R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

De twee artikelen over de veranderingen op deze website en dat over de nieuwe e-mailadressen zijn verplaatst naar 'Communicatie' (Nieuws)'
TroostboomOp initiatief van het I.K.O. (Interkerkelijk overleg) staat er sinds 5 augustus ook in de basiliek een 'troostboom', die er tot 5 september zal blijven staan.

Iedereen kan hier een kaartje met woorden van troost, solidariteit, sterkte, dank of inspiratie in hangen.

Erbij liggen ook ansichtkaarten om een persoonlijke boodschap aan iemand te sturen.

Half september komen al deze hartverwarmende boodschappen, samen met die van nog acht locaties, in een grote troostboom in de hal van het stadhuis te hangen.
1e HC 2020Nadat op 13 april de 1e H. Communieviering in IJsselstein niet door kon gaan i.v.m. corona hebben op zondag 5 juli, in een speciaal voor hen aparte viering, Emily van Roekel, Patrycja Papzun, Guusje Blom, Aryanne van Dort, Dieke Davelaar, John van Paassen en Lotte Leeman toch nog hun 1e H. Communie mogen ontvangen in de Basiliek.

Het was een mooie feestelijke viering.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Wijtten 852Aan het begin van 2020 verheugde ik mij erover opnieuw een aantal keren voor te mogen gaan in de Basiliek in IJsselstein.
Jammer genoeg heeft het coronavirus daar een stokje voor gestoken.
In de loop van de jaren is mijn band met jullie gemeenschap hechter geworden en is het “thuis gevoel” gegroeid. Iedere geloofsgemeenschap heeft iets eigens. Een warm onthaal in de sacristie, kosters die aandacht hebben voor alle details, en de binnenkomende lectoren en lectrices. Dikwijls nog even afstemmen met de dirigent. Het was fijn telkens weer een gesprekje te hebben met de jongens en meisjes die op keurige wijze tijdens de viering dienden. Veel dank ben ik verschuldigd aan de dirigenten en de koren. Het was fijn als de liederen aansloten bij het thema van de viering. Het was telkens echt een samen vieren en fijne ontmoetingen bij de koffie. Met grote vanzelfsprekendheid werd ik telkens afgehaald en weer veilig thuisgebracht. Heel bijzondere ervaringen zijn voor mij de doopvoorbereidingen en de doopplechtigheden geweest. Het was voor mij fascinerend en leerzaam om te ervaren hoe geloofsgesprekken bijna onopgemerkt ontstonden en soms heel diep konden gaan. Veel jonge ouders zullen deze gesprekken en de doopplechtigheid nooit vergeten. Zelf zal ik ze in ieder geval niet vergeten.
Jullie als gemeenschap hebben mij verrijkt. En zoals zo dikwijls in mijn leven: “Breek op uw tent, en ga op reis naar het land dat ik u wijs”. Er is pijn, maar vooral heel veel dankbaarheid en vertrouwen in de toekomst. Ik zal jullie missen!
VespersDe Schola Nicolaï verzorgt al voor het tiende jaar in het Nederlands gezongen Vespers. Viermaal per jaar op zaterdag om 17.00 uur in de Basiliek van de H. Nicolaas in IJsselstein.
Dit seizoen zou de vespers gezongen zijn op de zaterdag voor Pinksteren.
Door de coronacrisis is ook dit helaas niet mogelijk geweest.

Van de psalmen en gezangen worden steeds geluidsopnamen gemaakt. Op basis daarvan, gecombineerd met recent ingesproken teksten, is het mogelijk geworden om de gezongen vespers online te laten klinken.

Onder de titel ’Gezongen Vespers in de dagen na Pinksteren’ kunt u deze vespers beluisteren als u op het plaatje, of hierop klikt.
Uitgaande van het feit, dat de regering en de bisschoppen aankondigen, dat vanaf 1 juli 100 personen mogen deelnemen aan de (eucharistie)vieringen, dan gelden voorlopig de volgende afspraken:

1. De eucharistieviering op zondag
· Hiervoor dient u zich aan te melden. Dit kan alleen telefonisch op vrijdagmorgen bij het secretariaat tussen 09.00 en 12.00 uur.

· Bij binnenkomst aan de zijde van de St. Nicolaasstraat meldt u zich bij de regisseur die uw naam aftekent op de intekenlijst.
· Daarna reinigt u uw handen, pakt een tekstboekje en volgt de aanwijzing van degene die u naar uw plaats begeleidt/aanwijst.
· Tijdens de viering volgt u de aanwijzingen van de voorganger en/of de regisseur.
· U volgt diens aanwijzingen bij het communie gaan. U houdt 1,5 meter afstand van uw voorganger. De priester legt de hostie op uw hand. U doet zelf de hostie in uw mond en loopt via het zijpad terug naar uw plaats.
· De vredeswens geven we met de hand op het hart zonder een hand te geven.
· Tijdens de viering wordt er niet gezongen door de gelovigen; dit om besmetting te voorkomen.
· U volgt de aanwijzingen van de regisseur ook weer bij het verlaten van de kerk.
. Na de voorbeden is er geen collecte, dit om besmetting te voorkomen. Aan het eind van de viering kunt u uw bijdrage deponeren in de mandjes die achter in de kerk staan.

2. Overige vieringen in de week
Hiervoor hoeft u zich niet van te voren op te geven. Er liggen wel achterin de kerk op een tafel bij de ingang presentielijsten (ook voor het rozenkransgebed op zaterdag), waarop uw naam als deelnemer komt te staan; zulks in verband met mogelijk contactonderzoek door de GGD.
Voor de woensdagvieringen geldt ook:
· Bij binnenkomst aan de zijde van de St. Nicolaasstraat meldt u zich bij de regisseur die uw naam op de presentielijst zet.
· Daarna reinigt u uw handen, pakt een tekstboekje en volgt de aanwijzing van degene die u naar uw plaats begeleidt/aanwijst.
· Tijdens de viering volgt u de aanwijzingen van de voorganger en/of de regisseur.
· Dit geldt ook voor het verlaten van de kerk.
2 KlokkenHet Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Ook de kerken hebben de deuren gesloten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland een oproep gedaan om de komende woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook onze klokken luiden op woensdagavond 25 maart en 1 april tussen 19.00 – 19.15 uur.

Foto: klokken van de St. Nicolaasbasiliek


COV concert
Het Requiem
Vesperae solennes de Confessore/Alma Dei Creatoris

Wordt in verband met het coronavirus verplaatst van vrijdag 17 april naar een datum in september.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top