R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Berry van der Lit heeft afscheid genomen van het collectanten-korps. Hij is inmiddels toegetreden tot de lectorengroep.
Als opvolger is Jos van Leeuwen als collectant aangesteld. 


collectanten2019

v.l.n.r. Wim de Groot, Ton van Vliet, Corrie de Groot, Wim Bom, Jan van Leeuwen,
Jos van Leeuwen, Arie van Leeuwen, Gert Vendrig, Erika Klever en Henk Klever

(dec. 2019)
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top