eucharistieIn de liturgie worden wij innerlijk gevoed en gesterkt door het woord van God en door de tekens van Gods nabijheid, bijzonder het brood en de beker van de eucharistie.

In de liturgie zingen wij Gods lof, maar we uiten er ook onze menselijke verlangens, nood en verwachting.

In onze parochie zijn er niet alleen pastores en kerkmusici bezig met voorbereiding en uitvoering van de liturgie, maar ook veel vrijwilligers. Van koorzangers, kosters, misdienaars, acolieten, bloemversierders, lectoren tot leden van liturgische werkgroepen.
Onder sacramentele vieringen vallen eucharistievieringen, doopvieringen, vormselvieringen, huwelijksvieringen, priesterwijdingen en de ziekenzalving. Bij andersoortige vieringen valt te denken aan woord- en gebedsdiensten, vespervieringen, boetevieringen, avondwakes, uitvaarten, oecumenische vieringen.

Doelgroepvieringen kunnen een eucharistieviering zijn, maar ook een andersoortige viering. Deze vieringen zijn gericht op speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld gezinnen, jongeren en senioren.

In de parochie zijn de reguliere vieringen als volgt (voor detailinformatie klik hier):

plaats kerkgebouw dag aanvang bijzonderheden
Benschop
H. Victor
Dorp 149
3405 BC Benschop
zondag 09.30 uur  
Cabauw H. Jacobus
Cabauwsekade 53
3411 ED Cabauw
zondag 10.00 uur  
Harmelen H. Bavo
Ambachtsheerelaan/hoek De Joncheerelaan
3481 GL Harmelen
zondag 10.00 uur  
IJsselstein H. Nicolaas Basiliek
Sint Nicolaasstraat 12
3401 BS IJsselstein
zondag 11.00 uur wekelijkse eucharistieviering in eucharistisch centrum
Linschoten 't Kruispunt
Nieuwe Zandweg 16
3461 AH Linschoten
zaterdag 19.00 uur voorlopig 1x per 14 dagen
Lopik De Schouw
M.A.A. Schakelplein 6
3411 DJ Lopik
zaterdag 18.30 uur  
Montfoort Geboorte Johannes de Doper
Pastoor Spaanplein 2
3417 HV Montfoort
zondag 10.00 uur  
Nieuwegein H. Barbara
Koninginnenlaan 3
3433 CT Nieuwegein
zondag 09.30 uur  
  Emmaus
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein
zondag 11.00 uur Eén keer per maand is er op zaterdag om 19.00 uur een viering. Meestal is dat de 2e zaterdag van de maand. Kijk verder op het liturgierooster van Nieuwegein.
De zang is samenzang.
  H. Nicolaas
Utrechtsestraatweg 8
3438 AK Nieuwegein
zondag 10.00 uur  
Maria icoon JLDe Goddelijke Liturgie volgens de Byzantijnse ritus zal in onze parochie worden gevierd op zondag 29 april 2018 om 11.00 uur in de Basiliek van de H. Nicolaas te IJsselstein.

Het is dan de vijfde zondag van Pasen, maar tevens vieren we de Zondag voor de Oosterse Kerken.

De Byzantijnse ritus is de liturgie van deze Oosterse kerken, zoals die in Rusland, Griekenland, de Balkan, Oekraïne, etc. gevierd wordt. De liturgische taal is daar het kerk-Slavisch of het Oekraïens, zoals het Kerklatijn dat is in onze westerse, Romeinse liturgie.

IJsselsteins projectkoor
Voor Nederland en België is echter een Nederlandstalige liturgie ontwikkeld.
Het IJsselsteinse projectkoor Bychantium zingt deze Goddelijke Liturgie van de H. Johannes Chrysostomus in het Nederlands met als doel de betrokkenheid van de aanwezigen aan deze vorm van liturgie te vergroten. De celebrant is pastor Paul Brenninkmeijer.

De aanwezigheid van iconen is een wezenlijk onderdeel van de oosterse liturgie
In iconen zijn Christus, de Moeder Gods Maria, engelen en heiligen zichtbaar en tastbaar aanwezig. Deze iconen vormen in de Oosterse kerken een afscheidingswand van heiligen, iconostase genoemd. Vóór het altaar opgesteld, zoals hier, vormen zij, die ooit eens levende heiligen, een transparante verwijzing naar onze hemelse bestemming.

Iconen wijden
Mocht u zelf in het bezit zijn van een nog niet gewijde icoon, dan kunt u die meenemen en (bijtijds!) vóór in de kerk overhandigen aan iemand die de iconen op of bij het altaar zal leggen. Doordat zij daar de hele viering blijven liggen krijgen ze de wijding mee van de liturgie.

Het mag u duidelijk zijn dat deze Goddelijke Liturgie (in de Byzantijnse traditie de benaming voor de Viering van Eucharistie) een feestelijke en inspirerende viering gaat worden.
U bent er van harte welkom.

Jan Lippus (zangleider)
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- disclaimer --- ↑ Top