R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Doopkapel-webEr zijn vele redenen om een kind te laten dopen. Veel ouders willen hun dankbaarheid uiten voor dit nieuwe leven en wensen en bidden dat het kind gezond en sterk mag opgroeien. Ook beseffen ze dat dit nieuwe leven kwetsbaar is. Velen hopen dan door het doopsel een bijzondere bescherming te krijgen voor hun kind. Anderen spreken de hoop uit dat hun kind tot een gelovige volwassene mag uitgroeien. Door de doop wordt het kind dan ook verbonden met het mysterie van God en opgenomen in de kerk van Christus.
De doop van een kind houdt een opdracht voor de ouders in. Wanneer zij hun kind laten dopen, beloven zij dat ze hun kind op de weg willen zetten van Jezus en laten opgroeien in de traditie van de kerk.

De toediening van de doop heeft plaats in een gezamenlijke doopviering, waar twee of drie kinderen gedoopt worden.
Een enkele keer heeft de toediening van de doop plaats in een zondagse eucharistieviering.
Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen kiezen uit de volgende zondagen:

In 2020 zijn de tot nu toe bekende datums: 26 april, 20 september, 11 oktober en 29 november.

Voor de bijbehorende voorbereidingsavonden klikt u hier: doopvoorbereiding

Als u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de werkgroep doopvoorbereiding. U kunt daar een afspraak maken voor een datum van de doopviering en de daarbij passende voorbereidingsavonden.

Op latere leeftijd gedoopt worden?
Hiervoor kunt u ook contact opnemen bovenvermelde contactpersoon of met pastor Marion Korenromp.BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top