R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

Logo DaraBeste supporters van DARA-Europe,

Het laatste kwartaal van 2022 komt in zicht. De laatste maanden van het jaar zijn voor iedereen een drukke periode. Het team van DARA Europe is flink aan de slag om de plannen voor de nabije toekomst verder te brengen. 

We kijken terug op een zomer met mooie ontwikkelingen in Andong, en we zetten de schouders onder nieuwe activiteiten. In deze nieuwsbrief lees je alle highlights. Met als speciaal nieuws: de plannen voor een nieuw community center.

Lees meer in de nieuwsbrief van DARA Europe

het woord is mens geworden
Het woord is mens geworden
is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.

Hoe deelnemen? 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

Adventsactie 2022'leder kind een goede start'
"7 op de 27 kinderen sterft vóór het vijfde levensjaar". We vragen via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

gerardus kalender 2023Gerarduskalender

Een goed begin van de dag
is het blaadje van de Gerardus
kalender af te scheuren.
Hiermee ontvang ik veel
positiviteit en energie.

De prijs van de kalender is € 9,00

Te koop bij mevr. J. van Kuik,
Koningin Julianalaan 7 - Tel. 030 – 688 35 53

Logo bisdombedevaart LourdesHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

parochieraad copy
Het parochiebestuur is blij u te kunnen berichten dat met ingang van 1 maart 2022
het parochiebestuur weer voltallig is.

Vanaf 1 maart 2022 is de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter                                Pastoor G.M.J. van der Vegt
Vice-voorzitter                         Tonnie van Wiggen-Valkenburg
Secretaris                                Armand Höppener
Penningmeester                        Jos van Hall
                                             Bouwzaken                              Dick van den Bosch
                                             Communicatie                          Peter van Houtert
                                             Vorming en Opleiding                Gerard Rouwhorst
                                             Notuliste                                  Annemarie de Boer

                                             Met vriendelijke groeten,
                                             Parochiebestuur H. Drie-eenheid
                                             Pastoor G.M.J. van der Vegt, voorzitter

DonatiezuilSteeds minder mensen hebben contant geld op zak. Hierdoor loopt onze kerk belangrijke inkomsten mis. De donatiezuil is een laagdrempelige oplossing voor onze kerk om nu ook digitale giften te kunnen ontvangen.
Vanaf nu kunt u dus ook op een andere manier doneren dan via de collecteschaal, n.l via de donatiezuil.
U kunt kiezen uit bedragen van € 1,50 / € 3,= / € 5,= / € 10,= / € 20= / € 50,=
Mocht u abusievelijk iets te ver/veel hebben gedrukt, druk rustig door, want na de € 50,= springt hij weer op € 1,50 enz.

Een bijkomend voordeel: deze giften kunt u 'bewijzen' en als u aangifte moet doen voor de belastingdienst zijn ze ook aftrekbaar (als u boven een bepaald bedrag/% komt). Dit in tegenstelling tot de contante giften in het collectemandje.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top