R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

De twee artikelen over de veranderingen op deze website en dat over de nieuwe e-mailadressen zijn verplaatst naar 'Communicatie' (Nieuws)'
Communie 1Donderdagavond 4 juni is er een overleg geweest om de laatste voorbereidingsbijeenkomst voor te bereiden.

Ook is er praktisch overleg geweest over de 1e H. Communieviering zelf.

Hier is het volgende uitgekomen:
- De 1e H. communieviering vindt plaats op zondag 5 juli om 12:15 uur.
- De kinderen worden om 11:45 uur verwacht in het parochiecentrum.
- Per communicant mogen er 8 introducees meekomen. Dit is inclusief de gezinsleden. U wordt vriendelijk verzocht om op vrijdag 3 juli tussen 10:00 uur en 12:00 uur de 8 introducees aan te melden via tel. nummer: (030) 761 31 21
- Voor 'onze' viering is er een Eucharistieviering. Wij willen u daarom vragen om buiten op het kerkplein te wachten totdat u wordt binnengelaten en naar uw plaats wordt begeleid. Bij slecht weer zorgen wij er natuurlijk voor dat u ook in een ruimte in het parochiecentrum kunt wachten.
- Het oefenen van de 1e H. Communieviering zal plaatsvinden op vrijdag 3 juli om 16:30 uur. Dit gaat ongeveer een uurtje duren.
- De laatste voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats op zondag 21 juni om 10:45 uur in het parochiecentrum

NB: Wanneer u op 21 juni de Eucharistieviering wilt bijwonen, meldt u zich dan hiervoor aan op vrijdag 19 juni tussen 10:00 uur en 12:00 uur!
IMG 0682 webHet kabinet heeft de maatregelen voor het bijeenkomen van groepen verruimd. Zo mogen vanaf 1 juni 30 personen in groepsverband bij elkaar komen met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. Dit is voor onze bisschop aanleiding om toestemming te geven om weer –hetzij voorzichtig- kerkelijke activiteiten op te gaan starten met inachtneming van de maatregelen:
* bij ziekte blijf thuis
* bij klachten van verkoudheid, hoesten, etc. blijf thuis
* was voortdurend je handen met een reinigingsmiddel
* houd je aan de afstandsregel van 1,5 meter.

Wat dit voor onze geloofsgemeenschap betekent is het volgende:
· vanaf zondag 7 juni is er weer een eucharistieviering om 11.00 uur
· elke woensdagmorgen, te beginnen op woensdag 3 juni is er om 9.30 uur een eucharistieviering
· op zaterdagmorgen vanaf 6 juni is het rozenkransgebed om 09.30 uur weer mogelijk.
· Extra: eucharistieviering om 19.00 uur op zaterdag, gedurende de maand juni.

In onze geloofsgemeenschap zijn er nu meerdere eucharistievieringen per week.
Dit betekent, dat u kunt kiezen. Mocht de zondagviering ‘vol’ zijn, dan kunt u naar de zaterdagavond viering en/of de woensdagmorgen viering.
Echter voor alle vieringen moet u zich aanmelden bij het secretariaat (tel. 030- 761 31 21).
Voor de woensdagvieringen op dinsdag voorafgaand tussen 10.00 en 12.00 uur en voor een van de weekend vieringen op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Dit hoeft niet voor het rozenkransgebed op zaterdagmorgen, omdat het aantal deelnemers minder dan 30 personen bedraagt.

Belangrijk voor een goede gang van zaken is, dat we met elkaar de juiste protocollen (afspraken) in acht nemen. Deze protocollen kunt u hieronder lezen.
Wellicht ten overvloede, omdat u zelf beslist of u aan een viering wilt deelnemen; de kerkcommissie en het parochiebestuur zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor een eventuele blijvende schade.

Let op: Bij iedere viering zijn maximaal 30 personen toegestaan.

Protocollen voor de maand juni

Aanmelding
Via de telefoon op dinsdag of vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
Bij het aanmelden moet u aangeven of u als 1 persoon komt, of dat u als familie wilt deelnemen aan de viering. Dit is belangrijk voor de plaatsing van u in de kerkbanken.

Collectes
Na de voorbeden is er geen collecte, dit om besmetting te voorkomen. Aan het eind van de viering kunt u uw bijdrage deponeren in de mandjes die achter in de kerk staan.
U kunt natuurlijk ook uw bijdrage voldoen door een bedrag over te maken op de rekening van de geloofsgemeenschap, t.w. NL82 RABO 0313 8905 79.

Toegang tot de kerk en de looproutes
U kunt de kerk alleen betreden via de toegang aan de St. Nicolaasstraat, via het kerkplein.
De looproute is als volgt:
· op aanwijzing van de regisseur gaat u via het middenpad naar de plaats(en) die u door de regisseur worden aangewezen.
· Op aanwijzing van de regisseur verlaat u na de viering de kerk via de zijpaden.

De rol van de regisseur
Omdat het aantal plaatsen beperkt is als gevolg van 1,5 meter maatregel, zal een regisseur u wijzen naar uw plaats. Van vrije plaatskeuze is voorlopig geen sprake.
Hij/zij of de voorganger zal ook aangeven hoe en wanneer u te communie kunt gaan.
Hij/zij geven ook aan hoe u de kerk na afloop van de viering moet verlaten. Dit is nieuw.
Wij gaan er van uit dat u zijn/haar aanwijzingen in ons aller belang zult opvolgen.

De door u te verrichten handelingen
· U meldt zich om op de lijst afgevinkt te worden.
· U wast uw handen met het daarvoor beschikbare reinigingsmiddel.
· U volgt de aanwijzing van de regisseur op die u uw plaats aanwijst.
· U volgt diens aanwijzingen bij het communie gaan. U houdt 1,5 meter afstand van de voorganger. De priester legt de hostie op uw hand. U doet zelf de hostie in uw mond en loopt via het zijpad terug naar uw plaats.
· De vredeswens geven we met de hand op het hart zonder een hand te geven.
· Tijdens de viering wordt er niet gezongen door de gelovigen; dit om besmetting te voorkomen.

Laatste opmerkingen
· Het toilet achter in de kerk kunt u tijdens de viering niet gebruiken; tenzij uw nood zo hoog is, dat u beslist naar het toilet moet. Na het gebruik van het toilet dient u niet alleen uw handen te wassen, maar ook het toilet te reinigen.
· De zondagvieringen worden opgeluisterd door orgelspel met wellicht een cantor.
· Op de woensdagmorgen en zaterdagavond is het ‘een stille mis’.
· Na de vieringen is er geen koffie drinken.

Let op: Bij iedere viering zijn maximaal 30 personen toegestaan.

Geen plaats meer? De vieringen zijn ook te volgen via 'Kerkdienst gemist'.


Overzicht

Overziet u alles nog? 15 meterHebt u nog het gevoel dat uw stem ertoe doet?
Velen spreken, velen discussiëren.
Velen zijn te zien op de beeldbuis, achter een bureau op de gepaste 1½ meter.
De informatiestroom is zó groot, dat ik er bijna onder bezwijk.
Ik zeg het maar eerlijk: veel kan ik niet meer aanzien en aanhoren.

Ik zou ons allen een vraag willen stelle
n.

2 KlokkenHet Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Ook de kerken hebben de deuren gesloten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland een oproep gedaan om de komende woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden.
Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook onze klokken luiden op woensdagavond 25 maart en 1 april tussen 19.00 – 19.15 uur.

Foto: klokken van de St. Nicolaasbasiliek


COV concert
Het Requiem
Vesperae solennes de Confessore/Alma Dei Creatoris

Wordt in verband met het coronavirus verplaatst van vrijdag 17 april naar een datum in september.
Ischa Meijer IMVoor de 4-delige TV serie ‘I.M.' draaiden we afgelopen week een scene in de Sint Nicolaas Basiliek. Connie, gespeeld door Wende Snijders, is samen met haar grote liefde Ischa Meijer, gespeeld door Ramsey Nasr, op bezoek bij haar familie. Ze gaan naar de mis, waar moeder Mia Palmen meezingt in het koor.
Terwijl het koor een prachtige 'Eer zij God in onze dagen', ten gehore geeft, kijkt Ischa de indrukwekkende basiliek rond en vraagt Connie ter plekke ten huwelijk. In de zomer wil hij met haar trouwen. Niemand weet dan nog dat hij 2 maanden later, op zijn verjaardag op 14 februari 1995, zal sterven.

We waren allen diep onder de indruk van de schoonheid van uw Basiliek. En dankbaar dat koster Wil de hele avond tot onze beschikking stond en antwoord had op al onze vragen, onder andere over de gang van zaken tijdens de mis en over de handelingen van de misdienaren en priester.

Toen we besloten een scene die zich tijdens tijdens Oud en Nieuw in Amsterdam afspeelt, op het plein voor de basiliek te draaien, rende Wil naar binnen om voor ons de klokken te laten beieren; een prachtige finishing touch voor de scene waarin Connie en Ischa naar het vuurwerk staan te kijken en elkaar gelukkig nieuw jaar wensen.

Veel dank dat wij gebruik konden maken van deze prachtige lokatie!
Vriendelijke groet van de Cast en Crew van I.M.

*De serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijfster Connie Palmen, wordt
geregisseerd door Michiel van Erp ( Ramses, Niemand in de Stad) en zal volgend najaar op televisie komen.
Kazuifels 100 3173Voor het adequaat opbergen van de kazuifels heeft onze vrijwilligster gladde, katoenen, witte lakens nodig.
Wie kan ons daaraan helpen?
Ze worden gebruikt om hoezen te maken voor de kostbare, oude kazuifels zodat die beter bewaard blijven.

U kunt ze op het parochiecentrum afgeven.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top