R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

PB Blankestijn cutDe pastoraatgroep heeft m.i.v. november een voorzitter, t.w. Jan Blankestijn. Naast het voorzitterschap heeft hij het werkveld liturgie onder zijn beheer.
Hij neemt die taak over van Johan Lindenaar die zich bezig gaat houden met gemeenschapsopbouw.

Daarnaast heeft de pastoraatgroep teruggeblikt over wat er het afgelopen jaar gebeurd is op het gebied van vitaliteit.
Hieronder volgt een korte opsomming:
* De dag voor de geloofsgemeenschap en het dank-je-wel-zeggen tegen de vrijwilligers voor hun inzet
* De bloemversiering in de kerk. Er is een nieuwe, enthousiaste werkgroep aan de slag gegaan, en dat is te zien.
* Er worden plannen ontwikkeld om ons parochiecentrum zo te gaan inrichten dat toekomstige activiteiten daarin kunnen plaats vinden.
* De dag voor de geloofsgemeenschap in 2020 ligt ook al vast. Die is op zondag 27 september.

De volgende vergadering van de pastoraatgroep is dinsdag 10 december om 10.00 uur in het parochiecentrum.

Tot slot een korte mededeling: Met ingang van de 1e zondag van de Advent zijn er in alle kerken van onze parochie voortaan 2 lezingen voorafgaand aan de evangelielezing.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top