Pastoraal werker (m/v) worden, diaken of priester
Van je geloof je werk maken? Werken in een geloofsgemeenschap als pastor of catecheet? Als diaken uitgezonden worden om in de maatschappij met een gelovige houding onder mensen te werken? Interesse voor kerk en wereld? De pastor kan de nodige informatie geven over de diverse opleidingen die er op dit moment zijn.

Toegeruste vrijwilliger (m/v)
Wil jij met iets meer verdieping of 'toerusting' in de geloofsgemeenschap staan?
De contactpersoon van je werkgroep, het pastoraatgroeplid van het betreffende werkveld of pastor kan de nodige informatie geven over de diverse opleidingen die er zijn.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- disclaimer --- ↑ Top