R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Pastoraatgroep Compleet Kerkcie web 
Overleg, waarbij Cees van Kooten van de kerkcommissie is aangeschoven,
evenals pastoor Van der Vegt in zijn hoedanigheid als adviseur, namens het pastoraal team.

v.l.n.r.: Pastoor Van der Vegt, Annemarie Damen-de Boer, Annie Kromwijk, Cees van Kooten, Jan Blankestijn, Johan Lindenaar

De Pastoraatgroep heeft een centrale rol binnen het zelfstandig functioneren van onze geloofsgemeenschap. Zij coördineert de pastorale activiteiten en ziet toe op een goede voortgang van het pastoraat. Doordat zij regelmatig contact heeft met de verschillende (werk)groepen kan zij de vele (pastorale) vragen verzamelen, bemiddelen en begeleiding en ondersteuning van de (werk)groepen vragen door het pastoraal team.

Daarom is zij vaak het eerste aanspreekpunt voor de leden van het pastoraal team, de kerkcommissie en het parochiebestuur.
In het werk van de Pastoraatgroep ligt de nadruk op de coördinatie van de pastorale activiteiten van onze geloofsgemeenschap. Deze activiteiten komen voort uit het pastorale beleidsplan, dat onder leiding van het pastoraal team en het parochiebestuur is ontwikkeld. Zodra dit plan in het bestuurlijk overleg van de parochie is vastgesteld, kan onze plaatselijke geloofsgemeenschap haar eigen werkplan maken. De leden van de Pastoraatgroep zijn de eerstverantwoordelijken voor de uitvoering daarvan. Zij hebben nauw contact met hun (werk)groepen daarover. De Pastoraatgroep kan daardoor het geheel van onze gemeenschap overzien en inspringen waar ondersteuning nodig is. Zij kan signaleren waar nieuwe initiatieven genomen moeten worden, en zo bijdragen aan een goede voortgang van de dagelijkse pastorale zorg. 

De leden van de Pastoraatgroep zijn:

Jan Blankestijn

voorzitter en werkveld Liturgie

tel. 06-40 86 75 59 e-mail:

Johan Lindenaar

werkveld Gemeenschapsopbouw

tel. (030) 688 48 11 e-mail:

Vacant

werkveld Diaconie

 

Annemarie Damen-de Boer

werkveld Vorming en Toerusting

tel. (030) 688 19 20 e-mail:

Annie Kromwijk

notuliste en werkveld Vitaliteit

tel. (030) 688 67 50  e-mail:

Hieronder kunt u de belangrijkste punten uit de vergaderingen van de pastoraatgroep bekijken.

Uit de pastoraatgroep van   6 oktober 2020
Uit de pastoraatgroep van 28 augustus 2020
Uit de pastoraatgroep van   9 juni 2020
Uit de pastoraatgroep van 12 mei 2020
Uit de pastoraatgroep van 10 maart 2020
Uit de pastoraatgroep van 11 februari 2020
Uit de pastoraatgroep van 14 januari 2020
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top