R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

NieuwsbriefAl geruime tijd horen we van abonnees dat de wekelijkse nieuwsbrief niet werd ontvangen. Soms werd de nieuwsbrief bezorgd in de spam-map, soms in de Postvak IN-map en soms helemaal niet.

Bij nader onderzoek blijkt dat het veelal ontvangers zijn met een aan KPN gerelateerd e-mailadres.
Dat zijn @hetnet.nl, @planet.nl, @kpnmail.nl, @kpnplanet.nl, @wxs.nl en @freeler.nl.
Het probleem is aangekaart bij KPN. Men heeft tot 2x toe beweerd dat het probleem inmiddels opgelost zou moeten zijn. Maar helaas, tot nu toe is gebleken dat die bewering niet klopt!
 
Vanaf 21 mei 2020 wordt er wekelijks een document van de verzonden nieuwsbrief gemaakt, dat u hieronder alsnog kunt lezen/downloaden.
Nieuwsbrief 04 juni 2020
Nieuwsbrief 28 mei 2020 - Pinksteren
Nieuwsbrief 21 mei 2020 - Hemelvaart
De belangrijkste punten uit de vergadering van de pastoraatgroep van dinsdag 12 mei 2020.

Algemeen
In de vergadering hebben de maatregelen rondom covid-19 een belangrijke plaats ingenomen.
Dit blijkt uit de hieronder genoemde punten. Uit een eerste inventarisatie is gebleken, dat
er in de basiliek 74 bezoekers aanwezig kunnen zijn rekening houdend met de 1,5 meter afstandsmaatregel.

1. Verplaatsing 1e H. Communie
De 1e H. Communie is verplaatst naar zondag 5 juli.
De ouders worden geïnformeerd. Ook zullen er mededelingen worden verstrekt over het aantal familieleden dat hierbij aanwezig kan/mag zijn als gevolg van de maatregel dat er maar 100 personen in de kerk aanwezig mogen zijn.

Gezin Jan HartingsLintjes in IJsselstein

In verband met het coronavirus ook geen lintjesregen in IJsselstein. De uitreiking van de welverdiende Koninklijke onderscheidingen worden uitgesteld naar een later (nog te bepalen) moment. De lintjes blijven dus nog even in het stadhuis. Wel heeft burgemeester Van Domburg vanmorgen, vrijdag 24 april, drie inwoners telefonisch verrast met de woorden dat het ‘Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd’ hem/haar koninklijk te onderscheiden. Deze IJsselsteiners hebben zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving zowel lokaal als nationaal. De verdiensten liggen op maatschappelijk, cultureel, sport en kerkelijk terrein.

Aan de heer J.Th. (Jan) Hartings is een Koninklijke onderscheiding toegekend in de graad van:

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hartings is 60 jaar lid van Harmonie Amicitia. Lid zijn van een muziekvereniging is voor de heer Hartings meer dan muziek maken. Als trompettist speelt hij in het orkest. Maar ook is hij van jongst af aan een bevlogen vrijwilliger. In de loop van de decennia heeft hij een inzet als lid van de muziekcommissie, muziekbibliothecaris, secretaris in het bestuur, muzikaal leider van de Brulapen, initiatiefnemer van de Carnavalsmis en huisvader/handyman van/in het verenigingsgebouw van Amicitia. Daarnaast heeft de heer Hartings ook nog een inzet bij de Heilige Drie-eenheid, geloofsgemeenschap H. Nicolaas. In de basiliek is hij koster, acoliet en vrijwilliger voor allerlei voor handen zijnde klussen.
Beste mensen,

Vandaag, 1 april 2020 vieren we dat Marion Korenromp 25 jaar pastoraal werkster is. slingers
Geen persoonlijk contact, geen handdruk, maar wel vanuit grote verbondenheid met elkaar in de parochie H. Drie-eenheid:
Van Harte Gefeliciteerd.

Dagelijkse vieringen Ariënsinstituut
Omdat vanwege het coronavirus tot en met Pinksteren (op 31 mei) alle publieke liturgievieringen zijn afgelast, verzorgt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, een livestream van de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel. Intenties kunnen worden doorgegeven via een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van het Ariënsinstituut. Klik hier voor de livestream. U kunt ook rechtstreeks via Facebook kijken (aanmelden/inloggen is niet nodig).

Vasthouden in handpalm 3 002EEN WOORD, EEN BEMOEDIGING


Beste medeparochianen,

Als alles goed gaat, is er geen vuiltje aan de lucht. Wij doen boodschappen, winkelen, gaan naar het werk, verzorgen onze kinderen en kleinkinderen, gaan met ze naar de crèche, naar school, de sportclub, en zijn zo de hele week in ons vaste ritme bezig. Alles loopt op wieltjes. Dan komt er iets in ons leven, dat wij niet kunnen zien, kunnen duiden, waar wij het bestaan wel van kennen maar dat staat ons niet voor ogen. Plotseling wordt alles anders, is het ritme weg, zijn onze vaste patronen niet zo vast meer. Worden er van hogerhand beslissingen genomen die ingrijpen in onze dagelijkse bezigheden. Laat ik het maar rechtuit zeggen: een vrijgevochten persoon, een persoon die zelf de touwtjes in handen wil hebben en ook heeft, wordt daar kriebelig van en reageert soms met gepaste verontwaardiging of soms ook met losse verontwaardiging.

Corona – vasten – Pasen.


Beste parochianen in Jezus Christus,

Een persoonlijk woord tot ons allen:

Ons leven wordt op dit moment vooral bepaald door het coronavirus. Op tv en radio wordt er over gesproken. We leven er op het moment zelfs naar.

We moeten echter niet vergeten dat we op dit moment in de vasten zijn. Een tijd waarin we ons meer en meer richten op God in ons leven. Door de drukte van de dag zouden we dat soms kunnen vergeten. Juist in de vastentijd kunnen we corona een plaats geven.

Beste mensen,

Pastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en ondergetekende (crisisteam) zijn hedenochtend (woensdag 18 maart) bij elkaar gekomen voor crisisberaad. Hieronder de afspraken.
Voor communicatie maken we gebruik van de mailgroep, tenzij anders vermeld. De mailgroep bestaat uit: voorzitters kerkcommissies en pastoraatgroepen, secretarissen kerkcommissies, secretariaten per geloofsgemeenschap, Annemiek Smulders, leden Pastoraal Team en leden AB.

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

Uit de pastoraatgroep van 10 maart 2020

1. De opstelling van de koren die vanaf het priesterkoor zingen

Zoals u allemaal wel gelezen zult hebben, zijn de Nederlandse bisschoppen van oordeel, dat de ruimte tussen de altaartafel en het altaar waar in het tabernakel de geconsecreerde hosties worden bewaard vrij moet blijven. Koren die zich achter de priester opstellen, zitten met hun rug naar het altaar en dat is oneerbiedig.

Maatregelen Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

wapenaartsbisdom In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

Uit de vergadering van de pastoraatgroep van di. 11 febr. 2020

1. De koren
        · Focus
          De leden van Focus zijn blij met het feit, dat de dirigent van het koor weer leiding kan geven aan dit enthousiaste koor.

       · Cantate Domino en het Rouw&Trouwkoor
         Beide koren zijn enthousiast over de nieuwe dirigente/organiste. Zij merken dat er een nieuw elan in beide koren is gekomen.

De pastoraatgroep is blij met deze ontwikkelingen. Zij wenst de koren veel zangplezier toe.

Het rooster met de uitgavedata en deadlines voor 2019 is nu hier beschikbaar.
Het rooster voor 2020 is nu ook hier beschikbaar.

Voor het aanleveren van kopij zijn wat regels vastgesteld die u hier kunt nalezen.
ParochiecentrumGeloofsgemeenschap H. Nicolaas
St. Nicolaasstraat 12
3401 BS  IJsselstein
Tel. (030) 761 31 21

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur. (Op woensdag dus gesloten.)
De administratie is op maandag- donderdag- en vrijdagmorgen aanwezig.
(Ten tijde van de maatregelen i.v.m. het coronavirus zijn wij voor publiek gesloten en beperkt bereikbaar.)

U kunt ook via dit formulier contact opnemen met het secretariaat.
Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden.

BasilicaTorenOpeningstijden van de kerk van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur.
Zondagviering om 11.00 uur
Als u 'BIJeen' digitaal wilt lezen is deze versie te downloaden:

2020 - nr.   4 (16 mei t/m 3 juli 2020)
2020 - nr.   3 (  4 april t/m 15 mei 2020)
2020 - nr.   2 (15 februari t/m 3 april 2020)
2020 - nr.   1 (11 januari t/m 14 februari 2020)

nieuwsbrief8juni2018kopDe webmaster verzorgt sinds 3 april 2016 wekelijks een Nieuwsbrief. Behoudens vakanties van de webmaster (wegens gebrek aan vervanging) krijgen mensen die hierop geabonneerd zijn iedere week het laatste nieuws. Bovendien kunt u, als u dat wilt, ook tussentijdse meldingen van overledenen in uw mailbox krijgen.
Aanmelden kan via deze link
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top