R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Inzet van vrijwilligers bij uitvaarten in onze parochie

Al sinds enkele jaren kennen wij in onze parochie H. Drie-eenheid een aantal vrijwilligers, dat uitvaarten verzorgt voor families die afscheid nemen van een dierbare. Zij gaan in gesprek met de nabestaanden en stellen in overleg de uitvaartliturgie samen en geven daar in de kerk of in het crematorium, door een woordviering of een woord- en communieviering, handen en voeten aan.

Twee jaar geleden zijn wij begonnen om meer mensen op te leiden. Zij hebben nu hun opleiding afgerond: zij worden 1 september 2016 op alle locaties van onze parochie ingezet. Hun inzet wordt - zoals wij al gewend zijn - gecoördineerd door het parochieel uitvaartmeldpunt, Janny en Adriaan.

Naast de leden van het pastorale team, diaken Vaneker en enkele emeriti zullen de volgende personen de uitvaarten verzorgen:
  • Marianne van den Boogaard uit IJsselstein
  • Ali Elbertse uit Vreeswijk
  • Annie Kromwijk uit IJsselstein
  • Ben van Blokland uit Montfoort
  • Gerard Vendrig uit Montfoort
  • Petra van Kooten uit Lopik
Afscheid nemen van een dierbare is een opdracht, die onze hele geloofsgemeenschap aangaat. Het is een taak om in het licht van ons geloof in de verrezen Heer Jezus Christus, nabijheid, troost en aandacht te geven als wij het leven van een dierbare leggen in de handen van de Heer. Wij als pastoraal team hebben er het vaste vertrouwen in, dat zij dit dienstwerk met eerbied en respect namens onze parochie zullen vervullen.

Voorkeur voor iemand, die de uitvaart leidt

De tijd dat iedere locatie een eigen priester had, ligt al lang achter ons. Dat mensen op een bepaalde locatie kunnen kiezen voor een speciale voorganger uit hun eigen locatie, ligt ook achter ons. Tijden veranderen.
Families hebben voor een uitvaart van hun dierbare –als het gaat om een voorganger- soms wensen, waaraan wij niet kunnen voldoen. Het beleid van onze parochie H. Drie-eenheid is dat iedereen, die uitvaarten verzorgt (team, diakens, uitvaartvrijwilligers):
1. op alle locaties inzetbaar zijn
2. dat er geen voorkeuren zijn
3. dat er met een rooster van inzetbaarheid wordt gewerkt.

Gezien de steeds minder wordende band van familie, kinderen, kleinkinderen met de eucharistie en kerkgemeenschap, zal er in de toekomst steeds vaker gekozen worden voor een woorddienst bij een uitvaart en dus niet voor een eucharistieviering.

Het is belangrijk, dat u dit weet.

Namens het team,
G.M.J. van der Vegt, pastoor


Uitvaarten in de Bavokerk
Geschreven door Kerkcommissie en PastoraatgroepLaatst bijgewerkt: 30 november 2016

Na de zomervakantie heeft in het parochieblad BIJeen en op deze website een stuk gestaan over de uitvaarten in de kerken binnen de parochie van de H. Drie-eenheid (voor het bewuste artikel klik hier). Aangekondigd werd dat met ingang van het nieuwe werkjaar 2016/17 de nieuw opgerichte parochiële uitvaartpoule officieel van start ging. Het betekent dat een groep van toegeruste vrijwilligers vanuit de gehele parochie in de verschillende kerken voorgaan in de vieringen, uiteraard naast pastores en enkele emeriti. Ook in onze Bavokerk werden in de afgelopen maanden dus vrijwel alle uitvaarten door deze vrijwilligers verzorgd. Wie er voorgaat in een viering wordt daarbij centraal geregeld.

Met de komst van de parochiële uitvaartpoule kwam een einde aan de praktijk dat er in Harmelen voor de Bavokerk een eigen uitvaartpoule was. Graag staan wij hier bij stil, omdat er binnen onze geloofsgemeenschap veel waardering is voor de wijze waarop 'onze eigen vrijwilligers' zich in de afgelopen periode hebben ingezet. En terecht! Op bijzondere wijze waren zij betrokken bij het verdriet en de zorgen van mede-parochianen om het gemis van een dierbare. Daarom is er tijdens een bijeenkomst kort na Allerzielen op gepaste wijze afscheid genomen van Riky van Leeuwen, José van de Poll, Tonnie van Dijk en Coby Vianen. Ook vanaf deze plek zeggen wij hun hartelijk dank!

De oplettende lezer zal hebben gezien dat er in het genoemde rijtje twee namen ontbreken: Lidy van Doorn en Mariët Kwakkenbos. Beiden maken namelijk een doorstart in de parochiële uitvaartpoule. Zij hebben de hieraan gekoppelde cursus doorlopen en zijn door de pastoor aangesteld als lid van de parochiële uitvaartpoule. Daarom zullen zij in voorkomende gevallen net als de andere voorgangers een gebedsmantel gaan dragen. Natuurlijk zijn wij blij dat Harmelen zo toch vertegenwoordigd is in de nieuwe uitvaartpoule. Echter ook voor Lidy en Mariët geldt nu dat hun inroostering centraal wordt geregeld. Het is dus niet (meer) mogelijk om een van beiden persoonlijk te vragen bij een uitvaart voor te gaan. Dergelijke verzoeken hebben ook geen zin, omdat toezeggingen niet kunnen worden gedaan.

Betekent dit dat we bij de uitvaarten in Harmelen in de meeste gevallen helemaal geen 'bekende gezichten' meer zien? Nee, want bij ons was het al gebruikelijk dat er naast de voorganger ook altijd een lector (lectrice) bij een uitvaart aanwezig is. Dit blijft zo. Riky, maar ook Lidy en Mariët hebben aangegeven deze rol te blijven vervullen. Overigens zitten zij ook in de Avondwake-werkgroep, die op de oude voet doorgaat. De aangekondigde veranderingen raken immers alleen de organisatie van de kerkelijke uitvaart.
In de liturgie ervan mag ieder als vanouds de warmte vinden en vanuit ons geloof ook troost en nabijheid ervaren, als het moment daar is dat we het leven van een dierbare in handen moeten geven van de Barmhartige God, die liefde is.

Kerkcommissie & Pastoraatgroep


© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top