R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

De twee artikelen over de veranderingen op deze website en dat over de nieuwe e-mailadressen zijn verplaatst naar 'Communicatie' (Nieuws)'
GrafkaarsHet ontsteken van licht en het noemen van de namen is een belangrijk ritueel met Allerzielen.
De Allerzielen viering is helaas maar toegankelijk voor 30 mensen, maar wij willen wel de mogelijkheid bieden om mee te doen aan een gezamenlijke lichtrite op afstand.
Ontsteek daarbij thuis op het moment dat wij aangeven in de viering ook een kaars voor de dierbare die u mist.
De viering is namelijk ook online te volgen via kerkdienst gemist.

Op vrijdag 30 oktober, tussen 9:00 uur en 12:00 uur is er gelegenheid om een devotie/grafkaars af te halen op het parochiecentrum, Sint Nicolaasstraat 12.
Gelieve slechts 1 per huishouden. Het gaat om het gebaar. Wij waarderen een vrijwillige donatie.
helaas afgelast 002Domper op de feestvreugde

Op woensdag 14 oktober waren de vormelingen te gast in de Nicolaaskerk en de Barbarakerk in Nieuwegein en in de Nicolaasbasiliek van IJsselstein.
Zij mochten rondkijken in de kerken, kregen enthousiaste rondleidingen en uitleg van vrijwilligers en mochten de toren in IJsselstein beklimmen. Dit alternatieve programma was snel bedacht. Zij zouden kennismaken met de vormheer, maar die was om persoonlijke redenen plotseling niet in de gelegenheid.
Toen bereikte ons donderdag een bericht van het bisdom: Zij zien geen mogelijkheden om Vormselvieringen te gaan houden de komende tijd.
De aangekondigde maatregelen door de overheid roept hen op om extra alert en voorzichtig te zijn. Zij willen niet de randjes van de regels opzoeken. De gezondheid gaat voorop.
Dit bericht hadden we misschien wel kunnen zien aankomen, maar zeker niet op gehoopt. Het feest van 21 november in de Nicolaaskerk gaat dus niet door.
De voorbereidingsbijeenkomsten in november gaan gelukkig wel door.
Wanneer er weer Vormselvieringen mogelijk zijn, wordt er een nieuwe datum gepland. De vormelingen komen dan voor die datum een extra keer bij elkaar.
P1240664 webHet is uiteindelijk gelukt, ondanks de Corona tijd. De vergunning voor de markt is binnen! P1240646 web
Weliswaar zal deze er iets anders uitzien door de maatregelen die er genomen moeten worden om het voor iedereen veilig te houden.
Maar op zaterdag 26 september is het dan zover! Van 10.00 tot 15.00 worden alle spullen die al geruime tijd opgeslagen zijn te koop aangeboden op het kerkplein en in het parochiecentrum aan de Sint Nicolaasstraat in IJsselstein. Er wordt een verplichte looproute uitgezet, die uitkomt aan de achterkant in de Schapenstraat.

‘No man is an island entire of itself’ van John Donne, 1624 (fragment)

Kunstwerken expositie MIJVanaf zaterdag 19 september, om 14.00 uur, opent aan de voet van de Kasteeltoren de tentoonstelling Empathie | Geen mens is een eiland.
Deze zomer was een intieme foto-expositie in de Kasteeltoren - samengesteld door Koos Breukel - al te bezoeken, net als een aantal kunstwerken op buitenlocaties.
De 19e opent de tentoonstelling als geheel, met installaties, films, performances en andere vormen van beeldende kunst, zowel in het museum als op diverse plekken in de stad IJsselstein.

De kunstenaars – een veelzijdige groep met internationaal gevestigde namen en innovatief jong talent – trekken ieder op hun eigen overtuigende manier de toeschouwer het werk in.
Ze laten je meevoelen met de ander; een ander die je net nog niet eens kende.

Kunst in de Sint Nicolaasbasiliek

Voor deze tentoonstelling is een samenwerking aangegaan met de Sint Nicolaasbasiliek in IJsselstein.
In en om de kerk is werk te zien van Sarah van Sonsbeeck en Joseph Sassoon Semah.

Uitgaande van het feit, dat de regering en de bisschoppen aankondigden, dat vanaf 1 juli 100 personen mogen deelnemen aan de (eucharistie)vieringen gelden voorlopig de volgende afspraken:

1. De eucharistieviering op zondag
· Hiervoor dient u zich aan te melden. Dit kan alleen telefonisch op vrijdagmorgen bij het secretariaat tussen 09.00 en 12.00 uur.

· Bij binnenkomst aan de zijde van de St. Nicolaasstraat meldt u zich bij de regisseur die uw naam aftekent op de intekenlijst.
· Daarna reinigt u uw handen, pakt een tekstboekje en volgt de aanwijzing van degene die u naar uw plaats begeleidt/aanwijst.
· Tijdens de viering volgt u de aanwijzingen van de voorganger en/of de regisseur.
· U volgt diens aanwijzingen bij het communie gaan. U houdt 1,5 meter afstand van uw voorganger. De priester legt de hostie op uw hand. U doet zelf de hostie in uw mond en loopt via het zijpad terug naar uw plaats.
· De vredeswens geven we met de hand op het hart zonder een hand te geven.
· Tijdens de viering wordt er niet gezongen door de gelovigen; dit om besmetting te voorkomen.
· U volgt de aanwijzingen van de regisseur ook weer bij het verlaten van de kerk.
. Na de voorbeden is er geen collecte, dit om besmetting te voorkomen. Aan het eind van de viering kunt u uw bijdrage deponeren in de mandjes die achter in de kerk staan. Voor een extra collecte staat er achterin een offerkist.

2. Overige vieringen in de week
Hiervoor hoeft u zich niet van te voren op te geven. Er liggen wel achterin de kerk op een tafel bij de ingang presentielijsten (ook voor het rozenkransgebed op zaterdag), waarop uw naam als deelnemer komt te staan; zulks in verband met mogelijk contactonderzoek door de GGD.
Voor de woensdagvieringen geldt ook:
· Bij binnenkomst aan de zijde van de St. Nicolaasstraat meldt u zich bij de regisseur die uw naam op de presentielijst zet.
· Daarna reinigt u uw handen, pakt een tekstboekje en volgt de aanwijzing van degene die u naar uw plaats begeleidt/aanwijst.
· Tijdens de viering volgt u de aanwijzingen van de voorganger en/of de regisseur.
· Dit geldt ook voor het verlaten van de kerk.

3. Protocol ventilatie kerk
Voor een verantwoord gebruik van alle kerkruimten in coronatijd moet onderstaand ventilatieprotocol gevolgd worden.

01. Als er sprake is van een luchtverwarming en of een mechanisch ventilatiesysteem moeten deze ca. 30 min, voor het begin van de viering worden uitgezet, zodat de lucht in de kerk tot stilstand komt.
02. Alle deuren en ramen kunnen gewoon dicht blijven tijdens de viering.
03. Na de viering de luchtbehandeling/ventilatie weer in werking zetten en gedurende ca.30 min. alle deuren en ramen open zetten (doorspuien met verse buitenlucht).
04. Tussen twee vieringen door een tijd houden van ca.60 min., zodat de punten 1, 2 en 3 gevolgd kunnen worden.

Los van deze maatregelen gelden uiteraard de basisafspraken van 1,50 m afstand, handen bij binnenkomst ontsmetten, geen samenzang e.d.
AllerheiligsteIn de basiliek wordt iedere woensdag van 9.00 tot 11.00 uur het Allerheiligste uitgesteld voor aanbidding, behalve als er woordvieringen zijn.
2 KlokkenHet Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Ook de kerken hebben de deuren gesloten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland een oproep gedaan om de komende woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook onze klokken luiden op woensdagavond 25 maart en 1 april tussen 19.00 – 19.15 uur.

Foto: klokken van de St. Nicolaasbasiliek


© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top