R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

corona updateWij vinden de gezondheid van onze parochianen van groot belang én wij vinden het erg belangrijk dat de mensen naar de kerk kunnen komen.
Daarom houden wij ons in de Parochie H. Drie-eenheid aan de volgende richtlijnen:

We komen met maximaal 30 parochianen samen in de kerk, exclusief de bedienaren en er wordt niet samen gezongen. We dragen mondkapjes en we houden minimaal 1,5 meter afstand.
Verder volgen we alle instructies die in de plaatselijke kerk worden gegeven.
We doen de werkzaamheden voor onze parochie en geloofsgemeenschap zoveel mogelijk vanuit huis en als dat niet mogelijk is, beperken we de ontmoetingen in de parochiecentra tot maximaal 4 personen per dag. Ook in de lokale parochiecentra volgen we verder de instructies die daar worden gegeven.

Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid en hopen we bij te dragen aan het voorkomen van een volledige lock down.

 Betreft: aantal aanwezigen bij een uitvaart en zang en muziek in de kerk

N.a.v. van de mail van 10 oktober jl. met als onderwerp Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus waarin de bisschoppen van Nederland de parochies en religieuze gemeenschappen vragen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers), zijn er enkele vragen bij de bisdomstaf binnengekomen.

RouwboeketDeze betreffen vooral het maximale aantal toegestane personen bij een uitvaart in een kerk. Immers, de Rijksoverheid hanteert voor uitvaarten in een binnenruimte een hoger aantal dan dertig. In antwoord op de vraag naar het maximaal toegestane aantal personen bij een uitvaart in een kerk, volgen wij als Kerkprovincie de richtlijnen van de Rijksoverheid. Dit betekent: voor een uitvaart in een kerk/crematorium/aula geldt dat er maximaal 100 bezoekers aanwezig mogen zijn (exclusief bedienaren en medewerkers). Voor een uitvaartplechtigheid buiten geldt een maximum van 250. Zowel binnen als buiten uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen rondom onder andere 1,5 meter afstand houden en ventilatie.

Tevens zijn er vragen binnengekomen betreffende het aantal zangers (omdat in het landelijk protocol staat “een cantor of enkele zangers”) en blaasinstrumenten. Hierbij geeft de Utrechtse bisdomstaf aan dat het maximale aantal zangers in een kerk vier is (maar liever minder). Dit maximale aantal van vier geldt ook voor het aantal blaasinstrumenten.
De datum van het vormsel 2020 is gewijzigd in zaterdag 21 november 2020.
Aanvang om 19.00 uur. De locatie blijft vooralsnog de Nicolaaskerk in Nieuwegein
NieuwsbriefAl geruime tijd horen we van abonnees dat de wekelijkse nieuwsbrief niet werd ontvangen. Soms werd de nieuwsbrief bezorgd in de spam-map, soms in de Postvak IN-map en soms helemaal niet.

Bij nader onderzoek blijkt dat het veelal ontvangers zijn met een aan KPN gerelateerd e-mailadres.
Dat zijn @hetnet.nl, @planet.nl, @kpnmail.nl, @kpnplanet.nl, @wxs.nl en @freeler.nl.
Het probleem is destijds aangekaart bij KPN en is inmiddels opgelost. Voor alle veiligheid is er vanaf 21 mei 2020 wekelijks een document van de verzonden nieuwsbrief gemaakt, dat u hieronder kunt lezen/downloaden.
 

Gezin Jan HartingsLintjes in IJsselstein

In verband met het coronavirus ook geen lintjesregen in IJsselstein. De uitreiking van de welverdiende Koninklijke onderscheidingen worden uitgesteld naar een later (nog te bepalen) moment. De lintjes blijven dus nog even in het stadhuis. Wel heeft burgemeester Van Domburg vanmorgen, vrijdag 24 april, drie inwoners telefonisch verrast met de woorden dat het ‘Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd’ hem/haar koninklijk te onderscheiden. Deze IJsselsteiners hebben zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving zowel lokaal als nationaal. De verdiensten liggen op maatschappelijk, cultureel, sport en kerkelijk terrein.

Beste mensen,

Pastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en ondergetekende (crisisteam) zijn hedenochtend (woensdag 18 maart) bij elkaar gekomen voor crisisberaad. Hieronder de afspraken.
Voor communicatie maken we gebruik van de mailgroep, tenzij anders vermeld. De mailgroep bestaat uit: voorzitters kerkcommissies en pastoraatgroepen, secretarissen kerkcommissies, secretariaten per geloofsgemeenschap, Annemiek Smulders, leden Pastoraal Team en leden AB.

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

wapenaartsbisdom In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

Het rooster met de uitgavedata en deadlines voor 2020 is hier beschikbaar.
Het rooster met de uitgavedata en deadlines voor 2021 is nu ook hier beschikbaar.

Voor het aanleveren van kopij zijn wat regels vastgesteld die u hier kunt nalezen.
ParochiecentrumGeloofsgemeenschap H. Nicolaas
St. Nicolaasstraat 12
3401 BS  IJsselstein
Tel. (030) 761 31 21

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. (Op woensdag dus gesloten.)
De administratie is op maandag- donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig.

U kunt ook via dit formulier contact opnemen met het secretariaat.
Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden.

Openingstijden van de kerk van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur.
Zondag viering om 11.00 uur
Als u 'BIJeen' digitaal wilt lezen is deze versie te downloaden:

2020 - nr.   7 (17 oktober t/m 27 november 2020
2020 - nr.   6 (29 augustus t/m 16 oktober 2020)
2020 - nr.   5 (  4 juli t/m 28 augustus 2020)
2020 - nr.   4 (16 mei t/m 3 juli 2020)
2020 - nr.   3 (  4 april t/m 15 mei 2020)
2020 - nr.   2 (15 februari t/m 3 april 2020)
2020 - nr.   1 (11 januari t/m 14 februari 2020)

nieuwsbrief8juni2018kopDe webmaster verzorgt sinds 3 april 2016 wekelijks een Nieuwsbrief. Behoudens vakanties van de webmaster (wegens gebrek aan vervanging) krijgen mensen die hierop geabonneerd zijn iedere week het laatste nieuws. Bovendien kunt u, als u dat wilt, ook tussentijdse meldingen van overledenen in uw mailbox krijgen.
Aanmelden kan via deze link
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top