R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

De twee artikelen over de veranderingen op deze website en dat over de nieuwe e-mailadressen zijn verplaatst naar 'Communicatie' (Nieuws)'
Stijn FensOp 21 juni hield Stijn Fens een lezing in de Emmauskerk, Nieuwegein over "De staat van Katholiek Nederland: is het eind in zicht of gloort er hoop?".

Op zaterdag 25 juni verscheen er van hem een column in Trouw, waarin hij inhaakt op deze lezing.

In de eerstvolgende BIJeen op pag. 5 en  6 staat een verslag(je) van de betreffende avond in de Emmauskerk.Klik hier om de column te lezen: Column in Trouw van Stijn Fens


WMOF 1 lOp 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Dit weekend (25 en 26 juni 2022) wordt dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk. Deze brief wordt verspreid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht, samen met een gebed.

poster interk gebedsdGebed voor de stad. 

Vrijdagavond 1 juli wordt er in de Basiliek van 19.30 uur tot ongeveer 20.15 uur het Gebed voor de stad gehouden. Dit wordt georganiseerd door het IKO, het Interkerkelijk Overleg. In deze gebedsdienst bidden we onder andere voor de oorlog in Oekraïne en voor wat in onze stad en de wereld speelt.

We nodigen u van harte uit om met ons mee te bidden. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden t.b.v. de Basiliek.

Vespers copyOp zaterdag 2 juli a.s. zal het koor Bychantium opnieuw Vespers gaan zingen met gezangen uit de Oosterse liturgie. Oekraïne behoort tot de landen waar in de kerken Byzantijnse liturgische gezangen klinken.
Bychantium zingt deze gezangen in het Nederlands.
In hun moedige strijd om recht en vrede kunnen wij onze solidariteit tonen door, waar de stemmen van de Oekraïners nu verstomd zijn, voor hen te zingen en te bidden.
Oekraïense vluchtelingen zijn uitgenodigd om ook aanwezig te zijn.

De Vespers worden gehouden in de Dorpskerk aan de Nedereindseweg in Nieuwegein-Noord.
De aanvang is om 15.00 uur en de toegang is gratis.

U bent van harte welkom.

voorzitterparochiebestuur Dsc 2647Beste mensen

Even een berichtje naar jullie allemaal,
Ik ben nu alweer anderhalve week thuis. Ik wil jullie danken voor de blijken van medeleven ,steun en jullie gebed. De kaarten, bloemen en het gebed doen mij goed.
Het is voor mij een vreemde wereld waar ik in terecht gekomen ben. Ik voel mij als iemand die de grip op het leven even kwijt is en weer zoekt naar steunpunten.
Ik vertrouw deze weer te vinden en vandaar te werken aan herstel.
Maar het is niet eenvoudig en ik heb wel enige tijd nodig. Mijn geloof in de levende Heer, Jezus Christus en ons aller gebed geeft mij daarvoor steun. Dank je wel.

Met vriendelijke groet,
Pastoor G.M.J van der Vegt
Vreeswijk 19 juni 2022
SYNODE logo NL 465x300 1
Het Aartsbisdom Utrecht publiceert op vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’.


Paus Franciscus hoopt dat met deze synode, die in verschillende fases plaatsvindt, de Heilige Geest zal spreken in de Kerk. Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest en het gebed voor de synode begint met de bede: ‘Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam.’
De Nederlandse bisschoppen hebben er daarom voor gekozen om voor het Hoogfeest van Pinksteren de verslagen met alle betrokkenen in het bisdom te delen. De uitkomsten van de diocesane fase van de synode worden verwerkt in een nationale synthese die in de zomer naar het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome wordt gestuurd.

In de begeleidende brief bij het diocesane synodeverslag spreekt kardinaal Eijk zijn dank uit aan allen die in het Aartsbisdom Utrecht hebben deelgenomen aan de voorbereiding van de Bisschoppensynode 2023. “Een woord van dank wil ik ook richten tot de priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, geestelijk verzorgers en talrijke vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze diocesane voorbereiding van de Bisschoppensynode 2023.”
Hij besluit zijn brief met een oproep: “Laten wij, opgaand naar het hoogfeest van Pinksteren, blijven bidden om de verlichting door de Heilige Geest nu het synodale proces wereldwijd een nieuwe fase ingaat. De Heilige Geest is immers de ‘Helper’ die Jezus ons in het Evangelie heeft beloofd en met Pinksteren aan zijn Kerk gegeven heeft. Laten wij bidden dat we, geleid door de Heilige Geest, in gesprek met elkaar die gezamenlijke weg kunnen vinden.”

Klik hier om het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode te lezen.

Klik hier om de aanbiedingsbrief van kardinaal Eijk met de bijlagen ‘De organisatie van de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht’ en ‘Gegevens betreffende de participatie aan de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht’ te lezen.

Logo bisdombedevaart LourdesHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top