R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Pastoraatgroep2018 

v.l.n.r.: Johan Lindenaar, Annemarie Damen-de Boer, Pastoor Van der Vegt, Annie Kromwijk, Margaret Lubbers-Claassen

De Pastoraatgroep heeft een centrale rol binnen het zelfstandig functioneren van onze geloofsgemeenschap. Zij coördineert de pastorale activiteiten en ziet toe op een goede voortgang van het pastoraat. Doordat zij regelmatig contact heeft met de verschillende (werk)groepen kan zij de vele (pastorale) vragen verzamelen, bemiddelen en begeleiding en ondersteuning van de (werk)groepen vragen door het pastoraal team.

Daarom is zij vaak het eerste aanspreekpunt voor de leden van het pastoraal team, de kerkcommissie en het parochiebestuur.
In het werk van de Pastoraatgroep ligt de nadruk op de coördinatie van de pastorale activiteiten van onze geloofsgemeenschap. Deze activiteiten komen voort uit het pastorale beleidsplan, dat onder leiding van het pastoraal team en het parochiebestuur is ontwikkeld. Zodra dit plan in het bestuurlijk overleg van de parochie is vastgesteld, kan onze plaatselijke geloofsgemeenschap haar eigen werkplan maken. De leden van de Pastoraatgroep zijn de eerstverantwoordelijken voor de uitvoering daarvan. Zij hebben nauw contact met hun (werk)groepen daarover. De Pastoraatgroep kan daardoor het geheel van onze gemeenschap overzien en inspringen waar ondersteuning nodig is. Zij kan signaleren waar nieuwe initiatieven genomen moeten worden, en zo bijdragen aan een goede voortgang van de dagelijkse pastorale zorg.  

De leden van de Pastoraatgroep zijn:

Bij toerbeurt
 

voorzitter (en contacten met bestuur en pastoraal team, tevens secretariaat).

 

Margaret Lubbers

werkveld Gemeenschapsopbouw

tel. (030) 688 11 31 e-mail:

Johan Lindenaar

werkveld Liturgie

tel. (030) 688 48 11 e-mail:

Vacant

werkveld Diaconie


 

Annemarie Damen-de Boer

werkveld Vorming en Toerusting

tel. (030) 688 19 20 e-mail:

Annie Kromwijk

notuliste

tel. (030) 688 67 50  e-mail:

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top