R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Belastingdienst2Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost

Een simpel rekenvoorbeeld:
Een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40 %) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

Op de site van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal formulieren beschikbaar.
De formulieren (in 2-voud: 1 voor de schenker, 1 voor de begiftigde) kunt u via een klik downloaden:

* overeenkomst periodieke gift in geld
* betalingsvolmacht periodieke gift in geld

Als het gaat om een schenking 'aan de kerk' is het mogelijk dat dit lokaal bij ons wordt afgehandeld. Ook al is onze geloofsgemeenschap (H. Nicolaas) geen zelfstandige juridische entiteit, het parochiebestuur heeft een machtiging aan de penningmeesters verstrekt om dit ter plaatse af te handelen zodat uw schenking ook daadwerkelijk ten goede komt aan onze eigen geloofsgemeenschap.

De gegevens onder 4 op het formulier worden ingevuld door de penningmeester en getekend door de (vice)voorzitter en de secretaris. U hoeft hun namen niet zelf in te vullen. Dat gebeurt door ons. De schenker ondertekent beide exemplaren van de overeenkomst en de betalingsvolmacht. Na ontvangst zorgen wij voor de administratieve afhandeling en ontvangt u ook een volledig getekend exemplaar terug.

Als u hiervoor belangstelling heeft helpen wij u desgewenst graag met deze formulieren, zodat u niet zelf alle acties via internet hoeft uit te voeren. U kunt desgewenst, ook als u vragen heeft over schenkingen, contact opnemen met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. U kunt bellen (030) 761 31 21 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Of klik hier voor een contactformulier.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top