R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

'Geef voor je kerk'. Dat is ook dit jaar het thema.

Kerkbalans2020 web
Het pastoraal team, de pastoraatgroep, de kerkcommissie en de vele vrijwilligers doen er alles aan om er voor ieder een herkenbare en leefbare geloofsgemeenschap van te maken waar je jezelf thuis voelt.
Dit alles gaat niet van zelf en brengt kosten met zich mee. Daarvoor vragen wij uw bijdrage.
We zien helaas dat het steeds moeilijker wordt om alle kosten dekkend te krijgen.
Een bekende uitdrukking bij de kaaswinkel of slager is: Mag het ietsje meer zijn? Dit zouden wij graag zien bij de kerkbalans.

We hopen dan ook dat we uw bijdrage weer mogen ontvangen. (Graag duidelijk de betaling aangeven.)
Dit kan door uw bijdragekaart......
1. In te leveren bij het parochiecentrum (brievenbus)
2. Per post te versturen
3. Per e-mail uw bedrag en wijze van betaling door te geven
4. Bijdragekaart scannen en via de mail versturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
5. Er staat een blanco bijdragekaart op de website: https://3eenheidparochie.nl/index.php/ij-hoofd-artikel-nicolaasbasiliek bij 'Formulieren'.
    Deze kunt u invullen en versturen.

Het rekeningnummer voor Kerkbalans is: NL82 RABO 0313.8905.79

Meer dan een mooi gebouw
Het is meer dan ons mooie gerestaureerde gebouw. Het is meer dan een dak! Wij vormen een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.

Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Onze kerk kost geld. De vieringen, de activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale projecten – het zijn kosten, die gemaakt worden om de kerkdeuren dagelijks van 09.00 tot 15.30 uur open te houden. Daarom is er actie Kerkbalans.

Een kerk, die mensen nabij wil zijn!
Blijf bij ons betrokken en blijf op de hoogte via deze website. Wekelijks versturen we een digitale nieuwsbrief en in 2020 bezorgen we acht keer ons parochieblad BIJeen.
U kunt bijna dagelijks bij ons parochiecentrum terecht, op de meeste werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. (Zie de home pagina voor de actuele situatie.)
Maar u kunt ons ook altijd bereiken via een contactformulier aan ons secretariaat.

Wilt u de Kerkbalans folder (ook) digitaal hebben. Dat kan, die kunt u hier downloaden.
 
Fiscus helpt mee
Overigens als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is. Doet u dit in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.
Wilt u hier meer over weten kijk dan in het artikel hieronder over schenkingen. (RSI-nr van de kerk is 82 77 48 905).
Voor vragen en/of opmerkingen betreffende de Actie Kerkbalans kunt u altijd contact opnemen met Thil van Vliet.Beste mensen,

We hopen dat u en de uwen het goed maken. In de eerste plaats dat u niet getroffen bent door het coronavirus zelf en op de tweede plaats hopen wij dat de maatregelen die in verband hiermee genomen zijn ook geen (al te grote) impact op uw werk hebben.

Wat is het jammer dat we elkaar niet meer hebben kunnen ontmoeten de afgelopen tijd. En dat duurt helaas nog even voort.

Toch gaat het werk in onze geloofsgemeenschap wel door. Achter de schermen wordt er gewerkt. Door de kerkcommissie, de pastoraatgroep, op het secretariaat, door de mensen die onderhoud plegen en schoonmaken en door kosters en acolieten bij uitvaarten.

collectemandjeEn wat ook doorgaat zijn de vaste lasten, naast de kosten van het onderhoud. De werkzaam- heden aan het orgel gaan ook door. Als we straks weer bij elkaar kunnen komen is dat klaar en kunnen we ook daarvan weer genieten.

Maar..... behalve elkaar missen we ook de opbrengsten van de collectes om alles te kunnen bekostigen. Daarom willen we u vragen om het bedrag dat u anders hiervoor gegeven zou hebben aan ons over te maken. Dan hopen we dat we aan het eind van het jaar niet al te diep in het rood komen te staan. We zouden u zeer erkentelijk zijn als we binnenkort een bedrag op rekening NL53 RABO 0159 2375 99 t.n.v. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas IJsselstein van u mogen krijgen met de omschrijving ‘collectegeld’.

Met vriendelijke groet,
Cees van Kooten, kerkcommissie
Kerkbalans 2020Vele parochianen hebben al een vrijwillige bijdrage gegeven voor 2020.
Hartelijk dank hiervoor.
Helaas is er nog een groot aantal dat tot heden niet heeft gereageerd.
Het kan zijn dat u het vergeten bent of geen interesse meer hebt, wellicht wachten tot het einde van het jaar....?
Om alles draaiende te houden is de kerkbalans echter zeer belangrijk.
Zeker nu alles beperkt is betreffende vieringen en samenkomsten.
We hopen dat u nog deelneemt en dit laat weten via het banknummer: NL82 RABO 0313.8905.79

Mocht u geen interesse meer hebben laat ons dat weten via een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum of per mail
We blijven positief en zien uit naar een goede opbrengst.
Taak van de kerkcommissie is om voorwaarden te scheppen, wegen aan te reiken, concreet beleid te ontwikkelen opdat de doelstelling van de geloofsgemeenschap zo goed mogelijk gestalte krijgt. De kerkcommissie is derhalve belast met de zorg voor alle denkbare beleidsterreinen van de geloofsgemeenschap.

Beleid voor onze geloofsgemeenschap wordt na advies bepaald door de kerkcommissie.
Beheerszaken worden uitgevoerd door de beheerscommissie. Zij doen dit in nauw contact met en/of na opdracht van de kerkcommissie.

Voor de parochie wordt het beleid bepaald door het parochiebestuur.

U kunt de kerkcommissie bereiken op het onderstaande adres per post:

Geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas
t.a.v. Kerkcommissie
St. Nicolaasstraat 12
3401 BS IJsselstein
of neem hier contact op

Er zijn momenteel diverse vacatures.
De tarieven voor 2020 kunt u bekijken via deze link.
De kerntaak van de Kerkcommissie (KC) is het ondersteunen van de dagelijkse activiteiten binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap. Deze ondersteunende taak voert men uit op grond van afspraken met het Parochiebestuur, een verkregen mandaat en een toegewezen budget. De KC zorgt voor de organisatie van mensen, middelen en voorzieningen ter ondersteuning van de dagelijkse, pastorale activiteiten bij de geloofsgemeenschappen van de parochie. Voorts is het dagelijkse beheer van de lokale kerkelijke goederen en gelden bij hen belegd.

Over het beheer daarvan legt de KC aan het Parochiebestuur verantwoording af. Elke KC dient elk jaar op een door de penningmeester aangegeven tijdstip een begrotingsvoorstel in. Het Parochiebestuur beoordeelt deze en stelt deze vervolgens vast. De begrotingen per geloofsgemeenschap en de begroting van het Parochiebestuur vormen samen de begroting van de parochie.

Wij zijn op zoek naar inspirerende mensen die met hun kwaliteiten lid willen worden van de Kerkcommissie.

Heeft u belangstelling of weet u iemand die daar geschikt voor is, dan kunt u bellen met Ed Smulders (030) 688 34 53

In het laatste weekend van maart 2014 heb ik als vicevoorzitter van het parochiebestuur aan het einde van de eucharistieviering verteld, dat dhr. Cees van Kooten, gedurende een half jaar het aanspreekpunt voor alle parochianen van de geloofsgemeenschap H. Nicolaas zal zijn, en dat hij op dinsdag- en vrijdagmorgen in het parochiecentrum aanwezig zal zijn.

Samen met de pastoraatgroep, de financiële administratie, de werkgroep parochiecentrum en allen die zich betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap, moet hij gaan werken aan een nieuwe toekomst. Het parochiebestuur is blij, dat hij deze uitdaging wil aannemen en heeft er alle vertrouwen in, dat hij samen met iedereen hierin zal slagen, zodat er in het najaar weer een kerkcommissie is die tezamen met de pastoraatgroep richting en leiding gaat geven aan de geloofsgemeenschap.

Jan Vlaar,
Vicevoorzitter

Belastingdienst2Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost

Een simpel rekenvoorbeeld:
Een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40 %) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

Op de site van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal formulieren beschikbaar.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top