Parochieraad

Op 29 mei 2018 is in de vergadering van de Parochieraad van de H. Drie-eenheid ingestemd met het voorstel van het Parochiebestuur en het Pastoraal Team om de Parochieraad te gaan splitsen in twee gremia: Kerkcommissievoorzitters en Pastoraatsgroepvoorzitters. Dit om meer gericht te kunnen vergaderen en zodoende bedrijfskundige en pastorale zaken adequater aan te kunnen pakken. Er is vanuit Pastoraal Team en Parochiebestuur heel veel waardering voor de inzet van de geloofsgemeenschappen en ook voor de vele inspanningen rondom de vitaliteitsprocessen. Kleinere groepen bieden meer mogelijkheden tot het delen van initiatieven vanuit de geloofsgemeenschappen. Onderwerpen kunnen in de onderscheiden Parochieraden worden besproken en indien relevant kan in Pastoraal Team c.q. Parochiebestuur vervolgens nader besloten worden.

Jaarrekening 2017

Ook zijn in de Parochieraad de complimenten geuit voor de zorgvuldige wijze waarop de geloofsgemeenschappen omgaan met de Financiën. De opbrengsten van de Kerkbalans 2017 – die overigens helemaal ten goede komen aan de eigen geloofsgemeenschap - zijn zonder meer goed te noemen. Zeker als gekeken wordt naar de vele acties die door verschillende geloofsgemeenschappen in 2017 zijn gevoerd om restauratiewerkzaamheden te kunnen bekostigen.

Meer lezen over Parochieraad 29 mei 2018: Zie website H. Drie-eenheid of bel de secretaris.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de Secretariatenbijeenkomst van de parochie op 24 mei 2018 is uitgebreid ingegaan op het thema Archivering (en ook op de consequenties van de AVG). Vrijwilligers die een rol hebben m.b.t. de AVG zijn inmiddels uitgebreid geïnformeerd via mail en de website is aangepast. In de volgende BIJeen gaan we verder in op de AVG en de parochianen van de H. Drie-eenheid.

Nieuwe voorzitter Kerkcommissie H. Nicolaas in Jutphaas Nieuwegein.

Het Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid heeft per 1 juli 2018 Ronald Walsteijn benoemd tot voorzitter van de Kerkcommissie van de H. Nicolaas. Ronald (1959) is geboren en getogen in Jutphaas en heeft een sterke binding met de geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas. Hij wil zijn energie graag besteden aan het behouden van de vele mooie zaken. Ook staat hij open voor de noodzakelijke veranderingen om de geloofsgemeenschap vitaal te houden. Ronald is gewend om met vrijwilligers om te gaan en hen de aandacht te geven die ze verdienen. In overleg met José Schults zal hij een inwerkprogramma maken.

Het Parochiebestuur wenst Ronald en de leden van de geloofsgemeenschap H. Nicolaas veel succes en vreugde.

Kindercatechese Tabor wordt Kindercatechese H. Drie-eenheid

Per 1 juli 2018 is Annemiek Biermans gestopt als secretarieel medewerkster van de Kindercatechese Tabor. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Wij wensen haar alle goeds toe en vele mooie jaren en bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren.

Inmiddels is er een opvolgster gevonden in Rita de With.

Dit moment van verandering heeft ons doen besluiten ook een andere invulling te geven aan Kindercatechese Nieuwegein. Rita zal gaan werken voor Kindercatechese voor de gehele parochie. Dat betekent dat zij een coördinerende en ondersteunde functie heeft voor alle geloofsgemeenschappen binnen onze Drie-eenheid parochie. Zij zal aanspreekpunt zijn voor Eerste Heilige Communie en Vormsel en voor de Basiscatechese Nieuwegein. Zij werkt hierbij nauw samen met pastoor Van der Vegt.

Ook is besloten, dat het secretariaat in Nieuwegein wordt gesloten en er alleen een digitaal adres is. Het oude e-mailadres van de Kindercatechese komt te vervallen. Met ingang van heden is het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hier kunt u terecht voor al uw vragen omtrent de vorming van uw kinderen van de basisschoolleeftijd.

Wij heten Rita van harte welkom en zijn blij dat zij deze taak op zich neemt.
Klik hier voor het volledig verslag.

Parochiebestuur H. Drie-eenheid
G.M.J van der Vegt, pastoor
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top