Afdrukken
Wellicht vraagt u zich af waar u moet zijn voor bijvoorbeeld dopen, huwelijk, uitvaart, ziekenzalving, vormsel, kerkbijdrage, biecht, doopbewijs, parochieblad, gesprek met een pastor etc. etc.
Of gewoon voor het aanmelden bij onze geloofsgemeenschap. In veel gevallen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de lokale geloofsgemeenschap.

Onder "Lees meer" vindt u een aantal onderwerpen:

Aanmelden

Bij het secretariaat , of met het formulier dat u via deze pagina kunt downloaden en dat u vervolgens aan de ledenadministratie kunt sturen.

Biechtgesprek

Iedere zaterdag van 9.00-10.00 uur. (Met uitzondering van de vakantie van de pastoor.) Daarbuiten kunt u contact opnemen met het pastoraal secretariaat.

Dopen

Neem contact op met de doopvoorbereidingsgroep. Doopdata kunt u hier vinden op onze website.

Doopbewijs

Voor een vormsel of een huwelijk elders heeft u een doopbewijs uit de parochie nodig waar u indertijd gedoopt bent. Betreft dat één van onze locaties, dan kunt u bellen met het secretariaat.

Eerste communie

Als uw kind niet via de school wordt aangemeld, neem dan contact op met het secretariaat.

E-mailadres aanvragen

Werkgroepen die voor de hele parochie werken kunnen een e-mailadres "<onderwerp>@3eenheidparochie.nl" aanvragen bij de web-administrator.
Lokale werkgroepen kunnen te rade gaan bij hun lokale webmaster.

Huwelijk

Meldt u ruimschoots voor de gewenste huwelijksdatum (liefst een jaar tevoren) aan bij het secretariaat door het "Aanmeldingsformulier Kerkelijk huwelijk" in te vullen. U hoort dan bijtijds of de huwelijkssluiting op de door u gewenste datum mogelijk is. Alle benodigde formulieren kunt u vinden op de pagina van de huwelijksvoorbereiding.

Huwelijksjubileum

Wie een jubileum wil vieren wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat. De voorkeur gaat ernaar uit om jubilea kerkelijk te vieren binnen de gemeenschap in weekendvieringen.

Jongerenpastoraat

Heeft u belangstelling voor activiteiten van en voor jongeren? Het secretariaat verwijst u graag door.

Kerkbijdrage

Uw kerkbijdrage wordt geïnd door onze eigen lokale geloofsgemeenschap. Met uitzondering van de gemeenschappelijke parochiële kosten (voor pastores, parochiële afdracht aan bisdom, algemene parochiële activiteiten), komt de opbrengst ten goede aan onze eigen lokale geloofsgemeenschap. voor vragen hierover kunt terecht bij de werkgroep.

Kopij voor kerkblad

Kopij voor lokale activiteiten in 'BIJeen' kan worden aangeboden via deze e-mail. Kopij voor het parochiebrede deel van 'BIJeen' kan hierheen worden gestuurd. 
Elke lokale redactie beslist zelf over wat wel of niet geplaatst wordt. Voor parochienieuws beslist een centrale redactie.

Misintenties

Neem contact op met het secretariaat.

Noodhulp

Zit u accuut in financiële nood, dan kan de Caritas werkgroep bekijken hoe ze u het beste kan helpen. Daartoe kunt u bellen via telefoonnummer 06 - 812 50 416. U kunt ze ook bereiken via e-mail

Pastoraal gesprek

U kunt contact opnemen met een van de leden van het pastorale team via het pastoraal secretariaat.

Printwerk

Dit kunt u laten doen op het parochiecentrum. Op maandag, donderdag en vrijdag is er iemand die dat kan verzorgen.
Graag digitaal aanleveren onder vermelding van de gewenste aantallen.
De meesten van u die gewend zijn om boekjes te maken, weten precies hoe je dat in MS Word moet doen. Er staan ook een aantal zeer nuttige pagina's op het internet waar dit uitvoerig is beschreven.
Maar, helaas begrijpt onze printer op het parochiecentrum daar helemaal niets van. Dus willlen wij u vragen om de hier beschreven instellingen te gebruiken.

Rooms-katholiek worden?

Neem contact op met pastor Marion Korenromp.

Tarieven

Als u hier klikt vindt u de tarievenlijst van 2019. Als u (aanvullende) vragen heeft over tarieven dan kunt u ook terecht bij het secretariaat.

Uitvaart

Een kerkelijke uitvaart wordt geregeld via uitvaartondernemingen die binnen de parochie werkzaam zijn. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt, dat bemenst wordt door Janny van Heijningen-Broekman en Adriaan de Jongh. Uitvaartondernemingen die niet bekend zijn met het meldpunt kunnen het telefoonnummer opvragen bij het secretariaat. Er worden geen uitvaart- en/of crematievieringen verzorgd op zondag.

Vormsel

Neem contact op met de werkgroep vormselvoorbereiding of met het secretariaat.

Ziekenzalving of ziekenzegen

In onze geloofsgemeenschap is er om het jaar een gemeenschappelijke ziekenzalving. Deze datum wordt op de website bekend gemaakt zodra de datum bekend is. Ook in "BIJeen" verschijnt de datum bijtijds.
Voor een individuele ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het secretariaat, of rechtstreeks met het parochieel meldpunt. In de meeste ziekenhuizen draagt de pastorale dienst zorg voor de ziekenzalving of ziekenzegen.