Gebruikersmenu van de parochiedatabase - H. Drie-eenheidparochie

Het 'Gebruikersmenu' behoort tot het zgn. 'gesloten deel' van deze website. In dit gesloten deel van de website bevindt zich 'de parochiedatabase'.

U kunt alleen gebruik van maken van de parochiedatabase als u zich met behulp van dit formulier registreert(klik hier). U geeft dan zelf uw contactgegevens en de gewenste 'Gebruikersnaam' op en vervolgens krijgt u van de web-administrator toegang tot de parochiedatabase. U ontvangt een email met uw gebruikersnaam en wachtwoord als u kunt inloggen. Bewaar deze email voor het geval u deze gegevens mocht vergeten. Bent u toch uw wachtwoord of gebruikersnaam vergeten, stuur dan een email naar de webadministrator(klik hier) met een verzoek om een nieuw wachtwoord voor u aan te maken.
 
Het heeft alleen zin om u te registreren als u actief lid bent in een geloofsgemeenschap binnen de parochie van de H. Drie-eenheid of de parochie zelf. U kunt controleren of uw werkgroep gebruik maakt van deze database met behulp van 'Gebruikt mijn werkgroep de parochiedatabase?' in het 'Documentatie' menu hier rechts.

Als u ingelogd bent verschijnt op elke pagina in de kop uw naam. U krijgt dan een menubalk met de verschillende deelsystemen van de parochiedatabase. Welke menuopties u krijgt hangt van uw autorisatie niveau af. Het gebruik van de parochiedatabase is gebaseerd op het 'need to know' principe.

In het 'Documentatie' menu hier rechts vindt u alle detailbeschrijvingen en handleidingen van de parochiedatabase.

De parochiedatabase is een zgn. relationele database die bestaat uit tabellen en deelsystemen die van de inhoud van die tabellen gebruik maken. In onderstaand schema is de samenhang hiervan weergegeven:
Functie en gegevensmodel v02 copyIn deze database zijn gegevens opgenomen over:
 1. de geloofsgemeenschappen van de parochie en de parochie zelf als organisatie. (= organisatie tabel)
 2. de werkvelden met daarbinnen de aandachtsgebieden in de parochie (Liturgie, Diaconie, Beleid en beheer - Financiƫn, etc.)
 3. de werkgroepen die in de geloofsgemeenschappen of op parochie niveau actief zijn, met daarbij de contactgegevens van de werkgroepleden.
 4. de leden van die werkgroepen
 5. gebruikers en hun autorisatie niveaus
 6. de contactgegevens van de werkgroepleden (NAW, emailadres en telefoonnr) zoals deze in de RK ledenadministratie staan, of zoals ingegeven voor de personen die daat niet in staan
 7. de gedeelde documenten van werkgroepen (digitaal archief van de werkgroepen).
 8. geplande vieringen in de verschillende kerkgebouwen van de parochie.
 9. de geplande activiteiten van werkgroepen en in welke ruimte die plaats vinden.
 10. het digitale archief van de bestuursdocumenten en de behandeling in bestuursvergaderingen.
 11. de agenda's zoals die op de verschillende deel-websites te zien zijn bij 'wat is er te doen'.
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top