R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas - IJsselstein

palmpasen 2023Zondag 2 april is het Palmzondag

We gaan dan met de kinderen om 10.30 uur in het parochiecentrum de palmpaasstokken maken. Wij beginnen een half uur eerder dan de viering van 11.00 uur. Aan het einde van de viering zullen we samen met Mgr. Woorts een processie lopen door de kerk. Komen jullie gezellig meedoen?
Wij zorgen voor alle benodigdheden en je hoeft je vooraf niet aan te melden!

Vrijdag 7 april  (Goede Vrijdag)
 
Om 14.00 uur is er speciaal voor gezinnen de kinderkruisweg. We zullen samen met alle kinderen en volwassenen langs alle staties lopen in de kerk en daarbij het verhaal vertellen.
Ook kunnen de kinderen aan het einde een eigen kruisje maken. Brengen jullie hiervoor zelf een hamertje mee? Wij zullen zorgen voor hout en spijkers.kinderkruisweg 2023


Alvast voor in de agenda:

De volgende kinderwoorddiensten zijn op:
- zondag 7 mei 11.00 uur
- zondag 4 juni 11.00 uur

Werkgroep Gezinsviering

Paasjubel 2023 9 april 1 Paasjubel met gezamenlijke kerken IKO in IJsselstein

Zondagmorgen 9 april (eerste Paasdag) is er s'-morgens om 8.00 uur (tot ongeveer 8.30 uur) de jaarlijkse Paasjubel bijeenkomst, georganiseerd door het Inter Kerkelijk Overleg(IKO), waaraan wordt deelgenomen door de gezamenlijke kerken in IJsselstein: Protestantse Gemeente, Geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas, Geloof in IJsselstein en de Hervormde Gemeente.

Deze bijeenkomst is, net als vorig jaar, op de begraafplaats Eiteren. Bij slecht weer wijken we uit naar kerkelijk centrum Het Kruispunt (Touwlaan 36).

Tijdens de bijeenkomst worden, uit de traditie van de verschillende kerken, een aantal paasliederen gezongen, afgewisseld door enkele schriftlezingen. Wij gedenken op deze wijze de opstanding uit de dood van de Heere Jezus Christus. Hij is waarlijk opgestaan!

Iedereen, jong tot oud, is van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken in Het Kruispunt.
marionOnze pastoraal werkster Marion Korenromp heeft afgelopen maandagavond een auto-ongeluk gehad in Lopik.

Omdat zij een gebroken nekwervel had, moest ze geopereerd worden. Er is een plaatje geplaatst. Marion ligt in het ziekenhuis. Naar omstandigheden maakt ze het redelijk.

Kaartjes zijn welkom. Graag sturen naar St. Nicolaasstraat 12, 3401 BS IJsselstein. Dan komen ze vanzelf in het ziekenhuis. E-mails, appjes etc. nu even niet.
Bezoek is nu nog niet mogelijk. We laten weten wanneer dit kan en zullen dan een bezoekschema maken. Zo hebben we afgesproken met Ingrid, de zus van Marion.

Wij wensen Marion een voorspoedig herstel en bidden voor haar.

Namens pastoraal team en parochiebestuur H. Drie-eenheid,
Pastoor G.M.J. van der Vegt
Tonnie van Wiggen-Valkenburg, vicevoorzitter
ChrismaDe jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 5 april in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn, Hoofdstraat 18 - aanvang 19.00 uur.
De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers aanwezig zijn.
Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Lees hier de brief van het Bisdom
Passionkruis in IJsselstein 7 april A4Vrijwilligers gevraagd

Als gezamenlijke kerken in IJsselstein zijn we blij dat op Goede Vrijdag 7 april a.s. weer een replica van het Passionkruis naar IJsselstein komt. Dit verlichte kruis zal voor het Stadhuis op de Overtoom geplaatst worden. We bouwen om ca. 13.00 uur het kruis op en het kruis wordt ca. 19.00 uur weer afgebroken.
Het Thema van de 40 dagentijd in de aanloop naar Pasen is: Uit liefde voor jou. Dit is een thema waar meerdere boodschappen in zitten. In het licht van Pasen drukt het thema allereerst de liefde van God voor mensen uit met het sterven en opstaan van Jezus. In zijn spoor delen we liefde en zijn er mensen aan wie bezoekers zullen denken als ze de zin Uit liefde voor jou horen. Bij het kruis zal ook een paaswake zijn waar mensen een kaarsje kunnen branden, een opmerking op een bord kunnen schrijven of een kaart voor een (on)bekende kunnen schrijven.

Klik hier voor meer informatie

Vacant WiePAROCHIEBESTUUR H. DRIE-EENHEID IS OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE SECRETARIS EN EEN NIEUW BESTUURSLID COMMUNICATIE

De verantwoordelijkheid voor de parochie H. Drie-eenheid berust bij het parochiebestuur. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter (de pastoor), een vicevoorzitter en een secretaris, die samen de algemene zaken behartigen en uit specialisten op het gebied van financiën, communicatie, bouwzaken, diaconie en liturgie (opleiding en vorming).
Er is een goede collegiale samenwerking tussen parochiebestuursleden en de leden van het pastoraal team, die onder leiding van de pastoor de verantwoordelijkheid dragen voor de pastorale zaken.

Bestuursleden in Rooms Katholieke parochies worden door het Bisdom benoemd voor twee termijnen van vier jaar. De secretaris en het bestuurslid communicatie naderen binnenkort het einde van deze periode en wij zijn daarom op zoek naar opvolgers.

TAKEN EN TALENTEN SECRETARIS

1 Planning, convocatie, agenda en verslaglegging vergaderingen parochiebestuur.
2 Interne en externe communicatie namens het parochiebestuur (meestal digitaal).
3 Archivering documenten parochiebestuur (afhankelijk inhoud papier en/of digitaal).
4 Organiseren van bijeenkomsten.

Het werk van de secretaris richt zich met name op de dagelijkse gang van zaken. Daarom zijn organisatorische talenten het belangrijkst.

TAKEN EN TALENTEN BESTUURSLID COMMUNICATIE

1 Hoofdredactie website en nieuwsbrief van de parochie.
2 Hoofdredactie parochieblad BIJeen.
3 Toezien op naleving AVG.
4 Adviseren medebestuursleden en leden pastoraal team over goede communicatie.

De werkzaamheden van het bestuurslid communicatie bestaan vooral uit het onderhouden van contacten met alle communicatie vrijwilligers in de parochie. Daarvoor zijn communicatieve talenten het belangrijkst.

BELANGSTELLING

Ben je praktiserend Rooms Katholiek, onderschrijf je de leer van de Kerk en voer je een levensstaat die daarmee overeenstemt? Zie je het als een roeping om je talenten in te zetten voor de parochie H. Drie-eenheid en haar acht geloofsgemeenschappen en heb je hiervoor zo’n zes uur per week tijd? Bel dan met de vicevoorzitter Tonnie van Wiggen-Valkenburg (06-31385390).

WvL afbBinnenkort gaat de cursus Weg van Leven van start in IJsselstein.
In deze "cursus" (eigenlijk niet zo'n goed woord) gaat het niet om kennisoverdracht, maar om het verkennen van je eigen geestelijke weg.

Weg van Leven is niet een cursus "over" spiritualiteit, maar een verkenning van en oefening in spiritualiteit. Het gaat om persoonlijke geloofsverdieping en gezamenijk geloofsgesprek, waarbij het onderwerp de eigen innerlijke weg van de deelnemers is.
Misschien klinkt dat zweverig, maar iedereen weet dat je in het concrete leven van alledag geestelijk de weg kunt kwijtraken. Het mooie is dat we elkaar kunnen helpen om die weg weer te vinden.

Bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten (plus een startbijeenkomst) rondom 7 thema's: genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid. 
De bijeenkomsten zijn gepland in de cyclus van Pasen: vanaf het begin van de 40 dagentijd tot en met Pinksteren.

Startbijeenkomst

Wie meer wil weten over deze cursus is van harte welkom op de startbijeenkomst op 9 februari, om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2 te IJsselstein.
Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met het project, er iets van te proeven en te beslissen of je mee wilt doen. Bezoek aan deze startbijeenkomst schept geen verplichtingen.
Wel graag van te voren aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gegevens bijeenkomsten

Locatie: Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, IJsselstein
Wanneer: donderdag 9 februari (startbijeenkomst), 23 februari, 9 maart, 23 maart, 13 apri, woensdag 26 april, maandag 8 mei en donderdag 25 mei
Tijd: 20.00-22.00 uur
Contact: Ds. Bert de Wit (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 030-761 60 62).
© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top