Nieuwe ontwikkelingen: stoppen met fysiek secretariaat

Na het vertrek van Maria Zeldenthuis is Fenny de Graaf als tijdelijke administratieve kracht aangetrokken. Zij heeft e.e.a. geĆÆnventariseerd en de lopende zaken afgehandeld. Haar taak is per 7 februari 2017 geĆ«indigd. Al eerder was gebleken dat heel veel secretarieel werk in de parochie H. Drie-eenheid al door vrijwilligers wordt verzorgd. De inventarisatie heeft dit beeld bevestigd. Het parochiebestuur heeft derhalve besloten om geen fysiek parochiesecretariaat meer in te richten.

Verhuizing naar nieuwe locatie

De voorgenomen verhuizing van het parochiesecretariaat naar de Emmauskerk in Nieuwegein (Merelplein 2, postcode 3435 CC) is per 1 maart 2017 een feit geworden, maar het gaat alleen om een fysiek vestigings- en postadres en een vergaderlocatie voor de parochie H. Drie-eenheid. Contacten met het parochiebestuur liepen al en blijven lopen via de secretaris Tonnie van Wiggen-Valkenburg.

Bereikbaarheid via de e-mail

Het algemene e-mailadres van het secretariaat van het pastoraal team blijft ongewijzigd. Berichten op dit e-mailadres worden met ingang van 8 februari 2017 gelezen en in behandeling genomen door pastoor Van der Vegt. De telefoon is opnieuw ingesproken, maar wordt opgeheven. Verwezen wordt naar de website, het uitvaartmeldpunt, naar het e-mailadres en naar het telefoonnummer van pastoor Van der Vegt.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top