R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

De datum van het vormsel 2020 is gewijzigd in zaterdag 21 november 2020.
Aanvang om 19.00 uur. De locatie blijft vooralsnog de Nicolaaskerk in Nieuwegein
Vormsel afbOntwikkelingen rond Vormsel 22 november 2020.

Van het bisdom is het bericht ontvangen, dat de Vormselviering van 22 november -onder voorbehoud- doorgaat.
Er zijn wel voorwaarden.
- Zo mogen er maar 100 personen aanwezig zijn tijdens de viering. Hierbij gaat het bisdom uit van de Vormelingen en hun ouders.
- Er mag geen koor aanwezig zijn en er mag ook niet worden gezongen. Dit om verspreiding van het virus te voorkomen.
- Verder zijn ook andere maatregelen van RIVM van toepassing.

De uitnodigingen zijn verstuurd. Er is een nieuwe datum voor de ouderavond bekend: maandag 7 september om 19.30 uur in de Emmauskerk.
Hebt u geen uitnodiging voor uw kind ontvangen, maar wilt u wel dat uw kind deelneemt?
Stuur een mailtje naar het secretariaat van de kindercatechese en u ontvangt zo snel mogelijk een aanmeldformulier. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Met vriendelijke groeten,

Rita de With,
secretariaat kindercatechese H-3-1-H

Annemarie de Boer Vormselwerkgroep IJsselstein
De belangrijkste punten uit de vergadering van de pastoraatgroep van di. 9 Juni 2020

1. Het aanmelden voor de weekendvieringen
· DE INTEKENLIJST
De intekenlijst is bedoeld voor de GGD. Mocht er zich een besmetting met covid-19 voordoen, dan kan de GGD aan de hand van de lijst(en) snel opzoeken
wie de betrokkene allemaal in contact is geweest.
Daarom ligt er bij de woensdagmorgenviering, maar ook bij het wekelijks rozenkransgebed een intekenlijst, waarop u uw naam moet schrijven.

Voor de weekendvieringen moet u zich aanmelden en checkt de regisseur bij binnenkomst of u zich hebt aangemeld.
Op die manier wordt het doel van de intekenlijst gezekerd.

· HET AANMELDEN ZELF
Voor de weekendvieringen kan dit ALLEEN op VRIJDAGMORGEN TUSSEN 10.00 EN 12.00 UUR BIJ HET PAROCHIESECRETARIAAT.
Tussentijdse pogingen om zich aan te melden worden als niet gedaan beschouwd. Elke parochiaan moet een gelijke kans krijgen en dat kan niet, door zich via
via tussentijds aanmelden.
Sommige parochianen denken dat het handig is om de mensen van het secretariaat thuis telefonisch te benaderen voor het aanmelden voor een viering. Dit is niet alleen vervelend voor de betrokken familie, maar ook teleurstellend voor u, omdat zij u zullen verwijzen naar de vrijdagmorgen.
De kerkcommissie en de pastoraatgroep zijn niet blij, dat ze deze maatregel hebben moeten nemen, maar ze zijn er wel van overtuigd, dat dit de meest eerlijke manier is.

NieuwsbriefAl geruime tijd horen we van abonnees dat de wekelijkse nieuwsbrief niet werd ontvangen. Soms werd de nieuwsbrief bezorgd in de spam-map, soms in de Postvak IN-map en soms helemaal niet.

Bij nader onderzoek blijkt dat het veelal ontvangers zijn met een aan KPN gerelateerd e-mailadres.
Dat zijn @hetnet.nl, @planet.nl, @kpnmail.nl, @kpnplanet.nl, @wxs.nl en @freeler.nl.
Het probleem is aangekaart bij KPN. Men heeft tot 2x toe beweerd dat het probleem inmiddels opgelost zou moeten zijn. Maar helaas, tot nu toe is gebleken dat die bewering niet klopt!
 
Gezin Jan HartingsLintjes in IJsselstein

In verband met het coronavirus ook geen lintjesregen in IJsselstein. De uitreiking van de welverdiende Koninklijke onderscheidingen worden uitgesteld naar een later (nog te bepalen) moment. De lintjes blijven dus nog even in het stadhuis. Wel heeft burgemeester Van Domburg vanmorgen, vrijdag 24 april, drie inwoners telefonisch verrast met de woorden dat het ‘Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd’ hem/haar koninklijk te onderscheiden. Deze IJsselsteiners hebben zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving zowel lokaal als nationaal. De verdiensten liggen op maatschappelijk, cultureel, sport en kerkelijk terrein.

Aan de heer J.Th. (Jan) Hartings is een Koninklijke onderscheiding toegekend in de graad van:

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hartings is 60 jaar lid van Harmonie Amicitia. Lid zijn van een muziekvereniging is voor de heer Hartings meer dan muziek maken. Als trompettist speelt hij in het orkest. Maar ook is hij van jongst af aan een bevlogen vrijwilliger. In de loop van de decennia heeft hij een inzet als lid van de muziekcommissie, muziekbibliothecaris, secretaris in het bestuur, muzikaal leider van de Brulapen, initiatiefnemer van de Carnavalsmis en huisvader/handyman van/in het verenigingsgebouw van Amicitia. Daarnaast heeft de heer Hartings ook nog een inzet bij de Heilige Drie-eenheid, geloofsgemeenschap H. Nicolaas. In de basiliek is hij koster, acoliet en vrijwilliger voor allerlei voor handen zijnde klussen.
Beste mensen,

Vandaag, 1 april 2020 vieren we dat Marion Korenromp 25 jaar pastoraal werkster is. slingers
Geen persoonlijk contact, geen handdruk, maar wel vanuit grote verbondenheid met elkaar in de parochie H. Drie-eenheid:
Van Harte Gefeliciteerd.

Dagelijkse vieringen Ariënsinstituut
Omdat vanwege het coronavirus tot en met Pinksteren (op 31 mei) alle publieke liturgievieringen zijn afgelast, verzorgt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, een livestream van de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel. Intenties kunnen worden doorgegeven via een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van het Ariënsinstituut. Klik hier voor de livestream. U kunt ook rechtstreeks via Facebook kijken (aanmelden/inloggen is niet nodig).

Beste mensen,

Pastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en ondergetekende (crisisteam) zijn hedenochtend (woensdag 18 maart) bij elkaar gekomen voor crisisberaad. Hieronder de afspraken.
Voor communicatie maken we gebruik van de mailgroep, tenzij anders vermeld. De mailgroep bestaat uit: voorzitters kerkcommissies en pastoraatgroepen, secretarissen kerkcommissies, secretariaten per geloofsgemeenschap, Annemiek Smulders, leden Pastoraal Team en leden AB.

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

Uit de pastoraatgroep van 10 maart 2020

1. De opstelling van de koren die vanaf het priesterkoor zingen

Zoals u allemaal wel gelezen zult hebben, zijn de Nederlandse bisschoppen van oordeel, dat de ruimte tussen de altaartafel en het altaar waar in het tabernakel de geconsecreerde hosties worden bewaard vrij moet blijven. Koren die zich achter de priester opstellen, zitten met hun rug naar het altaar en dat is oneerbiedig.

Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

wapenaartsbisdom In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

Uit de vergadering van de pastoraatgroep van di. 11 febr. 2020

1. De koren
        · Focus
          De leden van Focus zijn blij met het feit, dat de dirigent van het koor weer leiding kan geven aan dit enthousiaste koor.

       · Cantate Domino en het Rouw&Trouwkoor
         Beide koren zijn enthousiast over de nieuwe dirigente/organiste. Zij merken dat er een nieuw elan in beide koren is gekomen.

De pastoraatgroep is blij met deze ontwikkelingen. Zij wenst de koren veel zangplezier toe.

Het rooster met de uitgavedata en deadlines voor 2019 is nu hier beschikbaar.
Het rooster voor 2020 is nu ook hier beschikbaar.

Voor het aanleveren van kopij zijn wat regels vastgesteld die u hier kunt nalezen.
ParochiecentrumGeloofsgemeenschap H. Nicolaas
St. Nicolaasstraat 12
3401 BS  IJsselstein
Tel. (030) 761 31 21

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. (Op woensdag dus gesloten.)
De administratie is op maandag- donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig.
(Ten tijde van de maatregelen i.v.m. het coronavirus zijn wij voor publiek gesloten en beperkt bereikbaar.)

U kunt ook via dit formulier contact opnemen met het secretariaat.
Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden.

BasilicaTorenOpeningstijden van de kerk van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur.
Zondagviering om 11.00 uur
Als u 'BIJeen' digitaal wilt lezen is deze versie te downloaden:

2020 - nr.   5 (  4 juli t/m 28 augustus 2020)
2020 - nr.   4 (16 mei t/m 3 juli 2020)
2020 - nr.   3 (  4 april t/m 15 mei 2020)
2020 - nr.   2 (15 februari t/m 3 april 2020)
2020 - nr.   1 (11 januari t/m 14 februari 2020)

nieuwsbrief8juni2018kopDe webmaster verzorgt sinds 3 april 2016 wekelijks een Nieuwsbrief. Behoudens vakanties van de webmaster (wegens gebrek aan vervanging) krijgen mensen die hierop geabonneerd zijn iedere week het laatste nieuws. Bovendien kunt u, als u dat wilt, ook tussentijdse meldingen van overledenen in uw mailbox krijgen.
Aanmelden kan via deze link
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top