R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Taak van de kerkcommissie is om voorwaarden te scheppen, wegen aan te reiken, concreet beleid te ontwikkelen opdat de doelstelling van de geloofsgemeenschap zo goed mogelijk gestalte krijgt. De kerkcommissie is derhalve belast met de zorg voor alle denkbare beleidsterreinen van de geloofsgemeenschap.

Beleid voor onze geloofsgemeenschap wordt na advies bepaald door de kerkcommissie.
Beheerszaken worden uitgevoerd door de beheerscommissie. Zij doen dit in nauw contact met en/of na opdracht van de kerkcommissie.

Voor de parochie wordt het beleid bepaald door het parochiebestuur.

U kunt de kerkcommissie bereiken op het onderstaande adres per post:

Geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas
t.a.v. Kerkcommissie
St. Nicolaasstraat 12
3401 BS IJsselstein
of neem hier contact op

Er zijn momenteel diverse vacatures.
De tarieven per 1 januari 2023 kunt u hier bekijken Klik hier
De kerntaak van de Kerkcommissie (KC) is het ondersteunen van de dagelijkse activiteiten binnen de plaatselijke geloofsgemeenschap. Deze ondersteunende taak voert men uit op grond van afspraken met het Parochiebestuur, een verkregen mandaat en een toegewezen budget. De KC zorgt voor de organisatie van mensen, middelen en voorzieningen ter ondersteuning van de dagelijkse, pastorale activiteiten bij de geloofsgemeenschappen van de parochie. Voorts is het dagelijkse beheer van de lokale kerkelijke goederen en gelden bij hen belegd.

Over het beheer daarvan legt de KC aan het Parochiebestuur verantwoording af. Elke KC dient elk jaar op een door de penningmeester aangegeven tijdstip een begrotingsvoorstel in. Het Parochiebestuur beoordeelt deze en stelt deze vervolgens vast. De begrotingen per geloofsgemeenschap en de begroting van het Parochiebestuur vormen samen de begroting van de parochie.

Wij zijn op zoek naar inspirerende mensen die met hun kwaliteiten lid willen worden van de Kerkcommissie.

Heeft u belangstelling of weet u iemand die daar geschikt voor is, dan kunt u bellen met Ed Smulders (030) 688 34 53
Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.

Maar zoals gezegd, ook niet periodieke giften zijn aftrekbaar en hebben dan wel een drempel (met evt. andere giften).
U vult dan het bedrag in en als begunstigde Parochie H. Drie-eenheid, Nieuwegein. Daarachter staat het zgn. RSI-nummer: 822748605.
Zie onderstaand voorbeeld.

Belastingdienst2Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost

Een simpel rekenvoorbeeld:
Een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40 %) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

Op de site van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal formulieren beschikbaar.

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top