R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

Kinderen brengen hoopadventsactie

De zorg voor moeder en kind staat centraal in de projecten van de Adventsactie 2019.

Het aanpakken van moeder- en kindersterfte in El Salvador. De kindersterfte is hoog, als gevolg van onvoldoende gezondheidszorg en slechte voeding. De gezondheidskliniek wil het opvanghuis voor zwangere vrouwen uitbreiden. Hier kunnen de vrouwen rustig en in de nabijheid van een ziekenhuis de bevalling afwachten.

Toegankelijke gezondheidszorg in Niger. Ook hier wil men investeren in goede bevallingszorg om de moeder- en kindersterfte te verminderen.

Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru. Zij leven onder moeilijke omstandigheden. Vooral de jongste kinderen 0 – 5 jaar hebben hieronder te lijden. Er worden twee kindercentra opgezet waar getrainde vrijwilligers de kinderen specifieke opvang bieden.

Verbeteren geboortezorg in Somalië. Somalië herstelt zich van 20 jaar burgeroorlog. Hongersnood, droogte en interne migratie ontwrichten de economie. Extreem veel moeders en baby’s sterven rond de bevalling. Door vroedvrouwen op te leiden, de verloskundige zorg uit te breiden en het gezondheidscentrum te voorzien van medische hulpmiddelen wil men professionele geboortezorg en begeleiding bieden.

De tweede collecte in de Advent op zondagen 1 en 15 december is voor de Adventsactie.

Uw gift is welkom op IBAN NL 89 INGB 0653 100000 Adventsactie, Den Haag.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top