Afdrukken
De werkgroep Liturgie streeft ernaar de vieringen in onze kerk zo te laten verlopen, dat ze inspirerend zijn, dat de aanwezigen in hun geloof bevestigd worden en kunnen groeien en dat ze daardoor het geloof in praktische zin kunnen uitdragen in het leven van alle dag.

In de praktijk betekent dit dat de werkgroep Liturgie zich bezighoudt met:


Groot Liturgisch Beraad

Ook co├Ârdineert de werkgroep Liturgie het overleg met andere werkgroepen en personen die betrokken zijn bij de vieringen in onze kerk. Dit noemen we het Groot Liturgisch Beraad.