pastoraalteam2015

Begin 2014 heeft het pastoraal team onder de titel 'Geloof dat het leven kleurt' een beleidsplan geschreven, dat tot 2017 een leidraad zal vormen voor het pastoraat.
Daarin hebben we onze visie verwoord en aangegeven waarvoor wij in de geloofsgemeenschappen van de parochie H. Drie-eenheid willen gaan.

Waar gaan we voor?

Wij willen de uitdaging aangaan om mensen opnieuw en vernieuwend aan te spreken en te inspireren. Er is een aantoonbare behoefte aan zingeving en religiositeit. Mensen hebben behoefte aan kleur in hun leven. En wij zijn er van overtuigd dat onze parochie en onze veelkleurige geloofstraditie daaraan een inspirerende bijdrage leveren. Geloof kan het leven kleuren. Daar geloven we in en daar willen we voor gaan: geloof dat je leven kleurt.

Hoe?

Ons werk heeft een gezamenlijke basis in pastoraat en liturgie. Ieder van ons gaat voor in weekendvieringen en uitvaarten, en begeleidt mensen in groepen en individueel in levens- en zinvragen. Daarnaast is ieder van ons verantwoordelijk voor een specifiek taakveld voor de hele parochie. Voorafgaande aan de fusie heeft het pastoraal team een beleidsplan voor de komende jaren geschreven. Daarin hebben we kort onze visie verwoord en aangegeven waarvoor wij in de geloofsgemeenschappen van de parochie van de H. Drie-eenheid willen gaan.

Wie zijn we?

pastoorVdrVegt-Dsc 2647 pastoor G.M.J. van der Vegt, taakveld Liturgie
Klik hier om contact op te nemen.Pastoor Van der Vegt schrijft wekelijks een column onder de titel Vegtpraat.
Klik hier voor de verschenen edities.
   
pastormarionkorenromp2016Marion Korenromp, pastoraal werkster, taakveld Catechese
(vrijdag vrij)
Klik hier om contact op te nemen. Klik hier om haar Facebook-pagina te bezoeken


Artikel over pastor Korenromp:
   
pastorhedwigmensink2015 2 Hedwig Mensink, pastoraal werkster, taakveld Jongerenpastoraat
(maandag en donderdag vrij - telefonisch spreekuur op dinsdag 20.30-22.00 uur)
Klik hier om contact op te nemen.

Artikel over en van pastor Mensink:
   
hansoldenhof2014 Hans Oldenhof, pastoraal werker, taakveld Diaconie
(woensdag vrij)
Klik hier om contact op te nemen.

Artikel over en van pastor Oldenhof:

Mijn wieg stond op de nuchtere Twentse zandgrond. Ik verliet de streek na 17 jaar om tekenen en handvaardigheid te gaan studeren aan de Christelijke Lerarenopleiding in Zwolle. In die bewogen tijd werd ik behoorlijk gevormd en werd mijn levensdoel steeds duidelijker: pastor worden in de kerk, in het bijzonder pastor voor jongeren. Daarom ging ik daarna theologie studeren aan de Katholieke Universiteit in Utrecht. In 1995 word ik pastor in de Verrijzenisgemeenschap in Maarssenbroek. Sinds 2009 ben ik jongerenpastor in de parochie van de H. Drie-eenheid voor 12 uur per week.

pastormarionkorenromp2016Mijn naam is Marion Korenromp. Ik ben in 2006 in deze parochie komen werken. Naast het gewone pastorale werk- weekendvieringen, huisbezoeken, uitvaarten- is catechese mijn verantwoordelijkheid. Mijn agenda wordt gevuld met begeleiding van werkgroepen, ouderavonden eerste communie en vormsel, en het bedenken en plannen van activiteiten voor volwassenen waar geloof geleerd, verdiept en doorgegeven moet worden. Dat kan in een cursus waarin de belangrijkste elementen van de geloofsbelijdenis aan bod komen.

Het was op 1 oktober 2008 25 jaar geleden dat Hans Oldenhof als pastoraal werker begon. Hij is nu negen jaar in Nieuwegein werkzaam en ruim twee jaar in Drie Rivierenland. Een mooie gelegenheid om hem eens te vragen naar zijn drijfveren en ervaringen.

pastoraalbeleidsplanTijdens de op dit moment lopende gesprekken over de Vitaliteit kwam het beleidsplan 2014-2017 van onze parochie ter sprake.

Deze informatie heeft bijna 3 jaar op deze website gestaan. Omdat er onlangs vraag naar was, is het weer teruggeplaatst. 

Als u nog eens wilt lezen, wat de hoofdlijnen van het in 2014 geschreven beleidsplan waren, klik dan op het plaatje.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top