R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Na de zomervakantie heeft in het parochieblad BIJeen en op deze website een stuk gestaan over de uitvaarten in de kerken binnen de parochie van de H. Drie-eenheid (voor het bewuste artikel klik hier). Aangekondigd werd dat met ingang van het nieuwe werkjaar 2016/17 de nieuw opgerichte parochiële uitvaartpoule officieel van start ging. Het betekent dat een groep van toegeruste vrijwilligers vanuit de gehele parochie in de verschillende kerken voorgaan in de vieringen, uiteraard naast pastores en enkele emeriti. Ook in onze Bavo-kerk werden in de afgelopen maanden dus vrijwel alle uitvaarten door deze vrijwilligers verzorgd. Wie er voorgaat in een viering wordt daarbij centraal geregeld.

Moverlijden1et de komst van de parochiële uitvaartpoule kwam een einde aan de praktijk dat er in Harmelen voor de Bavo-kerk een eigen uitvaartpoule was. Graag staan wij hier bij stil, omdat er binnen onze geloofsgemeenschap veel waardering is voor de wijze waarop 'onze eigen vrijwilligers' zich in de afgelopen periode hebben ingezet. En terecht! Op bijzondere wijze waren zij betrokken bij het verdriet en de zorgen van mede-parochianen om het gemis van een dierbare. Daarom is er tijdens een bijeenkomst kort na Allerzielen op gepaste wijze afscheid genomen van Riky van Leeuwen, José van de Poll, Tonnie van Dijk en Coby Vianen. Ook vanaf deze plek zeggen wij hun hartelijk dank!

De oplettende lezer zal hebben gezien dat er in het genoemde rijtje twee namen ontbreken: Lidy van Doorn en Mariët Kwakkenbos. Beiden maken namelijk een doorstart in de parochiële uitvaartpoule. Zij hebben de hieraan gekoppelde cursus doorlopen en zijn door de pastoor aangesteld als lid van de parochiële uitvaartpoule. Daarom zullen zij in voorkomende gevallen net als de andere voorgangers een gebedsmantel gaan dragen. Natuurlijk zijn wij blij dat Harmelen zo toch vertegenwoordigd is in de nieuwe uitvaartpoule. Echter ook voor Lidy en Mariët geldt nu dat hun inroostering centraal wordt geregeld. Het is dus niet (meer) mogelijk om een van beiden persoonlijk te vragen bij een uitvaart voor te gaan. Dergelijke verzoeken hebben ook geen zin, omdat toezeggingen niet kunnen worden gedaan.

Betekent dit dat we bij de uitvaarten in Harmelen in de meeste gevallen helemaal geen 'bekende gezichten' meer zien? Nee, want bij ons was het al gebruikelijk dat er naast de voorganger ook altijd een lector (lectrice) bij een uitvaart aanwezig is. Dit blijft zo. Riky, maar ook Lidy en Mariët hebben aangegeven deze rol te blijven vervullen. Overigens zitten zij ook in de Avondwake-werkgroep, die op de oude voet doorgaat. De aangekondigde veranderingen raken immers alleen de organisatie van de kerkelijke uitvaart.
In de liturgie ervan mag ieder als vanouds de warmte vinden en vanuit ons geloof ook troost en nabijheid ervaren, als het moment daar is dat we het leven van een dierbare in handen moeten geven van de Barmhartige God, die liefde is.

Kerkcommissie & Pastoraatgroep
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top