R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Communie 1Ook in 2020 biedt de geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas in IJsselstein de ouders van kinderen in groep 4 aan, om hun kinderen de 1e Heilige Communie te laten doen.

De 1e Heilige Communieviering zal op 13 april 2020 (2e Paasdag) plaatsvinden.

Om de kinderen de kans te geven om zich optimaal voor te bereiden op de 1e H. Communie, willen we graag in oktober/november 2019 starten met het Communieproject. De voorbereiding zal volledig in handen zijn van ouders en de geloofsgemeenschap, net als vorig jaar. De voorbereiding op de 1e H. Communie zal dus niet meer op de basisscholen plaatsvinden.

Wilt u dat uw kind(eren) meedoen aan de voorbereiding op-, en aan de 1e H. Communieviering, meld uw kind(eren) dan aan bij de contactpersoon 1e H. Communie IJsselsteinWilt u bij de opgave vermelden:

· Naam van uw kind(eren): Doopnaam + Roepnaam + Achternaam

· Geboortedatum

· Doopdatum en Doopplaats

· Adres

· Telefoonnummer van (minstens één van de) ouders

· Emailadres van (minstens één van de) ouders

· Geslacht

Vooraf de start van het Communieproject zal er een informatieavond op donderdag 31 oktober 2019, om 19.30 worden georganiseerd, waarvoor u bij deze bent uitgenodigd. Deze avond wordt gehouden in het parochiecentrum van de geloofsgemeenschap de H. Nicolaas, St. Nicolaasstraat 12 te IJsselstein.

Wilt u bij aanmelding vermelden of u op 31 oktober aanwezig kunt zijn i.v.m. het zetten van de koffie en thee.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top