R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

sacramenten 2Naast de sacramenten zijn er ook sacramentalia of sacramentaliën (enkelvoud : sacramentale). Dit zijn zegeningen en handelingen binnen de Katholieke Kerk om het leven te heiligen, in navolging van de sacramenten. Het onderscheid tussen sacramenten en sacramentalia is dat sacramenten door Jezus Christus zelf zijn ingesteld voor het eeuwige heil en sacramentalia niet direct door Christus ontstonden, maar door de kerkelijke traditie. Christus refereerde wel naar vele sacramentaliën en gebruikt ze zelf ook (bijvoorbeeld exorcisme), maar Hij stelde ze niet zelf in als middelen tot het eeuwig heil.
Er zijn vele sacramentalia. Onder de sacramentalia nemen de zegeningen een belangrijke plaats in. Enkele voorbeelden zijn :

  • het gebruik van wijwater;
  • zegeningen van personen (bijvoorbeeld door ouders wanneer het kind gaat slapen);
  • zegening van een huis of winkel;wijding van een persoon (bijvoorbeeld van een abt of abdis, ritus van de religieuze geloften, ...);
  • zegeningen over voorwerpen (bijvoorbeeld over de maaltijd, een huiszegening);
  • wijding van een voorwerp (bijvoorbeeld van een kerk, een altaar, een icoon, een rozenkrans of grafaarde, de zegening van de heilige oliën, de zegening van liturgisch vaatwerk of gewaden, klokken, palmtakken enz.);
  • het bezweren van de Duivel (exorcisme);
  • het begrafenisritueel, wijwater en wierook bij het afscheid en de plechtigheden op het kerkhof of in het crematorium;
  • de zegening van een zieke bij een ziekenzegen door een pastoraal werkende.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top