R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Actie Kerbalans 2023Hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort. Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerkgangers vinden van de rol van hun kerk in deze tijd. Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om problemen aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?
Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens een grootschalig onderzoek gestart onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.
In het onderzoek wordt kerkgangers gevraagd wat zij van Actie Kerkbalans vinden en waarom ze hun plaatselijke kerk al dan niet financieel steunen. Dit geeft deelnemende parochies en gemeenten inzicht in hoe de Actie leeft onder hun leden. 
Meer informatie over het onderzoek leest u ook in onderstaand bericht op
de website van de R.-K. Kerk in Nederland 

https://www.rkkerk.nl/onderzoek-actie-kerkbalans-hoe-zien-kerkgangers-de-rol-van-de-kerk-in-tijden-van-crisis/

Organisatie geloofsgemeenschap IJsselstein

In verband met een aantal personele verschuivingen heeft het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid Cees van Kooten logo3ehgevraagd zijn functie als vicevoorzitter te continueren tot uiterlijk 1 januari 2024. Op ons verzoek heeft Cees ook de leiding op zich genomen over de pastoraatgroep. Cees is daarmee in het IJsselsteinse het aanspreekpunt voor zowel de parochianen als voor ons als parochiebestuur.

Er gaat heel veel goed in IJsselstein: er zijn heel veel betrokken parochianen en de mogelijkheden van de Basiliek zijn talrijk. Maar we hebben gemerkt dat er ook dingen beter kunnen. Om deze reden hebben wij Leo van Kippersluis en Jokelien Voorbij gevraagd om voor ons een inventarisatie te verzorgen van bestaande knelpunten en ons in de loop van januari 2023 hun aanbevelingen te doen.

Namens het parochiebestuur H. Drie-eenheid,
Tonnie van Wiggen-Valkenburg, vicevoorzitter

Logo IKO compr

Veel Oekraïnse vluchtelingen die in Nederland aankomen hebben geen idee waar ze terecht kunnen voor hulp. De gezamenlijke kerken van IJsselstein willen hen graag ondersteunen tijdens het verblijf. 

Voor meer informatie, zie hiervoor de welkomstfolder. Klik hier:  welkomstfolder Oekraïnse vluchtelingen

Logo BisschoppenconferentieDagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet en schrijven een pastorale brief aan de parochies. Klik hier voor de brief van de bisschoppen Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen

aartsbisdomUtrecht‘De weg van Christus gaan’  is de titel van de brief voor de Veertigdagentijd 2022 van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht.
 
En terwijl de zorgen om corona even naar de achtergrond verdwijnen, is de situatie in Oekraïne in de afgelopen weken geëscaleerd. Paus Franciscus heeft opgeroepen om speciaal op Aswoensdag te vasten en te bidden voor de wereldvrede. Bij die oproep sluiten de Nederlandse bisschoppen zich aan.
Christus is de Vredevorst, laten wij Hem de komende Veertigdagentijd én daarna vragen om vrede…

Laten we bidden voor een ‘nieuw normaal’, waarin barrières verdwijnen die tussen mensen staan, in Nederland en wereldwijd. Laten we eveneens bidden dat het verdwijnen van de 1,5 meter afstand maatregel leidt tot open ontmoetingen, ja, ‘geestelijke versoepelingen’ in onze relatie met God en elkaar, waarin het eigenbelang ondergeschikt is aan het algemeen belang. Zodat we als kinderen van God in het voetspoor van Christus Zijn weg kunnen volgen.
Ik wens u van harte een gezegende Veertigdagentijd toe, onze voorbereiding op het hoogfeest van Pasen, de verrijzenis van onze Heer".

Klik hier voor de volledige brief van kardinaal Eijk

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld. “We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,” zeggen de bisschoppen. “We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.
Lees het hele bericht hier:

https://www.aartsbisdom.nl/versoepelingen-in-de-r-k-kerk-vanaf-vrijdag-25-februari/

Het rooster met de uitgavedata en deadlines voor 2022 is hier beschikbaar.
Voor het aanleveren van kopij zijn wat regels vastgesteld die u hier kunt nalezen.
ParochiecentrumGeloofsgemeenschap H. Nicolaas
St. Nicolaasstraat 12
3401 BS  IJsselstein
Tel. (030) 761 31 21

Het secretariaat is geopend op alle werkdagen van 9.00 - 12.00 uur.
De administratie is op maandag- en vrijdagmorgen aanwezig.

U kunt ook via dit formulier contact opnemen met het secretariaat.
Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden.

Openingstijden van de kerk van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur.
Zondag viering om 11.00 uur.
Als u 'BIJeen' digitaal wilt lezen is deze te downloaden:

2022 - nr. 4 (28 mei t/m 8 juli 2022)
2022 - nr. 3
(16 april t/m 27 mei 2022)
2022 - nr. 2 (5 maart t/m 15 april 2022)
2022 - nr. 1 (22 januari 2022 t/m 4 maart 2022)

2021 - nr. 8 (11 december 2021 t/m 21 januari 2022)
2021 - nr. 7 (16 oktober t/m 10 december 2021)
2021 - nr. 6 (4 september t/m 15 oktober 2021)
2021 - nr. 5 (10 juli t/m 3 september 2021)
2021 - nr. 4 (29 mei t/m 9 juli 2021)
2021 - nr. 3 (10 april t/m 28 mei 2021)
2021 - nr. 2 (27 februari t/m 9 april 2021)
2021 - nr. 1 (16 januari t/m 26 februari 2021)

nieuwsbrief8juni2018kopDe webmaster verzorgt sinds 3 april 2016 wekelijks een Nieuwsbrief. Behoudens vakanties van de webmaster (wegens gebrek aan vervanging) krijgen mensen die hierop geabonneerd zijn iedere week het laatste nieuws. Bovendien kunt u, als u dat wilt, ook tussentijdse meldingen van overledenen in uw mailbox krijgen.
Aanmelden kan via deze link
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top