd bent. Uw naam blijft ook zichtbaar, als u tussentijds naar het open deel van de website gaat. Als u vanuit het open deel van de site weer terug wilt naar het Gebruikersmenu, ga dan rechtsboven in het menu van de geloofsgemeenschappen naar 'Gebruikersmenu'.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top