R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

De werkgroep Liturgie streeft ernaar de vieringen in onze kerk zo te laten verlopen, dat ze inspirerend zijn, dat de aanwezigen in hun geloof bevestigd worden en kunnen groeien en dat ze daardoor het geloof in praktische zin kunnen uitdragen in het leven van alle dag.

In de praktijk betekent dit dat de werkgroep Liturgie zich bezighoudt met:

  • de liturgie van de zondagen door het jaar, de 'gewone zondagen';
  • de liturgie van de speciale (zondags)vieringen en van de vieringen in de advent- en kersttijd, rondom Pasen en Pinksteren, de meditatie-vieringen in de vastentijd en de Maria-vieringen in oktober;
  • specifieke vieringen waarbij wordt samengewerkt met andere werkgroepen (o.a. MOV en LTO voor Oogstdankdag en de Avondwakegroep voor Allerzielen).

Groot Liturgisch Beraad

Ook co├Ârdineert de werkgroep Liturgie het overleg met andere werkgroepen en personen die betrokken zijn bij de vieringen in onze kerk. Dit noemen we het Groot Liturgisch Beraad.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top