R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Als u de kerk binnenkomt, liggen de liturgieboekjes klaar: u pakt er een en u zoekt een plekje in de kerk. Maar voordat u het boekje pakt, zijn vele vrijwilligers bezig geweest om zo’n boekje te maken.

liturgieboekjeWerkgroep Liturgie
Onze Bavo-geloofsgemeenschap heeft vele werkgroepen: de werkgroep Liturgie is er één van.
De groep bestaat op dit moment uit Jacqueline van der Linden, Jan van Breukelen, André Severs, Gerard Groener en Ine de Lange-Melssen.

Bijzondere en ‘gewone’ vieringen
Ruim voor een bijzondere viering (te denken valt aan eucharistievieringen rond Kerst en Pasen, Pinksteren, boetevieringen, opening werkjaar) komt de werkgroep bijeen om de viering te bespreken. Bij de samenstelling van de viering wordt gebruikt gemaakt van het Liturgisch Katern, de vieringen van voorgaande jaren en de aantekeningen, die bij de evaluatie van die vieringen zijn gemaakt.

Voor de ‘gewone’ eucharistievieringen en de woord- en communievieringen geven de dirigenten –al of niet in samenspraak met koorleden- de liederenkeuze aan.

Bij een gezinsviering verzorgen Bernadette Kok, Michelle van der Linden en Maryse Versteeg de samenstelling van de liturgie.

Samenstelling inhoud
Stap voor stap wordt besproken en genoteerd, wat er gebeden, gezongen, gelezen wordt. Het geheel resulteert in een concept. Vervolgens bekijken de werkgroepleden en de voorganger(s) dit concept. Na het aanbrengen van correcties wordt het boekje definitief gemaakt.

Naast een boekje wordt ook een zgn. orde van dienst gemaakt. Op dat A4-tje staat informatie (o.m. lezingen en liederen) voor allen, die bij de viering betrokken zijn.

Lay-out en drukken
Frans van de Poll verzorgt de lay-out en het drukklaar maken van de boekjes voor de 'grote' vieringen. Cor van der Lit doet hetzelfde voor de 'kleine vieringen'.

Sinds de aanschaf van de 'nieuwe' machine is Fred Lamme -met assistentie van Mieke Mentz en/of Gerard Bos- belast met het drukken. Deze machine is geschikt voor het vouw- en nietwerk.

Op de omslag van het boekje stond in het verleden vaak een tekening van Jos Verkleij. Van die tekeningen wordt nog regelmatig gebruik gemaakt. Ook internet is tegenwoordig leverancier van geschikte afbeeldingen.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top