R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper - Montfoort-Linschoten

koor   plaatje2In de liturgie komen wij als geloofsgemeenschap bijeen om de Schrift te lezen en de sacramenten te vieren.

Dat is meer dan de wekelijkse zondagviering. Niet alleen de grote Christelijke feesten spelen nadrukkelijk een rol in ons leven. Ook op andere belangrijke momenten geven velen graag liturgisch uitdrukking aan het geloof. Kinderen worden gedoopt, vieren hun eerste H. Communie en wordt het H. Vormsel toegediend. Mensen beloven elkaar trouw in huwelijksplechtigheden en vieren in dankbaarheid jubilea.

Maar ook bij ziekte en een naderend levenseinde speelt liturgie een belangrijke rol in onze geloofsgemeenschap. Vieringen met een gemeenschappelijke ziekenzalving en bij het overlijden van een dierbaren is er een mogelijkheid om samen te gedenken in een avondwake en nemen we afscheid tijdens een uitvaartplechtigheid.

Bij dit alles spelen de koren van onze geloofsgemeenschap en ook een actieve groep cantores alsmede enkele organisten en pianisten die de samenzang begeleiden een belangrijke rol. Op deze pagina vindt u een overzicht van al deze koren en betrokkenen.

Er is ook een overzicht van de vele werkgroepen die binnen het brede werkveld liturgie actief zijn. Actuele berichten over liturgie, de vrijwilligers en de vieringen kunt u vinden op de hoofdpagina van liturgie. 

Terug naar Startpagina                     Naar overzichtspagina liturgie                                Naar werkgroepen liturgie.

liturgie  glas in loodIn de jaren zeventig is er een groep o.l.v. Kees van den Brink begonnen met zingen in het voormalige kerkje naast Het Kruispunt. Het koortje is uiteindelijk in de kapel van wat toen nog het Antoniushof werd genoemd gaan zingen. Daar was elke zaterdag een stille mis met samenzang en zondags een gezongen Latijnse mis. Op maandag was er dan elke week repetitie.

St Ceacilia - tekeningHet gemengde koor St. Caecilia is al opgericht in 1893 en is begonnen als alleen een herenkoor want dames mochten toen nog niet meezingen in een koor. Pas in 1969 zijn er dames bij het koor gekomen en werd het echt een gemengd koor. In de loop der jaren heeft het koor een eigen stijl ontwikkeld.

Naast het zingen van de gebruikelijke Nederlandstalige liturgische gezangen, en het ondersteunen en stimuleren van de volkszang, brengt het koor ook muziek ten gehore uit andere stijlperioden.

Bij gelegenheid zingt het koor eenstemmig en meerstemmig Latijn, Gregoriaans, maar ook o.a. Engels en Duitstalig Repertoire. Veel wordt er ook gezongen uit de bekende rode bundel ‘Gezangen voor Liturgie’

Cantemus
Cantemus is het 'rouw- en trouwkoor' van onze geloofsgemeenschap. Het is in het jaar 1967 opgericht met de heer Jo van Wijngaarden als organist/dirigent. Vanaf 1979 tot februari 2014 heeft het koor onder leiding gestaan van Kees van den Brink. Het koor is blij nu verder te kunnen met Paulien Keultjes als nieuwe organist/dirigent.

Kruispunt project koor3Kruispunt Project Koor weer enthousiast van start.

Op woensdagmiddag 21 februari 2018 is van 14.00 – 16.00 uur de eerste repetitie van het Kruispunt Project Koor in het nieuwe jaar. De repetities worden gehouden in ’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg in Linschoten.

Na de deelname in december vorig jaar aan de oecumenische viering op eerste Advent en de Katholieke Kerstviering gaat het koor zich nu voorbereiden op de medewerking aan de Oecumenische Viering op Goede Vrijdag (30 maart 2018) en de Katholieke Viering van Licht en Water op Paaszaterdag (31 maart 2018), beide in ‘t Kruispunt.

Het Projectkoor staat onder leiding van Peter Steijlen, bekend als voormalig dirigent/pianist van Interludium. In een ontspannen sfeer wordt serieus geoefend, Nieuwe deelnemers zijn welkom om de komende zes weken gezamenlijk te repeteren.

Informatie en opgeven bij : Evert de Jong, Gert van Jaarsveld en Jan van Vliet.

image002 1New Generation is in september 1992 opgericht als Jongerenkoor Montfoort-Linschoten. De oprichters waren de toenmalige pastor Harry Bloo, Paul en Marinka van der Zandt en Jacques Linssen. In de eerste instantie was Jacques Linssen dirigent.

© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top