R.K. Geloofsgemeenschap H. Bavo - Harmelen

De MOV stelt zich ten doel Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk in de Bavo-geloofsgemeenschap onder de aandacht te brengen. 

Zij ondersteunt de jaarlijks terugkerende kerkelijke acties zoals Vastenaktie, Oosterse kerken, Nederlandse Missionarissen, Miva, Wereldmissiedag kinderen, Wereldmissiedag en Adventsactie. Daarnaast collecteren we voor Mensen in Nood, Vredesweek Pax Christi en Solidaridad.

Het gedachtegoed van de MOV is:
  • Missie: onder Missie verstaat de MOV solidariteit tussen de kerk hier en elders, vooral in de Derde Wereld. Allen staan voor dezelfde opdracht: luisteren naar het Evangelie en dit uitvoeren.
  • Ontwikkelingswerk: vraagt aandacht voor de inspanningen van talloze groepen van arme, afhankelijke mensen die zich stapje voor stapje bevrijden uit achterstand, uitzichtloosheid en afhankelijkheid.
  • Vredeswerk: besteedt aandacht aan het schrijnend onrecht dat mensen in oorlogsgebieden en dictaturen wordt aangedaan. De MOV steunt daarom het werk van Pax Christi / IKV, Vluchtelingenzorg en Amnesty International.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top